Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ ASPERGERA trudne dzieci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ ASPERGERA trudne dzieci"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ ASPERGERA trudne dzieci
Przyczyny, objawy, funkcjonowanie

2 Your date comes here

3 https://portal.abczdrowie.pl/zespol-aspergera

4 Co to jest zespół Aspergera?
Zespół Aspergera (inaczej ZA lub AS od syndromu Aspergera) jest to całościowe zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym, które zalicza się do tzw. spektrum zaburzeń Your date comes here

5 Zaburzenia wchodzące w skład kategorii Uogólnionych Zaburzeń Rozwoju (Spektrum Autyzmu)‏
Zespół Aspergera Zespół Retta Dziecięce Zaburzenie dezintegracyjn e Niespecyficzne Uogólnione Zaburzenie Rozwoju Your date comes here

6 Autystyczne spektrum (ASD)
AUTYZM DZIECIĘCY ZESPÓŁ ASPERGERA Głęboki poziom zaburzeń Niski poziom zaburzeń Your date comes here

7 Zespół Aspergera (syndrom Aspergera, ang. Asperger syndrome, AS)
Zespół Aspergera został zdefiniowany jako jednostka chorobowa mniej więcej w połowie lat Zespół Aspergera został oficjalnie uznany dopiero w czwartej edycji Diagnostic and Statistic Manual/DSM-IV/ wydanej w 1994 r. Mianem ‘ Zespołu Aspergera’ określa się najłagodniejsze przypadki autyzmu, dotyczące przede wszystkim zaburzeń funkcjonalnych. Podobnie jak wszystkie inne przypadki autyzmu jest to zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym, którego przyczyny na ogół nie są znane. U osoby z Zespołem Aspergera występują typowe dla autyzmu odchylenia i deficyty w kontaktach i umiejętnościach społecznych i w użyciu języka dla potrzeb komunikacji. Your date comes here

8 Przyczyny Zespołu Aspergera
zaburzenia genetyczne już w okresie prenatalnym zbyt późny wiek rodziców ( po 40 roku życia) poważne infekcje ZA uszkodzenie centralnego układu nerwowego toksoplazmoza porażenie mózgowe Your date comes here

9 Typowymi objawami dla Zespołu Aspergera są:
brak umiejętności interpersona-lnych problemy z nawiązywaniem przyjaźni i kontaktów z innymi ludźmi wąskie, obsesyjne zainteresowania daną dziedziną, kosztem innych zajęć – często przedmiotami ścisłymi awersja do zmian problemy z organizacją i brak łączności między przezyciami a uczuciami brak umiejętności współczucia innym Your date comes here

10 Dziecko z zespołem Aspergera cechuje:
zamiłowanie do zachowania rutyny i rytuałów ograniczone zainteresowania i aktywność często występująca niezgrabność ruchowa w zasadzie prawidłowy rozwój mowy zaburzony rozwój umiejętności społecznych Rozwój poznawczy w granicach normy Your date comes here

11 LECZENIE Nie każda osoba z Zespołem Aspergera wymaga leczenia farmakologicznego. Jeśli jednak lekarz zdecyduje inaczej, leczenie rozpoczyna się w wieku dorastania, przyjmując leki antydepresyjne przez cały okres życia. Ważne jest wsparcie całej rodziny zwłaszcza w procesie socjalizacji młodego człowieka. Osoby z Zespołem Aspergera są w większym stopniu niż inni narażeni na psychozy i schizofrenię, dlatego też ważna jest obserwacja. Your date comes here

12 Pomimo, że Zespół Aspergera jest częściej spotykany niż autyzm, jest rzadziej rozpoznawalny. Wiedza w Polsce na jego temat jest znikoma, a dodatkowym problemem w jego zdiagnozowania jest fakt, że kryteria zaburzenia są bardzo nieostre i często mylone z autyzmem. Your date comes here

13 Czym się różni autyzm od zespołu Aspergera?
Objawy obu chorób są bardzo podobne, także geneza powstania. Zakłada się, że te dwa rodzaje zaburzeń różnią się od siebie w dwóch kluczowych kwestiach. U 75 proc. (dane światowe, polskich badań nie ma) osób z autyzmem występuje też niepełnosprawność intelektualna. Natomiast osoby z zespołem Aspergera rozwijają się prawidłowo. średni wiek diagnozy dzieci z zespołem Aspergera wynosi osiem lat autyzm dziecięcy wykrywany jest około trzeciego roku życia. Your date comes here

14 Funkcjonowanie dziecka z Zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole SFERA KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH
W młodszym wieku brak zainteresowania nawiązywaniem kontaktów koleżeńskich Brak znajomości konwenansów społecznych, nieprawidłowe interpretowanie sygnałów społecznych, rozumienie tego co „wypada”, a co nie, brak wyczucia dystansu od rozmówcy (staje zbyt blisko lub zbyt daleko, bokiem, może naruszać osobistą przestrzeń rozmówcy) Opowiadając o interesującym je temacie stereotypowo do niego wraca, nie uwzględniając potrzeb osoby, z którą rozmawia Nie uczy się zasad funkcjonowania społecznego spontanicznie, przez obserwację ale musi być ich nauczone Nadmierna bezpośredniość, prawdomówność, wygłaszanie niestosownych komentarzy bez liczenia się z uczuciami innych, drobiazgowe przestrzeganie przepisów i regulaminów Dzieci te przeżywają frustracje, często mają niską samoocenę, są odrzucane prze innych Your date comes here

15 Komunikacja słowna i pozawerbalna
Rozwój mowy prawidłowy, a zasób słów bogaty i obfitujący w dorosłe i naukowe sformułowania Zaburzenia dotyczą akcentu, intonacji, rytmu wypowiedzi Trudności w rozumieniu słów wieloznacznych w zależności od kontekstu Kłopoty w rozumieniu przenośni, przysłów, które rozumiane są zbyt dosłownie Trudności w rozumieniu ironii i żartów Osoba nie potrafi wyczuć kiedy powinna się odezwać, przerywa rozmowę w trakcie jej trwania, mówi w czasie wypowiedzi innych osób, wypowiedzi są zbyt formalne i pedantyczne, bez posługiwania się slangiem młodzieżowym czy określeniami potocznymi Your date comes here

16 Umiejętności poznawcze
Dobra pamięć mechaniczna Wiedza czasami na poziomie akademicki m Iloraz inteligencji w normie lub wyższy Ujawniane różne talenty np. muzyczny, plastyczny Your date comes here

17 Problemy w koordynacji ruchowej
Zaburzenia rytmu i naśladowania ruchów podczas zabawy Sztywny sposób poruszani a się Występowanie współruchów Trudności w pisaniu i we wspłpracy w grach zespołowych Obniżona sprawność manualna Zaburzenia równowagi Your date comes here

18 Zaburzenia sensoryczne
U części dzieci występuje nadwrażliwość na niektóre bodźce sensoryczne (słuchowe, wzrokowe, dotykowe, zapachowe, smakowe, dźwiękowe) Jednoczesna ilość bodźców wizualnych i słuchowych może być postrzegana przez dziecko jako zbyt duża lub zbyt mała Your date comes here

19 Sławne osoby z ZA Izaak Newton Albert Einstein Your date comes here

20 INNE SŁAWNE OSOBY POSIADAJĄCE CECHY ZESPOŁU ASPERGERA:
ARCHIMEDES CHARLES DARWIN Your date comes here

21 SŁAWNE OSOBY POSIADAJĄCE CECHY ZESPOŁU ASPERGERA: MESSI
Your date comes here

22 Zaburzenia współwystępujące
ADHD (zaburzenie to w 35% pokrywa się z zespołem Aspergera) zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne bezsenność tiki stereotypie ruchowe wyostrzenie zmysłów: dotyku, powonienia, słuchu światłowstręt niepowiązany z chorobami oczu inne Your date comes here

23 Liczba dzieci z ZA Wiele badań przeprowadzonych dotychczas dowodzi, że ZA występuje znacznie częściej niż ‘klasyczny autyzm’. Podczas, gdy autyzm występuje u 4 na dzieci, Zespół Aspergera wykrywa się aż u dzieci na Oznacza to, że na każdy przypadek jednoznacznego autyzmu przypada kilkoro dzieci z obrazem klinicznym odpowiadającym ZA. Your date comes here

24 DZIECI Z ZA Zespół Aspergera to z reguły choroba chłopców. Według danych statystycznych na 4 chorych chłopców przypada 1 chora dziewczynka. Objawy choroby są te same jednak chłopcy częściej są agresywni (zwłaszcza w sytuacjach stresujących). Dziewczynki częściej uczą się pewnych zachowań poprzez obserwację i naśladowanie rówieśników. Your date comes here

25 Dziecko na długo zapamięta tych, którzy podali mu pomocną dłoń
Pamiętajmy! Dziecko na długo zapamięta tych, którzy podali mu pomocną dłoń

26 Jesteś nauczycielem, opiekunem ? Bądź również przyjacielem...
Przeciwd ziałaj wtórnym zaburzen iom emocjona lnym, poprzez ochronę dziecka przed odrzucen iem i przemoc ą ze strony rówieśni ków Wspomagaj ucznia podczas pracy na lekcji, bądź życzliwy i kreatywny a jednocześn ie konsekwen tny Zadbaj o integrację społeczną w środowisku przedszkol nym, szkolnym, lokalnym Wspieraj i angażuj się w sprawy dziecka Stosuj indywiduali zację wymagań Your date comes here

27 Dziekujemy za uwagę ! Opracowały : Daria Kurek Daria Podolska
Karolina Kaźmierska Monika Jardanowska


Pobierz ppt "ZESPÓŁ ASPERGERA trudne dzieci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google