Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ ASPERGERA trudne dzieci Przyczyny, objawy, funkcjonowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ ASPERGERA trudne dzieci Przyczyny, objawy, funkcjonowanie."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ ASPERGERA trudne dzieci Przyczyny, objawy, funkcjonowanie

2 Your footer comes here 2Your date comes here

3 https://portal.abczdrowie.pl/zespol- aspergera

4 Your footer comes here 4Your date comes here Co to jest zespół Aspergera? Zespół Aspergera (inaczej ZA lub AS od syndromu Aspergera) jest to całościowe zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym, które zalicza się do tzw. spektrum zaburzeń

5 Your footer comes here 5Your date comes here Zaburzenia wchodzące w skład kategorii Uogólnionych Zaburzeń Rozwoju (Spektrum Autyzmu)‏ Autyzm Zespół Aspergera Zespół Retta Dziecięce Zaburzenie dezintegracyjn e Niespecyficzne Uogólnione Zaburzenie Rozwoju

6 Your footer comes here 6Your date comes here Autystyczne spektrum (ASD) AUTYZM DZIECIĘCY ZESPÓŁ ASPERGERA Głęboki poziom zaburzeń Niski poziom zaburzeń

7 Your footer comes here 7Your date comes here Zespół Aspergera (syndrom Aspergera, ang. Asperger syndrome, AS) Zespół Aspergera został zdefiniowany jako jednostka chorobowa mniej więcej w połowie lat 80. Zespół Aspergera został oficjalnie uznany dopiero w czwartej edycji Diagnostic and Statistic Manual/DSM-IV/ wydanej w 1994 r. Mianem ‘ Zespołu Aspergera’ określa się najłagodniejsze przypadki autyzmu, dotyczące przede wszystkim zaburzeń funkcjonalnych. Podobnie jak wszystkie inne przypadki autyzmu jest to zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym, którego przyczyny na ogół nie są znane. U osoby z Zespołem Aspergera występują typowe dla autyzmu odchylenia i deficyty w kontaktach i umiejętnościach społecznych i w użyciu języka dla potrzeb komunikacji.

8 Your footer comes here 8Your date comes here Przyczyny Zespołu Aspergera zaburzenia genetyczne już w okresie prenatalnym zbyt późny wiek rodziców ( po 40 roku życia) poważne infekcje uszkodzenie centralnego układu nerwowego porażenie mózgowe toksoplazmoza ZA

9 Your footer comes here 9Your date comes here Typowymi objawami dla Zespołu Aspergera są: brak umiejętności interpersona- lnych problemy z nawiązywaniem przyjaźni i kontaktów z innymi ludźmi brak umiejętności współczucia innym wąskie, obsesyjne zainteresowania daną dziedziną, kosztem innych zajęć – często przedmiotami ścisłymi awersja do zmian problemy z organizacją i brak łączności między przezyciami a uczuciami

10 Your footer comes here 10Your date comes here Dziecko z zespołem Aspergera cechuje: Rozwój poznawczy w granicach normy w zasadzie prawidłowy rozwój mowy zamiłowanie do zachowania rutyny i rytuałów ograniczone zainteresowania i aktywność często występująca niezgrabność ruchowa zaburzony rozwój umiejętności społecznych

11 Your footer comes here 11Your date comes here LECZENIE Nie każda osoba z Zespołem Aspergera wymaga leczenia farmakologicznego. Jeśli jednak lekarz zdecyduje inaczej, leczenie rozpoczyna się w wieku dorastania, przyjmując leki antydepresyjne przez cały okres życia. Ważne jest wsparcie całej rodziny zwłaszcza w procesie socjalizacji młodego człowieka. Osoby z Zespołem Aspergera są w większym stopniu niż inni narażeni na psychozy i schizofrenię, dlatego też ważna jest obserwacja.

12 Your footer comes here 12Your date comes here Pomimo, że Zespół Aspergera jest częściej spotykany niż autyzm, jest rzadziej rozpoznawalny. Wiedza w Polsce na jego temat jest znikoma, a dodatkowym problemem w jego zdiagnozowania jest fakt, że kryteria zaburzenia są bardzo nieostre i często mylone z autyzmem.

13 Your footer comes here 13Your date comes here Czym się różni autyzm od zespołu Aspergera? Objawy obu chorób są bardzo podobne, także geneza powstania. Zakłada się, że te dwa rodzaje zaburzeń różnią się od siebie w dwóch kluczowych kwestiach. U 75 proc. (dane światowe, polskich badań nie ma) osób z autyzmem występuje też niepełnosprawność intelektualna. Natomiast osoby z zespołem Aspergera rozwijają się prawidłowo. średni wiek diagnozy dzieci z zespołem Aspergera wynosi osiem lat średni wiek diagnozy dzieci z zespołem Aspergera wynosi osiem lat autyzm dziecięcy wykrywany jest około trzeciego roku życia. autyzm dziecięcy wykrywany jest około trzeciego roku życia.

14 Your footer comes here 14Your date comes here Funkcjonowanie dziecka z Zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole SFERA KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH W młodszym wieku brak zainteresowania nawiązywaniem kontaktów koleżeńskich Brak znajomości konwenansów społecznych, nieprawidłowe interpretowanie sygnałów społecznych, rozumienie tego co „wypada”, a co nie, brak wyczucia dystansu od rozmówcy (staje zbyt blisko lub zbyt daleko, bokiem, może naruszać osobistą przestrzeń rozmówcy) Opowiadając o interesującym je temacie stereotypowo do niego wraca, nie uwzględniając potrzeb osoby, z którą rozmawia Dzieci te przeżywają frustracje, często mają niską samoocenę, są odrzucane prze innych Nadmierna bezpośredniość, prawdomówność, wygłaszanie niestosownych komentarzy bez liczenia się z uczuciami innych, drobiazgowe przestrzeganie przepisów i regulaminów Nie uczy się zasad funkcjonowania społecznego spontanicznie, przez obserwację ale musi być ich nauczone

15 Your footer comes here 15Your date comes here Komunikacja słowna i pozawerbalna Rozwój mowy prawidłowy, a zasób słów bogaty i obfitujący w dorosłe i naukowe sformułowania Zaburzenia dotyczą akcentu, intonacji, rytmu wypowiedzi Trudności w rozumieniu słów wieloznacznych w zależności od kontekstu Kłopoty w rozumieniu przenośni, przysłów, które rozumiane są zbyt dosłownie Trudności w rozumieniu ironii i żartów Osoba nie potrafi wyczuć kiedy powinna się odezwać, przerywa rozmowę w trakcie jej trwania, mówi w czasie wypowiedzi innych osób, wypowiedzi są zbyt formalne i pedantyczne, bez posługiwania się slangiem młodzieżowym czy określeniami potocznymi

16 Your footer comes here 16Your date comes here Umiejętności poznawcze Iloraz inteligencji w normie lub wyższy Dobra pamięć mechaniczna Wiedza czasami na poziomie akademicki m Ujawniane różne talenty np. muzyczny, plastyczny

17 Your footer comes here 17Your date comes here Problemy w koordynacji ruchowej Sztywny sposób poruszani a się Występowanie współruchów Zaburzenia rytmu i naśladowania ruchów podczas zabawy Obniżona sprawność manualna Trudności w pisaniu i we wspłpracy w grach zespołowych Zaburzenia równowagi

18 Your footer comes here 18Your date comes here Zaburzenia sensoryczne U części dzieci występuje nadwrażliwość na niektóre bodźce sensoryczne (słuchowe, wzrokowe, dotykowe, zapachowe, smakowe, dźwiękowe) Jednoczesna ilość bodźców wizualnych i słuchowych może być postrzegana przez dziecko jako zbyt duża lub zbyt mała

19 Your footer comes here 19Your date comes here Sławne osoby z ZA Izaak Newton Izaak Newton Albert Einstein

20 Your footer comes here 20Your date comes here INNE SŁAWNE OSOBY POSIADAJĄCE CECHY ZESPOŁU ASPERGERA: ARCHIMEDES CHARLES DARWIN

21 Your footer comes here 21Your date comes here SŁAWNE OSOBY POSIADAJĄCE CECHY ZESPOŁU ASPERGERA: MESSI

22 Your footer comes here 22Your date comes here Zaburzenia współwystępujące ADHD (zaburzenie to w 35% pokrywa się z zespołem Aspergera) zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne bezsenność tiki stereotypie ruchowe wyostrzenie zmysłów: dotyku, powonienia, słuchu światłowstręt niepowiązany z chorobami oczu inne

23 Your footer comes here 23Your date comes here Liczba dzieci z ZA Wiele badań przeprowadzonych dotychczas dowodzi, że ZA występuje znacznie częściej niż ‘klasyczny autyzm’. Podczas, gdy autyzm występuje u 4 na 10 000 dzieci, Zespół Aspergera wykrywa się aż u 20-25 dzieci na 10 000. Oznacza to, że na każdy przypadek jednoznacznego autyzmu przypada kilkoro dzieci z obrazem klinicznym odpowiadającym ZA.

24 Your footer comes here 24Your date comes here DZIECI Z ZA Zespół Aspergera to z reguły choroba chłopców. Według danych statystycznych na 4 chorych chłopców przypada 1 chora dziewczynka. Objawy choroby są te same jednak chłopcy częściej są agresywni (zwłaszcza w sytuacjach stresujących). Dziewczynki częściej uczą się pewnych zachowań poprzez obserwację i naśladowanie rówieśników.

25 Pamiętajmy! Dziecko na długo zapamięta tych, którzy podali mu pomocną dłoń

26 Your footer comes here 26Your date comes here Jesteś nauczycielem, opiekunem ? Bądź również przyjacielem... Stosuj indywiduali zację wymagań Wspieraj i angażuj się w sprawy dziecka Zadbaj o integrację społeczną w środowisku przedszkol nym, szkolnym, lokalnym Przeciwd ziałaj wtórnym zaburzen iom emocjona lnym, poprzez ochronę dziecka przed odrzucen iem i przemoc ą ze strony rówieśni ków Wspomagaj ucznia podczas pracy na lekcji, bądź życzliwy i kreatywny a jednocześn ie konsekwen tny

27 Dziekujemy za uwagę ! Opracowały : Opracowały : Daria Kurek Daria Kurek Daria Podolska Daria Podolska Karolina Kaźmierska Karolina Kaźmierska Monika Jardanowska Monika Jardanowska


Pobierz ppt "ZESPÓŁ ASPERGERA trudne dzieci Przyczyny, objawy, funkcjonowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google