Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA NR 3

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA NR 3"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA NR 3
Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy – zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS Szkoła Podstawowa nr 8 im. A. Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA NR 3

2 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA TERMINY /UDZIAŁ UCZNIÓW
BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA NR 3 BEZPIECZNE ZACHOWANIE W SZKOLE, W DOMU, NA ULICY – ZAGROŻENIA, UDZIELANIE POMOCY, OBRONA KONIECZNA L.P. ZAPLANOWANE DZIAŁANIA TEMATYKA TERMINY /UDZIAŁ UCZNIÓW OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Spotkanie z policjantem/policjantami Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej - bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy, obrona konieczna, - prawna ochrona dóbr osobistych, w tym nietykalności cielesnej a zwyczaje szkolne, - przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia r. Klasy :VIa,VIb r. Klasy: VI c, Va,Vb, Vc Wicedyrektor, pedagog sprawy organizacyjne, nauczyciele uczący – opieka nad uczniami klasy w trakcie spotkania 2. Spotkanie z pracownikami Straży Granicznej (pies) - czym zajmuje się Straż Graniczna - akcja „Blaskiem chronieni” - jak bronić się przed niebezpiecznym zwierzęciem r Klasy: Va,Ie, IVa Klasy: IIIa, IIIb,IVc Wicedyrektor, pedagog – sprawy organizacyjne, Agnieszka Kaługa – kontakty z przedstawicielami SG Wychowawcy klas/nauczyciele – opieka nad uczniami 3. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zajęcia na terenie Ośrodka WORD - prelekcje (Policja), symulatory, pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy odblaskowe i materiały edukacyjne Godziny wyjść dla każdej grupy od 8.00 do ok r. (piątek ) - Ic r. (poniedziałek)- II b r. (wtorek)- Ie r. (środa) - IIa r. (czwartek) – I d r.(piątek) - II c (czwartek) – I a (piątek) – I b (poniedziałek) – IV b Wicedyrektor, pedagog – sprawy organizacyjne wychowawcy, nauczyciele – opieka nad uczniami w trakcie wyjść według karty wycieczki

3 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA TERMINY /UDZIAŁ UCZNIÓW
BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA NR 3 BEZPIECZNE ZACHOWANIE W SZKOLE, W DOMU, NA ULICY – ZAGROŻENIA, UDZIELANIE POMOCY, OBRONA KONIECZNA L.P. ZAPLANOWANE DZIAŁANIA TEMATYKA TERMINY /UDZIAŁ UCZNIÓW OSOBY ODPOWIEDZIALNE Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zajęcia na terenie Ośrodka WORD – c.d. - prelekcje (Policja), symulatory, pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy odblaskowe i materiały edukacyjne (wtorek) IV c (czwartek) – Vb (piątek) – V a (poniedziałek) – III a (wtorek) – VI b (czwartek) – V c (piątek) – VI a (czwartek) – III b (poniedziałek) – V a (poniedziałek) – VI c 4. Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji budynku na wypadek pożaru - zagrożenie pożarowe, praktyczne ćwiczenia ewakuacji ( ewentualny udział Straży Pożarnej ) I półrocze Wychowawcy klas, zespół wychowawczy, pedagog szkolny, świetlica szkolna,. inspektor BHP 5. Spotkanie z zawodowym kuratorem sądowym - przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia; pojęcia demoralizacji, przestępczość nieletnich, wykonywanie kar orzeczonych przez sądy; - prawna ochrona dóbr osobistych człowieka – prawa dziecka - jak pomagać osobom które znalazły się w stanie biedy, choroby, sieroctwa Według ustaleń z prezesem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej i kuratorem zawodowym Wicedyrektor, pedagog – sprawy organizacyjne, Wychowawcy klas/nauczyciele – opieka nad uczniami

4 BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA NR 3 BEZPIECZNE ZACHOWANIE W SZKOLE, W DOMU, NA ULICY – ZAGROŻENIA, UDZIELANIE POMOCY, OBRONA KONIECZNA L.P. ZAPLANOWANE DZIAŁANIA TEMATYKA TERMINY /UDZIAŁ UCZNIÓW OSOBY ODPOWIEDZIALNE 6. „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” – pedagogizacja - pogadanki z dziećmi, rodzicami, przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczniów i rodziców Na bieżąco Wicedyrektor, pedagog – wychowawcy, nauczyciele 7. Wydział Zdrowia UM Scena Młodego Widza Krakowski Impresariat Artystyczny Rondo- baśń: „Niewidzialny książę” - przedstawienie teatralne dla dzieci klas I – III o tematyce: pierwszy możliwy kontakt z nikotyną i alkoholem, agresja wśród dzieci, bezpieczne zabawy na podwórku i w domu, pokazanie wzorców dobrego zachowania r. Godz Klasy: Ie,Ib,IIIa,IIIb,IIb Godz : Klasy: Id,Ic,Ia,IIc,IIa Wicedyrektor, pedagog– sprawy organizacyjne Wychowawcy/nauczyciele – opieka nad uczniami

5 Spotkanie z policjantem Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej
Nasza szkoła na bieżąco współpracuje z Komendą Miejską Policji w Dąbrowie Górniczej W tym roku kilkukrotnie gościliśmy policjantów, którzy min. zapoznawali uczniów z akcją „Bezpieczna droga do szkoły”, przeprowadzali pogadanki z uczniami na temat bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza szkołą.

6 W związku z konkursem „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, na specjalne zaproszenie pani dyrektor naszej szkoły, sierż. szt. Damian Korczyński z wydziału prewencji KMP w Dąbrowie Górniczej, przeprowadził pogadanki z uczniami klas piątych i szóstych dotyczące tematyki: bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy, zagrożenia, obrona konieczna, prawna ochrona dóbr osobistych, w tym nietykalności cielesnej a zwyczaje szkolne, przestrzeganie prawa jako obowiązek każdego, także ucznia.

7 Podczas spotkania z zaproszonymi pracownikami Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się czym zajmują się funkcjonariusze Straży Granicznej, dlaczego warto propagować akcję „Blaskiem chronieni” i jak zachować się w sytuacji zagrożenia atakiem ze strony groźnego psa.

8

9

10 Wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli możliwość utrwalenia zasad ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy podczas zorganizowanych wycieczek do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Dąbrowie Górniczej pogadanki na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego

11 Pogadanki, filmy edukacyjne na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego

12 Ćwiczenia praktyczne w sali z symulatorami

13

14 Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

15

16 Każdy uczeń otrzymał materiały edukacyjne i odblaski
Każdy uczeń otrzymał materiały edukacyjne i odblaski. Na co dzień o zasadach udzielania pierwszej pomocy przypominają nam tablice informacyjne, jakie otrzymała nasza szkoła od WORD-u w Dąbrowie Górniczej. Serdeczne podziękowania dla pani Pauliny Adamczyk – inspektora ds. bezpieczeństwa za cierpliwość w przekazywaniu nam wiedzy o bezpieczeństwie i praktycznej nauce udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

17

18 PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ W naszej szkole dbamy o bezpieczeństwo wszystkich dzieci każdego dnia. Okresowo przypominamy o tym, w specjalnie przygotowanych ulotkach dla uczniów i ich rodziców. Wszystkie informacje zamieszczane są na stronie internetowej szkoły: w zakładce „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”.

19 Wszyscy uczniowie obecni w szkole w dniu 2. 10. 2015r
Wszyscy uczniowie obecni w szkole w dniu r. uczestniczyli w akcji ewakuacyjnej na wypadek wybuchu pożaru

20 r. i r. w naszej szkole gościła pani Małgorzata Hejczyk - kurator zawodowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Zawodowej wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Pani kurator spotkała się z uczniami wszystkich klas. Tematyka spotkań dotyczyła kwestii poruszanych także przy realizacji innych zadań konkursowych min.: przestrzegania prawa, demoralizacji, przestępczości nieletnich, wykonywania kar orzeczonych przez sądy, prawej ochrony dóbr osobistych człowieka, w tym praw dziecka , pomocy osobom, które znalazły się w stanie biedy, choroby, sieroctwa.

21 Dzięki współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej został zorganizowany występ krakowskiego teatru, który zaprezentował uczniom klas I – III sztukę p.t. „Niewidzialny książę”, która dotyczyła profilaktyki różnych zagrożeń, na które może być narażone dziecko.

22 Dyrekcja i organizatorzy składają serdeczne podziękowania za współpracę i pomoc w realizacji tego zadania dla: Komendanta i policjantów KMP w Dąbrowie Górniczej, Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, Pani Małgorzaty Hejczyk- kuratora zawodowego, Komendanta i funkcjonariuszy Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, Pani Pauliny Adamczyk – inspektora ds. bezpieczeństwa w WORD. opracowanie prezentacji: Joanna Tłustochowicz – pedagog szkolny


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA NR 3"

Podobne prezentacje


Reklamy Google