Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

* BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA NR 3 BEZPIECZNE ZACHOWANIE W SZKOLE, W DOMU, NA ULICY – ZAGROŻENIA, UDZIELANIE POMOCY,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "* BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA NR 3 BEZPIECZNE ZACHOWANIE W SZKOLE, W DOMU, NA ULICY – ZAGROŻENIA, UDZIELANIE POMOCY,"— Zapis prezentacji:

1

2 * BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA NR 3 BEZPIECZNE ZACHOWANIE W SZKOLE, W DOMU, NA ULICY – ZAGROŻENIA, UDZIELANIE POMOCY, OBRONA KONIECZNA L.P.ZAPLANOWANE DZIAŁANIATEMATYKATERMINY /UDZIAŁ UCZNIÓWOSOBY ODPOWIEDZIALNE 1.Spotkanie z policjantem/policjantami Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej - bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy, obrona konieczna, - prawna ochrona dóbr osobistych, w tym nietykalności cielesnej a zwyczaje szkolne, - przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia 20.11.2014r. Klasy :VIa,VIb 25.11.2014r. Klasy: VI c, Va,Vb, Vc Wicedyrektor, pedagog sprawy organizacyjne, nauczyciele uczący – opieka nad uczniami klasy w trakcie spotkania 2.Spotkanie z pracownikami Straży Granicznej (pies)- czym zajmuje się Straż Graniczna - akcja „Blaskiem chronieni” - jak bronić się przed niebezpiecznym zwierzęciem 01.12.2014r 9.50-10.35 Klasy: Va,Ie, IVa 10.45-11.30 Klasy: IIIa, IIIb,IVc Wicedyrektor, pedagog – sprawy organizacyjne, Agnieszka Kaługa – kontakty z przedstawicielami SG Wychowawcy klas/nauczyciele – opieka nad uczniami 3.Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zajęcia na terenie Ośrodka WORD - prelekcje (Policja), symulatory, pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy odblaskowe i materiały edukacyjne Godziny wyjść dla każdej grupy od 8.00 do ok. 12.00 12.12. 2014r. (piątek ) - Ic 15.12. 2014r. (poniedziałek)- II b 16.12. 2014r. (wtorek)- Ie 17.12. 2014r. (środa) - IIa 18.12. 2014r. (czwartek) – I d 19.12. 2014r.(piątek) - II c 08.01.2015 (czwartek) – I a 30.01.2015 (piątek) – I b 02.03.2015 (poniedziałek) – IV b Wicedyrektor, pedagog – sprawy organizacyjne wychowawcy, nauczyciele – opieka nad uczniami w trakcie wyjść według karty wycieczki

3 * BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA NR 3 BEZPIECZNE ZACHOWANIE W SZKOLE, W DOMU, NA ULICY – ZAGROŻENIA, UDZIELANIE POMOCY, OBRONA KONIECZNA L.P.ZAPLANOWANE DZIAŁANIATEMATYKATERMINY /UDZIAŁ UCZNIÓW OSOBY ODPOWIEDZIALNE Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zajęcia na terenie Ośrodka WORD – c.d. - prelekcje (Policja), symulatory, pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy odblaskowe i materiały edukacyjne 03.03.2015 (wtorek) IV c 05.03.2015 (czwartek) – Vb 06.03.2015 (piątek) – V a 09.03.2015 (poniedziałek) – III a 10.03.2015 (wtorek) – VI b 12.03.2015 (czwartek) – V c 13.03.2015 (piątek) – VI a 19.03.2015 (czwartek) – III b 30.03.2015 (poniedziałek) – V a 30.03.2015 (poniedziałek) – VI c 4.Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji budynku na wypadek pożaru - zagrożenie pożarowe, praktyczne ćwiczenia ewakuacji ( ewentualny udział Straży Pożarnej ) I półrocze Wychowawcy klas, zespół wychowawczy, pedagog szkolny, świetlica szkolna,. inspektor BHP 5.Spotkanie z zawodowym kuratorem sądowym - przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia; pojęcia demoralizacji, przestępczość nieletnich, wykonywanie kar orzeczonych przez sądy; - prawna ochrona dóbr osobistych człowieka – prawa dziecka - jak pomagać osobom które znalazły się w stanie biedy, choroby, sieroctwa Według ustaleń z prezesem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej i kuratorem zawodowym Wicedyrektor, pedagog – sprawy organizacyjne, Wychowawcy klas/nauczyciele – opieka nad uczniami

4 * BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA NR 3 BEZPIECZNE ZACHOWANIE W SZKOLE, W DOMU, NA ULICY – ZAGROŻENIA, UDZIELANIE POMOCY, OBRONA KONIECZNA L.P.ZAPLANOWANE DZIAŁANIATEMATYKATERMINY /UDZIAŁ UCZNIÓWOSOBY ODPOWIEDZIALNE 6.„Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” – pedagogizacja - pogadanki z dziećmi, rodzicami, przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczniów i rodziców Na bieżącoWicedyrektor, pedagog – wychowawcy, nauczyciele 7.Wydział Zdrowia UM Scena Młodego Widza Krakowski Impresariat Artystyczny Rondo- baśń: „Niewidzialny książę” - przedstawienie teatralne dla dzieci klas I – III o tematyce: pierwszy możliwy kontakt z nikotyną i alkoholem, agresja wśród dzieci, bezpieczne zabawy na podwórku i w domu, pokazanie wzorców dobrego zachowania 28.11.2014r. Godz.10.45-11.40 Klasy: Ie,Ib,IIIa,IIIb,IIb Godz. 11.45-12.40: Klasy: Id,Ic,Ia,IIc,IIa Wicedyrektor, pedagog– sprawy organizacyjne Wychowawcy/nauczyciele – opieka nad uczniami

5 Spotkanie z policjantem Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 * PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ W naszej szkole dbamy o bezpieczeństwo wszystkich dzieci każdego dnia. Okresowo przypominamy o tym, w specjalnie przygotowanych ulotkach dla uczniów i ich rodziców. Wszystkie informacje zamieszczane są na stronie internetowej szkoły: www.sp8dabrowag.pl w zakładce „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”.

19 * Wszyscy uczniowie obecni w szkole w dniu 2.10.2015r. uczestniczyli w akcji ewakuacyjnej na wypadek wybuchu pożaru

20 * 11.03.2015r. i 20.03.2015r. w naszej szkole gościła pani Małgorzata Hejczyk - kurator zawodowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Zawodowej wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Pani kurator spotkała się z uczniami wszystkich klas. Tematyka spotkań dotyczyła kwestii poruszanych także przy realizacji innych zadań konkursowych min.: przestrzegania prawa, demoralizacji, przestępczości nieletnich, wykonywania kar orzeczonych przez sądy, prawej ochrony dóbr osobistych człowieka, w tym praw dziecka, pomocy osobom, które znalazły się w stanie biedy, choroby, sieroctwa.

21 * Dzięki współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej został zorganizowany występ krakowskiego teatru, który zaprezentował uczniom klas I – III sztukę p.t. „Niewidzialny książę”, która dotyczyła profilaktyki różnych zagrożeń, na które może być narażone dziecko.

22


Pobierz ppt "* BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA NR 3 BEZPIECZNE ZACHOWANIE W SZKOLE, W DOMU, NA ULICY – ZAGROŻENIA, UDZIELANIE POMOCY,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google