Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.jakaunia.pl Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Patronat honorowy: W trosce o czyste powietrze. Jak małopolskie samorządy wykorzystują unijne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.jakaunia.pl Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Patronat honorowy: W trosce o czyste powietrze. Jak małopolskie samorządy wykorzystują unijne."— Zapis prezentacji:

1 www.jakaunia.pl Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Patronat honorowy: W trosce o czyste powietrze. Jak małopolskie samorządy wykorzystują unijne środki na walkę ze smogiem? Debata w Proszowicach

2 Najbardziej zanieczyszczone miasta w Europie wg Europejskiej Agencji Środowiska (EEA)  1. Pernik, Bułgaria (dopuszczalne normy przekroczone przez 180 dni)  2. Płowdiw, Bułgaria (161 dni)  3. Kraków (150,5)  4. Plewen, Bułgaria (150)  5. Dobricz, Bułgaria (145)  6. Nowy Sącz (126)  7. Gliwice (125)  8. Zabrze (125)  9. Sosnowiec (124)  10. Katowice (123) www.jakaunia.pl Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

3  Luty 2015: Komisja wzywa Polskę do podjęcia konkretnych działań w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.  „Komisja uważa, że Polska od 2005 roku nie podjęła odpowiednich środków w celu ochrony zdrowia obywateli i prosi o szybkie i efektywne działania” – napisano w opinii przesłanej polskiemu rządowi. www.jakaunia.pl Komisja Europejska upomina Polskę Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

4  tzw. niska emisja, pochodząca z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób (od 82 proc. do 92,8 proc.)  zanieczyszczenia komunikacyjne (od 5,4 do 7 proc.)  zanieczyszczenia przemysłowe (od 1,8 do 9 proc.). Lokalnie mogą występować także inne tendencje, np. w Warszawie to zanieczyszczenia komunikacyjne stanowią 63% zanieczyszczeń. www.jakaunia.pl Główne źródła zanieczyszczenia powietrza w Polsce (dane za lata 2009-2012) Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

5  Stężenia pyłu zawieszonego wyraźnie rosną w sezonie grzewczym, czyli jesienią i zimą. W domowych piecach i kotłowniach węglowych spalany jest tani węgiel, o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych.  Sytuację pogarszają niekorzystne warunki atmosferyczne, czyli bezwietrzna pogoda.  Smogowi sprzyja też położenie miasta w niecce i ogromna ilość spalin samochodowych.  Według naukowców oddychanie krakowskim powietrzem ma taki wpływ na człowieka, jak wypalanie 2,5 tys. papierosów rocznie. www.jakaunia.pl Niska emisja w Krakowie Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

6  Związki chemiczne i pyły wchodzące w skład smogu mogą wywołać alergię, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową oraz paraliż układu krwionośnego.  Smog zwiększa też ryzyko wystąpienia nowotworów i prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci.  Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z powodu zanieczyszczenia powietrza w 2010 roku zmarło przeszło 48 tysięcy Polaków. Więcej zgonów odnotowano tylko w Rosji i na Ukrainie. www.jakaunia.pl Skutki zanieczyszczenia powietrza Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

7 „Bez radykalnych decyzji nie osiągniemy wymaganych standardów jakości powietrza” – Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, w liście do Marszałka Województwa Małopolskiego ze stycznia 2013 r. www.jakaunia.pl Wymiana pieców w Krakowie Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Krakowianie mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na wymianę pieców węglowych. Jeszcze tylko w tym roku można uzyskać do 100 proc. zwrotu poniesionych kosztów. W 2016 dofinansowanie sięgnie do 80 proc., w 2017 do 60 proc., a w 2018 - 40 proc. poniesionych kosztów. ”

8  Listopad 2013: sejmik woj. małopolskiego wprowadza zakaz używania węgla do ogrzewania mieszkań i domów w Krakowie.  Sierpień 2014: Wojewódzki Sąd Administracyjny uznaje, że regulacja naruszyła zasady konstytucyjne. www.jakaunia.pl Zakaz palenia węglem w Krakowie Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Uważamy, że są podstawy, aby wydać taki zakaz palenia węglem, jaki uchwalił nasz sejmik. Zrobiliśmy to w Polsce i w Europie jako pierwsi. Tego domagali się mieszkańcy Krakowa. UE nasze starania potraktowała jako odważne działanie w celu poprawy jakości powietrze i przeciwdziałaniu niskiej emisji” Kazimierz Barczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. ”

9  program realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  środki przekazywane są na gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu  fundusze przeznaczono m.in. na „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla 6 gmin należących do Związku Międzygminnego ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach”. Ma on umożliwić wymianę starych i nieefektywnych pieców węglowych na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności. www.jakaunia.pl Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Małopolsce Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

10  Komisja Europejska przeznaczyła 300 milionów euro na ograniczenie emisji pyłów PM10 w Polsce. Kraków otrzyma ponad 26% z tej kwoty.  Niska emisja ma zostać ograniczona przez rozwój i modernizację sieci ciepłowniczej. Kraków otrzymał na ten cel 450 milionów złotych.  80 milionów złotych zostanie przeznaczonych na walkę ze smogiem. www.jakaunia.pl Unijne środki na walkę z niską emisją Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

11  Od 2013 roku w Krakowie realizowany jest program KAWKA, w ramach którego krajowe środki są przeznaczane na likwidację niskiej emisji i korzystanie z odnawialnych źródeł energii.  Dzięki KAWCE w połowie 2014 roku władze Krakowa otrzymały 24 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Suma, na którą opiewały złożone wnioski, przekraczała 60 mln zł.  Wniosków było tak dużo, że wstrzymano ich przyjmowanie, a te złożone po 14 sierpnia 2014 są rozpatrywane dopiero teraz. www.jakaunia.pl Kraków w programie KAWKA Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

12  „Gazeta Wyborcza”, maj 2015: Kraków może nie otrzymać kolejnych pieniędzy z programu KAWKA.  Powód? Małopolska otrzymała rekordowe środki unijne na walkę z zanieczyszczeniem (2,8 miliarda euro). Krajowe wsparcie inwestycji nie może wypierać funduszy unijnych, więc jeśli Małopolska ma dużo środków na walkę ze smogiem z Unii, to istnieje ryzyko, że nie będzie mogła korzystać z pieniędzy krajowych.  „Między środkami unijnymi a krajowymi nie ma konkurencji. Skala problemu Krakowa i Małopolski jest tak duża, że potrzeba nam każdych pieniędzy: unijnych, krajowych, wojewódzkich i gminnych” – Andrzej Guła, prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego www.jakaunia.pl Konkurencja między środkami unijnymi i krajowymi? Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

13  Marzec 2015: szpital składa do władz miasta projekt, w ramach którego lekarze sprawdzą, jaki wpływ na zdrowie Krakowian ma wdychanie zanieczyszczonego powietrza. Projekt musi zatwierdzić Agencja Oceny Technologii Medycznej.  Lekarze ze szpitala chcą przebadać trzy tysiące mieszkańców Krakowa. Osoby, u których zostaną wykryte nieprawidłowości, będą mogły liczyć na bezpłatne konsultacje. ” www.jakaunia.pl Projekt Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie Są słowa, słowa, słowa. A oddychamy ciągle tym samym powietrzem. My chcemy zrobić coś konkretnego i może w ten sposób spowodować przyspieszenie pewnych działań zmierzających do walki ze smogiem. Anna Prokop-Staszecka, dyrektor szpitala Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

14  Czy brak funduszy z programu KAWKA jest dla Krakowa realnym zagrożeniem?  Czy małopolskie samorządy chętnie będą przeznaczać środki unijne na walkę ze smogiem, skoro mogą wydać je np. na drogi?  Jak przebiega proces wymiany pieców węglowych w Krakowie i co można zrobić, aby go przyspieszyć?  Jakie będą dalsze losy uchwały antysmogowej podjętej przez sejmik?  Jak każdy z nas może działać na rzecz tego, by małopolskie miasta przestały zajmować wysokie miejsca w unijnym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast? www.jakaunia.pl W trosce o czyste powietrze. Jak małopolskie samorządy wykorzystują unijne środki na walkę ze smogiem? Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

15 www.jakaunia.pl Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Patronat honorowy: W trosce o czyste powietrze. Jak małopolskie samorządy wykorzystują unijne środki na walkę ze smogiem? Debata w Proszowicach


Pobierz ppt "Www.jakaunia.pl Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Patronat honorowy: W trosce o czyste powietrze. Jak małopolskie samorządy wykorzystują unijne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google