Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FRANCISZKANEK RODZINY MARYI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FRANCISZKANEK RODZINY MARYI"— Zapis prezentacji:

1 FRANCISZKANEK RODZINY MARYI
ZGROMADZENIE SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI

2 ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI Nasz Założyciel

3 Beatyfikowany 18 sierpnia 2002 roku przez Jana Pawła II w Krakowie
Kanonizowany 11 października 2009 roku w Watykanie

4 Nazwał je Rodziną Maryi.
W 1857 roku ks. Feliński założył zgromadzenie zakonne zajmujące się opieką nad dziećmi, chorymi i osobami starszymi. Nazwał je Rodziną Maryi.

5 Powstawały liczne ochronki, sierocińce, domy opieki dla starszych
Powstawały liczne ochronki, sierocińce, domy opieki dla starszych. Siostry z franciszkańską radością i samarytańską miłością niosły pomoc najbardziej opuszczonym i potrzebującym pomocy.

6 Po dziś dzień Siostry pracują w szkołach, przedszkolach, domach dziecka, świetlicach.

7 Posługują chorym w szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej

8 Ponadto ożywiają życie parafialne wielu placówek, prowadzą rekolekcje dla młodzieży oraz niosą pomoc ubogim i bezdomnym.

9 Obecne są w 80 domach w Polsce, w Rosji, Kazachstanie, na Białorusi, Ukrainie, w Rzymie i w Brazylii.

10 DUCHOWOŚĆ ZGROMADZENIA

11 Siostry w swoim życiu zakonnym i działalności apostolskiej
kierują się przede wszystkim duchem Ewangelii. W szczególny sposób praktykują miłość Boga i bliźniego na wzór Chrystusa i Jego Matki.

12 Charakterystycznym rysem
duchowości Zgromadzenia jest duch: pokory prostoty pracowitości zawierzenia Opatrzności Bożej

13 Siostry żyją w Rodzinie Maryi, stąd odznaczają się duchem rodzinności w kontaktach z otoczeniem i między sobą.

14 Najdoskonalszym wzorem świętości dla każdej Siostry jest Maryja – pokorna Służebnica Pańska
Ojciec Założyciel skłaniał Siostry, by całym sercem prawdziwie ukochały Najświętszą Maryję, Matkę Jezusa, pragnął, aby była Ona uważana przez nie za idealny wzór do naśladowania.

15 Zachęcał także Siostry do wiernej praktyki cnót Świętej Rodziny, przede wszystkim pokory, prostoty, ubóstwa i pracowitości.

16 Od św. Ojca Franciszka uczą się Siostry:
braterstwa z wszystkimi ludźmi radosnej więzi ze światem wyrzeczenia i wstępowania w ślady Boskiego Mistrza – ubogiego, posłusznego i ukrzyżowanego

17 Duchowość franciszkańska jest przede wszystkim duchowością naśladowania życia Jezusa Chrystusa.
„Polega na zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości

18 FORMACJA

19 POSTULAT – początkowy okres formacji zakończony obłóczynami

20 zakończony złożeniem I PROFESJI
2-letni NOWICJAT zakończony złożeniem I PROFESJI

21 JUNIORAT – Siostry przez 5 lat odnawiają swoją czasową profesję zakonną
WIECZYSTE ŚLUBY

22 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA DUCHOWYCH CÓREK ŚW
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA DUCHOWYCH CÓREK ŚW. ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO Błogosławię Was na pracę wewnętrzną, na budowanie Królestwa Bożego w duszach własnych, na niesienie krzyża w duchu pokuty i w duchu dobrowolnej ofiary, na wzór Mistrza, Pana i Oblubieńca waszego. Tato


Pobierz ppt "FRANCISZKANEK RODZINY MARYI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google