Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczecin, dnia 16 LIPCA 2015r. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie dr n. med. Małgorzata Domagała – Dobrzycka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczecin, dnia 16 LIPCA 2015r. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie dr n. med. Małgorzata Domagała – Dobrzycka."— Zapis prezentacji:

1 Szczecin, dnia 16 LIPCA 2015r. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie dr n. med. Małgorzata Domagała – Dobrzycka

2 Liczba zgłoszonych turnusów na terenie województwa zachodniopomorskiego Przewidywana liczba uczestników – Wypoczynek dzieci i młodzieży lato 2015r

3 Skontrolowane Turnusy: 173 Przeprowadzone kontrole przez Państwową Inspekcję Sanitarną (stan na dzień r.) Liczba kontroli ogółem:179 (w tym 4 interwencyjne)

4 Liczba przypadków chorób: 59 Liczba urazów i wypadków:19 Liczba przypadków zatruć pokarmowych: 9 Zdrowia uczestników wypoczynku (stan na dzień )

5 Czynności represyjne MandatyIlośćŁączna kwota Stan sanitarny(DNS HDiM)3600 zł Pion Żywienia ( DNS HŻŻiPU) zł

6 Monitorowanie jakości wody KĄPIELISKA 2015 Pod nadzorem w sezonie letnim 2015 znajdują się 44 kąpieliska Wydano 3 decyzje o zakazie kąpieli Ustronie Morskie - przekroczenie bakterii Escherichia coli, zakaz od 09 – r. – 4 dni Mielno, Unieście, Sarbinowo - przekroczenie bakterii Escherichia coli, zakaz od 10 – r. – 3 dni Międzywodzie - przekroczenie bakterii Escherichia coli, zakaz od r. Pod nadzorem w sezonie letnim 2014 znajdowało się 47 kąpielisk Wydano 5 decyzji o zakazie kąpieli Gęsia Łączka nad jez. Siecino – przekroczenie bakterii Escherichia coli, zakaz od r. – 3 dni Dąbie - przekroczenie bakterii Escherichia coli, zakaz od r. – 3 dni Lubczyna – przekroczenie bakterii Escherichia coli, zakaz od r. – 5 dni Lubczyna – przekroczenie bakterii Escherichia coli, zakaz od r. – 6 dni Kołobrzeg Plaża Zachodnia - przekroczenie bakterii Escherichia coli, zakaz od 21 – dni

7 Monitorowanie jakości wody MIEJSCA WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI 2015 Pod nadzorem w sezonie letnim 2015 znajduje się 76 miejsc wykorzystywanych do kąpieli Wydano 1 decyzję o zakazie kąpieli Wodna Dolina (Koszalin) – brak przezroczystości wody, mulisty zapach wody oraz zanieczyszczenia wody roślinnością, zakaz od 02 – r. – 12 dni MIEJSCA WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI 2014 Pod nadzorem w sezonie letnim 2014 znajdowało się 71 miejsc wykorzystywanych do kąpieli Wydano 7 decyzji o zakazie kąpieli Nowogard - przekroczenie bakterii Escherichia coli, zakaz od 16 – r. – 3 dni Jez. Zamkowe w Wałczu - stwierdzenie w wodzie zanieczyszczeń w postaci migrujących mlecznobiałych plam oraz zmętnienie wody w pasie około 5 metrów od linii brzegowej, zakaz od – r dni Steklno (Gryfino) - stwierdzenie obecności w wodzie zanieczyszczeń – ocena wizualna, zakaz od – r. - 5 dni Banie nad jez. Dłużec - stwierdzenie obecności w wodzie zanieczyszczeń w postaci migrujących czarnych plam – ocena wizualna, zakaz od r. – 3 dni Kusy Dwór nad jez. Drawsko – przekroczenie dopuszczalnej wartości Enterokoków kałowych, zakaz od r. – 3 dni Nowogard – nadmierny zakwit sinic, zakaz od 07 – r. – 5 dni Jez. Klukom w Choszcznie - przekroczenie bakterii Escherichia coli, zakaz od r. – 14 dni

8 Profilaktyka nikotynizmu w ramach „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu(POZNPT) w Polsce. Cele i zadania na lata ” w tym :  przedszkolny program edukacyjny pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas”, (290 przedszkoli, dzieci, rodziców uczestniczących w programie)  program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Nie pal przy mnie, proszę”,( liczba szkół 256, uczniów ; 4943 rodzice)  program profilaktyki antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”,(gimnanazja SP 188; łączna liczba uczniów uczestniczących w programie )  kampania „Światowy Dzień bez Tytoniu” – 31 maja (w ramach POZNPT); ( odbiorców pośrednich i pośrednich pozyskiwanych poprzez media)  kampania „Rzuć Palenie Razem z Nami” – trzeci czwartek listopada 2015 (w ramach POZNPT); (w roku 2014 działaniami objęto odbiorców pośrednich i pośrednich pozyskiwanych poprzez media)  Kampania medialna „Rzuć Dymka”, kierowana do kobiet w wieku 40+ palących nałogowo. Łączna liczba odbiorców działań dodatkowych POZNPT w województwie w roku 2014 to odbiorców

9 Profilaktyka otyłości w populacji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” aktualnie zakończyła się IX edycja realizacji programu poświęconego edukacji w zakresie wpływu zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej na zdrowie. W roku szkolnym uczestniczyło:  163 gimnazjów, uczniów gimnazjalistów  242 szkoły podstawowe, uczniów szkół podstawowych  rodziców

10 Profilaktyka próchnicy jamy ustnej w populacji dzieci przedszkolnych Przedszkolny Program Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy, skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy” Głównym celem programu jest kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i dietetycznych u dzieci oraz popularyzacja treści prozdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej u nauczycieli i rodziców dzieci (Porozumienie z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym i Polskim Towarzystwem Stomatologicznym). ( nowy program w pilotażu – 68 przedszkoli zgłoszonych do programu) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” odbiorców i „Bezpieczne ferie” odbiorców na zlecenie Wojewody Zachodniopomorskiego; Profilaktyka chorób zakaźnych m.in. w ramach: „Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”, opracowanego na lata Akcji „Profilaktyka grypy”, „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”, „Europejski Tydzień Szczepień”.; Łączna liczba odbiorców to w roku 2014 Profilaktyka nowotworowa, w tym Sieć Szkół Promujących Europejski Kodeks Walki z Rakiem (porozumienie z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii);

11 Profilaktyka używania środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną: Projekt szwajcarski KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” ( odbiorców w roku 2014) Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, t.j między 15 a 49 rokiem życia. W ramach projektu realizowany jest: program edukacyjny adresowany do młodzieży ponadgimnazjalnej pt „ARS, czyli jak dbać o miłość ?” ( w roku szkolnym uczniów i 835 rodziców – aktualne dane za rok szkolny w opracowaniu) kampania społeczno-medialna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu !”.

12  Dopalacze Realizacja zadań podejmowanych w celu przeciwdziałania używania modyfikowanych narkotyków przez młodzież szkolną – środki zastępcze (dopalacze). Działania edukacyjne podejmowane są odrębnie dla osób dorosłych: nauczycieli, opiekunów, wychowawców i rodziców oraz osobno dla młodzieży szkolnej. W roku 2014 działaniami objęto osób

13 W ramach podejmowanych działań proponuje się uwzględnić następujące treści:  zachęcanie do działań na rzecz własnego zdrowia;  popularyzowanie zasad higieny osobistej;  popularyzowanie aktywności fizycznej i racjonalnego odżywiania;  edukację w zakresie szkodliwości nadmiernej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe;  zapobieganie chorobom przenoszonym przez kleszcze;  edukację w zakresie profilaktyki zatruć pokarmowych;  edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;  profilaktykę nikotynizmu i przeciwdziałania szkodliwemu używania substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy;  edukację dotyczącą ryzykownych zachowań zdrowotnych, w tym seksualnych; Wyżej wymienione treści należy realizować w formie instruktaży, narad lub szkoleń, kierowanych do organizatorów wypoczynku letniego oraz odrębnie w formach kierowanych bezpośrednio do dzieci i młodzieży m.in. poprzez organizację warsztatów, konkursów i zabaw z wykorzystywaniem dostępnych materiałów edukacyjnych.

14 powstanie grupy roboczej ds. profilaktyki używania nowych narkotyków w woj. zachodniopomorskim zasadnicze ustalenia:  Należy wyodrębnić działania profilaktyczne podejmowane w trybie interwencji kryzysowej w czasie wakacji letnich 2015 – pod wpływem alarmującej liczby zatruć i podejrzeń zatruć w kraju oraz woj. zachodniopomorskim – adresowane do dzieci i młodzieży mieszkających i wypoczywających w grupach zorganizowanych i niezorganizowanych na terenie woj. zachodniopomorskiego od działań programowych adresowanych do uczniów szkół woj. zachodniopomorskiego oraz ich rodziców, nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Należy stworzyć koalicję na rzecz profilaktyki i prewencji używania narkotyków w woj. zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem nowych narkotyków oraz dzieci i młodzieży jako grupy adresatów; w ramach koalicji zaprosić do współpracy Urząd Marszałkowski, Prefekta Straży Miejsko-Gminnej oraz lokalne media.

15 - adresatami działań są dzieci i młodzież ze szczególnym uwzględnieniem grupy w wieku od lat; - pojęcie dopalaczy i środków zastępczych należy przedstawiać jako pojęcie tożsame z pojęciem narkotyków i nowych narkotyków; - terenowe działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Policji w pionie profilaktyki i prewencji należy podejmować odrębnie w celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców wypoczywających w grupach zorganizowanych, również w klubach i świetlicach środowiskowych, ale w ścisłej współpracy Powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych i Komend Powiatowych Policji - w celu oddziaływania profilaktycznego na niezorganizowane grupy wypoczywającej młodzieży oraz grupy młodzieży zgromadzone na imprezach masowych należy przygotować spoty radiowe i telewizyjne do wykorzystania w mediach regionalnych i lokalnych oraz monitorach LCD w środkach komunikacji miejskiej i in. – konieczne środki finansowe!;

16 - w celu oddziaływania profilaktycznego na najmłodszą grupę adresatów - dzieci w wieku lat, należy przygotować materiały edukacyjne w wypracowanej formule np. pocztówki z wakacji - konieczne środki finansowe!; - w celu ułatwienia działań profilaktycznych i prewencyjnych podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji i promotorów zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, natrafiających często na opór organizatorów zorganizowanych form wypoczynku i imprez dla dzieci i młodzieży, pomocny byłby list intencyjny Pana Wojewody, w którym z uwagi na liczbę zatruć apeluje o współpracę w powyższym zakresie; - Kuratorium Oświaty dodrukuje z własnych środków ulotki Państwowej Inspekcji Sanitarnej adresowane do starszej młodzieży; rozdysponuje je pomiędzy organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ich rejestracji i kontroli;

17 - We współpracy Komedy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty stworzyć i wypromować, zachęcając do realizacji, regionalny program edukacyjno-wychowawczy poświęcony długofalowym działaniom profilaktycznym w w/w zakresie; konieczne środki finansowe!; - we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego opracować diagnozę w zakresie używania środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną na terenie woj., ze szczególnym uwzględnieniem nowych narkotyków; konieczne środki finansowe!;

18 Dziękuję za Uwagę


Pobierz ppt "Szczecin, dnia 16 LIPCA 2015r. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie dr n. med. Małgorzata Domagała – Dobrzycka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google