Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Litwo Ojczyzno moja Ty jesteś jak zdrowie Ile Cię cenić trzeba ten tylko się dowie Kto Cię stracił, dziś piękność Twą w całej ozdobie Widzę i opisuję bo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Litwo Ojczyzno moja Ty jesteś jak zdrowie Ile Cię cenić trzeba ten tylko się dowie Kto Cię stracił, dziś piękność Twą w całej ozdobie Widzę i opisuję bo."— Zapis prezentacji:

1 Litwo Ojczyzno moja Ty jesteś jak zdrowie Ile Cię cenić trzeba ten tylko się dowie Kto Cię stracił, dziś piękność Twą w całej ozdobie Widzę i opisuję bo tęsknie po Tobie … Adam Mickiewicz

2 Spotkanie Rocznika 60 w Wilnie w dniach 21 – 26 maja 2015

3 Wyjechali ś my z Warszawy z Bronkiem. Pod Bia ł ystokiem zabrali ś my Janka i pó ź nym popo ł udniem z b łą dzeniem po Wilnie dotarli ś my do hotelu Panorama. Zaraz po nas przyjecha ł a Lidka ze swoim Ma ć kiem a byli ju ż : Jurek z Hani ą, Iwona, Gra ż yna, Witek z Eulali ą i Zdzich ą oraz Wiesiek z wnukiem Bartkiem. Byli ś my wi ę c w komplecie – 12 absolwentów i trzy osoby towarzysz ą ce. Radosne twarze i czu ł e powitania.

4

5

6

7

8 Była też pani Irena nasz opiekun i przewodnik na czterodniowe wędrówki po Wilnie i okolicach

9 Pierwsze przeżycie to widok Starówki z Ostrą Bramą po prawej stronie, który rozciągał się przed nami gdy wjechaliśmy na piąte piętro naszego hotelu gdzie mieliśmy pokój.

10

11

12 Tym widokiem kończyliśmy każdy dzień i zaczynaliśmy następny. Jeszcze tego wieczora pobiegliśmy pod Bramę aby poczuć trochę historii i pozdrowić Matkę Miłosierdzia.

13

14 Nazajutrz po ś niadaniu mimo deszczu ruszamy w Wilno. Po kilkuset metrach znowu jestem przy Ostrej Bramie. Wchodzimy po schodach do kaplicy. Wzruszenie. Niestosowne s ą s ł owa. Ulica przed kaplic ą te ż jest ko ś cio ł em. B ę dziemy tu przychodzi ć. DzIen dRUGI 22 maja 2015

15

16

17

18

19

20

21 Zwiedzamy przylegający do Ostrej Bramy KOŚCIÓŁ ŚW. TERESY Z AKVILA, wzniesiony staraniem Karmelitów Bosych. Świątynia zachwyca malowidłami ściennymi

22

23

24 Nieco dalej po przeciwnej stronie ulicy (Aušros Vart ų g. 7A) - BRAMA BAZYLJA Ń SKA, która uchodzi za najpi ę kniejsz ą bram ę wile ń sk ą. Jest to dzieło znanego architekta epoki baroku Jana Krzysztofa Glaubitza. Za bram ą unicka CERKIEW Ś W. TRÓJCY. Cerkiew jest aktem dzi ę kczynnym za zwyci ę stwo pod Orsz ą (1514 r.), kiedy to 30-o tysi ę czne wojsko polsko-litewskie pokonało wi ę ksze o drugie tyle wojsko rosyjskie. Nieco dalej Cela Konrada. Wilno ma wiele duchowych centrów kultury polskiej. Ś wi ą tynia romantyzmu – Cela Konrada w której toczyła si ę akcja jednej z najsłynniejszych scen w literaturze polskiej – III cz ęś ci “Dziadów “A. Mickiewicza, jest jednym z nich. W Celi Konrada Adam Mickiewicz z innymi filomatami sp ę dził 6 miesi ę cy, po czym został zwolniony z por ę ki profesora Joachima Lelewela.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Wilno, ulica Niemiecka, zdradziecka i zbójecka: Ka ż esz da ć sobie cytryn ę, zawin ą ci mandolin ę. W ko ń cu sam nie wiesz, gdzie wina: czy cytryna mia ł a by ć, czy mandolina. W Wilnie ulic ą Niemieck ą nie chod ź, chrze ś cija ń skie dziecko. Plansza pokazuje najważniejsze fragmenty dzielnicy żydowskiej. Kiedyś dzielnica żydowska w Wilnie to był labirynt wąskich uliczek z wyboistym brukiem. Na niewielkim dziedzińcu natrafiamy na pomnik – popiersie wileńskiego Gaona Elijahu ben Šlomo Zalmana – znanego rabina, założyciela wileńskiej szkoły Talmudu. „W wieku trzech lat umiał na pamięć całe ustępy z Biblii. Od dziesiątego roku życia nie potrzebował już nauczycieli. W wieku lat jedenastu znał na pamięć cały Talmud Jerozolimski“.

37 Idąc dalej trafiamy do KOŚCIÓŁA ŚW. DUCHA – jedynej świątyni w Wilnie, gdzie nabożeństwa odbywają się tylko w języku polskim a nieco dalej - SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Znajduję się tu pierwszy oryginalny obraz „Jezu Ufam Tobie”, który był namalowany w/g wskazówek św. Faustyny Kowalskiej.

38

39

40

41

42


Pobierz ppt "Litwo Ojczyzno moja Ty jesteś jak zdrowie Ile Cię cenić trzeba ten tylko się dowie Kto Cię stracił, dziś piękność Twą w całej ozdobie Widzę i opisuję bo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google