Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM E-CŁO POSTĘPY PRAC Warszawa 19_06_2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM E-CŁO POSTĘPY PRAC Warszawa 19_06_2015"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM E-CŁO POSTĘPY PRAC Warszawa 19_06_2015
Prezentacja przybliża cele dla Służby Celnej na nową perspektywę rozwoju. Zakończyliśmy formalnie proces modernizacji, ale nie możemy spocząć na laurach. Trzeba wykorzystać dorobek modernizacji, zaangażowanie funkcjonariuszy. Musimy cały czas pozostać liderem nowoczesności wśród służb. Zwłaszcza, że oczekiwania społeczeństwa, wymagania otoczenia będą stale rosły. Istotną zmianę przeszło i nadal będzie przechodzić otoczenie S.C. w zakresie elektronizacji działania. Nie możemy dopuścić do sytuacji demobilizacji w jakiej była Służba Celna po okresie mobilizacji związanym z wstąpieniem do UE.

2 UNII EUROPEJSKIEJ - I ETAP INFORMATYZACJI
AKCESJA DO UNII EUROPEJSKIEJ - I ETAP INFORMATYZACJI Systemy wspólne - Inter-operability Implementation Strategy Systemy taryfowe – ISZTAR, TQS, EBTI Elektroniczna obsługa tranzytu – NCTS Rozliczenie cła unijnego - Tradycyjne Środki Własne – ZEFIR Rozwiązania krajowe Elektroniczne zgłoszenia celne w imporcie i eksporcie – jako wsparcie formy papierowej - CELINA Obsługa wewnętrznych procesów księgowych – ZEFIR Rozliczenia zabezpieczeń – OSOZ e-learning wewnętrzny – ATENA portal intranetowy Służby Celnej – CORINTIA 2

3 OBSZARY - KOMPONENTY WYMIANA TOWAROWA
PRZEMIESZCZANIE I KONTROLA W AKCYZIE POBÓR NALEŻNOŚCI BUDŻETU KRAJOWEGO I EU SZPROT – KLIENCI SC AES - EKSPORT AIS - IMPORT ZEFIR 2 - FINANSE EMCS PL NCTS 2- TRANZYT OSOZ 2 - ZABEZPIECZENIA ISZTAR - TARYFA ANALIZA RYZYKA ZISAR WSPARCIE HELP DESK STRATEGIA - PROCESY - ZASOBY KADROWE - ZARZĄDZANIE SZPADA-ARIS HERMES 2 – KADRY – AUTENTYKACJA WEW. ARIADNA 2 - HURTOWNIA INFRASTRUKTURA PKI - PODPIS Test Reg - TESTOWANIE MCA – INTERGRACJA Z UE INFRA - SPRZĘT PDR - DANE REFERENCYJNE ECIP / SEAP – KOMUNIKACJA PORTAL 3 3

4 KOMPONENTY – STAN REALIZACJI ETAP REALIZACJI KOMPONENTÓW KOMPONENT
UDOSTĘPNIONE PRZEDSIĘBIORCOM EORI, ISZTAR3, ICS, ECS2, EMCS PL, OSOZ2 – zabezpieczenia hazard, UDOSTĘPNIONE WEWNĘTRZNIE ZISAR, ARIADNA2, ISZTAR4 PKI, PDR, MCA, HelpDesk, DOSTARCZONE ECIP/SEAP, SZPROT, NCTS2, EMCSPL 2 REALIZOWANE ZEFIR2 HERMES2 AIS AES

5 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

6 BUDŻET 2015 BUDŻET PROGRAMU ŚRODKI ZAANGAŻOWANE POD UMOWY I PRZETARGI
ŚRODKI ZAKONTRAKTOWANE POD UMOWY ŚRODKI WYDATKOWANE WYDATKI PRZEKAZANE DO CERTYFIKACJI PRZEDMIOT RERALIZUJĄCY BUDŻET ETAP DZIAŁAŃ TERMIN PŁATNOŚCI AIS/AES MF ,00 umowa w realizacji ZEFIR 2 IC Kraków ,00 HERMES 2 IC Wrocław ,00 SZPROT – licencje odnowienie IC Poznań ,00 postępowanie ogłoszone ECIP/SEAP PL – formularze IC Rzepin ,00 Promocja ,54 SZPROT – uzupełnienie ,00 procedura uruchomiona Wsparcie testowania usług IC Toruń 75 000,00 przygotowanie SIWZ Zakup wyposażenia do modelowania i testowania przebiegu procesów ,00 Oprogramowanie stacje robocze_ZEFIR2 IC Łódź ,00 - Szkielet sieci LAN – przełączniki IC Olsztyn ,00

7 USŁUGA SŁUŻBY CELNEJ - DEFINICJA
Usługa świadczona przez Służbę Celną to działania umożliwiające Klientowi realizację obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa i dostarczające mu wartość, wykonywane w procesach Służby Celnej. Działanie podejmowane przez podmiot publiczny, polegające na umożliwieniu Usługobiorcy realizacji obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa, realizowane z udziałem Usługobiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej definicja z pryncypiów Architektonicznych  Architektury Korporacyjnej Podmiotów Publicznych

8 USŁUGI WYKORZYSTYWANE PRZEZ BIZNES
Obszar Obsługi i Kontroli Obrotu Towarowego i Rejestracji Przedsiębiorców Rejestracja podmiotów uczestniczących w imporcie i eksporcie – BAZA EORI UE – 2009 Korzyść – rejestracja jest niezbędna dla przedsiębiorców do funkcjonowania na jednolitym rynku Elektroniczne zgłoszenia celne w eksporcie – 2010 – 100% elektronicznie Korzyść – pełen obieg elektroniczny informacji dot. wywozu – VAT 0% Elektroniczna unijna deklaracja przywozowa – 2011 – 100% elektronicznie Korzyść – automatyczna analiza ryzyka przy wprowadzaniu towarów - bezpieczeństwo Udostępnienie zmodyfikowanej elektronicznej taryfy celnej – 2010 Korzyść – możliwość zaciągania danych taryfowych do systemów podmiotów Obszar Zintegrowanej Obsługi Wyrobami Akcyzowymi Elektroniczna obsługa przemieszczenia towarów w zawieszonej akcyzie – – 100 % elektronicznie Korzyść – pełen elektroniczny obieg informacji - szybsze zwolnienie zabezpieczenia E-Deklaracje akcyzowe – 2014 Wydruk potwierdzenia zapłaty akcyzy 2015 Korzyść – obsługa deklaracji AKCU bez wychodzenia z domu

9 USŁUGI WYKORZYSTYWANE PRZEZ BIZNES
USŁUGA USZCZEGÓŁOWIENIE ZAKRES Rejestracja podmiotów uczestniczących w imporcie i eksporcie – BAZA EORI UE Rejestracja podmiotów gospodarczych zamierzających realizować wymianę towarową na terenie UE. Podmiot musi zgodnie z prawem unijnym dokonać rejestracji i posiadać unikalny numer identyfikacyjny. Liczba zarejestrowanych podmiotów w Polsce: na koniec 2011 – 79 950 na koniec 2012 – 99 885 na koniec 2013 – 121 126 na koniec 2014 – 143 763 Elektroniczna obsługa dokumentów poprzedzających przywóz Obsługa przywozowej deklaracji skróconej zawierającej dane do analizy ryzyka z funkcją powiadamiania o przybyciu towaru. 2011: 656 973 2012: 724 768 2013: 676 650 2014: 695 820 Elektroniczna obsługa dokumentów akcyzowych Elektroniczna obsługa dokumentu ADT - Przeprowadzenie pełnej transakcji „on-line 2011: 195 332 2012: 316 591 2013: 377 876 2014: 414 263 Elektroniczna obsługa wywozowej deklaracji skróconej Obsługa wywozowej deklaracji skróconej zawierającej dane do analizy ryzyka. - Przeprowadzenie pełnej transakcji „on-line” 2011: 144 716 2012: 115 749 2013: 123 697 2014: 125 596 Elektroniczna obsługa wywozu Elektroniczne zgłoszenia celne w eksporcie - Przeprowadzenie pełnej transakcji „on-line” -100% zgłoszeń 2011: 1 241 972 2012: 1 427 360 2013: 1 570 752 2014: 1 598 178

10 POWIĄZANIA w ramach komponentów Programu e-Cło
w ramach Projektów 7 POIG w MF e-Podatki e-Rejestracja e-Deklaracje E-Budżet TAK w ramach Projektów 7 POIG – INNE RESORTY MG- CIDG MAiC – e-PUAP GUGIK - TERYT GUS – System Informacyjny Informatyki - INTRASTAT Ministerstwo Sprawiedliwości- KRS

11 POJEDYNCZY PUNKT DOSTĘPU
DO E-USŁUG SŁUŻBY CELNEJ

12 SISC (System Informacyjny Służby Celnej) 2015 - TO-BE
szczegóły Wydział Zarządzania Procesowego S.C. MF

13 USŁUGI 2015 Obszar Obsługi i Kontroli Obrotu Towarowego i Rejestracji Przedsiębiorców E-klient Służby Celnej – zarządzanie użytkownikami zewnętrznymi SISC – 28 czerwiec 2015 Zintegrowana obsługa w tranzycie – 17 sierpień 2015 Kalkulator taryfowy – III kw. 2015 Zintegrowana obsługa w eksporcie – 5 listopada 2015 Zintegrowana obsługa w imporcie – Transza I - 1 września 2015, Transza II - 1 styczeń 2016 e-INTRASTAT – 1 stycznia 2016 Elektroniczna obsługa wniosków – Transza I – III kw. 2015, Transza II – kw. III 2015, Transza III – kw. IV 2015 Obszar Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem Zintegrowana obsługa deklaracji w akcyzie, grach hazardowych, innych podatków i opłat – 1 październik 2015 Obszar Zintegrowanej Obsługi Wyrobami Akcyzowymi Zintegrowana obsługa przemieszczenia towarów w akcyzie – 5 listopada 2015 Elektroniczna obsługa wniosków – III kw. 2015

14 ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI
JEST: korzystanie z CELINY, NCTS, ECS, ICS, ZEFIR wymaga kilkukrotnego ubiegania się przez przedsiębiorcę o umożliwienie korzystania z e-usług rejestracja wynikająca z obowiązujących przepisów (EORI, AKC-R) odbywa się w kilku aplikacjach Systemy operacyjne dane referencyjne dot. przedsiębiorców pozyskują z kilku podsystemów danych referencyjnych (Łódź, Kraków) Zaangażowane w obsługę procesu różne jednostki Służby Celnej BĘDZIE: umożliwienie Klientom Służby Celnej, którzy chcą korzystać z e-usług Służby Celnej, dostępu do tych usług oraz dostępu do danych i informacji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami raz uzyskanymi rejestracja wynikająca z obowiązujących przepisów (EORI, AKC-R) w jednej aplikacji i online pozyskanie danych referencyjnych dla systemów operacyjnych (walidacja danych) z jednego źródła Centralizacja obsługi procesu, lokalnie tylko weryfikacja tożsamości (RAZ) UWAGA! Osoby które są klientami Służby Celnej i korzystające z elektronicznych usług CELINA, ECS, ICS, NCTS będą musiały dokonać tylko weryfikacji zmigrowanych powiązań.

15 ZAKRES UPRAWNIEŃ Uprawnienia do korzystania z e-usług SISC oraz dostęp do danych i informacji dotyczących reprezentowanego Podmiotu są zgodne z zakresem określonym przez mocodawcę Na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej będzie można otrzymać dostęp do: wszystkich komunikatów i dokumentów wysyłanych/składanych na rzecz Podmiotu, danych finansowych dotyczących Podmiotu (salda zabezpieczeń lub stanu płatności/zadłużenia) – zgodnie z pełnomocnictwem – na zapytanie złożone poprzez stronę Z uprawnień przyznanych w procesie rejestracji można korzystać bez ich kolejnego deklarowania do czasu zmiany/odwołania w procesie aktualizacji/dezaktywacji reprezentacji (proces aktualizacji, dezaktywacji nie wymaga wizyty w jednostce Służby Celnej, odbywa się poprzez stronę usługa udostępniona produkcyjnie – 28 czerwiec 2015r.

16 ZINTEGROWANA OBSŁUGA W TRANZYCIE
Zapewnia: obsługę operacji tranzytowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej interfejsy z systemami importu i eksportu, pozwalające na sprawniejszą obsługę procesów celnych (następstwo procedur) Udostępnienie: - testy całościowe usługi – r. - udostępnienie systemu do testów dla przedsiębiorców – r., - pilotowe uruchomienie systemu – system będzie działał równolegle z dotychczasowym systemem NCTS (NCTS2 - tranzyty międzynarodowe, NCTS – tranzyty krajowe) – r., - usługa udostępniona produkcyjnie – r.

17 CENTRALIZACJA 2015 rozliczania dochodów budżetu państwa obsługiwanych przez Służbę Celną w jednym miejscu w Centrum Rozliczeń w IC w Krakowie obsługa wierzyciela Służby Celnej w jednym miejscu w Centrum Organu Wierzyciela w IC w Szczecinie. TERMIN - 1 października 2015 r. Powiązane z modyfikacją obsługi deklaracji dla: podatku akcyzowego, podatku od gier – aktualny E-ZEFIR

18 ZINTEGROWANA OBSŁUGA W EXPORCIE
Zapewnia: obsługę operacji wywozowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celnym niż urząd złożenia zgłoszenia - „odprawa scentralizowana w ramach kraju" elektroniczne przedstawienie towaru dla zgłoszenia uproszczonego w przypadku procedury uproszczonej realizowanej w miejscu uznanym w pełni elektroniczna obsługa poświadczania wspólnotowego statusu towarów interfejsy z systemem tranzytowym (NCTS2) i Agencją Rynku Rolnego (w zakresie AGREX) Udostępnienie: testy końcowe usługi – 30 września 2015 udostępnienie systemu do testów dla przedsiębiorców – 5 października 2015r. usługa udostępniona produkcyjnie – 5 listopada 2015r.

19 OBSŁUGA PRZEMIESZCZANIA W AKCYZIE
Zapewnia: obsługę przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej interfejsy z systemami AES i AIS - przyspieszona zostanie obsługa przemieszczeń po imporcie a realizowanych z wykorzystaniem EMCS PL 2 Udostępnienie: testy końcowe usługi – 16 października 2015 r. udostępnienie systemu do testów dla przedsiębiorców – 16 października 2015r. wdrożenie ogólnopolskie EMCS PL 2 – 5 listopad 2015 r. - nie przewiduje się pilota

20 ZINTEGROWANA OBSŁUGA W IMPORCIE
Zapewnia: obsługę operacji przywozowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej obsługę procedur uproszczonych możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celnym niż urząd złożenia zgłoszenia - „odprawa scentralizowana w ramach kraju", obsługę czasowego składowania w ramach przedstawienia towarów, interfejsy z systemem tranzytowym NCTS2, akcyzowym EMCSPL 2 i Agencją Rynku Rolnego w zakresie AGREX. ZASTĄPI: CELINĘ - import, ICS – deklaracje skrócone, TQS kontyngenty

21 ZINTEGROWANA OBSŁUGA W IMPORCIE
AIS (dzisiejszy ICS): udostępnienie do testów dla przedsiębiorców – 1 sierpnia 2015r. wdrożenie produkcyjne – 1 września 2015r. AIS (dzisiejsza CELINA): -  udostępnienie do testów dla przedsiębiorców – 2 października 2015r. -  testy równoległe z wybranymi firmami (zakładające przekazywanie tych samych zgłoszeń do 2 systemów) – 1 listopada 2015r. -  usługa udostępniona produkcyjnie – 1 stycznia 2016r.

22 ZINTEGROWANA OBSŁUGA INTRASTAT
Zapewnia: obsługę sprawozdawczości statystycznej INTRASTAT w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej możliwość przygotowywania oraz przesyłania zgłoszeń INTRASTAT w oparciu o interaktywny formularz webowy, dostępny na portalu PUESC uruchomienie mechanizmów automatycznej korekty, które wpłynąć mają na zmniejszenie skali kontaktów z podmiotami oraz poprawę jakości danych bez potrzeby udziału respondentów w tym procesie Udostępnienie: udostępnienie do testów dla przedsiębiorców – 1 października 2015r., usługa udostępniona produkcyjnie – 1 stycznia 2016r.

23 - KOMUNIKACJA

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM E-CŁO POSTĘPY PRAC Warszawa 19_06_2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google