Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM E-CŁO POSTĘPY PRAC Warszawa 19_06_2015. Systemy wspólne - Inter-operability Implementation Strategy - Systemy taryfowe – ISZTAR, TQS, EBTI - Elektroniczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM E-CŁO POSTĘPY PRAC Warszawa 19_06_2015. Systemy wspólne - Inter-operability Implementation Strategy - Systemy taryfowe – ISZTAR, TQS, EBTI - Elektroniczna."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM E-CŁO POSTĘPY PRAC Warszawa 19_06_2015

2 Systemy wspólne - Inter-operability Implementation Strategy - Systemy taryfowe – ISZTAR, TQS, EBTI - Elektroniczna obsługa tranzytu – NCTS - Rozliczenie cła unijnego - Tradycyjne Środki Własne – ZEFIR Rozwiązania krajowe - Elektroniczne zgłoszenia celne w imporcie i eksporcie – jako wsparcie formy papierowej - CELINA - Obsługa wewnętrznych procesów księgowych – ZEFIR - Rozliczenia zabezpieczeń – OSOZ - e-learning wewnętrzny – ATENA - portal intranetowy Służby Celnej – CORINTIA AKCESJA DO UNII EUROPEJSKIEJ - I ETAP INFORMATYZACJI

3 INFRASTRUKTURA WSPARCIE WYMIANA TOWAROWA POBÓR NALEŻNOŚCI BUDŻETU KRAJOWEGO I EU POBÓR NALEŻNOŚCI BUDŻETU KRAJOWEGO I EU STRATEGIA - PROCESY - ZASOBY KADROWE - ZARZĄDZANIE PRZEMIESZCZANIE I KONTROLA W AKCYZIE ANALIZA RYZYKA MCA – INTERGRACJA Z UE MCA – INTERGRACJA Z UE PKI - PODPIS INFRA - SPRZĘT Test Reg - TESTOWANIE ECIP / SEAP – KOMUNIKACJA PORTAL HELP DESK AES - EKSPORT AIS - IMPORT SZPROT – KLIENCI SC ZEFIR 2 - FINANSE OSOZ 2 - ZABEZPIECZENIA SZPADA-ARIS ARIADNA 2 - HURTOWNIA HERMES 2 – KADRY – AUTENTYKACJA WEW. EMCS PL ZISAR NCTS 2- TRANZYT ISZTAR - TARYFA OBSZARY - KOMPONENTY PDR - DANE REFERENCYJNE

4 ETAP REALIZACJI KOMPONENTÓWKOMPONENT UDOSTĘPNIONE PRZEDSIĘBIORCOM EORI, ISZTAR3, ICS, ECS2, EMCS PL, OSOZ2 – zabezpieczenia hazard, UDOSTĘPNIONE WEWNĘTRZNIE ZISAR, ARIADNA2, ISZTAR4 PKI, PDR, MCA, HelpDesk, DOSTARCZONE ECIP/SEAP, SZPROT, NCTS2, EMCSPL 2 REALIZOWANE ZEFIR2 HERMES2 AIS AES KOMPONENTY – STAN REALIZACJI

5 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

6 BUDŻET PROGRAMU ŚRODKI ZAANGAŻOWANE POD UMOWY I PRZETARGI ŚRODKI ZAKONTRAKTOWANE POD UMOWY ŚRODKI WYDATKOWANE WYDATKI PRZEKAZANE DO CERTYFIKACJI 165 815 180 162 240 987158 301 023134 273 315 BUDŻET 2015

7 USŁUGA SŁUŻBY CELNEJ - DEFINICJA Usługa świadczona przez Służbę Celną to działania umożliwiające Klientowi realizację obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa i dostarczające mu wartość, wykonywane w procesach Służby Celnej. Działanie podejmowane przez podmiot publiczny, polegające na umożliwieniu Usługobiorcy realizacji obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa, realizowane z udziałem Usługobiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej definicja z pryncypiów Architektonicznych Architektury Korporacyjnej Podmiotów Publicznych

8 USŁUGI WYKORZYSTYWANE PRZEZ BIZNES Obszar Obsługi i Kontroli Obrotu Towarowego i Rejestracji Przedsiębiorców Rejestracja podmiotów uczestniczących w imporcie i eksporcie – BAZA EORI UE – 2009 Korzyść – rejestracja jest niezbędna dla przedsiębiorców do funkcjonowania na jednolitym rynku Rejestracja podmiotów uczestniczących w imporcie i eksporcie – BAZA EORI UE – 2009 Korzyść – rejestracja jest niezbędna dla przedsiębiorców do funkcjonowania na jednolitym rynku Elektroniczna unijna deklaracja przywozowa – 2011 – 100% elektronicznie Korzyść – automatyczna analiza ryzyka przy wprowadzaniu towarów - bezpieczeństwo Elektroniczna unijna deklaracja przywozowa – 2011 – 100% elektronicznie Korzyść – automatyczna analiza ryzyka przy wprowadzaniu towarów - bezpieczeństwo Elektroniczne zgłoszenia celne w eksporcie – 2010 – 100% elektronicznie Korzyść – pełen obieg elektroniczny informacji dot. wywozu – VAT 0% Elektroniczne zgłoszenia celne w eksporcie – 2010 – 100% elektronicznie Korzyść – pełen obieg elektroniczny informacji dot. wywozu – VAT 0% Obszar Zintegrowanej Obsługi Wyrobami Akcyzowymi Elektroniczna obsługa przemieszczenia towarów w zawieszonej akcyzie – 2011 – 100 % elektronicznie Korzyść – pełen elektroniczny obieg informacji - szybsze zwolnienie zabezpieczenia Elektroniczna obsługa przemieszczenia towarów w zawieszonej akcyzie – 2011 – 100 % elektronicznie Korzyść – pełen elektroniczny obieg informacji - szybsze zwolnienie zabezpieczenia Udostępnienie zmodyfikowanej elektronicznej taryfy celnej – 2010 Korzyść – możliwość zaciągania danych taryfowych do systemów podmiotów Udostępnienie zmodyfikowanej elektronicznej taryfy celnej – 2010 Korzyść – możliwość zaciągania danych taryfowych do systemów podmiotów E-Deklaracje akcyzowe – 2014 Wydruk potwierdzenia zapłaty akcyzy 2015 Korzyść – obsługa deklaracji AKCU bez wychodzenia z domu E-Deklaracje akcyzowe – 2014 Wydruk potwierdzenia zapłaty akcyzy 2015 Korzyść – obsługa deklaracji AKCU bez wychodzenia z domu

9 USŁUGI WYKORZYSTYWANE PRZEZ BIZNES USŁUGAUSZCZEGÓŁOWIENIEZAKRES Rejestracja podmiotów uczestniczących w imporcie i eksporcie – BAZA EORI UE Rejestracja podmiotów gospodarczych zamierzających realizować wymianę towarową na terenie UE. Podmiot musi zgodnie z prawem unijnym dokonać rejestracji i posiadać unikalny numer identyfikacyjny. Liczba zarejestrowanych podmiotów w Polsce: na koniec 2011 – 79 950 na koniec 2012 – 99 885 na koniec 2013 – 121 126 na koniec 2014 – 143 763 Elektroniczna obsługa dokumentów poprzedzających przywóz Obsługa przywozowej deklaracji skróconej zawierającej dane do analizy ryzyka z funkcją powiadamiania o przybyciu towaru. 2011: 656 973 2012: 724 768 2013: 676 650 2014: 695 820 Elektroniczna obsługa dokumentów akcyzowych Elektroniczna obsługa dokumentu ADT - Przeprowadzenie pełnej transakcji „on-line 2011: 195 332 2012: 316 591 2013: 377 876 2014: 414 263 Elektroniczna obsługa wywozowej deklaracji skróconej Obsługa wywozowej deklaracji skróconej zawierającej dane do analizy ryzyka. - Przeprowadzenie pełnej transakcji „on-line” 2011: 144 716 2012: 115 749 2013: 123 697 2014: 125 596 Elektroniczna obsługa wywozu Elektroniczne zgłoszenia celne w eksporcie - Przeprowadzenie pełnej transakcji „on-line” -100% zgłoszeń 2011: 1 241 972 2012: 1 427 360 2013: 1 570 752 2014: 1 598 178

10 -w ramach komponentów Programu e-Cło -w ramach Projektów 7 POIG w MF e-Podatkie-Rejestracjae-DeklaracjeE-Budżet TAK -w ramach Projektów 7 POIG – INNE RESORTY MG- CIDG MAiC – e-PUAP GUGIK - TERYT GUS – System Informacyjny Informatyki - INTRASTAT Ministerstwo Sprawiedliwości- KRS POWIĄZANIA

11 POJEDYNCZY PUNKT DOSTĘPU DO E-USŁUG SŁUŻBY CELNEJ

12 SISC (System Informacyjny Służby Celnej) 2015 - TO-BE http://10.0.8.78:8080/-http://10.0.8.78:8080/- szczegóły Wydział Zarządzania Procesowego S.C. MF

13 USŁUGI 2015 Obszar Obsługi i Kontroli Obrotu Towarowego i Rejestracji Przedsiębiorców Zintegrowana obsługa w tranzycie – 17 sierpień 2015 Obszar Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem Zintegrowana obsługa deklaracji w akcyzie, grach hazardowych, innych podatków i opłat – 1 październik 2015 Zintegrowana obsługa w imporcie – Transza I - 1 września 2015, Transza II - 1 styczeń 2016 Zintegrowana obsługa w eksporcie – 5 listopada 2015 e-INTRASTAT – 1 stycznia 2016 Kalkulator taryfowy – III kw. 2015 E-klient Służby Celnej – zarządzanie użytkownikami zewnętrznymi SISC – 28 czerwiec 2015 Elektroniczna obsługa wniosków – Transza I – III kw. 2015, Transza II – kw. III 2015, Transza III – kw. IV 2015 Obszar Zintegrowanej Obsługi Wyrobami Akcyzowymi Zintegrowana obsługa przemieszczenia towarów w akcyzie – 5 listopada 2015 Elektroniczna obsługa wniosków – III kw. 2015

14 - ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI BĘDZIE: - umożliwienie Klientom Służby Celnej, którzy chcą korzystać z e-usług Służby Celnej, dostępu do tych usług oraz dostępu do danych i informacji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami raz uzyskanymi - rejestracja wynikająca z obowiązujących przepisów (EORI, AKC-R) w jednej aplikacji i online - pozyskanie danych referencyjnych dla systemów operacyjnych (walidacja danych) z jednego źródła - Centralizacja obsługi procesu, lokalnie tylko weryfikacja tożsamości (RAZ) JEST: - korzystanie z CELINY, NCTS, ECS, ICS, ZEFIR wymaga kilkukrotnego ubiegania się przez przedsiębiorcę o umożliwienie korzystania z e-usług - rejestracja wynikająca z obowiązujących przepisów (EORI, AKC-R) odbywa się w kilku aplikacjach - Systemy operacyjne dane referencyjne dot. przedsiębiorców pozyskują z kilku podsystemów danych referencyjnych (Łódź, Kraków) - Zaangażowane w obsługę procesu różne jednostki Służby Celnej UWAGA! Osoby które są klientami Służby Celnej i korzystające z elektronicznych usług CELINA, ECS, ICS, NCTS będą musiały dokonać tylko weryfikacji zmigrowanych powiązań.

15 ZAKRES UPRAWNIEŃ -Uprawnienia do korzystania z e-usług SISC oraz dostęp do danych i informacji dotyczących reprezentowanego Podmiotu są zgodne z zakresem określonym przez mocodawcę -Na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej będzie można otrzymać dostęp do: 1.wszystkich komunikatów i dokumentów wysyłanych/składanych na rzecz Podmiotu, 2.danych finansowych dotyczących Podmiotu (salda zabezpieczeń lub stanu płatności/zadłużenia) – zgodnie z pełnomocnictwem – na zapytanie złożone poprzez stronę www.puesc.gov.pl -Z uprawnień przyznanych w procesie rejestracji można korzystać bez ich kolejnego deklarowania do czasu zmiany/odwołania w procesie aktualizacji/dezaktywacji reprezentacji (proces aktualizacji, dezaktywacji nie wymaga wizyty w jednostce Służby Celnej, odbywa się poprzez stronę www.puesc.gov.pl)www.puesc.gov.pl -usługa udostępniona produkcyjnie – 28 czerwiec 2015r.

16 ZINTEGROWANA OBSŁUGA W TRANZYCIE Zapewnia: -obsługę operacji tranzytowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej -interfejsy z systemami importu i eksportu, pozwalające na sprawniejszą obsługę procesów celnych (następstwo procedur) Udostępnienie: - testy całościowe usługi – 22.06-3.07.2015r. - udostępnienie systemu do testów dla przedsiębiorców – 6.07-24.07.2015r., - pilotowe uruchomienie systemu – system będzie działał równolegle z dotychczasowym systemem NCTS (NCTS2 - tranzyty międzynarodowe, NCTS – tranzyty krajowe) – 27.07.2015r., - usługa udostępniona produkcyjnie – 17.08.2015r.

17 rozliczania dochodów budżetu państwa obsługiwanych przez Służbę Celną -w jednym miejscu -w Centrum Rozliczeń w IC w Krakowie CENTRALIZACJA 2015 TERMIN - 1 października 2015 r. obsługa wierzyciela Służby Celnej -w jednym miejscu -w Centrum Organu Wierzyciela w IC w Szczecinie. Powiązane z modyfikacją obsługi deklaracji dla: - podatku akcyzowego, - podatku od gier – aktualny E-ZEFIR

18 Zapewnia: -obsługę operacji wywozowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej -możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celnym niż urząd złożenia zgłoszenia - „odprawa scentralizowana w ramach kraju" -elektroniczne przedstawienie towaru dla zgłoszenia uproszczonego w przypadku procedury uproszczonej realizowanej w miejscu uznanym -w pełni elektroniczna obsługa poświadczania wspólnotowego statusu towarów -interfejsy z systemem tranzytowym (NCTS2) i Agencją Rynku Rolnego (w zakresie AGREX) Udostępnienie: -testy końcowe usługi – 30 września 2015 -udostępnienie systemu do testów dla przedsiębiorców – 5 października 2015r. -usługa udostępniona produkcyjnie – 5 listopada 2015r. ZINTEGROWANA OBSŁUGA W EXPORCIE

19 OBSŁUGA PRZEMIESZCZANIA W AKCYZIE Zapewnia: -obsługę przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej -interfejsy z systemami AES i AIS - przyspieszona zostanie obsługa przemieszczeń po imporcie a realizowanych z wykorzystaniem EMCS PL 2 Udostępnienie: - testy końcowe usługi – 16 października 2015 r. - udostępnienie systemu do testów dla przedsiębiorców – 16 października 2015r. - wdrożenie ogólnopolskie EMCS PL 2 – 5 listopad 2015 r. - nie przewiduje się pilota

20 Zapewnia: -obsługę operacji przywozowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej -obsługę procedur uproszczonych -możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celnym niż urząd złożenia zgłoszenia - „odprawa scentralizowana w ramach kraju", -obsługę czasowego składowania w ramach przedstawienia towarów, -interfejsy z systemem tranzytowym NCTS2, akcyzowym EMCSPL 2 i Agencją Rynku Rolnego w zakresie AGREX. ZASTĄPI: CELINĘ - import, ICS – deklaracje skrócone, TQS kontyngenty ZINTEGROWANA OBSŁUGA W IMPORCIE

21 AIS (dzisiejszy ICS): -udostępnienie do testów dla przedsiębiorców – 1 sierpnia 2015r. -wdrożenie produkcyjne – 1 września 2015r. AIS (dzisiejsza CELINA): - udostępnienie do testów dla przedsiębiorców – 2 października 2015r. - testy równoległe z wybranymi firmami (zakładające przekazywanie tych samych zgłoszeń do 2 systemów) – 1 listopada 2015r. - usługa udostępniona produkcyjnie – 1 stycznia 2016r.

22 ZINTEGROWANA OBSŁUGA INTRASTAT Zapewnia: -obsługę sprawozdawczości statystycznej INTRASTAT w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej -możliwość przygotowywania oraz przesyłania zgłoszeń INTRASTAT w oparciu o interaktywny formularz webowy, dostępny na portalu PUESC -uruchomienie mechanizmów automatycznej korekty, które wpłynąć mają na zmniejszenie skali kontaktów z podmiotami oraz poprawę jakości danych bez potrzeby udziału respondentów w tym procesie Udostępnienie: -udostępnienie do testów dla przedsiębiorców – 1 października 2015r., -usługa udostępniona produkcyjnie – 1 stycznia 2016r.

23 - KOMUNIKACJA http://corintia.mofnet.gov.pl/Corintia/BLI/WidokDokumentu.aspx?sekcja=aktualnosci&nr=65478

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM E-CŁO POSTĘPY PRAC Warszawa 19_06_2015. Systemy wspólne - Inter-operability Implementation Strategy - Systemy taryfowe – ISZTAR, TQS, EBTI - Elektroniczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google