Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agata Hącia Teksty prawa Unii Europejskiej a normatywne aspekty opisu języka polskiego 21 V 2015 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agata Hącia Teksty prawa Unii Europejskiej a normatywne aspekty opisu języka polskiego 21 V 2015 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Agata Hącia Teksty prawa Unii Europejskiej a normatywne aspekty opisu języka polskiego 21 V 2015 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 1. Charakterystyczne cechy tekstów prawa UE podstawa materiałowa: UMOWA POMIĘDZY EUROPEJSKIM URZĘDEM POLICJI (EUROPOL) A EUROPEJSKIM BANKIEM CENTRALNYM (EBC) ZALECENIE KOMISJI z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie środków mających na celu zachęcenie państw trzecich do stosowania minimalnych norm dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania DECYZJA RADY z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu wykonawczego konwencji alpejskiej z roku 1991 w zakresie transportu (protokołu o transporcie) PROTOKÓŁ Z NAGOI do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 Dyrektywa Komisji 2001/78/WE z dnia 13 września 2001 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 93/36/EWG, załączniki IV, V i VI do dyrektywy Rady 93/37/EWG, załączniki III i IV do dyrektywy Rady 92/50/EWG, zmienione dyrektywą 97/52/WE oraz załączniki od XII do XV, XVII i XVIII do dyrektywy Rady 93/38/EWG, zmienione dyrektywą 98/4/WE 2. Perspektywa lingwistyczna 3. Styl

3 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DOBRY STYL: jasność + prostota + zwięzłość Jasność stylu: takie ukształtowanie treści wypowiedzi, które zapewnia zrozumiałość tekstu dla odbiorcy Jasność względna: ten sam tekst może być w różnym stopniu zrozumiały dla różnych osób Jasność bezwzględna: wynik przestrzegania pewnych ogólnych zasad konstrukcji wypowiedzi

4 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jasność bezwzględna: logiczny porządek w budowie zdań i większych całości zgodność toku wypowiadania się z tokiem rozumowania nierozwijanie jednoczesne dwóch (lub więcej) wątków rozumowania zachowanie neutralnego szyku nienadużywanie zdań wielokrotnie złożonych podrzędnie, wtrąconych, nawiasowych itd. niepopełnianie błędów ani usterek językowych

5 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. a) W kuchni na środku podłogi leżał martwy szczur. b) Martwy szczur leżał na środku podłogi w kuchni. c) Szczur w kuchni na podłodze na środku leżał martwy. 2. a)Kot jest w domu, w dużym pokoju, na kanapie, na czerwonej poduszce. b)Kot jest na czerwonej poduszce, na kanapie, w dużym pokoju, w domu. c)Kot – na czerwonej poduszce, w dużym pokoju, na kanapie – jest w domu

6 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. a) W kuchni na środku podłogi leżał martwy szczur. b) Martwy szczur leżał na środku podłogi w kuchni. c) Szczur w kuchni na podłodze na środku leżał martwy. 2. a)Kot jest w domu, w dużym pokoju, na kanapie, na czerwonej poduszce. b)Kot jest na czerwonej poduszce, na kanapie, w dużym pokoju, w domu. c)Kot – na czerwonej poduszce, w dużym pokoju, na kanapie – jest w domu Malejąca ikoniczność

7 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Janek, który nie lubił mleka, nie cierpiał kakao, nienawidził dżemu, choć nie miał ku temu powodów, nie lubił siebie za to, nie wierzył w poprawę swego postępowania ani nie zamierzał się z niego spowiadać, poszedł do szkoły. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

8 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Janek, który nie lubił mleka, nie cierpiał kakao, nienawidził dżemu, choć nie miał ku temu powodów, nie lubił siebie za to, nie wierzył w poprawę swego postępowania ani nie zamierzał się z niego spowiadać, poszedł do szkoły. 1a 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1b

9 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dyrektywa Komisji 2001/78/WE z dnia 13 września 2001 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 93/36/EWG, załączniki IV, V i VI do dyrektywy Rady 93/37/EWG, załączniki III i IV do dyrektywy Rady 92/50/EWG, zmienione dyrektywą 97/52/WE oraz załączniki od XII do XV, XVII i XVIII do dyrektywy Rady 93/38/EWG, zmienione dyrektywą 98/4/WE.

10 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1a 2 34 5678 1b Uwaga! Oznaczenia na wykresie odnoszą się do całostek pojęciowo- -tekstowych, a nie do zdań składowych.

11 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1a 2 34 5678 1b 1a Uwaga! Oznaczenia na wykresie odnoszą się do całostek pojęciowo- -tekstowych, a nie do zdań składowych.

12 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1a 2 34 5678 1b 2 Uwaga! Oznaczenia na wykresie odnoszą się do całostek pojęciowo- -tekstowych, a nie do zdań składowych.

13 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1a 2 34 5678 1b 3 Uwaga! Oznaczenia na wykresie odnoszą się do całostek pojęciowo- -tekstowych, a nie do zdań składowych.

14 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1a 2 34 5678 1b 4 Uwaga! Oznaczenia na wykresie odnoszą się do całostek pojęciowo- -tekstowych, a nie do zdań składowych.

15 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1a 2 34 5678 1b 5 5 Uwaga! Oznaczenia na wykresie odnoszą się do całostek pojęciowo- -tekstowych, a nie do zdań składowych.

16 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1a 2 34 5678 1b 6 Uwaga! Oznaczenia na wykresie odnoszą się do całostek pojęciowo- -tekstowych, a nie do zdań składowych.

17 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1a 2 34 5678 1b 7 Uwaga! Oznaczenia na wykresie odnoszą się do całostek pojęciowo- -tekstowych, a nie do zdań składowych.

18 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1a 2 34 5678 1b 8 Uwaga! Oznaczenia na wykresie odnoszą się do całostek pojęciowo- -tekstowych, a nie do zdań składowych.

19 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1a 2 34 5678 1b Uwaga! Oznaczenia na wykresie odnoszą się do całostek pojęciowo- -tekstowych, a nie do zdań składowych.

20 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obliczanie czytelności (wzór Björnssona > skala Sigurda)

21 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22

23

24 Współczynnik mglistości Roberta Gunninga Współczynnik mglistości odwołuje się do podobnych założeń, jakie były wykorzystywane przy obliczaniu czytelności wzorem Björnssona, czyli łatwiejsze w zrozumieniu są krótkie wyrazy i zdania niż te długie, bardziej rozbudowane. Według R. Gunninga, trudnymi słowami w tekstach angielskich są te, które zawierają więcej niż trzy sylaby. Dla języka polskiego przyjmuje się za wyrazy trudne najmniej czterosylabowe (w ich formie podstawowej, tzn. takiej, która jest obecna w słownikach). Idealny stopień mglistości tekstu według wskaźnika Gunninga to 7 lub 8. Wyniki powyżej 12 oznaczają, że tekst jest trudny do zrozumienia dla przeciętnych użytkowników języka

25 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sposób obliczania współczynnika mglistości: wybieramy tekst liczący przynajmniej 100 słów. Liczymy zdania. Dzielimy liczbę wszystkich słów występujących w tekście (N) przez liczbę zdań (Nz). Otrzymujemy w ten sposób informację o średniej długości zdania (Lz). Lz = N/Nz Jest to najprostszy wzór obliczania zawiłości składniowej tekstu. Liczymy wyrazy zawierające 4 lub więcej sylab (Nd). Bierzemy przy tym pod uwagę formy podstawowe wyrazów (rzeczowniki i przymiotniki w mianowniku; czasowniki w bezokoliczniku); nie uwzględniamy nazw własnych, spójników, przyimków. Dzielimy tę liczbę (Nd) przez liczbę słów w tekście (N) i wynik zapisujemy w procentach. Przykładowo: 15 długich słów podzielonych przez 100 słów daje 15% trudnych słów. Żeby obliczyć współczynnik mglistości, do średniej długości zdania dodajemy procent trudnych słów i mnożymy wynik przez 0,4. Uzyskany wynik należy interpretować jako liczbę lat nauki, które są niezbędne, aby zrozumieć dany tekst.

26 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27

28

29

30 ANALIZOWANY TEKST WYNIK W JASNOPISIE Umowa… 4 Zalecenie… 4 Decyzja… 4 Protokół… 5 Rozporządzenie… 5 Dyrektywa… 5

31 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32

33

34

35

36

37

38

39 Co do analizy tekstów prawnych może wnieść tradycyjnie rozumiana kultura języka?

40 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Osoby są uprawnione do korzystania w Unii z praw przyznanych im przez Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Traktat o Unii Europejskiej (TUE). Ponadto Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (zwana dalej „Kartą praw podstawowych”), która wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony stała się w Unii prawnie wiążąca, określa podstawowe prawa i wolności przysługujące wszystkim osobom w Unii. Prawa te należy propagować i respektować. Należy zagwarantować możliwość pełnego korzystania z tych praw i z praw wynikających z międzynarodowych konwencji, do których przystąpiła Unia, takich jak konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, oraz należy usunąć wszelkie przeszkody. Ponadto z korzystaniem z tych praw wiążą się odpowiedzialność i obowiązki wobec innych osób, wspólnoty ludzkiej i przyszłych pokoleń.

41 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Osoby są uprawnione do korzystania w Unii z praw przyznanych im przez Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Traktat o Unii Europejskiej (TUE). Ponadto Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (zwana dalej „Kartą praw podstawowych”), która wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony stała się w Unii prawnie wiążąca, określa podstawowe prawa i wolności przysługujące wszystkim osobom w Unii. Prawa te należy propagować i respektować. Należy zagwarantować możliwość pełnego korzystania z tych praw i z praw wynikających z międzynarodowych konwencji, do których przystąpiła Unia, takich jak konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, oraz należy usunąć wszelkie przeszkody. Ponadto z korzystaniem z tych praw wiążą się odpowiedzialność i obowiązki wobec innych osób, wspólnoty ludzkiej i przyszłych pokoleń.

42 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego USJP: osoba 1. «jednostka ludzka; człowiek, postać»: W dali zamajaczyła jakaś osoba. Teraz jestem osobą zdecydowaną, silniejszą psychicznie. ○ Osoba starsza, młoda, w średnim wieku. ○ Obca, znajoma osoba. ○ Przemądrzała, niesympatyczna osoba. ○ Odzież dla osób tęższych. ○ Stół na dwanaście osób. ○ Zaprosić kilka znajomych osób. ○ Wtajemniczyć osoby postronne.

43 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Osoby są uprawnione do korzystania w Unii z praw przyznanych im przez Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Traktat o Unii Europejskiej (TUE). Ponadto Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (zwana dalej „Kartą praw podstawowych”), która wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony stała się w Unii prawnie wiążąca, określa podstawowe prawa i wolności przysługujące wszystkim osobom w Unii. Prawa te należy propagować i respektować. Należy zagwarantować możliwość pełnego korzystania z tych praw i z praw wynikających z międzynarodowych konwencji, do których przystąpiła Unia, takich jak konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, oraz należy usunąć wszelkie przeszkody. Ponadto z korzystaniem z tych praw wiążą się odpowiedzialność i obowiązki wobec innych osób, wspólnoty ludzkiej i przyszłych pokoleń.

44 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Osoby są uprawnione do korzystania w Unii z praw przyznanych im przez Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Traktat o Unii Europejskiej (TUE). Ponadto Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (zwana dalej „Kartą praw podstawowych”), która wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony stała się w Unii prawnie wiążąca, określa podstawowe prawa i wolności przysługujące wszystkim osobom w Unii. Prawa te należy propagować i respektować. Należy zagwarantować możliwość pełnego korzystania z tych praw i z praw wynikających z międzynarodowych konwencji, do których przystąpiła Unia, takich jak konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, oraz należy usunąć wszelkie przeszkody. Ponadto z korzystaniem z tych praw wiążą się odpowiedzialność i obowiązki wobec innych osób, wspólnoty ludzkiej i przyszłych pokoleń.

45 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego USJP: wartość 5. «zestaw cech uznawanych za dobre, będących wzorem postępowania, godnych urzeczywistnienia» ○ Wartości duchowe, moralne, etyczne, estetyczne, religijne, społeczne. ○ Wartości chrześcijańskie, lewicowe, humanistyczne. ○ Uniwersalne ludzkie wartości. ○ Trwałe, wieczne, nieprzemijające wartości. ○ Hierarchia, skala, system wartości. ○ Czyjś świat wartości. ○ Kryzys podstawowych wartości. ○ Poszanowanie wartości. ○ Wyznawać, kultywować jakieś wartości. ○ Być przywiązanym do jakichś wartości. ○ Uważać coś (np. sztukę, wolność, prawdę) za wartość samą w sobie, absolutną.

46 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Osoby są uprawnione do korzystania w Unii z praw przyznanych im przez Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Traktat o Unii Europejskiej (TUE). Ponadto Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (zwana dalej „Kartą praw podstawowych”), która wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony stała się w Unii prawnie wiążąca, określa podstawowe prawa i wolności przysługujące wszystkim osobom w Unii. Prawa te należy propagować i respektować. Należy zagwarantować możliwość pełnego korzystania z tych praw i z praw wynikających z międzynarodowych konwencji, do których przystąpiła Unia, takich jak konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, oraz należy usunąć wszelkie przeszkody. Ponadto z korzystaniem z tych praw wiążą się odpowiedzialność i obowiązki wobec innych osób, wspólnoty ludzkiej i przyszłych pokoleń.

47 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego USJP: II państwo «zorganizowana politycznie społeczność zamieszkująca określone granicami terytorium, mająca niepodległą formę rządów» ○ Państwo polskie, bułgarskie. ○ Państwa nadbałtyckie. ○ Państwo burżuazyjne, demokratyczne, feudalne, kapitalistyczne, socjalistyczne. ○ Państwo suwerenne, niepodległe, niezawisłe, niezależne. ○ Kierować, rządzić państwem. ∆ bot. Państwo roślinne ∆ hist. Państwo lenne ∆ polit. Państwo buforowe ∆ Państwo niezaangażowane ∆ Państwo opiekuńcze ∆ Państwo policyjne ∆ Państwo unitarne ∆ Państwa bałtyckie zob. I bałtycki. ∆ Terytorium państwa zob. terytorium. ∆ praw. Państwo konstytucyjne ∆ Państwo prawa «państwo, w którym są przestrzegane prawa» ∆ Teoria państwa i prawa zob. teoria w zn. a. ∆ praw., ekon. Skarb państwa zob. skarb w zn. 4. ∆ publ. Szef państwa zob. szef w zn. 1. ∆ urz. Głowa państwa zob. głowa w zn. 3b. ∆ Państwo kościelne ∆ Państwo związkowe ∆ Rada Państwa zob. rada w zn. 2. fraz. Państwo w państwie podn. Zbrojne ramię państwa zob. ramię w zn. 2.

48 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego USJP: prawny 1. «dotyczący prawa, stanowiący prawo, obowiązujący według prawa, określony prawem, zgodny z prawem; legalny» ○ Formalności prawne. ○ Opieka, porada, umowa prawna. ○ Prawny właściciel nieruchomości. ∆ praw. Akt prawny zob. akt w zn. 3. ∆ Czynność prawna, działanie prawne «oświadczenie woli w celu wywołania skutków prawnych» ∆ Instytucja prawna zob. instytucja w zn. 2a. ∆ Luka prawna zob. luka w zn. a. ∆ Norma prawna zob. norma w zn. 1a. ∆ Osoba prawna zob. osoba w zn. 1. ∆ Osobowość prawna zob. osobowość w zn. 3. ∆ Pomoc prawna zob. pomoc w zn. 1. ∆ Porządek prawny zob. porządek w zn. 2. ∆ Przepis prawny zob. przepis w zn. 2. ∆ Skutek prawny zob. skutek. ∆ Stosunek prawny zob. stosunek w zn. 1. ∆ Struktura prawna (przedsiębiorstwa, spółki itp.) zob. struktura w zn. a. ∆ Środek prawny zob. środek w zn. 4b. ∆ Zdolność prawna zob. zdolność w zn. 2. ∆ urz. Radca prawny zob. radca. 2. «taki, który zajmuje się prawem jako dziedziną zawodową, stosowany w dziedzinie prawa; prawniczy» ○ Nauki prawne. ○ Kancelaria prawna. ○ Biuro prawne..

49 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Osoby są uprawnione do korzystania w Unii z praw przyznanych im przez Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Traktat o Unii Europejskiej (TUE). Ponadto Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (zwana dalej „Kartą praw podstawowych”), która wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony stała się w Unii prawnie wiążąca, określa podstawowe prawa i wolności przysługujące wszystkim osobom w Unii. Prawa te należy propagować i respektować. Należy zagwarantować możliwość pełnego korzystania z tych praw i z praw wynikających z międzynarodowych konwencji, do których przystąpiła Unia, takich jak konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, oraz należy usunąć wszelkie przeszkody. Ponadto z korzystaniem z tych praw wiążą się odpowiedzialność i obowiązki wobec innych osób, wspólnoty ludzkiej i przyszłych pokoleń.

50 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NSPP opierać II ndk I 1. «stawiać coś pod czymś, aby nie upadło» □ ktoś opiera coś — o coś a. na czymś: Opierałam drabinę o drzewo i stojąc na niej, zrywałam owoce. 2. «wykorzystywać coś jako podporę, wspierać się na czymś poziomym» □ ktoś opiera coś — na czymś: Opierała głowę na ramieniu męża. 3. często w imiesłowie przymiotnikowym biernym «odwoływać się do czegoś, wykorzystywać coś jako uzasadnienie» □ ktoś opiera coś — na czymś (nie: o coś): Opieramy naszą teorię na wynikach (nie: o wyniki) wielu przeprowadzonych przez nas doświadczeń. USJP oprzeć — I opierać 2. książk. «potraktować (traktować), wziąć (brać) coś za podstawę, uzasadnić (uzasadniać) coś czymś» ○ Oprzeć twierdzenie na faktach. ○ Film oparty na noweli. ○ Rozumowanie oparte na mylnych przesłankach.

51 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Osoby są uprawnione do korzystania w Unii z praw przyznanych im przez Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Traktat o Unii Europejskiej (TUE). Ponadto Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (zwana dalej „Kartą praw podstawowych”), która wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony stała się w Unii prawnie wiążąca, określa podstawowe prawa i wolności przysługujące wszystkim osobom w Unii. Prawa te należy propagować i respektować. Należy zagwarantować możliwość pełnego korzystania z tych praw i z praw wynikających z międzynarodowych konwencji, do których przystąpiła Unia, takich jak konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, oraz należy usunąć wszelkie przeszkody. Ponadto z korzystaniem z tych praw wiążą się odpowiedzialność i obowiązki wobec innych osób, wspólnoty ludzkiej i przyszłych pokoleń.

52 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W programie sztokholmskim Rada Europejska potwierdziła priorytetowe znaczenie rozwijania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości i jako jeden z priorytetów politycznych wskazała realizację „Europy praw”. Finansowanie zostało uznane za jedno z istotnych narzędzi służących skutecznej realizacji priorytetów politycznych programu sztokholmskiego. Ambitne cele określone w Traktatach i w programie sztokholmskim powinny zostać osiągnięte, między innymi, poprzez przyjęcie na lata 2014-2020 elastycznego i skutecznego programu „Prawa, równość i obywatelstwo” (zwanego dalej „Programem”), który powinien ułatwić planowanie i wdrożenie. Cele ogólne i szczegółowe Programu należy interpretować zgodnie z odpowiednimi wytycznymi strategicznymi określonymi przez Radę Europejską.

53 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niedyskryminacja jest jedną z podstawowych zasad Unii. Art. 19 TFUE przewiduje podejmowanie działań w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zasadę niedyskryminacji zapisano także w art. 21 Karty praw podstawowych, który należy stosować w granicach wyznaczonych przez art. 51 Karty praw podstawowych i zgodnie z tym artykułem. Należy brać pod uwagę specyficzne przejawy różnorodnych form dyskryminacji, a także podejmować równolegle właściwe działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji z jednego lub wielu względów.

54 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niedyskryminacja jest jedną z podstawowych zasad Unii. Art. 19 TFUE przewiduje podejmowanie działań w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zasadę niedyskryminacji zapisano także w art. 21 Karty praw podstawowych, który należy stosować w granicach wyznaczonych przez art. 51 Karty praw podstawowych i zgodnie z tym artykułem. Należy brać pod uwagę specyficzne przejawy różnorodnych form dyskryminacji, a także podejmować równolegle właściwe działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji z jednego lub wielu względów.

55 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niedyskryminacja jest jedną z podstawowych zasad Unii. Art. 19 TFUE przewiduje podejmowanie działań w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zasadę niedyskryminacji zapisano także w art. 21 Karty praw podstawowych, który należy stosować w granicach wyznaczonych przez art. 51 Karty praw podstawowych i zgodnie z tym artykułem. Należy brać pod uwagę specyficzne przejawy różnorodnych form dyskryminacji, a także podejmować równolegle właściwe działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji z jednego lub wielu względów.

56 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Agata Hącia Teksty prawa Unii Europejskiej a normatywne aspekty opisu języka polskiego 21 V 2015 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google