Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnością. Relacje miedzy rodzeństwem mają wiele unikalnych cech charakterystycznych i dlatego nie mogą być porównywane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnością. Relacje miedzy rodzeństwem mają wiele unikalnych cech charakterystycznych i dlatego nie mogą być porównywane."— Zapis prezentacji:

1 Rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnością

2 Relacje miedzy rodzeństwem mają wiele unikalnych cech charakterystycznych i dlatego nie mogą być porównywane z żadnymi innymi związkami między ludźmi. CECHY RELACJI: długotrwałe z różnym nasileniem i stopniem intymności towarzyszą rodzeństwu całe życie dziedzictwo genetyczne i społeczne oraz wspólne doświadczenia rodzinne wspólnota na wielu płaszczyznach

3 Podsystem rodzeństwa uważany jest za pierwsze „społeczne laboratorium”, w którym dzieci mają do czynienia z pierwszymi relacjami z rówieśnikami. Uczą się jak się przyjaźnić, ale także jak rodzić sobie z przeciwnikami, próbują współpracować, ale i walczyć o zwycięstwo. Kontakt z braćmi i siostrami uczy także przyszłych ról kobiety i mężczyzny, współżycia z innymi, respektowania opinii innych i podporządkowywania się określonym przepisom.

4 Relacje między rodzeństwem mogą być różnorakie:  przyjacielskie  wrogie  obojętne  ambiwalentne

5 Czynniki kształtujące typ relacji między rodzeństwem: -stosunki panujące w rodzinie -postawy rodzicielskie -style wychowania -liczba dzieci -kolejność urodzenia -różnica wieku -płeć -wpływ osób postronnych -cechy indywidualne dzieci

6 Rola rodziny i warunków życia w niej nabiera szczególnej wagi, gdy wychowuje się w niej dziecko z niepełnosprawnością. Ma ono bowiem dodatkowe potrzeby, które powinny być zaspokojone i częściej niż inni jest narażone na przejawy nietolerancji ze strony środowiska. Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

7 Każde zaburzenie rozwoju czy długotrwała choroba dziecka wywołują zmiany w funkcjonowaniu rodziny. Obecność dziecka z niepełnosprawnością wpływa na strukturę, funkcjonowanie i rozwój rodziny. Zakres czy głębokość tych zmian zależą od rodzaju choroby czy skutków, jakie za sobą niesie. Dziecko chore czy niepełnosprawne jest ważnym członkiem systemu a jego obecność wpływa znacząco na bieg życia rodziny. Z kolei zachowanie się wszystkich jej członków i każdego z osobna wpływa na rozwój dziecka niepełnosprawnego stymulująco bądź hamująco.

8 Akceptacja dziecka z niepełnosprawnością to problem, który dotyczy nie tylko rodziców, ale i pozostałych członków rodziny, w tym w największej mierze pełnosprawnego rodzeństwa. Zdrowe rodzeństwo zawsze darzy dziecko z niepełnosprawnością sprzecznymi uczuciami, nawet, jeśli je kocha.

9 Obecnie spotkać można dwa stanowiska opisujące psychospołeczną sytuację dzieci z rodzeństwem z niepełnosprawnością. Z jednej strony Z jednej strony mówi się o podwyższonym poziomie problemów emocjonalnych, zaburzeniach zachowania, braku silnych związków z rodziną, niepokoju i poczuciu obciążenia wynikającego z opieki nad rodzeństwem. Z drugiej jednak strony Z drugiej jednak strony niektórzy twierdzą, że nie tylko nie muszą rozwinąć się trudności emocjonalne czy przystosowawcze, ale istnienie niepełnosprawnego rodzeństwa wręcz pomaga wypracować skuteczne sposoby pokonywania problemów. Psychospołeczne funkcjonowanie rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością

10 -Poczucie odsunięcia i zaniedbania -Wrogość wobec rodzeństwa z niepełnosprawnością -Zachowania agresywne i autodestruktywne -Poczucie żalu i krzywdy, pomimo współczucia -Poczucie izolacji społecznej -Wstyd -Lęk -Tłumienie emocji i problemów -Brak aspiracji -Niskie poczucie własnej wartości -Depresja -Poczucie winy -Zazdrość -Obciążenie zbyt wysokimi oczekiwaniami ze strony rodziców -Nadmierna uległość społeczna -Problemy z nauką, niechęć do podejmowania wyzwań Negatywne skutki psychospołeczne

11 -Wyższy poziom tolerancji -Docenianie własnego zdrowia -Okazywanie współczucia innym -Dojrzałość psychiczna -Wyższa samodzielność Pozytywne skutki psychospołeczne:

12 -Częstokroć stanie na drugim planie -Angażowanie w pomoc przy dziecku z niepełnosprawnością -Ograniczenie kontaktów społecznych -Brak „szans” na bycie tylko z rodzicami i szczerą rozmowę z nimi -Konieczność większej samodzielności -„Co będzie kiedyś...?” Obciążenia „zdrowych dzieci”

13 Czynniki wpływające na kształtowanie się relacji między rodzeństwem pełnosprawnym i niepełnosprawnym: postawa rodziców stopień niepełnosprawności sposób zachowywania się osoby z niepełnosprawnością kolejność urodzenia różnica wieku płeć ocena własnej wartości przez rodziców korzystanie z pomocy socjalnej i innych rodzajów pomocy choroba lub śmierć rodziców sposób spostrzegania rodzeństwa z niepełnosprawnością

14 Jakie czynniki sprzyjają pozytywnemu rozwojowi rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością?  Stabilna osobowość rodziców  Dobra, pełna ciepła atmosfera w rodzinie  Prawidłowe, niezaburzone wzorce rodzicielskie  Adaptacja rodziny do niepełnosprawności  Pełna szacunku i miłości postawa rodziców wobec siebie nawzajem  Efektywny i otwarty sposób komunikowania się w rodzinie  Obecność kontaktów zewnętrznych  Odpowiedni podział czasu  Traktowanie pojawiajacych się problemów jako nie mniej ważnych niż niepełnosprawność w rodzinie  Dobra sytuacja społeczno-ekonomiczna  Wyuczenie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych z udziałem rodzeństwa  Otwartość w rozmowach o niepełnosprawności rodzeństwa

15 Rodzeństwo rozwija się prawidłowo, gdy:  Ma pozytywny stosunek do dziecka z niepełnosprawnością  Umie odgraniczyć siebie od rodzeństwa z niepełnosprawnością  Odczuwa również negatywne emocje, do których umie się przyznać, i wolno mu je wyrażać  Nie wstydzi się (już) dziecka z niepełnosprawnością w kontaktach ze światem zewnętrznym, środowiskiem  Posiada pozytywny obraz siebie  Planuje swoją przyszłość niezależnie od rodzeństwa z niepełnosprawnością („Ma odwagę być w pewien sposób egoistyczne”)

16 Podsumowanie:  Rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnością bardzo wcześnie doświadcza znacznego dodatkowego obciążenia  Rozwój w towarzystwie dziecka z niepełnosprawnością może być również bodźcem sprzyjającym rozwojowi i kształtowaniu charakteru  Dużej części rodzeństwa udaje się osiągnąć z wiekiem stabilną osobowość  Wiele z tych osób charakteryzuje w późniejszym okresie szczególna dojrzałość, tolerancja, wrażliwość, zdolność radzenia sobie z obciążeniem oraz zaangażowanie społeczne  Pokonanie „krytycznych wydarzeń życiowych” jest w dużej mierze możliwe dzięki wpływowi rodziny

17  Żyta A. (2004), Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Impuls, Kraków.  Żyta A. (2005), Fascynacje i depresje – problemy psychospołeczne rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. „Bardziej Kochani” nr 4 (36).  Żyta A. „Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością” (można zamówić na stronie Stowarzyszenia Bardziej Kochani) Literatura:

18 „Leon i jego nie-zwykłe spotkania” Wyprawa na zamek, Wycieczka do jaskini, Noc w namiocie Zamówić można na: www.fundacjaverba.org.pl


Pobierz ppt "Rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnością. Relacje miedzy rodzeństwem mają wiele unikalnych cech charakterystycznych i dlatego nie mogą być porównywane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google