Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

To nie konflikt jest źródłem nieporozumień i walki między ludźmi, lecz sposób jego rozstrzygnięcia...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "To nie konflikt jest źródłem nieporozumień i walki między ludźmi, lecz sposób jego rozstrzygnięcia..."— Zapis prezentacji:

1 To nie konflikt jest źródłem nieporozumień i walki między ludźmi, lecz sposób jego rozstrzygnięcia...

2

3

4 PODEJŚCIE DO SYTUACJI KONFLIKTOWYCH moralistyczne – odwołujące się do wartości i norm moralnych; legalistyczne – którego podstawę stanowi obowiązujący w danym miejscu zbiór reguł i zasad postępowania, wraz z hierarchicznie uporządkowanymi sankcjami za ich łamanie; humanistyczne – którego celem jest dążenie do zrozumienia drugiej strony, często do porozumienia.

5 METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W OPARCIU O DECYZJĘ wewnętrzne polegające na rozwiązywaniu sporów środkami administracyjnymi w szkole lub za pośrednictwem decyzji podjętych na wyższym szczeblu (w warunkach szkoły może to być odwołanie się ucznia do dyrektora w sprawie niesprawiedliwej według niego decyzji nauczyciela lub odwołanie się niezgadzającego się pracownika szkoły z decyzją bezpośredniego przełożonego, np. kierownika do władzy oświatowej na poziomie wyższym (dyrektora placówki) zewnętrzne, wśród których wyróżniamy: -arbitraż – rozwiązanie konfliktu przez osobę trzecią, tzw. arbitra – bezstronnego, niezależnego eksperta (może to być tzw. sąd arbitrażowy); -postępowanie sądowe – oddanie konfliktowej sprawy, np. dotyczącej zwolnienia z pracy, pod rozstrzygniecie sądu; -głosowanie – decyzję o rozstrzygnięciu konfliktu zainteresowane osoby oddają w ręce tzw. większości; -losowanie – w tym wypadku o rozwiązaniu konfliktu decyduje tzw. ślepy los.

6 STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W SZKOLE Najczęściej wymieniane są: rozwiązywanie konfliktów na podstawie decyzji jednej ze stron lub komuś zleconej, rozwiązywanie konfliktów w ramach współpracy.

7 METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW Z WYKORZYSTANIEM DIALOGU negocjacje -twarde: aktywna walka o realizację swoich celów, przeforsowanie swojego zdania bez względu na przeciwnika i jego interesy, lub ustępowanie pod wpływem jego siły -miękkie: próba porozumienia się na drodze kompromisu, poznania wzajemnych oczekiwań, pójście na małe ustępstwa mediacje, koncyliacje.

8 NEGOCJACJE PROBLEMOWE Negocjacje problemowe odbywają się w kilku etapach (Gut, Haman, 1993): 1.Ustalenie reguł postępowania; 2.Nazwanie interesów; -swoich, -drugiej strony, -wspólnych, -sprzecznych. 3. Zdefiniowanie problemów; 4. Poszukiwanie rozwiązań.

9 INNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW moderacja- ma zastosowanie wówczas, gdy stosunki między stronami nacechowane są silnymi emocjami, które zawsze towarzyszą konfliktowi; nauczyciel bierze na siebie rolę bufora i w sposób kontrolowany pozwala na rozładowanie napięc; dopiero gdy emocje opadną, podejmuje się dalszej pracy nad rozstrzygania sporu; admonicja - polega na wskazaniu stronom konfliktu jego negatywnych konsekwencji i zagrożeń, wynikających z braku umiejętności rozwiązania przez nie ich problemów; inkwizycja - monitorowanie, obserwowanie i kontrolowanie przebiegu i wyniku sporu;

10

11 Pięć sposobów rozwiązywania konfliktów RELACJERELACJE CELE Adaptacja Unikanie Kompromis Współpraca Rywalizacja Zezwolenie na przegraną /wygrana Wygrana/przegrana połowiczna wgrana/połowiczna wygrana poddanie się/wygrana wygrana/wygrana Katowice 05. 05. 2010

12 BLOKADY KOMUNIKACYJNE Stosowanie tego typu komunikatów w sytuacjach trudnych blokuje komunikację i możliwość rozwiązania problemu: 1.obwinianie i oskarżanie 2.wykłady i moralizowanie 3.ostrzeżenia 4.postawa męczennika 5.sarkazm 6.proroctwa 7.ośmieszanie, zawstydzanie 8.interpretowanie, stawianie diagnozy 9.uspokajanie, pocieszanie 10.wypytywanie, indagowanie 11.ignorowanie treści komunikatu 12.rozkazywanie

13 ASERTYWNA ODMOWA/ KOMUNIKAT „JA” NIE ZROBIĘ TEGO….(czego)…. PONIEWAŻ….(krótkie prawdziwe uzasadnienie bez tłumaczenia się) + ZADBANIE O RELACJĘ NIE ZGADZAM SIĘ NA………….+ ZADBANIE O RELACJĘ NIE DECYDUJĘ SIĘ NA………….+ ZADBANIE O RELACJĘ MAM INNE ZDANIE W TEJ SPRAWIE JA CZUJĘ SIĘ………(uczucie), GDY TY…..(zachowanie) JA JESTEM………….(uczucie), KIEDY TY…..(sytuacja)

14 INNE WAŻNE KOMUNIKATY MARTWI MNIE TO, ŻE…(bez sarkazmu)…….. CZY DOBRZE ROZUMIEM, ŻE CHODZI O TO, ŻE……(parafraza) WIDZĘ, ŻE JESTEŚ…………(odzwierciedlanie uczuć) ROZUMIEM, ŻE MASZ KŁOPOT (jest Ci trudno), CO MOGĘ ZROBIĆ W TEJ SPRAWIE? POWIEDZ, W CZYM MOGĘ CI POMÓC? (komunikat wspierający) CO BY TU ZROBIĆ, ŻEBY……..(komunikat zachęcający do współpracy)

15


Pobierz ppt "To nie konflikt jest źródłem nieporozumień i walki między ludźmi, lecz sposób jego rozstrzygnięcia..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google