Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaczenie zwierząt w tworzeniu produktu turystyki wiejskiej Janusz Leszek Sokół Katedra Gospodarki Turystycznej, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaczenie zwierząt w tworzeniu produktu turystyki wiejskiej Janusz Leszek Sokół Katedra Gospodarki Turystycznej, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka."— Zapis prezentacji:

1 Znaczenie zwierząt w tworzeniu produktu turystyki wiejskiej Janusz Leszek Sokół Katedra Gospodarki Turystycznej, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka

2 Wstęp  Zwierzęta w turystyce wiejskiej mogą spełniać wiele funkcji: f. użytkową f. rekreacyjną f. edukacyjną f. terapeutyczną  Każdą z tych funkcji wyznacza określony gatunek zwierząt utrzymywany w gospodarstwie, a to z kolei uzależnione jest od wielu uwarunkowań. Jednym z nich są oczekiwania turysty.

3 Cel i przedmiot pracy C elem pracy było - z jednej strony - poznanie oczekiwań turystów, jakie wiążą z obecnością zwierząt w odwiedzanych przez nich gospodarstwach agroturystycznych, z drugiej zaś – poznanie ofert gospodarstw wykorzystujących posiadane zwierzęta w tworzeniu lepszego produktu turystycznego. Przedmiotem badań były gospodarstwa agroturystyczne województw podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego, utrzymujące na użytek własny i odwiedzających je turystów – zwierzęta.

4 Materiał i metody Badania przeprowadzono metodą ankietową. Ankiety skierowano do dwóch grup docelowych: - do właścicieli gospodarstw agroturystycznych województw podlaskiego (113) i warmińsko-mazurskiego (94); - do turystów, którzy mieli okazję przebywać w tych gospodarstwach (odpowiednio 52 i 63 ankiety).

5 Wyniki - Cz.1 (turyści) 1. Czy obecność zwierząt w odwiedzanym gospodarstwie jest dla Pana/i ważna? OcenaOdsetek oceniających woj. warm-maz.woj. podl. Bardzo ważna1625 Ważna5344 Mało ważna2527 Nie ważna64

6 Wyniki – Cz. 1, c.d. 2.Jakie gatunki zwierząt preferujesz w agroturystyce ? GatunekOdsetek oceniających woj. warm.-maz.woj. podl. Zwierzęta gospodarskie: - konie - owce i kozy - inne (bydło, świnie, drób) 25 35 15 28 14 10 Zwierzęta dzikie: - jelenie/daniele - dziki 34 13 38 19 Zwierzęta „egzotyczne”: - lamy/alpaki - strusie - inne 59 26 5 84 21 12

7 Wyniki – Cz. 1, c.d. 3.Jakie masz oczekiwania względem zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie agroturystycznym? Rodzaj oczekiwańOdsetek oceniających woj. warm.-maz.woj. podl. rekreacyjne (przejażdżki bryczką, jazda konna) 5132 wizualne (obserwowanie zwierząt, fotografowanie, przebywanie w ich towarzystwie ) 2231 kulinarne (spożywanie mięsa, jaj, mleka i jego przetw.) 1629 Inne(np. zakup jaj, skór i innych produktów) 118

8 Wyniki Cz. 1, c.d. 4. Jak oceniasz niektóre atrakcje związane z utrzymywaniem zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych ? AtrakcjaOcenaOdsetek oceniających woj. warm.- maz. woj. podl. Jazda konna/ nauka jazdy konnej Jest interesująca Nie budzi zainteresowania 81 19 73 27 Wiejskie safariJest interesujące Nie budzi zainteresowania 81 19 88 12 Imprezy okolicznościowe (sylwester, kulig) Są interesujące Nie budzą zainteresowania 74 26 71 29 Utworzenie żłobka dla zwierząt (pisklęta, jagnięta, prosięta) Jest interesujące Nie budzi zainteresowania 62 38 68 32 Spacery edukacyjneSą interesujące Nie budzą zainteresowania 59 41 64 36 Warsztaty (pasterskie, zdobnicze)Są interesujące Nie budzą zainteresowania 49 51 56 44 ZooterapiaJest interesująca Nie budzi zainteresowania 53 47 44 56

9 Wyniki – Cz. 1, c.d. 5. Jak oceniasz poniższe cechy działalności gospodarstw agroturystycznych utrzymujących zwierzęta? CechaOcenaOdsetek oceniających woj. warm.-mazwoj. podl. Poziom jakości oferowanych produktów Bardzo zły Zły Przeciętny Dobry Bardzo dobry 2 12 27 40 19 2 13 30 48 7 Promocja gospodarstwa i jego oferty produktowej Bardzo zła Zła Przeciętna Dobra Bardzo dobra 8 27 21 17 4 17 31 20 28

10 Wyniki – Cz. 1, c.d. 6. Czy poszerzenie oferty produktowej - obejmującej zwierzęta spowodowałoby Pana/i większe zainteresowanie odwiedzanym gospodarstwem? OdpowiedźOdsetek oceniających woj. war.-maz.woj. podl. Tak5751 Nie2119 Trudno powiedzieć2230

11 Wyniki – Cz. 2 (właściciele) 1.Jakie gatunki zwierząt gospodarskich występują w Pana/i gospodarstwie? GatunekOdsetek gospodarstw woj. warm.- maz. woj. podl. Drób6268 Bydło5661 Konie5650 Trzoda4050 Owce, kozy2118

12 Wyniki – Cz. 2, c.d. 2. Jakie atrakcje związane z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich Pan/i gwarantuje turystom? Rodzaj atrakcjiOdsetek gospodarstw woj. warm.-maz.woj. podl. Obserwowanie zwierząt9195 Karmienie i pielęgnacja7974 Spożywanie produktów zwierzęcych5068 Zakup produktów zwierzęcych4458 Jazda konna/nauka5629 Jazda zaprzęgowa4732 Nauka dojenia29 Strzyżenie owiec65 Hipoterapia65

13 Wyniki – Cz. 2, c.d. 3. Czy utrzymuje Pan/i w gospodarstwie zwierzęta dziko żyjące? woj. warm.-maz. ………………… - tak (6%) (1- jelenie, 2- daniele, 3 - dziki, 4 - sarny) woj. podl. …………………………….- tak (13%) (1 - dziki, 2 - sarny, 3 - jelenie)

14 Wyniki – Cz. 2, c.d. 4. Jakie atrakcje związane z obecnością zwierząt dzikich Pan/i udostępnia? Rodzaj atrakcjiOdsetek gospodarstw woj. war.-maz.woj. podl. Obserwowanie zwierząt100 Bliski kontakt ze zwierzęciem 5040 Karmienie zwierząt020 Zakup produktów020 Spożywanie mięsa00

15 Wyniki – Cz. 2, c.d. 5. Czy utrzymuje Pan/i w gospodarstwie zwierzęta egzotyczne? woj. warm.- maz. …………………. – tak (43%) - osły (40%) - lamy (27%) - pawie (27%) - świnki miniaturowe (20%) - strusie (13%) woj. podl. ……………………………… - tak (42%) - pawie (29%) - świnki miniaturowe (29%) - osły (24%) - lamy (18%) - strusie (12%)

16 Wyniki – Cz. 2, c.d. 6. Jakie atrakcje związane z obecnością zwierząt egzotycznych Pan/i udostępnia? Rodzaj atrakcjiOdsetek gospodarstw woj. war.-maz.woj. podl. Obserwowanie zwierząt10088 Bezpośredni kontakt ze zwierzęciem7382 Karmienie i pielęgnacja6053 Jazda wierzchem lub zaprzęgiem3312 Spożywanie i/lub zakup produktów zwierzęcych 2018

17 Wyniki – Cz. 2, c.d. 8. Czy wykorzystuje Pan/i fakt posiadania zwierząt w gospodarstwie do promocji oferty turystycznej? Jeśli tak, to w jaki sposób? - woj. war.-maz. ………………. tak - 92% - woj. podl. ………………………. tak - 88%

18 Podsumowanie i wnioski 1.W gospodarstwach agroturystycznych istnieje zapotrzebowanie ze strony turystów na zwierzęta (69% oceniających w obu województwach). 2.Ze zwierząt gospodarskich najbardziej pożądanymi gatunkami dla turystów są konie, a następnie owce i/lub kozy.

19 Podsumowanie i wnioski c.d. 3.Ze zwierząt dziko żyjących największe zainteresowania turystów budzą jelenie i daniele. Gatunki te jednak jak i inne z tej kategorii zwierząt dzikich utrzymywane są w zaledwie 6% gospodarstw woj. warm.-maz. i 13% gospodarstw woj. podl. Tak więc właściciele gospodarstw nie wykorzystują potencjału przyrodniczego, sprzyjającego utrzymywaniu tych zwierząt w warunkach półnaturalnych.

20 4. Ze zwierząt egzotycznych największe zainteresowanie wśród turystów wzbudzają – lamy i alpaki. Obecności jednak tych ostatnich nie odnotowano w żadnym z ocenianych gospodarstw obu badanych województw !!!. Podsumowanie i wnioski c.d.

21 5. Wydaje się, że oczekiwania turystów wobec gospodarstw agroturystycznych mogą zostać w większym stopniu spełnione gdy te ostatnie nakierowane będą na innowacyjne przedsięwzięcia klastrowe w ramach swej działalności.

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Znaczenie zwierząt w tworzeniu produktu turystyki wiejskiej Janusz Leszek Sokół Katedra Gospodarki Turystycznej, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google