Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Marwit - w skrócie promocja zdrowego stylu życia Naszym celem jest … zapewniając naszym klientom łatwe w użyciu świeże i naturalne zdrowe produkty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Marwit - w skrócie promocja zdrowego stylu życia Naszym celem jest … zapewniając naszym klientom łatwe w użyciu świeże i naturalne zdrowe produkty."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Marwit - w skrócie promocja zdrowego stylu życia Naszym celem jest … zapewniając naszym klientom łatwe w użyciu świeże i naturalne zdrowe produkty do której dążymy

3 Marwit – w skrócie Wiedzę i doświadczenie, które mamy zdobywaliśmy na własnym przykładzie jako pierwszy producent niepasteryzowanych soków na rynku – kategorii produktu, w której jesteśmy ekspertem i liderem na rynku.

4 To dla nas najważniejsze zdrowie Dbamy o zdrowie nasze i naszych rodzin. Produkty firmy Marwit dają pełnię energii i wigoru. jakość Przywiązujemy szczególną uwagę do najwyższych standardów produkcji, aby nasze produkty były zawsze pełne smaku i najlepiej służyły naszym klientom. pozycja lidera na rynku Nasza firma jest liderem na rynku wśród krajowych producentów świeżych soków. tradycja Od 20 lat pracujemy nad dostosowaniem się do potrzeb i wymagań naszych klientów, zyskując ich zaufanie i lojalność oraz zadowolenie.

5 1993 | | | | | | | | 19962001 | | | | 20072009 2002 Rozbudowa portfela produktów 20102011/ 2012 Marwit na przestrzeni lat | | | | | | 2014

6 Marwit - nasze marki 6 Nasza wiodąca marka Produkty świeże, w szczególności soki niepasteryzowane Nasz były konkurent (także w kategorii soków świeżych) Soki pasteryzowane Uprawa i zbiory warzyw i owoców do produktów Marwit Sprzedaż świeżych warzyw i owoców (od 2011) oraz soków świeżych i surówek

7 „Badanie właściwości soków warzywnych i ich mieszanek na kondycję układu krwionośnego osób narażonych na stres” Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

8 CEL Określenie profilaktycznego działania diety owocowo-warzywnej na integralność śródbłonka linii EA.hy926 w kontekście utrzymania jego barierowej funkcji u osób narażonych na czynniki stresogenne. Linia EA.hy926 - model komórek ludzkiego śródbłonka naczyń, który stanowi barierę dla niekontrolowanego wnikania składników krwi do ściany naczynia Większa przepuszczalność śródbłonka = osłabieniem sił wiążących = uszkodzenie połączeń międzykomórkowych.

9 Na podstawie oceny przeżycia komórek do oceny organoleptycznej wybrano następujące soki warzywne/warzywno-owocowe lub ich mieszanki: 1.jednodniowy sok marchewkowy 2.surowy sok jabłkowy 3.surowy sok buraczkowo-jabłkowy 4.mieszankę jednodniowego soku marchewkowego i surowego soku buraczkowo-jabłkowego w stosunku 1:1 5.mieszankę jednodniowego soku marchewkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 1:1 6.mieszankę surowego soku buraczkowo-jabłkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 1:1 7.mieszankę jednodniowego soku marchewkowego i surowego soku buraczkowo-jabłkowego w stosunku 2:1 8.mieszankę surowego soku buraczkowo-jabłkowego i jednodniowego soku marchewkowego 2:1 9.mieszankę jednodniowego soku marchewkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 2:1 10.mieszankę surowego soku jabłkowego i jednodniowego soku marchewkowego w stosunku 2:1 11.mieszankę surowego soku buraczkowo-jabłkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 2:1 12.mieszankę surowego soku jabłkowego i surowego soku buraczkowo-jabłkowego w stosunku 2:1

10 Ocena organoleptyczna Rycina 2. Wykres słupkowy przedstawiający ocenę organoleptyczną mieszanek soków warzywnych/warzywno-owocowych mierzoną w czterostopniowej skali smaku. Dane przedstawiono w postaci wartości średnich ± błąd standardowy średniej.

11 Na podstawie oceny organoleptycznej wybrano następujące soki warzywne/warzywno-owocowe lub ich mieszanki: 1.jednodniowy sok marchewkowy 2.surowy sok jabłkowy 3.surowy sok buraczkowo-jabłkowy 4.mieszankę jednodniowego soku marchewkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 1:1 5.mieszankę jednodniowego soku marchewkowego i surowego soku buraczkowo-jabłkowego w stosunku 1:1 6.mieszankę surowego soku buraczkowo-jabłkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 1:1 7.mieszankę jednodniowego soku marchewkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 2:1 8.mieszankę surowego soku buraczkowo-jabłkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 2:1 9.mieszankę surowego soku buraczkowo-jabłkowego i jednodniowego soku marchewkowego 2:1

12 Lokalizacja białek połączeniowych Rycina 3. Immunofluorescencyjna lokalizacja białek połączeniowych, β-kateniny oraz ZO-1, w komórkach ludzkiego śródbłonka naczyń linii EA.hy926 poddanych działaniu soków warzywnych/warzywno-owocowych oraz H2O2.

13 Rycina 4. Immunofluorescencyjna lokalizacja białek połączeniowych, β-kateniny oraz ZO-1, w komórkach ludzkiego śródbłonka naczyń linii EA.hy926 poddanych działaniu soków warzywnych/warzywno-owocowych oraz H2O2.

14 Intensywność fluorescencji β-kateniny Rycina 5. Wykres słupkowy przedstawiający intensywność fluorescencji połączeniowego białka β-kateniny mierzonego w komórkach ludzkiego śródbłonka naczyń linii EA.hy926 poddanych działaniu soków warzywnych/warzywno-owocowych oraz H2O2. Dane przedstawiono w postaci wartości średnich ± błąd standardowy średniej.

15 Intensywność fluorescencji ZO-1 Rycina 6. Wykres słupkowy przedstawiający intensywność fluorescencji połączeniowego białka ZO-1 mierzonego w komórkach ludzkiego śródbłonka naczyń linii EA.hy926 poddanych działaniu soków warzywnych/warzywno-owocowych oraz H2O2. Dane przedstawiono w postaci wartości średnich ± błąd standardowy średniej.

16 Podsumowanie Badania przeprowadzone w celu realizacji niniejszego projektu pokazały, że wzrost intensywności fluorescencji, a tym samym ekspresji, obu badanych białek połączeniowych pod wpływem działania czynnika stresu oksydacyjnego obserwowano w przypadku: 1.mieszanki jednodniowego soku marchewkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 2:1 2.mieszanki surowego soku buraczkowo-jabłkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 2:1 3.mieszanki surowego soku buraczkowo-jabłkowego i jednodniowego soku marchwiowego w stosunku 2:1. Jednakże ocena organoleptyczna wyklucza walory smakowe mieszanki surowego soku buraczkowo-jabłkowego i jednodniowego soku marchwiowego w stosunku 2:1.

17 Wyniki badań wskazują, że jednodniowy sok marchewkowy, surowy sok jabłkowy i surowy sok buraczkowo-jabłkowy zabezpieczają komórki przed śmiercią spowodowaną stresem oksydacyjnym (Rycina 1). Dodatkowo, wskazuje to na antyoksydacyjne działanie w/w soków, potwierdzone szeroko w literaturze światowej. Rycina 1. Wpływ soków na przeżycie komórek śródbłonka ludzkiego w obecności czynnika stresu oksydacyjnego. Wpływ soków na przeżycie komórek ludzkiego śródbłonka naczyń poddanych działaniu stresu oksydacyjnego.

18 Wpływ soków na wiązania międzykomórkowe ludzkiego śródbłonka naczyń po działaniu stresu oksydacyjnego. Badania przeprowadzono na białku beta-katenina, którego poziom w miejscach kontaktu pomiędzy komórkami pokazuje stan połączeń międzykomórkowych ludzkiego śródbłonka naczyń. Pomiary wykazały, że wszystkie z zastosowanych soków istotnie wpływają na wzrost siły połączeń między komórkami w obecności czynnika stresu oksydacyjnego (Rycina 2). Skutkuje to zabezpieczeniem przed uszkodzeniami śródbłonka naczyń, a w konsekwencji ochroną przed procesami miażdżycowymi. Rycina 2. Wpływ soków na poziom fluorescencji połączeniowego białka beta-katenina w komórkach śródbłonka ludzkiego w obecności czynnika stresu oksydacyjnego.

19 WNIOSKI Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że: wszystkie zastosowane w projekcie soki niwelują szkodliwe działania stresu oksydacyjnego, chroniąc śródbłonek ludzki przed śmiercią; wszystkie zastosowane w projekcie soki stabilizują połączenia międzykomórkowe, przez co zabezpieczają śródbłonek ludzki przed uszkodzeniem, a w konsekwencji rozwojem procesów miażdżycowych; poprzez utrzymanie połączeń międzykomórkowych śródbłonka ludzkiego, zastosowane w projekcie soki zapobiegają wnikaniu substancji szkodliwych do pozostałych warstw naczyń krwionośnych, chroniąc przed procesami zapalnymi.

20 Voucher Badawczy „Opracowanie innowacyjnej technologii zagospodarowania odpadu produkcyjnego powstającego w przetwórstwie marchwi na sok”

21 Cel projektu : opracowanie innowacyjnej technologii zagospodarowania odpadu produkcyjnego powstającego w przetwórstwie marchwi na sok.

22 Działania uzyskanie preparatów sypkich z odpadu produkcyjnego (wytłoku poprasowego) marchwi pomarańczowej i purpurowej powstającego przy przerobie marchwi na sok wraz z analizą ich składu uzyskanie preparatów sypkich z korzeni marchwi odmian pomarańczowej oraz purpurowej wraz z analizą ich składu doświadczenia in vivo wraz z analizą parametrów fizjologicznych (doświadczenia na zwierzętach laboratoryjnych – szczurach z wykorzystaniem diet doświadczalnych zawierających uzyskane z marchwi preparaty sypkie)

23 Wnioski nowe produkty sypkie z marchwi mogą stanowić dodatek funkcjonalny do żywności o charakterze prozdrowotnym i wpisują się w ogólnoświatowy trend wykorzystania odpadu produkcyjnego w dalszych celach żywieniowych właściwości prozdrowotne opracowanych produktów zostały potwierdzone w badaniach na zwierzętach, co predysponuje je nie tylko do wykorzystania jako dodatek funkcjonalny do żywności, ale także do przeprowadzeniu dalszych badań klinicznych w celu testowania ich jako dodatków do suplementów diet i preparatów farmakologicznych. potencjalne zastosowanie wyników przedsięwzięcia badawczego to głównie zastosowanie nowo nabytej wiedzy do wdrożenia nowatorskiej technologii oraz produkcji nowatorskiego wyrobu, który może stanowić innowacyjne rozwiązanie zarówno w zagospodarowywaniu odpadu produkcyjnego powstającego przy przerobie marchwi, jak i pełnowartościowego surowca jaki stanowi korzeń marchwi pomarańczowej i purpurowej.

24 Voucher Badawczy „Ustalenie nowych parametrów technologicznych przechowywania korzeni spichrzowych marchwi imitującej warunki uprawy.”

25 Cel projektu: Ograniczenia pogorszenia jakości korzeni w trakcie długotrwałego składowania marchwi.

26 Działania badania przechowalnicze i laboratoryjne (pobranie prób: gleby i korzeni marchwi przed umieszczeniem w przechowalni oraz w trakcie długotrwałego przechowywania), oznaczenie wilgotności gleby, oznaczenie zawartości suchej masy, cukrów redukujących oraz cukrów ogółem.

27 Wnioski Składować zebrane korzenie spichrzowe marchwi w innej niż dotychczas stosowanej temperaturze i wilgotności względnej powietrza tj. +0,5 o C i 95%. (parametry muszą być utrzymywana na stałym poziomie, to znaczy od momentu umieszczenia materiału w przechowalni do chwili jego wyjęcia) Składowanie korzeni spichrzowych marchwi w skrzyniach z inną glebą niż tą pochodzącą z miejsca uprawy (gleba lekka – piasek). Wprowadzenie tego nowego elementu przyczynia się do dalszego ograniczenia strat naturalnych a także poprawienia zdrowotności korzeni spichrzowych marchwi.

28 Przyszłość Zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych Zagospodarowanie zwrotów, naszych produktów Wydłużenie świeżości soków bez pasteryzacji

29 +/- Nacisk na innowacyjność w latach 2014-2020, szansą na wyprzedzenie europejskiej konkurencji Otwartość uczelni na współpracę Rozwój technologii, a nie jej kupowanie „Biurokratyzacja” współpracy Problem z oceną rentowności w projektach B+R Czyj powinien być patent ?


Pobierz ppt "1. Marwit - w skrócie promocja zdrowego stylu życia Naszym celem jest … zapewniając naszym klientom łatwe w użyciu świeże i naturalne zdrowe produkty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google