Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

promocja zdrowego stylu życia zapewniając naszym klientom

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "promocja zdrowego stylu życia zapewniając naszym klientom"— Zapis prezentacji:

1

2 promocja zdrowego stylu życia zapewniając naszym klientom
Marwit - w skrócie łatwe w użyciu do której dążymy promocja zdrowego stylu życia zapewniając naszym klientom świeże i naturalne Naszym celem jest… zdrowe produkty

3 Marwit – w skrócie Wiedzę i doświadczenie, które mamy zdobywaliśmy na własnym przykładzie jako pierwszy producent niepasteryzowanych soków na rynku – kategorii produktu, w której jesteśmy ekspertem i liderem na rynku.

4 To dla nas najważniejsze
tradycja Od 20 lat pracujemy nad dostosowaniem się do potrzeb i wymagań naszych klientów, zyskując ich zaufanie i lojalność oraz zadowolenie. zdrowie Dbamy o zdrowie nasze i naszych rodzin. Produkty firmy Marwit dają pełnię energii i wigoru. jakość Przywiązujemy szczególną uwagę do najwyższych standardów produkcji, aby nasze produkty były zawsze pełne smaku i najlepiej służyły naszym klientom. pozycja lidera na rynku Nasza firma jest liderem na rynku wśród krajowych producentów świeżych soków.

5 | | | | | | | | | Marwit na przestrzeni lat 1993 2007 2009 2010
–początek działalności gospodarczej jako Firma Produkcyjno-Handlowa Maciej Jóźwicki 2009 – pod marką Marwit pojawiają się Surówki Premium i Sałaty raz, dwa, trzy przeniesienie zakładu do Złejwsi Wielkiej, miejscowości oddalonej o ok. 20 km na zachód od Torunia Poszerzenie portfela produktów o Zupy Krem dostępne w 4 smakach i 3 nowe smaki surówek Inwestycje: montaż linii produkcyjnej i budowa chłodni 2010 – rozwój asortymentu Marwit o markę Ogrody Natury 2006/2007 –Powołanie do życia spółek Marwit i Witmar Nowe OWOCUDO, Marwitki i Surówki Premium Rozbudowa portfela produktów | | – rozwój dystrybucji | | | | | | | 1993 2007 2009 2010 2011/2012 2014 1996 2001 2002

6 Marwit - nasze marki Nasza wiodąca marka
Produkty świeże, w szczególności soki niepasteryzowane Nasz były konkurent (także w kategorii soków świeżych) Soki pasteryzowane Uprawa i zbiory warzyw i owoców do produktów Marwit Sprzedaż świeżych warzyw i owoców (od 2011) oraz soków świeżych i surówek

7 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedra i Zakład Histologii i Embriologii „Badanie właściwości soków warzywnych i ich mieszanek na kondycję układu krwionośnego osób narażonych na stres”

8 CEL Określenie profilaktycznego działania diety owocowo-warzywnej na integralność śródbłonka linii EA.hy926 w kontekście utrzymania jego barierowej funkcji u osób narażonych na czynniki stresogenne. Linia EA.hy926 - model komórek ludzkiego śródbłonka naczyń, który stanowi barierę dla niekontrolowanego wnikania składników krwi do ściany naczynia Większa przepuszczalność śródbłonka = osłabieniem sił wiążących = uszkodzenie połączeń międzykomórkowych.

9 Na podstawie oceny przeżycia komórek do oceny organoleptycznej wybrano następujące soki warzywne/warzywno-owocowe lub ich mieszanki: jednodniowy sok marchewkowy surowy sok jabłkowy surowy sok buraczkowo-jabłkowy mieszankę jednodniowego soku marchewkowego i surowego soku buraczkowo-jabłkowego w stosunku 1:1 mieszankę jednodniowego soku marchewkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 1:1 mieszankę surowego soku buraczkowo-jabłkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 1:1 mieszankę jednodniowego soku marchewkowego i surowego soku buraczkowo-jabłkowego w stosunku 2:1 mieszankę surowego soku buraczkowo-jabłkowego i jednodniowego soku marchewkowego 2:1 mieszankę jednodniowego soku marchewkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 2:1 mieszankę surowego soku jabłkowego i jednodniowego soku marchewkowego w stosunku 2:1 mieszankę surowego soku buraczkowo-jabłkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 2:1 mieszankę surowego soku jabłkowego i surowego soku buraczkowo-jabłkowego w stosunku 2:1

10 Ocena organoleptyczna
Rycina 2. Wykres słupkowy przedstawiający ocenę organoleptyczną mieszanek soków warzywnych/warzywno-owocowych mierzoną w czterostopniowej skali smaku. Dane przedstawiono w postaci wartości średnich ± błąd standardowy średniej.

11 Na podstawie oceny organoleptycznej wybrano następujące soki warzywne/warzywno-owocowe lub ich mieszanki: jednodniowy sok marchewkowy surowy sok jabłkowy surowy sok buraczkowo-jabłkowy mieszankę jednodniowego soku marchewkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 1:1 mieszankę jednodniowego soku marchewkowego i surowego soku buraczkowo-jabłkowego w stosunku 1:1 mieszankę surowego soku buraczkowo-jabłkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 1:1 mieszankę jednodniowego soku marchewkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 2:1 mieszankę surowego soku buraczkowo-jabłkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 2:1 mieszankę surowego soku buraczkowo-jabłkowego i jednodniowego soku marchewkowego 2:1

12 Lokalizacja białek połączeniowych
Rycina 3. Immunofluorescencyjna lokalizacja białek połączeniowych, β-kateniny oraz ZO-1, w komórkach ludzkiego śródbłonka naczyń linii EA.hy926 poddanych działaniu soków warzywnych/warzywno-owocowych oraz H2O2.

13 Rycina 4. Immunofluorescencyjna lokalizacja białek połączeniowych, β-kateniny oraz ZO-1, w komórkach ludzkiego śródbłonka naczyń linii EA.hy926 poddanych działaniu soków warzywnych/warzywno-owocowych oraz H2O2.

14 Intensywność fluorescencji β-kateniny
Rycina 5. Wykres słupkowy przedstawiający intensywność fluorescencji połączeniowego białka β-kateniny mierzonego w komórkach ludzkiego śródbłonka naczyń linii EA.hy926 poddanych działaniu soków warzywnych/warzywno-owocowych oraz H2O2. Dane przedstawiono w postaci wartości średnich ± błąd standardowy średniej.

15 Intensywność fluorescencji ZO-1
Rycina 6. Wykres słupkowy przedstawiający intensywność fluorescencji połączeniowego białka ZO-1 mierzonego w komórkach ludzkiego śródbłonka naczyń linii EA.hy926 poddanych działaniu soków warzywnych/warzywno-owocowych oraz H2O2. Dane przedstawiono w postaci wartości średnich ± błąd standardowy średniej.

16 Podsumowanie Badania przeprowadzone w celu realizacji niniejszego projektu pokazały, że wzrost intensywności fluorescencji, a tym samym ekspresji, obu badanych białek połączeniowych pod wpływem działania czynnika stresu oksydacyjnego obserwowano w przypadku: mieszanki jednodniowego soku marchewkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 2:1 mieszanki surowego soku buraczkowo-jabłkowego i surowego soku jabłkowego w stosunku 2:1 mieszanki surowego soku buraczkowo-jabłkowego i jednodniowego soku marchwiowego w stosunku 2:1. Jednakże ocena organoleptyczna wyklucza walory smakowe mieszanki surowego soku buraczkowo-jabłkowego i jednodniowego soku marchwiowego w stosunku 2:1.

17 Wpływ soków na przeżycie komórek ludzkiego śródbłonka naczyń poddanych działaniu stresu oksydacyjnego. Wyniki badań wskazują, że jednodniowy sok marchewkowy, surowy sok jabłkowy i surowy sok buraczkowo-jabłkowy zabezpieczają komórki przed śmiercią spowodowaną stresem oksydacyjnym (Rycina 1). Dodatkowo, wskazuje to na antyoksydacyjne działanie w/w soków, potwierdzone szeroko w literaturze światowej. Rycina 1. Wpływ soków na przeżycie komórek śródbłonka ludzkiego w obecności czynnika stresu oksydacyjnego.

18 Wpływ soków na wiązania międzykomórkowe ludzkiego śródbłonka naczyń po działaniu stresu oksydacyjnego. Badania przeprowadzono na białku beta-katenina, którego poziom w miejscach kontaktu pomiędzy komórkami pokazuje stan połączeń międzykomórkowych ludzkiego śródbłonka naczyń. Pomiary wykazały, że wszystkie z zastosowanych soków istotnie wpływają na wzrost siły połączeń między komórkami w obecności czynnika stresu oksydacyjnego (Rycina 2). Skutkuje to zabezpieczeniem przed uszkodzeniami śródbłonka naczyń, a w konsekwencji ochroną przed procesami miażdżycowymi. Rycina 2. Wpływ soków na poziom fluorescencji połączeniowego białka beta-katenina w komórkach śródbłonka ludzkiego w obecności czynnika stresu oksydacyjnego.

19 Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że:
WNIOSKI Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że: wszystkie zastosowane w projekcie soki niwelują szkodliwe działania stresu oksydacyjnego, chroniąc śródbłonek ludzki przed śmiercią; wszystkie zastosowane w projekcie soki stabilizują połączenia międzykomórkowe, przez co zabezpieczają śródbłonek ludzki przed uszkodzeniem, a w konsekwencji rozwojem procesów miażdżycowych; poprzez utrzymanie połączeń międzykomórkowych śródbłonka ludzkiego, zastosowane w projekcie soki zapobiegają wnikaniu substancji szkodliwych do pozostałych warstw naczyń krwionośnych, chroniąc przed procesami zapalnymi.

20 Voucher Badawczy „Opracowanie innowacyjnej technologii zagospodarowania odpadu produkcyjnego powstającego w przetwórstwie marchwi na sok”

21 Cel projektu : opracowanie innowacyjnej technologii zagospodarowania odpadu produkcyjnego powstającego w przetwórstwie marchwi na sok.

22 Działania uzyskanie preparatów sypkich z odpadu produkcyjnego (wytłoku poprasowego) marchwi pomarańczowej i purpurowej powstającego przy przerobie marchwi na sok wraz z analizą ich składu uzyskanie preparatów sypkich z korzeni marchwi odmian pomarańczowej oraz purpurowej wraz z analizą ich składu doświadczenia in vivo wraz z analizą parametrów fizjologicznych (doświadczenia na zwierzętach laboratoryjnych – szczurach z wykorzystaniem diet doświadczalnych zawierających uzyskane z marchwi preparaty sypkie)

23 Wnioski nowe produkty sypkie z marchwi mogą stanowić dodatek funkcjonalny do żywności o charakterze prozdrowotnym i wpisują się w ogólnoświatowy trend wykorzystania odpadu produkcyjnego w dalszych celach żywieniowych właściwości prozdrowotne opracowanych produktów zostały potwierdzone w badaniach na zwierzętach, co predysponuje je nie tylko do wykorzystania jako dodatek funkcjonalny do żywności, ale także do przeprowadzeniu dalszych badań klinicznych w celu testowania ich jako dodatków do suplementów diet i preparatów farmakologicznych. potencjalne zastosowanie wyników przedsięwzięcia badawczego to głównie zastosowanie nowo nabytej wiedzy do wdrożenia nowatorskiej technologii oraz produkcji nowatorskiego wyrobu, który może stanowić innowacyjne rozwiązanie zarówno w zagospodarowywaniu odpadu produkcyjnego powstającego przy przerobie marchwi, jak i pełnowartościowego surowca jaki stanowi korzeń marchwi pomarańczowej i purpurowej.

24 Voucher Badawczy „Ustalenie nowych parametrów technologicznych przechowywania korzeni spichrzowych marchwi imitującej warunki uprawy.”

25 Cel projektu: Ograniczenia pogorszenia jakości korzeni w trakcie długotrwałego składowania marchwi.

26 Działania badania przechowalnicze i laboratoryjne (pobranie prób: gleby i korzeni marchwi przed umieszczeniem w przechowalni oraz w trakcie długotrwałego przechowywania), oznaczenie wilgotności gleby, oznaczenie zawartości suchej masy, cukrów redukujących oraz cukrów ogółem.

27 Wnioski Składować zebrane korzenie spichrzowe marchwi w innej niż dotychczas stosowanej temperaturze i wilgotności względnej powietrza tj. +0,5 oC i 95%. (parametry muszą być utrzymywana na stałym poziomie, to znaczy od momentu umieszczenia materiału w przechowalni do chwili jego wyjęcia) Składowanie korzeni spichrzowych marchwi w skrzyniach z inną glebą niż tą pochodzącą z miejsca uprawy (gleba lekka – piasek). Wprowadzenie tego nowego elementu przyczynia się do dalszego ograniczenia strat naturalnych a także poprawienia zdrowotności korzeni spichrzowych marchwi.

28 Przyszłość Zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych
Zagospodarowanie zwrotów, naszych produktów Wydłużenie świeżości soków bez pasteryzacji

29 +/- Nacisk na innowacyjność w latach , szansą na wyprzedzenie europejskiej konkurencji Otwartość uczelni na współpracę Rozwój technologii, a nie jej kupowanie „Biurokratyzacja” współpracy Problem z oceną rentowności w projektach B+R Czyj powinien być patent ?


Pobierz ppt "promocja zdrowego stylu życia zapewniając naszym klientom"

Podobne prezentacje


Reklamy Google