Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co daje patent ? - możliwości ochrony własności intelektualnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co daje patent ? - możliwości ochrony własności intelektualnej"— Zapis prezentacji:

1 Co daje patent ? - możliwości ochrony własności intelektualnej
Mention Coffee Break Show a product and explain different elements that can be registered or not Marianna Zaremba, Halina Sychowska Urząd Patentowy RP IX Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 8-9 czerwca 2009 r.

2 Co to jest własność intelektualna?
Wynalazki, Wzory użytkowe, Znaki towarowe, Wzory przemysłowe, Topografie układów scalonych, Oznaczenia geograficzne. Tajemnice handlowe. Utwory autorskie,

3 Przedmioty własności przemysłowej a uzyskane prawa wyłączne
Przedmiot ochrony Prawo wyłączne Obejmuje Czas obowiązywania Wynalazek patent proces / wyrób techniczny 20 lat Wzór użytkowy prawo ochronne wyrób techniczny 10 lat Wzór przemysłowy rejestracja wygląd 5 x 5 lat Znak towarowy dowolne 10 lat x n Utwory prawo autorskie utwory artystyczne i literackie, programy komputerowe dożywotnio + 70 lat po śmierci

4 Alternatywna definicja (prawo):
Czym jest patent ? Można określić jako: Umowa pomiędzy wynalazcą, a społeczeństwem. Alternatywna definicja (prawo): Patent jest prawem wyłącznym do komercyjnego wykorzystania wynalazku w danym kraju. Ochrona do 20 lat.

5 Prawa wyłączne Zakaz, aby ktokolwiek inny w celach komercyjnych:
Produkował, sprzedawał, opracowywał, używał, Importował, posiadał wynalazek. Prawa wyłączne nie obejmują: Działań wykonywanych w celach nie komercyjnych, Działań w celach eksperymentalnych, Pojedynczego wytwarzania np. receptury na lek wykonanej w aptece.

6 Co nadaje się do opatentowania ?
Wynalazek o charakterze technicznym, który nadaje się do wykorzystania przemysłowego. Produkt, Urządzenie, Proces, Zastosowanie.

7 Czego NIE można opatentować ?
Metod leczenia i operacji chirurgicznych, Wzorów matematycznych, Modeli biznesu, Odkryć naukowych, Nowych odmian roślin i zwierząt, Wynalazków , których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (np. narzędzi tortur),

8 Wynalazki często dotyczą problemów dnia codziennego albo aktualnej mody.
Examples: “Trend”: Life saving apparatus to be used when there is a fire in a sky-scraper. This patent is from the early “sky-scraper” days. “Everyday problem”: A hook in a dogs nose. A dog can worry a sheep; if it comes to close to the sheeps the hook will be entangled in sheeps wool. The dog will only do this once!

9 Wynalazcy wyprzedzają swoją epokę!
Example: Photocopy machine. The idea is described, but the technology to built the machine was not developed at the time.

10 Wynalazek nadający się do opatentowania musi być:
Nowy, Posiadać poziom wynalazczy, Nadawać się do przemysłowego stosowania. Novelty Inventive Step Industrially applicable

11 Wynalazek:

12 Znalezione dokumenty:

13 Wynalazek:

14 Znalezione dokumenty:
Poziom wynalazczy ? Invention has inv. Step because: Citation no 1 shows a blade wheel made of foam, which get dirty+crumbles Citation no 2 shows a blade wheel where the blades are stiff => it might run over the blocks without collecting them. The wheel will simply be lifted instead. The invention shows a blade wheel which is stiff, but has a hinge. The hinge makes it “flexible” and ensures, that blocks are collected. However, because it is a stiff blade, it do not get dirty + crumbles.

15 Aby uzyskać patent na wynalazek lub prawo ochronne na wzór użytkowy należy złożyć zgłoszenie, które powinno obejmować: Podanie zawierające oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub prawa ochronnego, Opis wynalazku/wzoru ujawniający jego istotę, Zastrzeżenie lub zastrzeżenia, Skrót opisu, Rysunki, wzory chemiczne itp. Wnieść opłatę.

16 Międzynarodowe systemy patentowe
Podstawowa zasada: Patent w każdym z krajów. Systemy: Międzynarodowe Zgłoszenia Patentowe (PCT), Europejska Konwencja Patentowa (EPC), Inne systemy regionalne (OAPI, ARIPO, EURASIAN)

17 Patent europejski (EPC)
Jedno miejsce złożenia wniosku, Jedno miejsce zrealizowania, Jedno miejsce przyznania, Bardziej opłacalne dla grupy państw. -Total number of member countries: 31.. Not EU members states ex…monaco / iceland /malta Filing in languages UK, FR or DE Patents are granted with validity in each country Has to be validated in each country Advantages: See slide Drawbacks: If it falls in one country in a court case, it falls in all countries!

18 Patent Cooperation Treaty (PCT) (Traktat o współpracy)
Jedno miejsce składania wniosku, Międzynarodowe wyszukiwanie i badanie, Decyzja o przyznaniu patentu wydawana przez urzędy krajowe. Główna przewaga: Odroczenie na 31 miesięcy

19 Patenty

20 Naruszając prawa z patentu narażamy się na:
Skutki naruszeń Naruszając prawa z patentu narażamy się na: Nakaz sądowy, co oznacza, że wszystkie produkty, wytworzone według chronionego wynalazku naruszające prawa z patentu mogą zostać usunięte z rynku, Zniszczenie produktów, Konieczność zapłacenia odszkodowania na rzecz posiadacza patentu, Wysoka grzywna (jak np. w sprawie Kodak vs. Polaroid, Pozbawienie wolności (w poważnych przypadkach).

21 Dlaczego patent ? Zabezpieczenie wynalazku i inwestycji,
Zabezpieczenie przed opatentowaniem wynalazku przez kogoś innego i wyrobienie sobie pozycji na rynku, Przyciągnięcie inwestorów dla dalszego rozwoju i utrzymanie obecnych inwestorów, Możliwość sprzedaży praw z patentu w przyszłości jako towar lub jako biznes, Wartość marketingowa.

22 INFORMACJA PATENTOWA Bazy patentowe jako źródło informacji

23 Informacja patentowa to integralna i wyspecjalizowana dziedzina informacji naukowo – technicznej.
Źródła informacji patentowej to: – dokumenty patentowe (opublikowane zgłoszenia i opisy wynalazków i wzorów użytkowych), – dokumenty patentowe – wyselekcjonowana informacja ściśle związana z określoną dziedzina techniki, – publikacja od lat wcześniejsza w porównaniu z literaturą techniczną.

24 STRONA GŁÓWNA BAZY DANYCH WIADOMOŚCI PRZYDATNE ADRESY

25

26 WYBÓR BAZY DANYCH

27 Korzystanie z informacji patentowej
Większość patentów jest dostępna w bazach danych online Narzędzia internetowe (bazy danych) pozwalają na bardzo efektywne wyszukiwanie informacji Wszyscy mogą korzystać z informacji patentowej w zakresie zgodnym ze swoimi potrzebami

28 Co można znaleźć w patentowych bazach danych
Rezultaty badań wcześniej przeprowadzonych przez innych Unikanie nieekonomicznych inwestycji badawczo- rozwojowych i marketingowych Działalność konkurencji Informacje o partnerstwie handlowym Aktualne kierunki rozwoju w różnych dziedzinach techniki i perspektywy na przyszłość Obszary produkcji i handlu nie zdominowane przez innych

29 Serwer Publikacji – funkcjonalność
Narzędzie to umożliwia łatwe i szybkie: wyszukiwanie, przeglądanie on-line, pobranie i zapisanie dowolnej liczby dokumentów.

30 Serwer Publikacji – wyszukiwanie
Dokumenty można łatwo wyszukać wprowadzając odpowiednie kryteria: numer patentu, numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej, datę publikacji, rodzaj dokumentu.

31 Modyfikacje i rozbudowa Serwera Publikacji
Dokumenty udostępnione: T (tłumaczenia patentów europejskich na język polski); B (polskie opisy patentowe); Y (polskie wzory użytkowe).

32 Modyfikacje i rozbudowa Serwera Publikacji
Linki do zewnętrznych serwisów: Register Plus.

33 esp@cenet Podstawowe wiadomości:
Dostęp do ponad 60 milionów dokumentów patentowych z całego świata (dane z 85 urzędów) Dane od roku 1836 do dnia dzisiejszego Narzędzia do wyszukiwania w konkretnych dziedzinach techniki (IPC i ECLA) Dokumenty cytowane Pobieranie pełnych wersji dokumentów Tłumaczenie on-line

34 esp@cenet - access www.espacenet.com

35 esp@cenet - access http://ep.espacenet.com

36 Zgłoszenia PCT i usługi WIPO na jednej witrynie internetowej
PATENTSCOPE® Zgłoszenia PCT i usługi WIPO na jednej witrynie internetowej Dostęp do technicznej informacji zawartej w ponad 1.4 mln międzynarodowych zgłoszeń patentowych Jeden z najważniejszych zbiorów zgłoszeń patentowych Wartościowy, skuteczny i uzupełniajacy system wyszukiwania

37 Cechy PATENTSCOPE® Umożliwia wyszukiwanie na podstawie całego tekstu (“full-text” search) Informacje o wejściu zgłoszeń PCT w fazę krajową Narzędzia do analizy graficznej Powiadomienie RSS Skupienie na rozwiązaniach technicznych (Technology Focus) w interesujących dziedzinach, np. tradycyjna medycyna, środowsko, itd.

38 Wyszukiwanie konkurencji
Kto pracuje w dziedzinie leczenia ptasiej grypy (avian influenza)? Wyszukiwanie: H5N1 or “avian flu” Rezultat: 460 dokumentów

39 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Co daje patent ? - możliwości ochrony własności intelektualnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google