Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie wniosku, część B Warsztaty: ”Jak napisać wniosek o stypendium Marie Curie” Poznań, 6 grudnia 2005r. Ewa Kocińska, RPK Poznań www.ppnt.poznan.pl/rpk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie wniosku, część B Warsztaty: ”Jak napisać wniosek o stypendium Marie Curie” Poznań, 6 grudnia 2005r. Ewa Kocińska, RPK Poznań www.ppnt.poznan.pl/rpk."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie wniosku, część B Warsztaty: ”Jak napisać wniosek o stypendium Marie Curie” Poznań, 6 grudnia 2005r. Ewa Kocińska, RPK Poznań www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Dokumentacja konkursowa http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=195http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=195 – EIF http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=228http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=228 – OIF  Dokument programowy (Workprogramme)  Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze  Tekst konkursu ( Call text )  The FP6 in Brief - broszura z informacjami na temat 6 PR  Guidance Notes for Evaluators - poradnik dla oceniających wnioski  Handbook

3 Kilka rad na początek  Mam przekonać eksperta, a nie „co mam tu wpisać?”  Pierwsze strony najważniejsze – czytelnik (ekspert) od razu wie, o co chodzi w projekcie  Unikanie trybu przypuszczającego i zupełnie bezosobowego, „należy wykonać badania”  Powtórzenie – to nie zbrodnia  Kwantyfikacja (chociaż rząd wielkości)

4 Kilka rad na początek (2)  Projekt inicjatywa oddolna  Formularze B mają pomóc a nie przeszkodzić  „Guidelines for drafting the proposal description”  Śródtytuły, formatowanie, diagramy, rysunki  Drobne pomysły np. pytania – odpowiedzi  Traktowanie czytelnika jak „idiotę”

5 Opis projektu – część B1 i B2  B 1.1 Scientific quality of the project  B 1.2 Quality of the researcher  B 2.1 Quality of the research training  B 2.2 Quality of the host  B 2.3 Management and feasibility  B 2.4 Added value and relevance to the objectives of the activity  B 2.5 Previous proposals and contracts  B 2.6 Other issues

6 B 1.1 Naukowa jakość projektu (4 str.) SCIENTIFIC QUALITY OF THE PROJECT Scientific/Technological quality + interdisciplinary & multidisciplinary aspects – State-of-the-art – Dlaczego powinno się podejmować badania w tym temacie (aspekty naukowe, techniczne, gospodarcze, społeczne) – Na sam początek kilka zdań ogólnych o projekcie?: Cel ogólny (jasno), Cele pośrednie (wypunktować) – Aspekty multidyscyplinarne (między sektorowe)

7 B 1.1 Naukowa jakość projektu Research methodology - Podejście metodologiczne - Wybór - Dlaczego to podejście doprowadzi do sukcesu (osiągnięcia celu) Originality and innovative nature of the project and relationship to the state of the art - Wkład do stanu wiedzy - Nowe podejście – dlaczego ? + Nowe metody Timeliness and relevance of the project - Dlaczego projekt powinien zostać zrealizowany w tym właśnie czasie - Związek z innymi dziedzinami badań

8 B1.2 Walory aplikanta (6 str., w tym CV i lista osiągnięć) QUALITY OF THE RESEARCHER  Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia projektu.  Działania na potwierdzenie: inicjatywy, niezależnego myślenia i cech kierowniczych.  Potencjał dla osiągnięcia niezależności jako naukowiec - jak projekt przyczyni się do rozwoju kariery i osiągnięcia niezależności. (OIF- wykorzystanie wiedzy spoza Europy)  CV: doświadczenie zawodowe osiągnięcia, lista projektów, publikacji, patentów, zaproszeń na konferencje etc. (maksymalnie 4 strony) opis 3 głównych osiągnięć – cele, rezultaty, zastosowania, zdobyte umiejętności itd. (250 słów) Można dołączyć krótkie streszczenia jednej lub dwóch najważniejszych publikacji

9 Opinia - Referencje  Opcjonalna, maksymalnie 3  Wysłana osobno - również elektronicznie  Taka opinia powinna również cytować konkretne osiągnięcia aplikanta.  Okoliczności (skąd opiniodawca zna aplikanta)  Walory aplikanta: doświadczenie zdolności, potencjał osiągnięć naukowych  Korzyści ze szkolenia w instytucji goszczącej  Jeśli możliwe porównanie z innymi studentami, członkami zespołu itd., stopnie etc.

10 B2.1 Aspekt szkoleniowy (1 str.) QUALITY OF THE RESEARCH TRAINING  Cele szkoleniowe wniosku  Wkład do rozwoju aplikanta i jego kariery  Opis, czego aplikant się nauczy podczas projektu.  Komplementarne umiejętności (zarządzanie, fundrasing, prezentacja, współpraca z przemysłem, etyka itp.)

11 B2.2 Walory gospodarza (4 str.) QUALITY OF THE HOST Scientific expertise in the field of the host  Doświadczenie w dziedzinie projektu (OIF – host 1 i 2)  Osiągnięcia, projekty, współpraca międzynarodowa (publikacje, patenty, projekty, nagrody etc. )  Informacja o opiekunie naukowym (doświadczenie, dorobek) Quality of the group/supervisors - doświadczenie Expertise in training experienced researchers and the capacity to provide mentoring/tutoring  Plany prowadzenia, nadzoru i pomocy naukowej  Zdolność do przekazania innych umiejętności Quality of infrastructures and international collaboration  Jaki sprzęt zostanie udostępniony (udowodnienie, że spełni wymagania projektu);  Opis aktualnej współpracy międzynarodowej

12 B2.3 Zarządzanie i wykonalność (2 str.) MANAGEMENT AND FEASIBILITY  Praktyczne ustalenia, dzięki którym projekt będzie mógł być wykonany (zwłaszcza po stronie hosta)  Plan pracy (harmonogram, zależność wynikowa, kwantyfikacja, metody) – diagramy, wykresy  Cele pośrednie, które pozwolą na ocenę postępów projektu (tabela?)  Informacja o przerwach (jeśli są planowane) i o potrzebie badań poza „hostem” (eksperci ocenią pozytywny/negatywny wpływ na jego przebieg)  Ustalenia, plany związane z prawami własności intelektualnej (własność, patentowanie, publikacje, wykorzystanie)  Ustalenia administracyjne – pomoc dla stypendysty w znalezieniu się w nowym kraju (nauka języka, administracja lokalna, mieszkanie, szkoły dla dzieci itp.)

13 Wykres Gantta

14 Diagram PERT

15 Uproszczony schemat projektu Problem Cel Cele szczegółowe -….. Działanie 6 Działanie 5 Działanie 4 Działanie 3 Działanie 2Działanie 1 RezultatFollow up

16 Milestones (punkty zwrotne) No.NameTimingCriteria 1Model of the process X 3rd monthSet of data on …. 2Correlation between phenomena Z and Y 12th month50 values of H are dependent on K 3Confirmation of thesis T 16 month…….. 4Improved methodology for … 24 monthThe results are 20% more accurent than state of the art

17 B 2.4 Zgodność z celami akcji i wartość dodana dla UE (2 str.) ADDED VALUE AND RELEVANCE TO THE OBJECTIVES OF THE ACTIVITY  Zgodność z celami akcji Marie Curie (związek z Workprogramme’em)  Wymiar europejski co do potrzeby badań (dlaczego ma być wykonany za granicą)  Jak przyczyni się do rozwoju poziomu nauki w Europie  Jak stypendysta będzie kontynuował drogę podjętą w projekcie  Korzyści dla aplikanta (zwłaszcza długoterminowe)  Wpływ na rozwój kariery stypendysty

18 B 2.4 Zgodność z celami akcji i wartość dodana dla UE (2 str.) - Jak projekt przyczynia się do powstania/celów ERA - Jak projekt przyczynia się do realizacji/rozwoju polityki EU w konkretnej dziedzinach. (Środowisko, zdrowie, transport, cele społeczne, wzrost zatrudnienia). - Synergie działań na poziomie europejskim- krajowym-regionalnym - Jak projekt przyczynie się dla atrakcyjności Europy dla naukowców - Jak projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Europy (gospodarki, przemysłu itd.)

19 Inne B2.5 PREVIOUS PROPOSALS AND CONTRACTS – poprzednie wnioski i kontakty (1 str.)  Jeśli wniosek jest ponownym złożeniem (nawet z 5PR) – informacja: (a) Numer wniosku (b) Czym obecny wniosek różni się od poprzedniego  Inne publiczne środki finansowania związane z projektem (aby uniknąć podwójnego finansowania). B2.6 OTHER ISSUES – Inne zagadnienia (1 str.)  Proste wypełnienie tabelki związanej ze sprawami etycznymi. Jeśli dotyczy, opis jak wymagania prawne będą respektowane, czy trzeba wziąć pod uwagę aspekty polityki UE  Gotowość zaangażowania różnych czynników do rozpowszechniania wyników, podnoszenia świadomości itd.

20 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Przygotowanie wniosku, część B Warsztaty: ”Jak napisać wniosek o stypendium Marie Curie” Poznań, 6 grudnia 2005r. Ewa Kocińska, RPK Poznań www.ppnt.poznan.pl/rpk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google