Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Co wiemy o odpadach?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Co wiemy o odpadach?"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Co wiemy o odpadach?

2 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Co to jest ODPAD? Odpady (w potocznym znaczeniu „śmieci”) to wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany. Przez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów. Wytwórcą odpadów jest każdy z nas! Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2012r. o odpadach

3 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rodzaje odpadów Odpady komunalne (powstające w gospodarstwach domowych oraz te odpady, które ze względu na swój skład lub charakter, podobne są do nich)  Odpady niekonsumpcyjne (w tym odpady wielkogabarytowe, opakowaniowe i część niebezpiecznych)  Odpady zielone  Odpady paleniskowe  Inne (np. pozostałości po porządkach domowych, chemikalia)

4 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odpady wielkogabarytowe Odpady złożone z wielu materiałów, o dużych rozmiarach, nie mieszczące się do zwykłego kosza na śmieci. Zawierają wiele surowców wtórnych trudnych do rozdzielenia i posegregowania przez zwykłego użytkownika. Są nimi, np.:  Stare łóżko, stół, szafa, materac.

5 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odpady opakowaniowe ?  Z jakich surowców powstają?  Jakie znasz przykłady odpadów opakowaniowych?

6 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odpady opakowaniowe Opakowanie, zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 638 z poźn. zm.), to wprowadzone do obrotu wyroby, wykonane z jakichkolwiek materiałów, a przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

7 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odpady z papieru

8 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odpady ze szkła

9 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odpady z tworzyw sztucznych PLASTIK NIE JEDNO MA IMIĘ

10 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odpady z metalu (czyli aluminium bądź stali)

11 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odpady wielomateriałowe np. Tetra-Pak

12 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odpady z drewna

13 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odpady niebezpieczne  baterie i akumulatory,  leki (niezużyte i przeterminowane),  urządzenia elektryczne i elektroniczne (lodówka, komputer, telefon komórkowy, zegar, świetlówki, żarówki energooszczędne (ZSEE),  farby, smary, lakiery, kleje itp. Odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Odpady uważane są za niebezpieczne, jeśli posiadają co najmniej jedną z właściwości: wybuchowość, utlenialność, łatwopalność, działanie drażniące, żrące, toksyczność, działanie rakotwórcze, zakaźność, mutagenność (wywoływanie zmian genetycznych) lub ekotoksyczność (zagrożenie dla środowiska), a gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. ZSEE- Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny

14 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odpady zielone Stanowią ok. 50% masy odpadów komunalnych

15 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odpady paleniskowe popiół i żużel, które powstają podczas spalania węgla i koksu, stanowią do 20% masy produkowanych odpadów W ostatnim czasie wśród odpadów komunalnych obserwuje się tendencję do zmian jakościowych i ilościowych, zmniejszenie ilości odpadów paleniskowych z uwagi na wzrost zużycia gazu, oleju i prądu elektrycznego.

16 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zmiana struktury odpadów komunalnych  Wzrost objętości odpadów (tworzywa sztuczne – 30%)  Spadek gęstości i ogólnej masy (lekkie opakowania z tworzyw sztucznych)  Zmniejszenie się ilości odpadów paleniskowych (zmiana sposobu ogrzewania mieszkań na gazowe, olejowe, elektryczne)  Stale wysoki poziom zawartości odpadów organicznych wywożonych z miast

17 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odpady komunalne Podział odpadów komunalnych w Polsce (2010)

18 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odpady komunalne w Polsce Gospodarka odpadami komunalnymi w roku 2010 (%) GUS, 2011

19 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Obowiązki każdego wytwórcy odpadów …czyli o co tyle hałasu? Z roku na rok ilość odpadów, które produkujemy, wzrasta. Przeciętny Polak produkuje ok. 315 kg odpadów na rok. Niestety, większość z nich wciąż trafia na składowiska odpadów. Rozkład odpadów jest powolny a ich składowanie wymaga przeznaczania coraz to nowych miejsc. Jak więc temu zaradzić, by krajobraz nie był zdominowany przez góry śmieci?

20 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Obowiązki każdego wytwórcy odpadów Zasada 3xR REDUCE, REUSE, RECYCLE (redukcja, powtórne użycie, przetwarzanie) według której powinniśmy:  minimalizować ilość kupowanych rzeczy, poprzez ograniczenie konsumpcji lub świadome wybory konsumenckie,  wykorzystywać posiadane rzeczy wielokrotnie,  segregować materiały i surowce, by mogły być powtórnie wykorzystane (czyli poddane recyklingowi). segregacja=selektywna zbiórka

21 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Obowiązki każdego wytwórcy odpadów DO OBOWIĄZKÓW GMINY należy tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzącego z gospodarstw domowych. Dzięki selektywnej zbiórce odpady można w odpowiedni sposób zagospodarować i uniknąć ich składowania.

22 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Obowiązki każdego wytwórcy odpadów Rodzaje selektywnej zbiórki odpadów System kontenerowy Jakiego koloru są kontenery do selektywnej zbiórki i jaki rodzaj odpadów można do nich segregować? System workowy Jakiego koloru worki do segregacji znasz i jaki rodzaj odpadów można do nich segregować?

23 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Selektywna zbiórka odpadów Gniazda do segregacji System kontenerowy najczęściej stosowany jest na osiedlach domów wielorodzinnych, często też kontenery do selektywnej zbiorki umieszczane są przy budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy urzędy gmin. Zwykle cztery kontenery tworzą jedno „gniazdo segregacji”, choć dokładny sposób segregacji odpadów może się różnić w zależności od firmy odbierającej odpady. Coraz częściej spotkać można też kontenery na frakcję suchą (czyli wszystkie odpady opakowaniowe razem, bez płynnej zawartości), w kolorze żółtym i stosownym napisem.

24 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Selektywna zbiórka odpadów System workowy jest stosowany przede wszystkim w zabudowie jednorodzinnej, gdzie odpady zbierane są „u źródła”, czyli bezpośrednio z poszczególnych gospodarstw domowych. Coraz częściej gminy decydują się na wprowadzenie tzw. systemu dualnego– tzn. segregacji odpadów na dwie frakcje: mokrą i suchą. Frakcja mokra to odpady biodegradowalne, m.in. resztki żywności, fusy, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, itp., frakcja sucha – pozostałe odpady System workowy

25 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Selektywna zbiórka odpadów Szczegółowe wytyczne odnośnie typów odpadów zbieranych w danym rejonie oraz wymagania dotyczące przygotowania odpadów określa firma odbierająca odpady. Instrukcje dotyczące tego, co należy, a czego nie wolno wrzucać do danego worka lub kontenera, zwykle znajdują się w widocznym miejscu – najczęściej są nadrukowane na workach lub kontenerach do selektywnej zbiórki.

26 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Selektywna zbiórka odpadów Typ surowcaKolor kontenera lub worka oraz napis: PapierNiebieski z napisem „Papier” Szkło bezbarwneBiały z napisem „Szkło bezbarwne” Szkło kolorowe Zielony z napisem „Szkło kolorowe” Metale, tworzywa sztuczne opakowania wielomateriałowe- (opcjonalnie) Żółty z napisem „Metale, tworzywa sztuczne” Wszystkie powyższe surowce razem (frakcja sucha) Żółty z napisem „Surowce suche”

27 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Selektywna zbiórka odpadów ZANIM WYRZUCISZ OPAKOWANIE:  OPRÓŻNIJ opakowanie z resztek zawartości  OPŁUCZ zanieczyszczone opakowanie niewielką ilością zimnej wody  USUŃ NAKRĘTKI z butelek plastikowych  ZGNIEĆ butelki PET, kartony, pudełka i puszki  NIE ROZBIJAJ butelek i słoików Czym jest PET? Tworzywo sztuczne złożone z POLITEREFTALANU ETYLENU, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i ciągliwością. Wykorzystywany m.in. do produkcji butelek plastikowych.

28 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Selektywna zbiórka odpadów A co z innymi odpadami, np. baterią czy starą szafą ?

29 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odpady wielkogabarytowe Baterie i akumulatory Leki Urządzenia elektryczne i elektroniczne Świetlówki Smary, lakiery, kleje Odpady problemowe

30 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Recykling Recykling jest jedną z metod postępowania z odpadami, która - po zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz ponownym ich użyciu – jest, lub powinna być, podstawowym sposobem zagospodarowania odpadów. W myśl Ustawy o odpadach, recykling to „taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu (…)”. Selektywna zbiórka ułatwia zatem recykling wielu surowców wtórnych, lecz przede wszystkim szkła, papieru, tworzyw sztucznych, aluminium i opakowań wielomateriałowych.

31 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Recykling Na czym polega recykling szkła? Stłuczka szklana jest oczyszczana z rożnego typu zanieczyszczeń (np. elementów ceramicznych czy plastikowych) oraz myta, a następnie mieszana z pozostałymi surowcami do produkcji szkła, po czym w piecu szklarskim, w temperaturze około 1500°C, stapia się z surowcami w jednolitą masę, z której następnie formowane są nowe opakowania. Recykling szkła jest przyjazny środowisku! - Nie generuje uciążliwych odpadów, natomiast te, które powstają w trakcie recyklingu, nadają się do powtórnego przetopienia. - Pozwala zaoszczędzić energię, miejsce na składowiskach odpadów oraz zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery. - Każda zebrana tona stłuczki to około 220 kg dwutlenku węgla w atmosferze mniej! Stłuczka szklana- wysegregowane opakowania szklane przeznaczone do recyklingu

32 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Produkty recyklingu szkła  Grys ozdobny oraz tynkowy  Włókna szklane  Szkło opakowaniowe (butelki i słoiki)  Maty i płyty izolacyjne  Masy ceramiczne

33 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Recykling aluminium Na czym polega recykling metalu (aluminium) Puszki metalowe (aluminiowe) rozdrabniane są na małe części, i oczyszczane z rożnego typu zanieczyszczeń (np. piasku) a następnie poddawane obróbce termicznej w celu usunięcia powłok lakierowych, po czym w piecu indukcyjnym ulegają stopieniu. Następnie metal ponownie jest oczyszczany w procesie rafinacji. Tak przygotowany materiał gotowy jest do odlewania i formowania nowych opakowań. Dlaczego recykling jest lepszy od produkcji z surowców? Proces recyklingu nie jest wolny od produkcji zanieczyszczeń takich jak: tlenek węgla, dwutlenek siarki, czy metale ciężkie, lecz w porównaniu do produkcji aluminium z surowców naturalnych czyli ród boksytu, pozwala zaoszczędzić energię, zmniejszyć ilość zanieczyszczeń oraz zmniejszyć koszty produkcji.

34 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Produkty recyklingu aluminium Klamki, puszki, felgi

35 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Recykling papieru Na czym polega recykling papieru? Papier rozdrabniany jest pod wpływem gorącej wody i następnie oczyszczany z rożnego typu zanieczyszczeń (np. piasku czy zszywek). W kolejnym etapie włókna papierowe są sortowane i frakcjonowane, po czym odbarwiane i bielone. Ostatecznie masa papierowa, po raz kolejny jest oczyszczana oraz odwadniana. W maszynie papierniczej odzyskiwane są właściwe włókna, z których produkowany jest papier. Kupuj papier z recyklingu! Odzysk makulatury (recykling papieru) jest uzasadniony ekonomicznie. Niższe są koszty pozyskania włókien celulozowych wtórnych (z makulatury) w stosunku do nakładu, jakiego wymagają pierwotne (z drewna). Recykling jednej tony makulatury oszczędza 65% energii, potrzebnej do wytworzenia papieru z włókien pierwotnych; redukuje również zanieczyszczenie wody o 35% i powietrza o 74%.

36 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Produkty recyklingu papieru

37 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Recykling tworzyw sztucznych Na czym polega recykling tworzyw sztucznych? Butelki plastikowe typu PET oczyszczane są z rożnego rodzaju zanieczyszczeń (np. nakrętek czy metalu) po czym segregowane są ze względu na kolor, następnie butelki mielone są na płatki, które poddawane są kolejno: suszeniu, topieniu, uplastycznianiu, filtrowaniu oraz ostatecznie tworzeniu regranulatu. Z regranulatu powstaje preforma, z której, pod ciśnieniem gorącego azotu, wytłaczane są butelki. Dlaczego warto poddawać plastik recyklingowi? Podstawowym surowcem do produkcji tworzyw sztucznych jest ropa naftowa; szacuje się, że około 4% światowego wydobycia ropy naftowej przeznaczane jest na produkcję tworzyw sztucznych. Recykling tych tworzyw jest więc wskazany.

38 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Produkty recyklingu tworzyw sztucznych  butelki do chemii gospodarczej  pojemniki, kanistry  folie  słupki drogowe i ogrodzenia  zabawki  długopisy  meble  ekrany przeciwhałasowe  ramy okienne z PVC  włókna (np. poliestrowa przędza dywanowa lub polar)  oleje opałowe  płyty termoizolacyjne  doniczki

39 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Unieszkodliwianie odpadów Odpady, w pierwszej kolejności, powinny być poddane odzyskowi (recyklingowi). Dopiero gdy takie działania są niemożliwe, dopuszczalne jest ich unieszkodliwianie. Preferowane są takie metody unieszkodliwiania jak:  kompostowanie  przetwarzanie termiczne  składowanie Unieszkodliwianie odpadów polega na przekształcaniu odpadów w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska Dopuszczalne jest, jeżeli unieszkodliwianie w inny sposób jest niemożliwe z przyczyn technologicznych, finansowych lub środowiskowych

40 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jak powinno się postępować z odpadami?

41 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kompostowanie KOMPOSTOWANIE to przyjazny środowisku, tani i prosty sposób pozbywania się odpadów organicznych (resztek jedzenia, skoszonej trawy itp.) Odpady składuje się w plastikowym lub drewnianym kompostowniku, a po około roku, w procesie biodegradacji przekształcają się w żyzny nawóz, przypominający wyglądem świeżą ziemię. Co nadaje się do kompostowania a jakich odpadków nie należy wrzucać do kompostownika? Kompostowanie to także proces unieszkodliwiania odpadów komunalnych na szeroką skalę. Wykorzystywane do tego są różnego rodzaju systemy, np. system napowietrzanych stosów czy system bębnów obrotowych. Biodegradacja – biochemiczny rozkład związków organicznych przez organizmy żywe (bakterie, pierwotniaki, promieniowce, grzyby, glony, robaki) na prostsze składniki chemiczne.

42 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kompostowanie TAKNIE odpadki kuchenne (resztki warzyw i owoców, obierki, skorupki z jaj) chusteczki higieniczne, papier śniadaniowy, szary karton, tektura fusy z herbaty i kawy (torebki ekspresowe, filtry po kawie), skoszona trawa nadziemne części chwastów, resztki roślin ziemia z doniczek liście oraz gałązki drzew i krzewów (muszą być cieńsze niż 2 cm), odpadki kuchenne pochodzenia zwierzęcego (kości, mięso i tłuszcz), spleśniałe resztki owoców i warzyw zadrukowany kolorowo papier korzenie chwastów gałęzie zainfekowane chorobami metal, plastik, szkło, chemikalia

43 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Termiczne unieszkodliwianie odpadów Czy wrzucanie śmieci do kominka to termiczne unieszkodliwianie odpadów ?

44 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Termiczne unieszkodliwianie odpadów Termiczne metody unieszkodliwiania odpadów są najbardziej radykalnymi metodami pod kątem znaczącej redukcji objętości odpadów, jednak wymagają budowy kosztownych instalacji do samego spalania. W spalarniach odpadów uzyskuje się bardzo wysokie temperatury, rzędu kilkuset stopni C, stosuje się zaawansowane metody efektywnego spalania oraz oczyszczania gazów spalinowych. Spalarnia odpadów w niczym nie przypomina zwykłego pieca do centralnego ogrzewania czy kominka! Warto zauważyć, że podczas procesu unieszkodliwiania odpadów odzyskuje się energię cieplną, którą można wykorzystać do ogrzewania osiedli lub przetworzyć na energię elektryczną. Do końca 2015 roku ma powstać kilka pierwszych w Polsce (np. w Bydgoszczy, Białymstoku czy Krakowie) zakładów termicznego przetwarzania odpadów, czyli spalarni. Spalanie odpadów komunalnych w domowych paleniskach, takich jak tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe czy stare meble, jest źródłem emisji do atmosfery tlenku azotu, siarki, węgla, a także drobnego pyłu, zawierającego związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu) i produktów ubocznych spalania odpadów: dioksyn i furanów, które są związkami rakotwórczymi i mutagennymi.

45 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Składowanie Na składowiska trafiają wszystkie te odpady, które nie zostały uprzednio wysegregowane i skierowane do powtórnego przetworzenia. Jest to ok. 70% wszystkich odpadów! Są to wymieszane odpady, składające się głównie z tworzyw sztucznych (prawie nie podlegających procesowi biodegradacji). Obecnie w Polsce funkcjonuje około 600 czynnych, kontrolowanych składowisk przyjmujących odpady komunalne. Około 400 posiada instalacje służące do odgazowania, niestety aż w 80% z nich ujmowany gaz składowiskowy uchodzi do atmosfery!

46 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Składowanie Większość śmieci z tego kosza trafi na składowisko. Znajdź możliwość by segregować odpady. Warto o to zapytać firmę odbierającą odpady z Twojego gospodarstwa domowego. Segregacja odpadów to najczęściej tańsza opcja! Kontener na zmieszane odpady

47 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ograniczanie wytwarzania odpadów- wybory konsumenckie Odpowiedzialny konsument musi zdawać sobie sprawę z tego, że każdy jego zakup pociąga za sobą konsekwencje dla środowiska – przede wszystkim w postaci odpadów. Aby mądrze i odpowiedzialnie podejmować decyzje konsumenckie, należy zwracać uwagę na:  opakowanie produktu – rodzaj i ilość materiałów, z jakich wyprodukowano opakowanie;  oznakowanie produktu – znaki dotyczące opakowania oraz samego produktu (ekoznaki);  kraj produkcji (foodmiles) i region, z którego pochodzi produkt;  skład i proces wytwarzania produktu (skład oraz surowce wykorzystane do produkcji). Foodmiles („żywnościokilometry”) to odległość jaką pokonuje nasze jedzenie zanim trafi „z pola na talerz” konsumenta.

48 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oznakowanie produktu Znając znaczenie znaków na opakowaniach produktów umieszczonych przez producenta możemy świadomie dokonywać wyborów konsumenckich podczas codziennych zakupów.

49 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oznakowanie produktu Opakowanie zawiera politereftalan etylenu Opakowanie zawiera polistyren

50 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oznakowanie produktu Opakowanie zawiera polipropylen Opakowanie zawiera polistyren

51 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oznakowanie produktu Opakowanie zawiera politereftalan etylenu Opakowanie zawiera papier

52 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oznakowanie produktu Przydatność opakowania do recyklingu Opakowanie z recyklingu

53 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oznakowanie produktu Produkt nie zawiera produktów pochodzenia zwierzęcego Produkt pochodzi z certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego

54 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oznakowanie produktu Produkt pochodzi z certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego Produkt nie powoduje negatywnych skutków dla środowiska

55 Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oznakowanie produktu Certyfikat sprawiedliwego handlu Produkt pochodzi z krajów Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Projekt Akademia Odpadowa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Co wiemy o odpadach?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google