Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia ARP S.A. we wspieraniu pomorskiej przedsiębiorczości Aleksandra Kłos Koleczkowo, 6 grudnia 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia ARP S.A. we wspieraniu pomorskiej przedsiębiorczości Aleksandra Kłos Koleczkowo, 6 grudnia 2007r."— Zapis prezentacji:

1

2 Doświadczenia ARP S.A. we wspieraniu pomorskiej przedsiębiorczości Aleksandra Kłos Koleczkowo, 6 grudnia 2007r.

3 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - geneza Agencja Rozwoju Pomorza S.A. działa na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza. Pomaga przedsiębiorcom i samorządom lokalnym. Inicjuje i wspiera przedsięwzięcia gospodarcze o znaczeniu regionalnym.

4 ♦ Działalność ARP S.A. realizowana jest w czterech podstawowych obszarach: I. Wdrażanie instrumentów finansowego wspierania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Regionalna Instytucja Finansująca. II. Rozwój przedsiębiorczości. III. Promocja regionu i obsługa inwestorów. IV. Szkolenie samorządów i przedsiębiorców. Doświadczenia ARP S.A. we wspieraniu pomorskiej przedsiębiorczości

5 Programy finansowane z Funduszy Strukturalnych wdrażane przez Regionalną Instytucję Finansującą (RIF) MŚP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego RIF

6 W ramach funduszy strukturalnych pomorscy przedsiębiorcy i instytucje otrzymali wsparcie na projekty:  inwestycyjne (SPOWKP 2.3 i 2.2.1, ZPORR 3.4) – łącznie złożono 1837 wniosków, podpisano 368 umów na kwotę dofinansowania ok. 170 mln zł  doradcze (SPOWKP 2.1) - łącznie złożono 345 wniosków, podpisano 186 umów na kwotę dofinansowania ok. 6 mln zł  szkoleniowe (SPORZL 2.3 a) – podpisano 45 umów na kwotę dofinansowania 37 mln zł  mieszane (ZPORR 2.5 i 2.6) – złożono 84 wnioski, podpisano 31 umów na kwotę dofinansowania ok. 23 mln zł Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyły się projekty inwestycyjne. Wdrażanie funduszy strukturalnych Programy dla przedsiębiorców w latach

7 ♦ Partnerzy projektu:Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Uniwersytet Gdański ♦ Okres realizacji:1 październik 2005 – 31 lipiec 2007 ♦ Zakres projektu:Badanie potrzeb i możliwości sektora MŚP ♦ Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacji i Transfer Wiedzy ♦ Budżet: 1,3 mln pln Badanie kondycji sektora MSP Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze

8 Agencja Rozwoju Pomorza pełni rolę Regionalnego Punktu Konsultacyjnego ♦ W województwie pomorskim działa 14 Punktów Konsultacyjnych ♦ Punkt Konsultacyjny to instytucja pierwszego kontaktu dla małych i średnich przedsiębiorstw ♦ oferowana pomoc to bezpłatne informacje na temat: - programów i form wsparcia dla MSP - finansowania zewnętrznego fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń, kredytowych, fundusze kapitałowe, itp. - oceny projektu, jego szansy na sukces - wyjaśniania zasad przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia - rozliczania projektów Więcej informacji pod numerami telefonów , oraz na stronie Pomoc przedsiębiorcom poprzez dostęp do informacji

9 Sieć Punktów Konsultacyjnych w województwie pomorskim Promocja KSU i jego działań prowadzona jest w ramach projektu własnego PARP pt. „Budowa i wzmocnienie sieci organizacji należących do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)”, realizowanego w ramach poddziałania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetowych. Chojnice Kwidzyn Kościerzyna Malbork Wejherowo

10 „madeinpomorskie.pl” Grupa docelowa: przedsiębiorcy, osoby zainteresowane szeroko rozumianą przedsiębiorczością, inwestorzy polscy i zagraniczni. Cele: promocja gospodarcza województwa stworzenie kompleksowego systemu informacji gospodarczej łatwo dostępne źródło informacji dla przedsiębiorców Pomoc przedsiębiorcom poprzez dostęp do informacji Nowe narzędzie - Pomorski Portal Gospodarczy

11 Działy portalu: „Pomorze” Region Informacje ogólne Gospodarka Transport Edukacja Rynek pracy „ madeinpomorskie.pl”

12 Działy portalu: „Rozwijaj” - Załóż biznes informacje m. in. o: Czy jesteś gotowy by założyć własną firmę? Pomoc na start Zakładanie firmy – krok po kroku Terminy Forma prawna firmy „madeinpomorskie.pl”

13 Działy portalu: „Rozwijaj” cd.: Podatki – informacje na temat systemu podatkowego w Polsce Administracja – jak radzić sobie z urzędami Pomysły – wdrażanie nowych pomysłów w biznesie Finanse – jak zdobyć fundusze na działalność firmy „madeinpomorskie.pl”

14 Ponadto: Aktualne informacje o pomorskim biznesie Newsy gospodarcze Forum dla przedsiębiorców Kalendarium imprez targowych, misji gospodarczych i spotkań biznesowych „madeinpomorskie.pl”

15 Już wkrótce: Rynek kapitałowy, m.in..: - analiza techniczna pomorskich spółek - jak zarabiać na giełdzie? - jak pozyskać kapitał z giełdy? Fundusze unijne: - jak napisać wniosek? - jaki program wybrać? - rozliczenie projektu - zarządzanie projektem „madeinpomorskie.pl”

16 Kontakt: Marcin Faleńczyk - Kierownik Projektu Agencja Rozwoju Pomorza S.A. tel

17 ♦ Marzec 2006r., Londyn – misja gospodarcza dla przedsiębiorstw z branży morskiej reprezentujących Pomorskie, Szlezwik-Holsztyn oraz Bretanię ♦ Czerwiec 2006 r., Newcastle – misja gospodarcza dla pomorskich przedsiębiorstw z sektora IT ♦ Październik 2006r., Gdańsk – misja gospodarcza firm z Wielkiej Brytanii ♦ Czerwiec 2007r., Turku – misja gospodarcza firm do Finlandii Ułatwianie przedsiębiorcom kontaktów z zagranicznymi partnerami poprzez organizacje misji gospodarczych

18 ♦ „Studium Kierowników Projektów Europejskich” ( 4 edycje 2007r.) ♦ Szkolenia w ramach projektu „Pomorska Akademia Przedsiębiorczości” (szkolenia dofinansowane ze SPO RZL) - doskonalenie umiejętności przydatnych w prowadzeniu własnej firmy. ♦ Szkolenia dla branży turystycznej realizowane w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa” (szkolenia dofinansowane ze SPO RZL). ♦ Szkolenia w ramach projektu „Firma XXI wieku” program wspierający rozwój biznesu (szkolenia dofinansowane ze SPO RZL). ♦ Szkolenia otwarte „Wspieranie finansowe z funduszy UE – nowy okres programowania 2007 – 2013” skierowane min. do przedsiębiorców oraz szkół i uczelni wyższych. Więcej informacji pod numerem telefonu , oraz na stronie Szkolenia oferowane przez Akademię Edukacji Regionalnej

19 Od absolwenta do przedsiębiorcy Cel projektu: pomoc grupie 25 absolwentów szkół wyższych w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej Beneficjenci ostateczni: absolwenci szkół wyższych studiów magisterskich i zawodowych zameldowani na terenie województwa pomorskiego, co najmniej od 3 lat i nie mający ukończonych 35 lat, nie zarejestrowani jako Bezrobotni Czas trwania projektu: Styczeń 2006r. – marzec 2008r.

20 Od absolwenta do przedsiębiorcy OFERTA PROJEKTU: SZKOLENIA 72 godz. szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC własnego biznesu” DORADZTWO 10 godz. bezpłatnego doradztwa POMOC FINANSOWA 1. Wsparcie pomostowe: 700 zł x 12 miesięcy (8 400 zł) 2. Jednorazowa dotacja inwestycyjna: do zł (maks. 75% dofinansowania

21 Od absolwenta do przedsiębiorcy PIERWSZE EFEKTY 23 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA 19 USŁUGI (reklama, filmy, informatyka, pomiary, florystyka) w tym m.in.:- restauracje 3 - pracownie architektoniczne 3 - biura prawne 2 - studio fotograficzne 1 - szkoła muzyczna 1 - biuro turystyczne 1 4 PRODUKCJA (gry komputerowe, odzież robocza, biżuteria, środki chemiczne)

22 ♦ Pomorski Lider Innowacji 2007 – konkurs otwarty pod patronatem Marszałka Województwa dla MSP mający na celu promowanie przedsiębiorstw innowacyjnych wdrażających nowe rozwiązania techniczne, technologiczne, produktowe i procesowe. Kapituła konkursu przyzna nagrody w trzech kategoriach: - innowacyjna firma, - innowacyjny produkt oraz - innowacyjna usługa. Finał konkursu listopad 2007r. Promocja postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych

23 Ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych oferowanych w Regionie Założenia projektu: ♦ znaczne uproszczenie systemu dofinansowania usług doradczych ♦ przedsiębiorcy partycypują w kosztach usług ♦ promocja jest prowadzona w sposób skoordynowany dla całego systemu w ramach jednej marki (znaczne ograniczenie kosztów) ♦ system ma charakter trwały i może istnieć również po zakończeniu okresu programowania ♦ eliminacja części patologii obecnego systemu wysoka elastyczność systemu Nowe projekty

24 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Piwna 36/39, 80 – 831 Gdańsk Tel.: (+48-58) , Faks: (+48-58) Aleksandra Kłos ● (+48-58) ● Dziękuję za


Pobierz ppt "Doświadczenia ARP S.A. we wspieraniu pomorskiej przedsiębiorczości Aleksandra Kłos Koleczkowo, 6 grudnia 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google