Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia ARP S.A. we wspieraniu pomorskiej przedsiębiorczości Aleksandra Kłos Koleczkowo, 6 grudnia 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia ARP S.A. we wspieraniu pomorskiej przedsiębiorczości Aleksandra Kłos Koleczkowo, 6 grudnia 2007r."— Zapis prezentacji:

1

2 Doświadczenia ARP S.A. we wspieraniu pomorskiej przedsiębiorczości Aleksandra Kłos Koleczkowo, 6 grudnia 2007r.

3 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - geneza Agencja Rozwoju Pomorza S.A. działa na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza. Pomaga przedsiębiorcom i samorządom lokalnym. Inicjuje i wspiera przedsięwzięcia gospodarcze o znaczeniu regionalnym.

4 ♦ Działalność ARP S.A. realizowana jest w czterech podstawowych obszarach: I. Wdrażanie instrumentów finansowego wspierania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Regionalna Instytucja Finansująca. II. Rozwój przedsiębiorczości. III. Promocja regionu i obsługa inwestorów. IV. Szkolenie samorządów i przedsiębiorców. Doświadczenia ARP S.A. we wspieraniu pomorskiej przedsiębiorczości

5 Programy finansowane z Funduszy Strukturalnych wdrażane przez Regionalną Instytucję Finansującą (RIF) MŚP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego RIF

6 W ramach funduszy strukturalnych pomorscy przedsiębiorcy i instytucje otrzymali wsparcie na projekty:  inwestycyjne (SPOWKP 2.3 i 2.2.1, ZPORR 3.4) – łącznie złożono 1837 wniosków, podpisano 368 umów na kwotę dofinansowania ok. 170 mln zł  doradcze (SPOWKP 2.1) - łącznie złożono 345 wniosków, podpisano 186 umów na kwotę dofinansowania ok. 6 mln zł  szkoleniowe (SPORZL 2.3 a) – podpisano 45 umów na kwotę dofinansowania 37 mln zł  mieszane (ZPORR 2.5 i 2.6) – złożono 84 wnioski, podpisano 31 umów na kwotę dofinansowania ok. 23 mln zł Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyły się projekty inwestycyjne. Wdrażanie funduszy strukturalnych Programy dla przedsiębiorców w latach 2004-2006

7 ♦ Partnerzy projektu:Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Uniwersytet Gdański ♦ Okres realizacji:1 październik 2005 – 31 lipiec 2007 ♦ Zakres projektu:Badanie potrzeb i możliwości sektora MŚP ♦ Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacji i Transfer Wiedzy ♦ Budżet: 1,3 mln pln Badanie kondycji sektora MSP Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze

8 Agencja Rozwoju Pomorza pełni rolę Regionalnego Punktu Konsultacyjnego ♦ W województwie pomorskim działa 14 Punktów Konsultacyjnych ♦ Punkt Konsultacyjny to instytucja pierwszego kontaktu dla małych i średnich przedsiębiorstw ♦ oferowana pomoc to bezpłatne informacje na temat: - programów i form wsparcia dla MSP - finansowania zewnętrznego fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń, kredytowych, fundusze kapitałowe, itp. - oceny projektu, jego szansy na sukces - wyjaśniania zasad przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia - rozliczania projektów Więcej informacji pod numerami telefonów 58 32 33 135, 58 32 33 228 oraz na stronie www.arpg.gda.plwww.arpg.gda.pl Pomoc przedsiębiorcom poprzez dostęp do informacji

9 Sieć Punktów Konsultacyjnych w województwie pomorskim Promocja KSU i jego działań prowadzona jest w ramach projektu własnego PARP pt. „Budowa i wzmocnienie sieci organizacji należących do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)”, realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetowych. Chojnice Kwidzyn Kościerzyna Malbork Wejherowo

10 „madeinpomorskie.pl” Grupa docelowa: przedsiębiorcy, osoby zainteresowane szeroko rozumianą przedsiębiorczością, inwestorzy polscy i zagraniczni. Cele: promocja gospodarcza województwa stworzenie kompleksowego systemu informacji gospodarczej łatwo dostępne źródło informacji dla przedsiębiorców Pomoc przedsiębiorcom poprzez dostęp do informacji Nowe narzędzie - Pomorski Portal Gospodarczy

11 Działy portalu: „Pomorze” Region Informacje ogólne Gospodarka Transport Edukacja Rynek pracy „ madeinpomorskie.pl”

12 Działy portalu: „Rozwijaj” - Załóż biznes informacje m. in. o: Czy jesteś gotowy by założyć własną firmę? Pomoc na start Zakładanie firmy – krok po kroku Terminy Forma prawna firmy „madeinpomorskie.pl”

13 Działy portalu: „Rozwijaj” cd.: Podatki – informacje na temat systemu podatkowego w Polsce Administracja – jak radzić sobie z urzędami Pomysły – wdrażanie nowych pomysłów w biznesie Finanse – jak zdobyć fundusze na działalność firmy „madeinpomorskie.pl”

14 Ponadto: Aktualne informacje o pomorskim biznesie Newsy gospodarcze Forum dla przedsiębiorców Kalendarium imprez targowych, misji gospodarczych i spotkań biznesowych „madeinpomorskie.pl”

15 Już wkrótce: Rynek kapitałowy, m.in..: - analiza techniczna pomorskich spółek - jak zarabiać na giełdzie? - jak pozyskać kapitał z giełdy? Fundusze unijne: - jak napisać wniosek? - jaki program wybrać? - rozliczenie projektu - zarządzanie projektem „madeinpomorskie.pl”

16 Kontakt: Marcin Faleńczyk - Kierownik Projektu Agencja Rozwoju Pomorza S.A. tel. 0-58 32 33 122 marcin.falenczyk@arp.gda.pl

17 ♦ Marzec 2006r., Londyn – misja gospodarcza dla przedsiębiorstw z branży morskiej reprezentujących Pomorskie, Szlezwik-Holsztyn oraz Bretanię ♦ Czerwiec 2006 r., Newcastle – misja gospodarcza dla pomorskich przedsiębiorstw z sektora IT ♦ Październik 2006r., Gdańsk – misja gospodarcza firm z Wielkiej Brytanii ♦ Czerwiec 2007r., Turku – misja gospodarcza firm do Finlandii Ułatwianie przedsiębiorcom kontaktów z zagranicznymi partnerami poprzez organizacje misji gospodarczych

18 ♦ „Studium Kierowników Projektów Europejskich” ( 4 edycje 2007r.) ♦ Szkolenia w ramach projektu „Pomorska Akademia Przedsiębiorczości” (szkolenia dofinansowane ze SPO RZL) - doskonalenie umiejętności przydatnych w prowadzeniu własnej firmy. ♦ Szkolenia dla branży turystycznej realizowane w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa” (szkolenia dofinansowane ze SPO RZL). ♦ Szkolenia w ramach projektu „Firma XXI wieku” program wspierający rozwój biznesu (szkolenia dofinansowane ze SPO RZL). ♦ Szkolenia otwarte „Wspieranie finansowe z funduszy UE – nowy okres programowania 2007 – 2013” skierowane min. do przedsiębiorców oraz szkół i uczelni wyższych. Więcej informacji pod numerem telefonu 58 32 33 142, 58 32 33 253 oraz na stronie www.arpg.gda.plwww.arpg.gda.pl Szkolenia oferowane przez Akademię Edukacji Regionalnej

19 Od absolwenta do przedsiębiorcy Cel projektu: pomoc grupie 25 absolwentów szkół wyższych w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej Beneficjenci ostateczni: absolwenci szkół wyższych studiów magisterskich i zawodowych zameldowani na terenie województwa pomorskiego, co najmniej od 3 lat i nie mający ukończonych 35 lat, nie zarejestrowani jako Bezrobotni Czas trwania projektu: Styczeń 2006r. – marzec 2008r.

20 Od absolwenta do przedsiębiorcy OFERTA PROJEKTU: SZKOLENIA 72 godz. szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC własnego biznesu” DORADZTWO 10 godz. bezpłatnego doradztwa POMOC FINANSOWA 1. Wsparcie pomostowe: 700 zł x 12 miesięcy (8 400 zł) 2. Jednorazowa dotacja inwestycyjna: do 20 559 zł (maks. 75% dofinansowania

21 Od absolwenta do przedsiębiorcy PIERWSZE EFEKTY 23 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA 19 USŁUGI (reklama, filmy, informatyka, pomiary, florystyka) w tym m.in.:- restauracje 3 - pracownie architektoniczne 3 - biura prawne 2 - studio fotograficzne 1 - szkoła muzyczna 1 - biuro turystyczne 1 4 PRODUKCJA (gry komputerowe, odzież robocza, biżuteria, środki chemiczne)

22 ♦ Pomorski Lider Innowacji 2007 – konkurs otwarty pod patronatem Marszałka Województwa dla MSP mający na celu promowanie przedsiębiorstw innowacyjnych wdrażających nowe rozwiązania techniczne, technologiczne, produktowe i procesowe. Kapituła konkursu przyzna nagrody w trzech kategoriach: - innowacyjna firma, - innowacyjny produkt oraz - innowacyjna usługa. Finał konkursu listopad 2007r. Promocja postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych

23 Ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych oferowanych w Regionie Założenia projektu: ♦ znaczne uproszczenie systemu dofinansowania usług doradczych ♦ przedsiębiorcy partycypują w kosztach usług ♦ promocja jest prowadzona w sposób skoordynowany dla całego systemu w ramach jednej marki (znaczne ograniczenie kosztów) ♦ system ma charakter trwały i może istnieć również po zakończeniu okresu programowania ♦ eliminacja części patologii obecnego systemu wysoka elastyczność systemu Nowe projekty

24 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Piwna 36/39, 80 – 831 Gdańsk Tel.: (+48-58) 32 33 101, Faks: (+48-58) 30 11 341 E-mail: sekretariat@arpg.gda.pl, www.arpg.gda.pl Aleksandra Kłos ● (+48-58) 32 33 145 ● aleksandra.klos@arp.gda.pl Dziękuję za uwagę!sekretariat@arpg.gda.plwww.arpg.gda.pl aleksandra.klos@arp.gda.pl


Pobierz ppt "Doświadczenia ARP S.A. we wspieraniu pomorskiej przedsiębiorczości Aleksandra Kłos Koleczkowo, 6 grudnia 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google