Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.lec-project.eu „Jeżeli nie przygotowujesz się, bądź gotów na porażkę.” - Benjamin Franklin Ucz się, Angażuj i Twórz Moduł: przygotowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.lec-project.eu „Jeżeli nie przygotowujesz się, bądź gotów na porażkę.” - Benjamin Franklin Ucz się, Angażuj i Twórz Moduł: przygotowania."— Zapis prezentacji:

1 „Jeżeli nie przygotowujesz się, bądź gotów na porażkę.” - Benjamin Franklin Ucz się, Angażuj i Twórz Moduł: przygotowania

2 Przygotowania Nie ma takiej przeszkody, której byś nie pokonał po odpowiednim przygotowaniu. Dowiedz się jak oceniać potencjał publicznych instytucji badawczych, z którymi możesz współpracować Wytyczne dotyczące wyboru instytucji badawczych do współpracy Dobre praktyki współpracy Dostępne finansowanie UE i krajowe, wstępna ocena przydatności i szczegóły kontaktowe, aby dowiedzieć się więcej Cele tej sesji 2

3 „ Jeśli dasz człowiekowi rybę, nakarmisz go na jeden dzień. Jeśli nauczysz go, jak łowić ryby, nakarmisz go na całe życie.“ - Konfuciusz 3 Wiedza w kapsułce

4 Jak znaleźć dobrych partnerów? 4

5 Ćwiczenie Wybierz jedną działalność lub projekt reprezentowany podczas szkolenia; w grupach wskaż 10 sposobów znalezienia potencjalnych uczelni do współpracy (5 min.) 5

6 Źródła informacji Własne kanały komunikacji: strony internetowe, newslettery Portal badawczy uniwersytetu, np. Strony oferty technologicznej, np. Publikacje naukowe/akademickie Patenty Konferencje naukowe Seminaria i inne formy bezpośrednich kontaktów Projekty Programu Ramowego UE Pośrednicy - lokalni Pośrednicy - UE Wewnętrzne kontakty w firmie – pracownicy! Portale społecznościowe, np. LinkedIn Szczególne dla sektora kreatywnego: klienci, obecni partnerzy i końcowi odbiorcy 6

7 Elementy dobrego partnerstwa 7 Just getting along?

8 Zgodnie z badaniami dobre partnerstwo = Dobre wyniki to rezultat zaangażowania 8 ZAUFANIE STABILNOŚĆ

9 Jak zbudować dobre partnerstwo Zaczynaj od małych kroków (szczególnie za pierwszym razem jako MŚP) Pamiętaj o różnej motywacji Dostępność finansowania Traktuj współpracę strategicznie Dopasuj interesy stron Buduj trwałe relacje Zapewnij odpowiednie fachowe umiejętności Wyraźnie określ intencję Stosuj standardowe praktyki (kolejna sesja) i komunikuj się regularnie Efektywnie zarządzaj własnością intelektualną Zapewnij odpowiednie szkolenie 9

10 Współpraca w małej skali – w skrócie 10

11 Przygotowanie Spotkanie z profesorem i zarządem uczelni Wspólnie określone cele projektu Konkretne i nie skomplikowane Określ zadania w projekcie Uzgodnij etapy pośrednie Celem jest rozwiązanie organizacyjnych lub technicznych problemów firmy 11

12 Przykłady… See, especially in reference to CCIs, 12 Jest wiele przykładów, w google video wpisz „voucher innowacji” Jeżeli wiesz, jakie firmy uczestniczą w szkoleniu, znajdź kilka typowych przykładów

13 Więcej przykładów w materiałach wideo… 13 Perspektywa uczelni (Waterford IT) Produkty dla dzieci firmy Shasta – voucher innowacji

14 Szeroko zakrojona współpraca 14 Lubimy łączyć ludzi ze skrajnie różnych dziedzin i czekamy na pierwsze tarcia, które podgrzeją atmosferę i zdziałają cuda. Czasem musi to potrwać nieco dłużej.

15 Główne zasady Publikuj bez opóźnień Postaw na szkolenie absolwentów Kompetentne wykorzystanie dostępnej wiedzy Efektywne dążenie do komercjalizacji 15

16 Jak osiągać pozytywne wyniki Przezwyciężaj typowe trudności, np. różnice kulturowe, zmienne relacje Przeciwdziałaj typowej tendencji, aby całą wiedzę zatrzymać dla siebie. Zrozum i szanuj rzeczy, które inni cenią 16

17 Klucz do sukcesu Eliminuj problemy na wczesnym etapie Negocjuj zarządzanie własnością intelektualną Uzgodnij własność rezultatów Ustal wyłączność korzystania Zapewnij sprawiedliwe wynagrodzenie Zadbaj o dobry zysk w przypadku pomyślnej komercjalizacji 17

18 Czym jest umowa o wspólnym prowadzeniu badań? W grupach określ, co powinno być ujęte w umowie Jakie będą główne zagadnienia z punktu widzenia MŚP? Jakie będą główne zagadnienia z punktu widzenia uczelni? Umowa o wspólnym prowadzeniu badań 18

19 Co zawiera umowa? Definicje, określenie stron, celów i partnerów Informacje poufne Zakres Środki Finansowanie i koszty Zarządzanie i koordynacja Raportowanie 19

20 Wskazanie finansowania Horyzont 2020 Źródła krajowe 20

21 Czym jest program Horyzont 2020? 21

22 Horyzont 2020 w skrócie… Horyzont 2020 jest największym unijnym programem badań i innowacji o budżecie blisko 80 miliardów euro na okres 7 lat (2014 do 2020) Program miałby przynieść przełom w badaniach, nowe odkrycia i wiodącą rolę Europy na święcie pod względem nowych pomysłów przenoszonych z laboratorium i wprowadzanych na rynek Horyzont 2020 jest otwarty dla wszystkich, posiada prostą strukturę która ogranicza biurokrację i tym samym uczestnicy mogą poświęcić więcej czasu na ważniejsze kwestie Horyzont 2020 stymuluje udział MŚP w całym programie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wsparcie rozwiązań nadających się do wprowadzenia na rynek 22

23 Lokalne źródła finansowania - NI Invest NI Programy transferu wiedzy Vouchery innowacji Intertrade Ireland 23

24 Invest NI wspiera współpracę w dziedzinie innowacji Technical Advisory Unit (Dział Porad Technicznych) Technical Development Incentive (Program Zachęt Rozwojowych) Vouchery innowacji 24

25 Dział TAU – Czym się zajmuje? Wskazówki i wsparcie szerokiego zakresu zagadnień technicznych: Informacje techniczne i rozwiązywanie problemów Porady i informacje dotyczące kwestii technicznych i prawnych Porady dotyczące własności intelektualnej Systemy zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo, itp.) Zagadnienia zgodności technicznej, np. oznaczenie CE Wsparcie finansowe: Program Technical Development Incentive (TDI) Vouchery innowacji 25

26 Program Zachęt Rozwojowych (TDI) Jest to program wsparcia finansowego dla MŚP w celu rozwiązania problemów technicznych i jakościowych. Dotyczy: Nowych technologii lub procesów Produktów i procesów Aprobat technicznych produktów/prób Własności intelektualnej Doskonalenia wzornictwa i parametrów produktów Systemy zarządzania jakością/zarządzania zintegrowanego Maks. grant 5,000 funtów (do 50% kosztów projektu) Koszt projektów pomiędzy 500 a 15,000 funtów Dalsze informacje – Kieran McGuinness

27 Vouchery innowacji Voucher wysokości 4000 funtów zachęcający małe firmy do współpracy z podmiotem dostarczającym wiedzę w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań kwestii biznesowych Firmy mogą wnioskować o maksymalnie 3 vouchery na różne projekty, ale mogą realizować jeden voucher w danych czasie Możliwość łączenia voucherów w ramach projektów angażujących większą liczbę współpracujących firm Wydano już około 700 voucherów 27

28 Podmioty dostarczające wiedzę 41 podmiotów dostarczających wiedzę w Irlandii Północnej i Republice Irlandii Uniwersytety, kolegia, instytuty technologii oraz inne podmioty badawcze Więcej informacji: Firma wybiera, z którym podmiotem dostarczającym wiedzę będzie współpracować 28 Wiedza InnowacjeEdukacja

29 Partnerstwa na rzecz transferu wiedzy Partnerstwa na rzecz transferu wiedzy to wiodący program w Europie, pomagający firmom poprawić konkurencyjność i wydajność poprzez lepsze wykorzystanie wiedzy, technologii i umiejętności dostępnych na brytyjskich uczelniach. 29 Partner akademicki Dostarcza wiedzę, doświadczenie i umiejętności Przedstawiciel partnerstwa Zajmuje się transferem wiedzy Partner biznesowy Korzysta z wiedzy, aby poprawić wydajność

30 Główne cechy partnerstwa 30 Credits: KTP Office at Queen’s University Belfast FIRMA Czy ją stać? Projekt pozwala opracować biznesplan? Czy może skorzystać z projektu? Czy zapewni absolwentowi rozwój? UNIWERSYTET/KOLEGIUM Czy dysponuje brakującą wiedzą? Czy może skorzystać na realizacji projektu? Projekt realizowany w firmie Znaczenie strategiczne Brakuje istotnej wiedzy ABSOLWENT Jakich potrzebuje umiejętności? Czy uda się je rozwinąć? Partnerstwo na rzecz projektu Lepsze badania, nauczanie, miejsca pracy, itp.. Bardziej konkurencyjna firma Transfer i ugruntowanie wiedzy Dobrze rozwinięty „przyszły manager” Istotna wiedza

31 Charakterystyka partnerstwa Okres realizacji projektu miesięcy Co najmniej 1 absolwent (partner programu) Partnerzy rekrutowani są wspólnie i zatrudniani na uczelni Projekt realizowany jest w siedzibie firmy przy wspólnym nadzorze firmy i uczelni Przedstawiciel uczelni poświęci ~ ½ dnia tygodniowo na realizację projektu Finansowanie z grantu rządowego i firmę 31

32 Koszty - 1 absolwent rocznie + dostępne wynagrodzenie absolwenta (decyduje firma) – 27 tys. funtów + Szkolenie absolwenta – około 6 tys. funtów + Podróże i utrzymanie + Wyposażenie i materiały + Wiedza uczelni – około 10 tys. funtów Pełen pakiet – około 43 tys. funtów Koszt MŚP rocznie~17 tys. funtów Koszt dużej firmy~26 tys. funtów 32 Ile to kosztuje?

33 Wykorzystanie programu w zależności od rozmiarów firmy 33 Rozmiary firmy >250 Pracowników 24% <9 Pracowników 9% Pracowników 36% Pracowników 31%

34 34 Wykorzystanie z podziałem na sektory Wydziały uczelni Nauki ścisłe 12% Informatyka 16% Zarządzanie 17% Inżynieria 40% Inne 8% Wzornictwo 7%

35 Intertrade Ireland Fusion Organizacja podobna do programu partnerstwa, ale prowadzi działalność transgraniczną FUSION, pakiety o wartości / funtów dostępne w celu realizacji projektów innowacyjnych trwających do 12 miesięcy Połączona z instytucją trzeciego szczebla posiadającą fachową wiedzę którą potrzebujesz oraz absolwentów nauk ścisłych, inżynierii lub technologii Zatrudniasz absolwenta, który pracuje i ciebie w firmie w trakcie realizacji projektu, wsparcie zapewnia partner akademicki oraz konsultant InterTradeIreland FUSION 35

36 Czy są jakieś pytania? 36 -Pytania -Uwagi -Problemy

37 Dziękuję za uwagę! Inne materiały, analizy przypadków, ćwiczenia, linki i inne informacje znajdziesz na:


Pobierz ppt "Www.lec-project.eu „Jeżeli nie przygotowujesz się, bądź gotów na porażkę.” - Benjamin Franklin Ucz się, Angażuj i Twórz Moduł: przygotowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google