Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.lec-project.eu „Jeżeli nie przygotowujesz się, bądź gotów na porażkę.” - Benjamin Franklin Ucz się, Angażuj i Twórz Moduł: przygotowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.lec-project.eu „Jeżeli nie przygotowujesz się, bądź gotów na porażkę.” - Benjamin Franklin Ucz się, Angażuj i Twórz Moduł: przygotowania."— Zapis prezentacji:

1 www.lec-project.eu „Jeżeli nie przygotowujesz się, bądź gotów na porażkę.” - Benjamin Franklin Ucz się, Angażuj i Twórz Moduł: przygotowania

2 www.lec-project.eu Przygotowania Nie ma takiej przeszkody, której byś nie pokonał po odpowiednim przygotowaniu. Dowiedz się jak oceniać potencjał publicznych instytucji badawczych, z którymi możesz współpracować Wytyczne dotyczące wyboru instytucji badawczych do współpracy Dobre praktyki współpracy Dostępne finansowanie UE i krajowe, wstępna ocena przydatności i szczegóły kontaktowe, aby dowiedzieć się więcej Cele tej sesji 2

3 www.lec-project.eu „ Jeśli dasz człowiekowi rybę, nakarmisz go na jeden dzień. Jeśli nauczysz go, jak łowić ryby, nakarmisz go na całe życie.“ - Konfuciusz 3 Wiedza w kapsułce

4 www.lec-project.eu Jak znaleźć dobrych partnerów? 4

5 www.lec-project.eu Ćwiczenie Wybierz jedną działalność lub projekt reprezentowany podczas szkolenia; w grupach wskaż 10 sposobów znalezienia potencjalnych uczelni do współpracy (5 min.) 5

6 www.lec-project.eu Źródła informacji Własne kanały komunikacji: strony internetowe, newslettery Portal badawczy uniwersytetu, np. http://eprints.ulster.ac.uk/http://eprints.ulster.ac.uk/ Strony oferty technologicznej, np. http://openulster.com/http://openulster.com/ Publikacje naukowe/akademickie Patenty Konferencje naukowe Seminaria i inne formy bezpośrednich kontaktów Projekty Programu Ramowego UE Pośrednicy - lokalni Pośrednicy - UE Wewnętrzne kontakty w firmie – pracownicy! Portale społecznościowe, np. LinkedIn Szczególne dla sektora kreatywnego: klienci, obecni partnerzy i końcowi odbiorcy 6

7 www.lec-project.eu Elementy dobrego partnerstwa 7 Just getting along?

8 www.lec-project.eu Zgodnie z badaniami dobre partnerstwo = Dobre wyniki to rezultat zaangażowania 8 ZAUFANIE STABILNOŚĆ

9 www.lec-project.eu Jak zbudować dobre partnerstwo Zaczynaj od małych kroków (szczególnie za pierwszym razem jako MŚP) Pamiętaj o różnej motywacji Dostępność finansowania Traktuj współpracę strategicznie Dopasuj interesy stron Buduj trwałe relacje Zapewnij odpowiednie fachowe umiejętności Wyraźnie określ intencję Stosuj standardowe praktyki (kolejna sesja) i komunikuj się regularnie Efektywnie zarządzaj własnością intelektualną Zapewnij odpowiednie szkolenie 9

10 www.lec-project.eu Współpraca w małej skali – w skrócie 10

11 www.lec-project.eu Przygotowanie Spotkanie z profesorem i zarządem uczelni Wspólnie określone cele projektu Konkretne i nie skomplikowane Określ zadania w projekcie Uzgodnij etapy pośrednie Celem jest rozwiązanie organizacyjnych lub technicznych problemów firmy 11

12 www.lec-project.eu Przykłady… http://oi.ulster.ac.uk/information-for-business/support-for-business/innovation-vouchers/case-studies See, especially in reference to CCIs, http://www.tag-games.com/http://www.tag-games.com/ 12 Jest wiele przykładów, w google video wpisz „voucher innowacji” Jeżeli wiesz, jakie firmy uczestniczą w szkoleniu, znajdź kilka typowych przykładów

13 www.lec-project.eu Więcej przykładów w materiałach wideo… 13 Perspektywa uczelni (Waterford IT) http://www.youtube.com/watch?v=9pudH0Ut38I&feature=player_embedded Produkty dla dzieci firmy Shasta – voucher innowacji http://www.youtube.com/watch?v=Ape1boxZWAY

14 www.lec-project.eu Szeroko zakrojona współpraca 14 Lubimy łączyć ludzi ze skrajnie różnych dziedzin i czekamy na pierwsze tarcia, które podgrzeją atmosferę i zdziałają cuda. Czasem musi to potrwać nieco dłużej.

15 www.lec-project.eu Główne zasady Publikuj bez opóźnień Postaw na szkolenie absolwentów Kompetentne wykorzystanie dostępnej wiedzy Efektywne dążenie do komercjalizacji 15

16 www.lec-project.eu Jak osiągać pozytywne wyniki Przezwyciężaj typowe trudności, np. różnice kulturowe, zmienne relacje Przeciwdziałaj typowej tendencji, aby całą wiedzę zatrzymać dla siebie. Zrozum i szanuj rzeczy, które inni cenią 16

17 www.lec-project.eu Klucz do sukcesu Eliminuj problemy na wczesnym etapie Negocjuj zarządzanie własnością intelektualną Uzgodnij własność rezultatów Ustal wyłączność korzystania Zapewnij sprawiedliwe wynagrodzenie Zadbaj o dobry zysk w przypadku pomyślnej komercjalizacji 17

18 www.lec-project.eu Czym jest umowa o wspólnym prowadzeniu badań? W grupach określ, co powinno być ujęte w umowie Jakie będą główne zagadnienia z punktu widzenia MŚP? Jakie będą główne zagadnienia z punktu widzenia uczelni? Umowa o wspólnym prowadzeniu badań 18

19 www.lec-project.eu Co zawiera umowa? Definicje, określenie stron, celów i partnerów Informacje poufne Zakres Środki Finansowanie i koszty Zarządzanie i koordynacja Raportowanie 19

20 www.lec-project.eu Wskazanie finansowania Horyzont 2020 Źródła krajowe 20

21 www.lec-project.eu Czym jest program Horyzont 2020? http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 21

22 www.lec-project.eu Horyzont 2020 w skrócie… Horyzont 2020 jest największym unijnym programem badań i innowacji o budżecie blisko 80 miliardów euro na okres 7 lat (2014 do 2020) Program miałby przynieść przełom w badaniach, nowe odkrycia i wiodącą rolę Europy na święcie pod względem nowych pomysłów przenoszonych z laboratorium i wprowadzanych na rynek Horyzont 2020 jest otwarty dla wszystkich, posiada prostą strukturę która ogranicza biurokrację i tym samym uczestnicy mogą poświęcić więcej czasu na ważniejsze kwestie Horyzont 2020 stymuluje udział MŚP w całym programie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wsparcie rozwiązań nadających się do wprowadzenia na rynek 22

23 www.lec-project.eu Lokalne źródła finansowania - NI Invest NI Programy transferu wiedzy Vouchery innowacji Intertrade Ireland 23

24 www.lec-project.eu Invest NI wspiera współpracę w dziedzinie innowacji Technical Advisory Unit (Dział Porad Technicznych) Technical Development Incentive (Program Zachęt Rozwojowych) Vouchery innowacji 24

25 www.lec-project.eu Dział TAU – Czym się zajmuje? Wskazówki i wsparcie szerokiego zakresu zagadnień technicznych: Informacje techniczne i rozwiązywanie problemów Porady i informacje dotyczące kwestii technicznych i prawnych Porady dotyczące własności intelektualnej Systemy zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo, itp.) Zagadnienia zgodności technicznej, np. oznaczenie CE Wsparcie finansowe: Program Technical Development Incentive (TDI) Vouchery innowacji 25

26 www.lec-project.eu Program Zachęt Rozwojowych (TDI) Jest to program wsparcia finansowego dla MŚP w celu rozwiązania problemów technicznych i jakościowych. Dotyczy: Nowych technologii lub procesów Produktów i procesów Aprobat technicznych produktów/prób Własności intelektualnej Doskonalenia wzornictwa i parametrów produktów Systemy zarządzania jakością/zarządzania zintegrowanego Maks. grant 5,000 funtów (do 50% kosztów projektu) Koszt projektów pomiędzy 500 a 15,000 funtów Dalsze informacje – Kieran McGuinness 028 9069 8818 26

27 www.lec-project.eu Vouchery innowacji Voucher wysokości 4000 funtów zachęcający małe firmy do współpracy z podmiotem dostarczającym wiedzę w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań kwestii biznesowych Firmy mogą wnioskować o maksymalnie 3 vouchery na różne projekty, ale mogą realizować jeden voucher w danych czasie Możliwość łączenia voucherów w ramach projektów angażujących większą liczbę współpracujących firm Wydano już około 700 voucherów 27

28 www.lec-project.eu Podmioty dostarczające wiedzę 41 podmiotów dostarczających wiedzę w Irlandii Północnej i Republice Irlandii Uniwersytety, kolegia, instytuty technologii oraz inne podmioty badawcze Więcej informacji: www.innovationvouchers.com www.innovationvouchers.com Firma wybiera, z którym podmiotem dostarczającym wiedzę będzie współpracować 28 Wiedza InnowacjeEdukacja

29 www.lec-project.eu Partnerstwa na rzecz transferu wiedzy Partnerstwa na rzecz transferu wiedzy to wiodący program w Europie, pomagający firmom poprawić konkurencyjność i wydajność poprzez lepsze wykorzystanie wiedzy, technologii i umiejętności dostępnych na brytyjskich uczelniach. 29 Partner akademicki Dostarcza wiedzę, doświadczenie i umiejętności Przedstawiciel partnerstwa Zajmuje się transferem wiedzy Partner biznesowy Korzysta z wiedzy, aby poprawić wydajność

30 www.lec-project.eu Główne cechy partnerstwa 30 Credits: KTP Office at Queen’s University Belfast FIRMA Czy ją stać? Projekt pozwala opracować biznesplan? Czy może skorzystać z projektu? Czy zapewni absolwentowi rozwój? UNIWERSYTET/KOLEGIUM Czy dysponuje brakującą wiedzą? Czy może skorzystać na realizacji projektu? Projekt realizowany w firmie Znaczenie strategiczne Brakuje istotnej wiedzy ABSOLWENT Jakich potrzebuje umiejętności? Czy uda się je rozwinąć? Partnerstwo na rzecz projektu Lepsze badania, nauczanie, miejsca pracy, itp.. Bardziej konkurencyjna firma Transfer i ugruntowanie wiedzy Dobrze rozwinięty „przyszły manager” Istotna wiedza

31 www.lec-project.eu Charakterystyka partnerstwa Okres realizacji projektu 12-36 miesięcy Co najmniej 1 absolwent (partner programu) Partnerzy rekrutowani są wspólnie i zatrudniani na uczelni Projekt realizowany jest w siedzibie firmy przy wspólnym nadzorze firmy i uczelni Przedstawiciel uczelni poświęci ~ ½ dnia tygodniowo na realizację projektu Finansowanie z grantu rządowego i firmę 31

32 www.lec-project.eu Koszty - 1 absolwent rocznie + dostępne wynagrodzenie absolwenta (decyduje firma) – 27 tys. funtów + Szkolenie absolwenta – około 6 tys. funtów + Podróże i utrzymanie + Wyposażenie i materiały + Wiedza uczelni – około 10 tys. funtów Pełen pakiet – około 43 tys. funtów Koszt MŚP rocznie~17 tys. funtów Koszt dużej firmy~26 tys. funtów 32 Ile to kosztuje?

33 www.lec-project.eu Wykorzystanie programu w zależności od rozmiarów firmy 33 Rozmiary firmy >250 Pracowników 24% <9 Pracowników 9% 10-49 Pracowników 36% 50-249 Pracowników 31%

34 www.lec-project.eu 34 Wykorzystanie z podziałem na sektory Wydziały uczelni Nauki ścisłe 12% Informatyka 16% Zarządzanie 17% Inżynieria 40% Inne 8% Wzornictwo 7%

35 www.lec-project.eu Intertrade Ireland Fusion Organizacja podobna do programu partnerstwa, ale prowadzi działalność transgraniczną FUSION, pakiety o wartości 29.500/33.150 funtów dostępne w celu realizacji projektów innowacyjnych trwających do 12 miesięcy Połączona z instytucją trzeciego szczebla posiadającą fachową wiedzę którą potrzebujesz oraz absolwentów nauk ścisłych, inżynierii lub technologii Zatrudniasz absolwenta, który pracuje i ciebie w firmie w trakcie realizacji projektu, wsparcie zapewnia partner akademicki oraz konsultant InterTradeIreland FUSION 35

36 www.lec-project.eu Czy są jakieś pytania? 36 -Pytania -Uwagi -Problemy

37 www.lec-project.eu Dziękuję za uwagę! Inne materiały, analizy przypadków, ćwiczenia, linki i inne informacje znajdziesz na: www.lec-project.euwww.lec-project.eu


Pobierz ppt "Www.lec-project.eu „Jeżeli nie przygotowujesz się, bądź gotów na porażkę.” - Benjamin Franklin Ucz się, Angażuj i Twórz Moduł: przygotowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google