Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sakramenty Święte. Sakramenty obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sakramenty Święte. Sakramenty obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego."— Zapis prezentacji:

1 Sakramenty Święte

2 Sakramenty obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego 2

3 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu ( vitae spiritualis ianua ) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Chrzest 3

4 Chrzest Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" 4

5 Chrzest Najświętsza Trójca daje ochrzczonemu łaskę uświęcającą, łaskę usprawiedliwienia, która: - uzdalnia go do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei i miłowania Go przez cnoty teologalne ; - daje mu zdolność życia i działania pod natchnieniem Ducha Świętego pośrednictwem Jego darów ; - pozwala mu wzrastać w dobru przez cnoty moralne. W ten sposób cały organizm życia nadprzyrodzonego chrześcijanina zakorzenia się w chrzcie świętym. 5

6 Chrzest Celebracja Chrzczący polewa głowy wodą i wypowiada słowa: „N, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. (N - oznacza imię) ciebie 6

7 Bierzmowanie Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. 7

8 Bierzmowanie Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej„. 8

9 Bierzmowanie Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: - zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić " Abba, Ojcze!" (Rz 8,15); - ściślej jednoczy nas z Chrystusem; - pomnaża w nas dary Ducha Świętego; - udoskonala naszą więź z Kościołem. - udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża. 9

10 Bierzmowanie Celebracja Bierzmowania udziela biskup lub wyznaczony przez niego kapłan przez namaszczenie krzyżmem czoła z nałożeniem ręki i wypowiedzenie słów: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. 10

11 Najświętszy Sakrament Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. 11

12 Najświętszy Sakrament Eucharystię powinniśmy więc pojmować: - jako dziękczynienie i uwielbienie Ojca; - jako pamiątkę ofiary Chrystusa i Jego Ciała; - jako obecność Chrystusa dzięki mocy Jego słowa i Jego Ducha. 12

13 Najświętszy Sakrament Celebracja Komunia św. to przyjęcie Ciała Pana Jezusa. 13

14 Pokuta " Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą„ 14

15 Pokuta Pokuta nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech. Pokuta nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego chrześcijanina. 15

16 Pokuta Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące: - pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę; - pojednanie z Kościołem; - darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne; - darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu; - pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa; - wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin. 16

17 Pokuta Celebracja Wypełnienie pięciu warunków dobrej spowiedzi. - rachunek sumienia - żal za grzechy - mocne postanowienie poprawy - szczera spowiedź - zadośćuczynienie Bogu i bliźnim 17

18 Namaszczenie chorych Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu". 18

19 Namaszczenie chorych Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące: - zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła; - umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości; - przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty; - powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu; - przygotowanie na przejście do życia wiecznego. 19

20 Namaszczenie chorych Celebracja Szafarzem namaszczenia chorych jest kapłan. Kapłan namaszcza olejem głowę i dłonie chorego, wypowiadając modlitwę. 20

21 Kapłaństwo Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. 21

22 Kapłaństwo Kapłaństwo to sakrament, w którym kapłan otrzymuje władzę do sprawowania Mszy św., odpuszczania grzechów i sprawowania innych sakramentów św. oraz głoszenia słowa Bożego. 22

23 Kapłaństwo Celebracja Sakrament święceń udzielany jest przez włożenie rąk, któremu towarzyszy uroczysta modlitwa konsekracyjna. Prosi się w niej Boga, by otrzymującemu święcenia udzielił łask Ducha Świętego, potrzebnych dla jego posługi. Święcenia wyciskają niezatarty charakter sakramentalny. 23

24 Małżeństwo Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu". 24

25 Małżeństwo Celebracja S ami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła swoją zgodę. Ślubują miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci. 25

26 Sakramenty Święte Źródła Katechizm Kościoła Katolickiego www. Ściąga- pytania do bierzmowania Opracowała: Magdalena Smogur 26


Pobierz ppt "Sakramenty Święte. Sakramenty obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google