Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki powstało w 1999 roku. Skupia artystów, pedagogów i animatorów kultury działających na rzecz grup zagrożonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki powstało w 1999 roku. Skupia artystów, pedagogów i animatorów kultury działających na rzecz grup zagrożonych."— Zapis prezentacji:

1

2 Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki powstało w 1999 roku. Skupia artystów, pedagogów i animatorów kultury działających na rzecz grup zagrożonych społecznym wykluczeniem, z ograniczonym dostępem do świata kultury i sztuki - dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w podeszłym wieku. Są wśród nich między innymi: niepełnosprawni fizycznie i umysłowo, młodzież sprawiająca kłopoty wychowawcze i ze środowisk dysfunkcyjnych, osoby uzależnione, wychowankowie domów dziecka oraz placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczych. Stowarzyszenie działa przede wszystkim w Bielsku-Białej i okolicach, realizując również szereg działań na terenie całego Województwa Śląskiego oraz w regionie Małopolski

3 Tak Było

4 Tak jest

5 Terapia przez teatr

6

7

8

9 Warsztat Terapii Zajęciowej - "Jesteś potrzebny!" rozpoczął działalność 10 grudnia 2004 r. W ramach Warsztatu funkcjonują: - Pracownia Dziennikarska i Fotografii - Pracownia Artterapii - Pracownia Sztuki Użytkowej - Pracownia Mody - Pracownia Stolarska i Introligatorska - Pracownia Gospodarstwa Domowego

10 Pracownia Dziennikarska i Fotografii Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu pracy redakcyjnej i reporterskiej, dokumentowanie efektów prac Warsztatu Autorskie inicjatywy uczestników Warsztatu - gazetki, tomiki wierszy Samodzielne zbieranie materiałów do publikacji, nauka sposobów przeprowadzania wywiadów, obserwacji zdarzeń, fotografia

11 Pracownia Artterapii Rozwój i realizacja twórczych możliwości Terapia poprzez różne dziedziny sztuki, w tym teatr i muzykę Praca w grupie - współdziałanie z innymi

12 Pracownia Sztuki Użytkowej Kształtowanie umiejętności tworzenia unikatowych przedmiotów ozdobnych (myślenie twórcze) Przybliżanie technik ceramicznych, rysunku, malarstwa, zdobnictwa Możliwość wyrażenia siebie, odreagowanie emocji i napięć, usprawnienie manualnie uczestników

13

14 Pracownia Mody Przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu kroju, szycia tkactwa, haftu i szydełkowania Kształtowanie i rozwój zdolności manualnych w zakresie posługiwania się igłą, nożyczkami, maszyną do szycia, żelazkiem W ramach pracowni powstają m.in. stroje i elementy dekoracji do spektakli teatralnych, fartuchy ochronne, poduszki, obrusy, firany, makaty.

15 Pokazy mody

16 Pracownia Stolarska i Introligatorska Opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności z zakresu obróbki drewna. Rozwój zdolności manualnych. W ramach Pracowni powstają m.in. ramki do obrazów, szafki na klucze, drewniane zabawki, a także dekoracje teatralne. Wykonywanie drobnych prac naprawczych w Warsztacie. Trening umiejętności przed pracą w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

17 Niektóre prace

18 Pracownia Gospodarstwa Domowego Poznanie podstawowych zasad kulinarnych, utrzymania czystości oraz dbania o wystrój i dekorację przygotowywanych posiłków. Poznanie urządzeń kuchennych i zasad posługiwania się nimi. Wyrabianie zaradności osobistej - wzrost poczucia samodzielności.

19 Mniam..........

20 Zakład Aktywności Zawodowej jako przedsiębiorstwo ekonomii społecznej

21 Zakład Introligatorsko- Drukarski Stowarzyszenia Teatr Grodzki Zakład Aktywności Zawodowej Istnieje od grudnia 2004 r. Daje pracę 40 osobom niepełnosprawnym, niewidomym i niedowidzącym, chorującym psychicznie, osobom z dysfunkcją ruchu.

22 Tak było............. Tak jest

23 Zakład aktywności zawodowej- jako sposób na reintegracje społeczną i zawodową osób nie tylko niepełnosprawnych

24 Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 123 poz. 776, z późn.zm. ) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej

25 Kto może utworzyć ZAZ? -Gmina - Powiat -Fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

26 Pracownia Grafiki Komputerowej

27 Introligatornia

28

29

30 Drukarnia

31

32 L A L I K I - 2008 OŚRODEK REHABILITACYJNO- SZKOLENIOWO- WYPOCZYNKOWY LALIKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

33 LALIKI -22 osoby z niepełnosprawnością -6 pracowników obsługowo- rehabilitacyjnych -60 miejsc noclegowych -2 sale szkoleniowo- konferencyjne -sale rehabilitacyjne -świetna kuchnia -miejscowe atrakcje

34 Otwarcie Lalik

35

36 Laliki od środka

37

38

39

40

41

42

43 Kontrole -Urząd Marszałkowski (PFRON) -Urząd Miasta (PFRON) -PIP -Sanepid -PSP -NIK -kto jeszcze?

44 Pozostała działalność Stowarzyszenia Działalność statutowa Realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych oraz publicznych – EFS, Grundtvig, Leonardo, Phare, Środki Przejściowe, budżety samorządowe ( Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski), środki krajowe: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji, środki prywatne: Fundacja PZU, Fundacja Batorego. Działalność gospodarcza -Szkolenia -Działalność artystyczna -Doradztwo zawodowe -Agencja Pośrednictwa Pracy

45 Mocne strony ES Aktywna forma polityki społecznej (aktywizacja, integracja, przedsiębiorczość) Reintegracja społeczna i zawodowa Opłacalna forma polityki społecznej (podatki, zarobki) Lokalny rozwój kapitału społecznego

46 Bariery rozwoju ES Niska świadomość uwarunkowań prawnych (orany administracji, beneficjenci) Słaba aktywność społeczna Społeczne postawy roszczeniowe Rozwój „szarej strefy” Skomplikowane procedury tworzenia podmiotów ES

47 Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego Przekaż 1 % swojego podatku Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI KRS 0000051764

48 Dziękuję za uwagę Jan Chmiel Tel.603942224


Pobierz ppt "Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki powstało w 1999 roku. Skupia artystów, pedagogów i animatorów kultury działających na rzecz grup zagrożonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google