Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studia Doktoranckie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Zasady funkcjonowania Kraków, 17 stycznia 2013 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studia Doktoranckie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Zasady funkcjonowania Kraków, 17 stycznia 2013 rok."— Zapis prezentacji:

1 Studia Doktoranckie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Zasady funkcjonowania Kraków, 17 stycznia 2013 rok

2 Studia Doktoranckie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Założenia podstawowe wg ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym 1.Studia Doktoranckie (SD) są III stopniem kształcenia. 2.SD mają uzupełnić wiedzę ogólną doktoranta i stać się INSPIRACJĄ do Jego samodzielnej pracy naukowej, twórczej i innowacyjnej. 3.SD nie mają specjalności, ale są ukierunkowane na dyscypliny, z których Wydział posiada prawo doktoryzowania. 4.Program składa się z 3 niezależnych od siebie bloków tematycznych odbywających się kolejno w 3 następujących po sobie latach. 5.Podstawowym założeniem programowym jest: GŁĘBOKA ELASTYCZNOŚĆ STUDIOWANIA Elastyczność studiowania przejawia się koniecznością zaliczenia w roku akademickim: a) 4 przedmiotów z dyscypliny doktoryzowania (Ob.), b) 2 przedmiotów fakultatywnych (Wyb.). W I bloku przedmioty fakultatywne wybierane są spośród 4, zaś dla bloków II i III – zarówno z przedmiotów własnych oraz z przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych wszystkich kierunków innych niż studiowany w danym semestrze, przy czym liczba zgłoszonych doktorantów na dany przedmiot nie może być mniejsza niż 8 (za zgodą Dziekana liczba ta może być zmieniona). W danym roku akademickim realizowany jest tylko jeden blok wynikający z przedstawionej kolejności.

3 Blok I IŚ + GiGI + + Bud. +IP 8 przedmiotów Liczba godz. - 240 Nabór - rok1 Blok II GiGI 6 przedmiotów Liczba godz. – 480+240 = 720 Nabór - rok 2 Blok II IŚ 6 przedmiotów Nabór - rok 1 + Blok II BUD. 6 przedmiotów Blok II IP 6 przedmiotów Blok III GiGI 6 przedmiotów Nabór - rok 2 Blok III IŚ 6 przedmiotów Nabór – rok1 + Nabór - rok 3 + Liczba godz. – 480+240 = 720 Blok III BUD. 6 przedmiotów Blok III IŚ 6 przedmiotów Praca doktorska Nowy nabór – rok 1 Rozpoczyna nowy cykl Blok I IŚ + GiGI + BUD. + IP 8 przedmiotów Nowy nabór - rok 1

4 Blok I Blok II GiGI 6 przedmiotów Liczba godz. wykładanych 720 Nabór - rok 2 Blok II IŚ 6 przedmiotów Nabór - rok 1 + 180 godz. Blok II BUD. 6 przedmiotów Blok II IP 6 przedmiotów Blok III GiGI 6 przedmiotów Nabór - rok 2 Blok III IŚ 6 przedmiotów Nabór – rok1 + Nabór - rok 3 + Liczba godz. Wykładanych 720 Blok III BUD. 6 przedmiotów Blok III IP 6 przedmiotów Nabór - rok 3 Nabór - rok 2 + Nowy nabór – rok 1 + Liczba godz. - 240 Praca Doktorska Blok I IŚ + GiGI + BUD. + IP 8 przedmiotów Liczba godz. wykładanych 240 Nabór - rok1 180 godz. Doktorant zalicza: ++ = 540 godz.

5 Blok I Całkowita liczba wykładanych godzin w roku - 240 PRZEDMIOTY L. godz.Egz. GiGI + IŚ + BUD. + IP Sem. I 1Ob. Metody matematyczne w technice i badaniach naukowych 30E 2Ob.Antropogeniczne zmiany w środowisku30Zal. 3Wyb.Fizyka w przyrodzie i technice30E 4Wyb.Chemia w przyrodzie i technice30E Sem. II 5Ob. Metodologia badań naukowych i planowanie eksperymentu 30E 6Ob.Innowacyjność w technice i w badaniach30Zal. 7Wyb.Ekonomia30E 8Wyb. Filozofia i logika30 E Suma godzin przedmiotów obowiązkowych120 Suma godzin do zaliczenia180

6 Blok II Ob.Inżynieria ŚrodowiskaWyb. Ob.BudownictwoWyb. Ob.Inżynieria ProdukcjiWyb. Przedmioty: Górnictwo i Geologia InżynierskaL. godz.Egz. GiGI Sem. I 1Ob.Geomechanika w górnictwie30 E 2Ob. Technologie procesów produkcyjnych w górnictwie 30 3Wyb.Ekonomika i zarządzanie w przemyśle30 4Wyb.Metody inżynierii mineralnej30 Sem. II 5Ob.Zwalczanie zagrożeń naturalnych30 E 6Ob.Aerologia górnicza30 7Wyb. Technologie specjalne i pomocnicze w górnictwie 30 Suma godzin przedmiotów obowiązkowych120 Suma godzin do zaliczenia180

7 Blok II Ob.Górnictwo i Geologia InżynierskaWyb. Ob.BudownictwoWyb. Ob.Inżynieria ProdukcjiWyb. Przedmioty: Inżynieria ŚrodowiskaL. godz.Egz. IŚ Sem. I 1Ob.Rewitalizacja środowiska30 E 2Ob.Wentylacja i klimatyzacja w przemyśle30 3Wyb. Ochrona krajobrazu i kształtowanie środowiska 30 Sem. II 4Ob.Gospodarka surowcami i odpadami30 E 5Ob.Geotechnika w inżynierii środowiska30 6Wyb.Roboty inżynierskie w środowisku30 Suma godzin przedmiotów obowiązkowych120 Suma godzin do zaliczenia180

8 Blok II Przedmioty: Budownictwo L. godz.Egz. BUDOWNICTWO Sem. I 1 Ob.Mechanika ośrodków ciągłych 30 E 2 Ob.Mechanika zniszczenia i teorie plastyczności 30 3 Wyb.Inżynieria materiałowa w budownictwie 30 4 Wyb. Wybrane zagadnienia z budownictwa podziemnego 30 5 Wyb.Dynamika budowli 30 Sem. II 6 Ob.Diagnostyka i monitoring obiektów budowlanych 30 E 7 Ob. Metody numeryczne w budownictwie i geoinżynierii (ośrodek ciągły – MES, MRS, programy specjalistyczne) 30 8 Wyb.Budownictwo na terenach górniczych 30 9 Wyb. Metody stabilizacji podłoża gruntowego oraz skarp i zboczy 30 10 Wyb. Metody optymalizacji w projektowaniu procesów budowlanych 30 Suma godzin przedmiotów obowiązkowych120 Suma godzin do zaliczenia180 Ob.Górnictwo i Geologia InżynierskaWyb. Ob.Inżynieria ŚrodowiskaWyb. Ob.Inżynieria ProdukcjiWyb.

9 Blok II Przedmioty: Inżynieria ProdukcjiL. godz.Egz. Inżynieria Produkcji Sem. I 1 Ob.Wybrane zagadnienia inżynierii produkcji30 E 2 Ob.Zarządzanie wiedzą produkcyjną30 3 Wyb.Komputerowo zintegrowane zarządzanie30 Sem. II 4 Ob.Systemy wspomagania decyzji30 E 5 Ob.Prognozowanie w przedsiębiorstwie30 6 Wyb.Logistyka w przedsiębiorstwie30 Suma godzin przedmiotów obowiązkowych120 Suma godzin do zaliczenia180 Ob.Górnictwo i Geologia InżynierskaWyb. Ob.Inżynieria ŚrodowiskaWyb. Ob.BudownictwoWyb.

10 Blok III Ob.Inżynieria ŚrodowiskaWyb. Ob.BudownictwoWyb. Ob.Inżynieria ProdukcjiWyb. Przedmioty: Górnictwo i Geologia InżynierskaL. godz.Egz. GiGI Sem. I 1Ob.Zarządzanie strategiczne w przemyśle30 E 2Ob.Technika komputerowa w badaniach30 3Wyb.Technologie innowacyjne w górnictwie podziemnym30 Sem. II 4Ob. Techniczno-ekonomiczne aspekty pozyskiwania czystej energii 30 E 5Ob. Technologie innowacyjne w przetwórstwie surowców i odpadów 30 6Wyb.Technologie innowacyjne w górnictwie odkrywkowym30 7Wyb. Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu inżynierskim 30 Suma godzin przedmiotów obowiązkowych90 Suma godzin do zaliczenia180

11 Blok III Ob.Górnictwo i Geologia InżynierskaWyb. Ob.BudownictwoWyb. Ob.Inżynieria ProdukcjiWyb. Przedmioty: Inżynieria ŚrodowiskaL. godz.Egz. IŚ Sem I 1Ob.Monitoring w wentylacji i klimatyzacji30 E 2Ob.Monitoring środowiska wodnego30 3Wyb.Modelowanie systemów wentylacji i klimatyzacji30 Sem II 4Ob.Monitoring geotechniczny30 E 5Ob.Metrologia w wentylacji i klimatyzacji30 6Wyb.Modelowanie procesów geotechnicznych30 7Wyb.Modelowanie zlewni antropogenicznych30 Suma godzin przedmiotów obowiązkowych90 Suma godzin do zaliczenia180

12 Blok III Przedmioty: Budownictwo L. godz.Egz. BUDOWNICTWO Sem I 1 Ob.Zaawansowane metody planowania przedsięwzięć budowlanych. R.W.3.07.2014 30 E 2 Ob. Metody numeryczne w budownictwie i geoinżynierii II (ośrodki nieciągłe – Goodman, UDEC, 3DEC) 30 3 Wyb.Przyczyny awarii i katastrof budowlanych 30 4 Wyb. Niezawodność i trwałość obiektów budowlanych 30 5 Wyb. Wybrane metody analizy danych w badaniach naukowych 30 Sem II 6 Ob.Wybrane problemy budownictwa betonowego 30 E 7 Ob.Eksploatacja zasobów budowlanych 30 8 Wyb.Rewitalizacja urbanistyczna 30 9 Wyb.Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych 30 10 Wyb. Wybrane zagadnienia z rewaloryzacji zabytków 30 Suma godzin przedmiotów obowiązkowych 120 Suma godzin do zaliczenia 180 Ob.Górnictwo i Geologia InżynierskaWyb. Ob.Inżynieria ŚrodowiskaWyb. Ob.Inżynieria ProdukcjiWyb.

13 Blok III Przedmioty: Inżynieria Produkcji L. godz.Egz. Inżynieria Produkcji Sem I 1Ob.Modelowanie i symulacja w inżynierii procesów 30 E 2Ob. Efektywność, produktywność i organizacja przedsiębiorstw 30 3Wyb.Zarządzanie jakością 30 Sem II 4Ob.Zarządzanie innowacjami 30 E 5Ob.Zarządzanie projektami 30 6Wyb.Kształtowanie środowiska pracy 30 Suma godzin przedmiotów obowiązkowych120 Suma godzin do zaliczenia180 Ob.Górnictwo i Geologia InżynierskaWyb. Ob.Inżynieria ŚrodowiskaWyb. Ob.BudownictwoWyb.

14 Studia Doktoranckie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Założenia wg ustawy: Prawo o Szkolnictwie wyższym Organizacja przedmiotów: 1.10 godzin wykładu monograficznego wprowadzającego do zagadnienia. 2.Rozdanie na pierwszych zajęciach tematów do samodzielnego zgłębiania i opracowania w formie „eseju” – sprawozdania, prezentacji. 3.Wartościowe samodzielne opracowania mogą być skierowane do opublikowania. 4.W czasie 20 godz. zajęć doktoranci prezentują swoje prace, a prowadzący jest moderatorem dyskusji. 5.Doktorant w ciągu roku musi zaliczyć 6 przedmiotów, z których 4 są sztywno ustalone. Pozostałe 2 wybiera według swojego zainteresowania z oferty zawartych w danym bloku przedmiotów. 6.Po uzgodnieniu z kierownikiem SD doktorant może zaliczyć przedmioty wykładane na innych wydziałach, w tym również przedmioty w języku angielskim.


Pobierz ppt "Studia Doktoranckie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Zasady funkcjonowania Kraków, 17 stycznia 2013 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google