Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leczenie alergicznego nieżytu nosa i zapaleń zatok przynosowych w świetle najnowszych zaleceń ARIA i EPOS Artur Klimas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leczenie alergicznego nieżytu nosa i zapaleń zatok przynosowych w świetle najnowszych zaleceń ARIA i EPOS Artur Klimas."— Zapis prezentacji:

1 Leczenie alergicznego nieżytu nosa i zapaleń zatok przynosowych w świetle najnowszych zaleceń ARIA i EPOS Artur Klimas

2 Definicja nieżytu nosa Jest to stan zapalny błony śluzowej nosa z występującym co najmniej jednym z objawów takich jak: - uczucie zatkania nosa, - wyciek z nosa, - kichanie, - świąd. - NN - 35-40%, ANN - 25-31% wg bad. ECAP (Samoliński i wsp. 2007) wg ARIA - ANN dotyczy 10-25% populacji wg ARIA

3 Definicja ANN Alergiczny nieżyt nosa to schorzenie, wywołane przez reakcję błony śluzowej nosa wynikającą z kontaktu swoistych przeciwciał IgE z obecnym w otoczeniu alergenem. Zapalenie błony śluzowej nosa, któremu towarzyszą objawy obejmujące wyciek wydzieliny z nosa, kichanie, uczucie niedrożności nosa i/lub świąd... z często towarzyszącymi objawami ocznymi.

4 Tradycyjny podział Sezonowy ANN – alergia powodowana alergenami sezonowymi (czasami określanymi jako zewnątrzdomowe, np. pyłki traw i drzew)‏ Całoroczny ANN – alergia powodowana alergenami całorocznymi (czasami określanymi jako wewnątrzdomowe, np. roztocza kurzu, naskórek zwierząt domowych) Zawodowy ANN Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma W Polsce dokument ten został przyjęty przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne Polskie Towarzystwo Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Aktualny podział Okresowy ANN – że objawy występują przez mniej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż 4 tygodnie Przewlekły ANN – objawy występują przez więcej niż 4 dni w tygodniu i ponad 4 tygodnie

5  zaburzenia snu  utrudnienie wykonywania czynności codziennych, rekreacyjnych i(lub) uprawiania sportu  trudności w pracy lub nauce  uciążliwe objawy łagodny (-) umiarkowany lub ciężki (+)

6 Objawy ANN w badaniu przedmiotowym obrzęk śluzówki nosa obrzęk śluzówki nosa wydzielina śluzowo- surowicza wydzielina śluzowo- surowicza zaczerwienienie, bladość lub zasinienie śluzówki nosa zaczerwienienie, bladość lub zasinienie śluzówki nosa zmieniony szmer oddechowy zmieniony szmer oddechowy zaczerwienienie spojówek zaczerwienienie spojówek

7 Rhinitis allergica

8 Wpływ objawów alergicznego nieżytu nosa na jakość życia Objawy alergicznego nieżytu nosa o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego powodują: Zmęczenie i senność w ciągu dnia Mniejszą sprawność w czynnościach codziennych Obniżenie wydajności w pracy Obniżenie funkcji poznawczych Utrudnienie w uczeniu się, w tym gorsze wyniki egzaminów Niekorzystny wpływ na zachowanie młodych ludzi

9 Czy ograniczać kontakt z alergenami ?(ARIA) Tabela 3. Skuteczność metod ograniczania ekspozycji na alergeny wewnątrz pomieszczeń w leczeniu astmy i ANN MetodaWpływ na stężenie alergenuKorzyści kliniczne roztocze kurzu domowego pościel nieprzepuszczalna dla roztoczy nieznaczny u dorosłych brak korzyści (jakość danych A) u dzieci korzyść nieznaczna (jakość danych B) pranie pościeli w gorącej wodzie (55-60°C) nieznacznybrak (jakość danych A) usunięcie dywanów i miękkich wykładzin nieznacznybrak (jakość danych A) preparaty roztoczobójcze i(lub) kwas taninowy słabybrak (jakość danych A) zmniejszenie liczby przedmiotów gromadzących kurz brakbrak (jakość danych B) stosowanie odkurzaczy z wbudowanym filtrem HEPA i workiem na kurz o podwójnej grubości słabybrak (jakość danych B) usuwanie, pranie w gorącej wodzie lub zamrażanie miękkich zabawek brakbrak (jakość danych B)

10 Pozostaje nam farmakoterapia ! Tabela 3. Skuteczność metod ograniczania ekspozycji na alergeny wewnątrz pomieszczeń w leczeniu astmy i ANN zwierzęta domowe usunięcie kota lub psa z domusłabybrak (jakość danych B) zakaz przebywania zwierzęcia w pomieszczeniach mieszkalnych (w tym w sypialni) słabybrak (jakość danych B) stosowanie urządzeń oczyszczających powietrze z filtrami HEPA nieznacznybrak (jakość danych B) kąpanie zwierzęciasłabybrak (jakość danych B) usunięcie dywanów i miękkich wykładzin brakbrak (jakość danych B) stosowanie odkurzaczy z wbudowanym filtrem HEPA i workiem na kurz o podwójnej grubości brakbrak (jakość danych B) jednoczesne stosowanie kilku metod zmniejszających stężenie alergenu nieznacznynieznaczne (jakość danych B)

11 ARIA Rekomendacja leczenia ARIA = Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma. Bousquet et al. Allergy. 2003;58:192. Bousquet et al. Allergy. 2002;57:841. Immunoterapia Unikanie alergenu / ograniczenie ekspozycji na alergen Donosowe leki obkurczające bł. śluzową (<10 dni) lub doustne Miejscowo kromony Niesedatywny lek antyhistaminowy II generacji Steroid miejscowo Moderate severe intermittent Mild persistent Moderate severe persistent Mild intermittent leki antyleukotrienowe

12 Biodostępność 1. Bryson HM et al. Drugs 1992;43:760 2. Daley-Yates PT et al. Br J Clin Pharmacol 2001;51:103–105 3. Daley-Yates PT et al. Eur J Clin Pharmacol 2004;60:265–268 * biodostępność po podaniu donosowym

13

14 2007 European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps Co nowego w zapaleniu zatok - inna definicja ZNZP - inne spojrzenie na diagnostykę - inne spojrzenie na terapię (zgodnie z etiologią)

15 Zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa wg EPOS 2007 - definicja Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (rhinosinusitis) cechujące się co najmniej 2 objawami, z których jeden to: – blokada/niedrożność/zatkanie nosa lub – wyciek z nosa (przedni lub tylny) oraz – ból/rozpieranie w ok. twarzy – utrata lub osłabienie węchu

16 śluzowo-ropna wydz. pierwotnie w p.n.s. obrzęk bł. śluzowej w p.n.s. i/lub i/lub i/lub radiologiczne cechy zapalenia

17 Objawy dodatkowe Objawy dodatkowe  Ból głowy  Stany gorączkowe  Nieprzyjemny zapach z ust  Uczucie zmęczenia  Ból zębów  U dzieci również – kaszel – niepokój

18 Diagnostyka Diagnostyka  Rynoskopia przednia  Rynoskopia tylna  Badanie endoskopowe jam nosa  Badanie bakteriologiczne  Badanie cytologiczne  Badanie drożności nosa  Badanie węchu Diagnostyka obrazowa Diagnostyka obrazowa  RTG zatok przynosowych (niezalecane)  TK zatok przynosowych (standard)  RM zatok przynosowych (w wybranych przypadkach)

19 Ostre zapalenie zatok przynosowych (OZZP)  objawy trwają krócej niż 12 tygodni i całkowicie ustępują samoistnie lub po leczeniu  przeziębienie/wirusowe OZZP – objawy utrzymują się poniżej 10 dni  niewirusowe OZZP – nasilenie objawów po 5 dniach lub objawy utrzymują się po 10 dniach, ale krócej niż 12 tygodni Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (PZZP)  objawy utrzymują się dłużej niż 12 tygodni, nie ustępują całkowicie  PZZP z polipami nosa  PZZP bez polipów nosa

20 zapalenie - nie zawsze = zakażenie  Zakażenie bakteryjne wikła tylko 0,5 – 2% wirusowych zakażeń g.d.o.  Bakterie stwierdza się tylko w 60% przypadków OZNZP  W Stanach Zjednoczonych piąta najczęstsza przyczyna przepisywania antybiotyków (9% recept u dorosłych i 21 % recept u dzieci)

21 Ocena nasilenia objawów Wizualna skala analogowa VAS Wizualna skala analogowa VAS łagodne umiarkowane ciężkie łagodne umiarkowane ciężkie 0------------3---------------7-----------10 >5 – spadek QOL

22 Ostre zapalenie zatok przynosowych Ostre zapalenie zatok przynosowych Lekarz POZ - leczenie Obj. poniżej 5 dni lub o mniejszym nasileniu po tym okresie przeziębienie postępowanie objawowe

23 Ostre zapalenie zatok przynosowych Lekarz POZ - leczenie Obj. utrzymujące się lub nasilające się po 5 dniach obj. umiarkowane obj. ciężkie GKS miejscowo !!! antybiotyk brak efektu w 48h skieruj do specjalisty poprawa w 48h kontynuować leczenie 7-14 dni 

24 Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 Jun;16(3):226-30. Review of current guidelines related to the diagnosis and treatment of rhinosinusitis. Pearlman AN, Conley DB. Feinberg School of Medicine, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Northwestern University, Chicago, USA. 1. Nie nadużywać badań rtg 2. Leczenie p-zapalne GKS 3. Antybiotyk nie zawsze, a jeśli tak to + GKS

25 Antybiotykoterapia OZZP Antybiotykoterapię należy zastosować w przypadku: - ciężkiego przebiegu zakażenie, - obecności powikłań, - braku poprawy po 7-10 dniach leczenia kortykosteroidem donosowym, - oraz w przypadku pogorszenia po wstępnej poprawie klinicznej.

26 Leczenie OZZP Leczenie OZZP Antybiotyk – dorośli  Empirycznie I rzutu amoksycylina (2×1,5–2 g lub 3×1 g przez 7 dni) II rzutu amoksycylina z kwasem klawulanowym (2×1,5–2 g/125 mg przez 7–10 dni), makrolidy (np. klarytromycyna 2×500 mg przez 14 dni), cefuroksym (2×250–500 mg), moksyfloksacyna (1×400 mg przez 5–10 dni), cefotaksym (2×1 g i.v.), ceftriakson (1–2×1–2 g i.v.)

27 Leczenie OZZP Antybiotyk – dzieci  Empirycznie I rzutu amoksycylina (3. mż.–12 lat: 40–90 mg/kg mc. w 2–3 dawkach podzielonch przez 5–10 dni) II rzutu amoksycylina z kwasem klawulanowym (3. mż.–12 lat: 50–90 mg amoksycyliny/kg mc. w 2–3 dawkach podzielonch przez 7–10 dni, maks. dawka kwasu klawulanowego – 10 mg/kg mc.), makrolidy (np. klarytromycyna 12. rż.: dawkowanie jak u dorosłych)

28 Leczenie OZZP Leczenie OZZP Zastosowanie antybiotyków II rzutu  Antybiotyki stosowane w ostatnim miesiącu  Oporność bakterii na antybiotyki I rzutu na danym terenie  Niepowodzenie leczenia antybiotykiem I rzutu  Alergia lub nietolerancja na beta-laktamy  Niepowikłane zapalenie zatoki czołowej lub klinowej  Wczesny nawrót choroby  Powikłania zapalenia zatok

29 Rynolit

30 Rynolit w badaniu TK

31 Kolec przegrody nosa

32 Dziękuję za uwagę Polipy nosa


Pobierz ppt "Leczenie alergicznego nieżytu nosa i zapaleń zatok przynosowych w świetle najnowszych zaleceń ARIA i EPOS Artur Klimas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google