Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. inż. Andrzej Minasowicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. inż. Andrzej Minasowicz"— Zapis prezentacji:

1 Dr hab. inż. Andrzej Minasowicz
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM W DYNAMICZNYM I NIESTABILNYM OTOCZENIU GOSPODARCZYM Dr hab. inż. Andrzej Minasowicz FCIOB, SIDIR, PSMB, EurBE Mikołajki, Listopad 2012

2 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych menedżerów budowlanych
zgodnie z systemem certyfikacji AEEBC (Association of European Building Surveyors and Construction Experts ) sposobem na zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym w niestabilnym otoczeniu gospodarczym. Mikołajki, Listopad 2012

3 Zawartość prezentacji:
Europejski system certyfikacji i uznawania kwalifikacji menedżerów budowlanych prowadzony przez AEEBC Biblioteka Menedżera Budownictwa finansowana ze środków UE w ramach programu Leonardo da Vinci Certyfikat EurBE jako system rozpoznawania kwalifikacji menedżerów budowlanych w Unii Europejskiej Mikołajki, Listopad 2012

4 Association of European Building Surveyors and Construction Experts ?
Czym jest Association of European Building Surveyors and Construction Experts ? Mikołajki, Listopad 2012

5 Kto należy do Association of European Building Surveyors and Construction Experts ?
Union Belge des Géomètres-Experts Compagnie Française des Experts Construction Konstruktørforeningen Bundesverband Deutscher Bausachverstaendiger e.V. – BBauSV Consiglio Nazionale Geometri NBVK Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen The Society of Chartered Surveyors Ireland Chartered Institute of Building (Ireland) The Royal Institution of Chartered Surveyors Association of Building Engineers Chartered Institute of Building Chartered Institute of Architectural Technologists Consejo General de la Arquitectura Técnica de España Polish Association of Building Managers Svenska Byggingenjörers Riksförbund SBR Rakennusmestarit Ja –Insinöörit amk RKL (Finnish Construction Managers and Engineers) Mikołajki, Listopad 2012

6 Na czym polega działalność
Association of European Building Surveyors and Construction Experts ? Promowanie uznawania kwalifikacji Akredytacja/Certyfikacja EurBE Tworzenie polityki współpracy organizacji Działania na rzecz Platformy AEEBC-EurBE w Europie Określenie optymalnego poziomu kompetencji poprzez opracowanie bazy podręczników Mikołajki, Listopad 2012

7 Common Learning Outcome for Construction Managers in EU part I
Leonardo da Vinci Common Learning Outcome for Construction Managers in EU part I Model certyfikacji i wzajemnego uznawania kwalifikacji menedżerów i inżynierów budowlanych w Unii Europejskiej – opracowanie bazy podręczników dla podyplomowych studiów uzupełniających Mikołajki, Listopad 2012

8 BIBLIOTEKA MENEDŻERA BUDOWLANEGO:
Zarządzanie finansami w budownictwie (Financial Management in Construction) Zarządzanie zasobami ludzkimi w budownictwie (Human Resources Management) Partnerstwo w budownictwie (Partnering in Construction) Zarządzanie firmą budowlaną (Commercial Management) Zarządzanie nieruchomościami (Real Estate Management) Zarządzanie projektem w budownictwie (Project Management) Zarządzanie budową (Construction Management) Mikołajki, Listopad 2012

9 Common Learning Outcome for Construction Managers in EU PART II
Leonardo da Vinci Common Learning Outcome for Construction Managers in EU PART II Model certyfikacji i wzajemnego uznawania kwalifikacji menedżerów i inżynierów budowlanych w Unii Europejskiej – opracowanie bazy podręczników dla podyplomowych studiów uzupełniających (2009 – 2011) Mikołajki, Listopad 2012

10 Opracowano następujące podręczniki:
-Zarządzanie ryzykiem w budownictwie (Risk Management in Construction) -Zarządzanie procesami budowlanymi i Lean Construction (Lean Management in Construction) -Metody komputerowe w zarządzaniu projektami budowlanymi (Computer Methods in Management of Construction Projects) -Projekty PPP w budownictwie (PPP Projects in Construction) -Zarządzanie wartością w budownictwie (Value Management in Construction) -Najlepsze praktyki w projektach budowlanych (Good Practice in Construction Projects) Mikołajki, Listopad 2012

11 Dyrektywa UE o Rozpoznawaniu Kwalifikacji Zawodowych
30 września 2005 roku Ogólna Dyrektywa UE 2005/36/EEC o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Zawodowych stała się obowiązującym prawem. Ma ona na celu ułatwienie, w miarę możliwości, przepływu sił roboczych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Dyrektywa o uznaniu zawodów (równoważności) a nie harmonizacji kwalifikacji zawodowych. Standardy, dyrektywy oraz cele poszczególnych państw różnią się pomiędzy sobą i w tym celu należy ustanowić pewne równoważności oraz zharmonizować reguły wśród krajów Unii Europejskiej biorących udział w programie. Mikołajki, Listopad 2012

12 Kategorie członkowstw AEEBC
Mikołajki, Listopad 2012

13 EurBE uznawanie kwalifikacji
Równoważność/ Porównywalność Podstawa umów o wzajemności Europejskie Zawodowe Normy Stworzenie zasad przemieszczania Mikołajki, Listopad 2012

14 Certyfikat EurBE Certyfikaty EurBE są pierwszym krokiem w rozwoju wspólnej platformy: Ustanawiają normy, przy udziale organizacji zawodowych i właściwych organów, w zakresie oceny wymogów kształcenia. Wspierają integrację i harmonizację różnych edukacyjnych/zawodowych struktur przez państwa członkowskie UE. Mikołajki, Listopad 2012

15 Jak zdobyć kartę EurBE ? Mikołajki, Listopad 2012

16 System EurBE zapewnia wykwalifikowanym specjalistom z całej Europy uznanie ich zawodowych kwalifikacji i certyfikację na szczeblu europejskim jak i krajowym. Profesjonalny tytuł „EurBE” – Europejski Ekspert Budowlany – przyznawany jest kandydatom, którzy spełniają wymagania AEEBC odnośnie kompetencji i doświadczenia zawodowego. Mikołajki, Listopad 2012

17 (w zależności od kraju, w którym działają),
Kandydaci podlegają ocenie odpowiedniego Krajowego Komitetu Monitorującego AEEBC (w zależności od kraju, w którym działają), a następnie Europejskiego Komitetu Monitorującego AEEBC. Mikołajki, Listopad 2012

18 Do ubiegania się o przyznanie tego tytułu mają prawo pracownicy firm, uczelni i członkowie stowarzyszeń zrzeszonych w AEEBC. Kandydaci oceniani są na podstawie ich wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz stosowania się do zasad Kodeksu Postępowania i Etyki AEEBC. Mikołajki, Listopad 2012

19 Stopień naukowy zdobyty na uczelni z listy AEEBC
Stopień naukowy zdobyty poza obszarem AEEBC ŚCIEŻKI DO EUR BE Stopień naukowy z dziedziny niespokrewnionej Specjalny przypadek Brak stopnia naukowego, Tytuł inżyniera lub licencjata tytułu inżyniera lub licencjata Brak standardowego wykształcenia Co najmniej 3 letnie studia z listy Stopień naukowy uznany za równoważny ze stopniem z listy Pełne członkowstwo organu AEEBC 3 letnie studia na uznanym uniwersytecie 20 lat doświadczenia zawodowego 2 lata doświadczenia zawodowego 4 lata doświadczenia zawodowego 10 lata doświadczenia zawodowego 15 lata doświadczenia zawodowego 2 sędziów Przegląd kariery zawodowej Eur BE Mikołajki, Listopad 2012

20 Możliwość składania wniosku o przyznanie EurBE istnieje tylko w państwach, w których istnieje Krajowy Komitet Monitorujący (National Monitoring Committee – NMC), działający w ramach organizacji stowarzyszonej z AEEBC. Polski Komitet składa się z członków Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa (PSMB) Ankieta do składania wniosków istnieje na stronie . Mikołajki, Listopad 2012

21 Krajowy Komitet Monitorujący
Proces rejestracji do tytułu EurBE prowadzi Krajowy Komitet Monitorujący (National Monitoring Committee – NMC). W przypadku naszego kraju zarządem NMC są członkowie naszego stowarzyszenia, w osobach: 1. Andrzej Minasowicz – przewodniczący NMC Paweł Nowak – członek NMC Janusz Zaleski – członek NMC Mikołajki, Listopad 2012

22 Korzyści płynące z tytułu zostania Członkiem EurBE
Członkostwo rozpoznawalnego europejskiego stowarzyszenia profesjonalnego Dostęp do lobbowania i bycia reprezentowanym na poziomie rządów państw oraz Komisji Europejskiej Tytuł EurBE daje możliwości uwzględnienia na stronie internetowej, we wspólnym marketingu i materiałach public relations Możliwości nawiązywania współpracy z podobnymi organizacjami, z całej Europy, zrzeszającymi podobne zawody – możliwość utworzenia „sieci transferu wiedzy” i relacji biznesowych Mikołajki, Listopad 2012

23 Korzyści płynące z tytułu EurBe
Dostęp do forum internetowego, zastrzeżonego tylko dla członków AEEBC, zawierającego dokumenty, publikacje, oraz wiadomości dotyczące AEEBC i europejskich informacji biznesowych Możliwość uczestnictwa a spotkaniach, seminariach oraz warsztatach AEEBC Możliwość wspólnego szkolenia i rozwoju zawodowego wraz z innymi członkami AEEBC Mikołajki, Listopad 2012

24 W ramach projektów współpracowaliśmy z:
- POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Wydział Inżynierii Lądowej, Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie, POLSKA - ASSOCIATION OF BUILDING SURVEYORS AND CONSTRUCTION EXPERTS (AEEBC), BELGIA - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA (PUV), HISZPANIA - UNIVERSITY OF SALFORD (UOS), WIELKA BRYTANIA - TECHNICAL UNIVERSITY OF DARMSTADT (TUD), NIEMCY - UNIVERSIDADE DO MINHO (UMINHO), PORTUGALIA - KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN (KHK), BELGIA - CHARTERED INSTITUTE OF BUILDING (CIOB), WIELKA BRYTANIA - CHARTERED INSTITUTE OF BUILDING IRELAND (CIOBIE), IRLANDIA - POLSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA, (PSMB), POLSKA - POLISH BRITISH CONSTRUCTION PARTNERSHIP (PBCP), POLSKA Mikołajki, Listopad 2012

25 Kevin Sheridan (Prezes AEEBC) wręcza Januszowi Zaleskiemu dokument potwierdzający nadanie tytułu EurBE

26 Alan Crane (Prezes CIOB) podczas spotkania AEEBC w Warszawie 18. 11
Alan Crane (Prezes CIOB) podczas spotkania AEEBC w Warszawie r.

27 Prof. Christof Motzko (Uniwersytet Techniczny w Darmstadt) podczas spotkania AEEBC w Warszawie r.

28 Trevor Mole (Generalny sekretarz AEEBC) podczas prezentacji Stadionu Narodowego w Warszawie

29 PodziękowaniaTrevora Mole’a podczas spotkania AEEBC w Warszawie 18. 11
PodziękowaniaTrevora Mole’a podczas spotkania AEEBC w Warszawie r.

30 Spotkanie AEEBC w Manchester - listopad 2012

31 Spotkanie AEEBC w Manchester - listopad 2012

32 Dziękuję za uwagę a.minasowicz@il.pw.edu.pl psmb@psmb.pl
Mikołajki, Listopad 2012


Pobierz ppt "Dr hab. inż. Andrzej Minasowicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google