Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdrowe relacje z pracownikami – przykłady dobrych praktyk. Wojciech Homola.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdrowe relacje z pracownikami – przykłady dobrych praktyk. Wojciech Homola."— Zapis prezentacji:

1 Zdrowe relacje z pracownikami – przykłady dobrych praktyk. Wojciech Homola

2 Pracownik w formie! 1. Zdrowy człowiek to szczęśliwy człowiek 2. Wspieranie zdrowia pracowników się opłaca, gdy myślimy strategicznie o swoim biznesie! 3. Starzejące się społeczeństwo oraz coraz większa świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą cywilizacja, każe nam nauczyć się żyć na nowo. 4. Zwiększy się liczba osób korzystających ze świadczeń medycznych, ale z drugiej strony będziemy bardziej świadomie dbać o swoją kondycję i zdrowie. 5. Pracodawco daj przykład!

3 Profilaktyka, promocja zdrowia i edukacja, czyli zdrowie w zalążku ! 1. Prowadzenie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych przynosi w krótszej lub dłuższej perspektywie wymierne korzyści dla społeczeństwa w postaci m.in.: zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów, zmniejszenia ilości osób z powikłaniami chorób i trwałym inwalidztwem, zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnym stadium rozwoju, jak również obniżenie kosztów leczenia. 2. Na każdym etapie działań profilaktycznych znaczącą rolę odgrywa edukacja zdrowotna. 3. Zdrowie = zasób

4 Praca na zdrowie? 1. Działania z obszaru promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej podejmowane przez pracodawców można podzielić na dwie kategorie: - obowiązkowe (wynikające m.in. z przepisów Kodeksu Pracy) - dobrowolne (są to działania wykraczające poza obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny pracy). 2. Kluczową zasadą działań z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy jest zmiana podejścia do pracowników

5 Promocja zdrowia w miejscu pracy interwencje w środowisku pracy działania ponadnormatywne działania organizacyjne wpływ na styl życia pracowników Obszary promocji zdrowia w miejscu pracy

6 - styl życia w 50% odpowiada za nasze zdrowie, dlatego też pracodawcy są ważnym graczem w walce o zdrowie swoich pracowników, a ich aktywność w tym temacie jest szczególnie ceniona. Analizując działania w tym obszarze (europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw) wskazać można na najczęściej poruszane tematy: 1. prawidłowe odżywianie się (np. zdrowa żywność na stołówce pracowniczej, bezpłatna dystrybucja warzyw wśród pracowników), 2. aktywność fizyczna (np. pokoje do ćwiczeń, sale fitness czy tereny rekreacyjne wokół firmy udostępniane pracownikom i ich rodzinom), 3. przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu (np. dedykowane szkolenia tematyczne), Zdjęcia wybranych siedzib firmy Google

7 4. walka z uzależnieniami i używkami (np. spotkania edukacyjne, konkursy dla wytrwałych w walce z rzucaniem nałogu – nagradzanie indywidualnych zachowań, ograniczenie miejsc, w których można wypalić papierosa), 5. reagowanie na nowe czynniki ryzyka i choroby (np. zakup dodatkowych usług medycznych dla pracowników i ich rodzin, szczepienia ochronne np. na grypę w sezonie jesiennym, szczepienia na WZW typu A dla pracowników - przede wszystkim dystrybucyjnych).

8 Zdrowie w miejscu pracy – dobre praktyki Polityka prozdrowotna danej firmy powinna być planowana w oparciu o profil działalności, jak i potrzeby pracowników. Skuteczność działań zależy w głównej mierze od ich jakości oraz akceptacji przez pracowników. Działania prewencyjne realizowane przez przedsiębiorstwa mogą prezentować się w postaci wszelkich akcji, kampanii, projektów, jak i rozbudowanych programów (profilaktycznych i interwencyjnych). Działania prewencyjne – w tym przede wszystkim szczepienia – stanowią jedno z najbardziej opłacalnych i dostępnych środków działania w dziedzinie zdrowia publicznego.

9 Bank BPH – zdrowy tryb życia pracowników i ich rodzin Profil firmy Liczba pracowników: 6869 Sektor: Bankowość Odbiorcy: Pracownicy i ich rodzina Profil firmy Liczba pracowników: 6869 Sektor: Bankowość Odbiorcy: Pracownicy i ich rodzina Bank BPH traktuje priorytetowo kwestie związane z jakością życia swoich pracowników. Czuje się odpowiedzialny za zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym, a pracą. Wspólnie z GE firma sfinansowała kampanię HealthAhead. Skierowana jest do pracowników i ich rodzin, a jej głównym założeniem jest szeroko pojęta promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna. HealthAhead to program długoterminowy, koncentrujący się na takich aspektach, jak: edukacja i prewencja, zdrowe odżywianie, walka z dymem tytoniowym, aktywność fizyczna, zarządzanie stresem.

10 W banku powołane zostały zespoły, których członkowie odpowiedzialni są za upowszechnianie i rozwój kultury zdrowia w miejscu pracy. Jednym z założeń programu jest uzyskanie statusu lokalizacji certyfikowanej HealthAhead, co wiąże się ze spełnieniem szeregu wytycznych, dotyczących realizacji działań zdrowotnych skierowanych do pracowników. W ramach kampanii HealthAhead organizowane są akcje zdrowotne, podczas których pracownicy i ich rodziny mogą skorzystać z konsultacji specjalistów, badań profilaktycznych oraz szczepień. Podczas eventów skosztować można zdrowych produktów, nie brakuje też atrakcji sportowych. Firma podejmuje także walkę z dymem tytoniowym. W siedzibach banków zlikwidowano palarnie, a osoby palące liczyć mogą na specjalną antynikotynową terapię zastępczą. Bank BPH podejmuje także działania zmierzające do redukcji stresu pracowników. W związku z tym prowadzone są szkolenia z zarządzania stresem, stworzone też zostały pomieszczenia relaksu, które służyć mają jako miejsce odpoczynku.

11 Danone Sp. z o.o. – Firma przyjazna rodzicom Profil firmy Liczba pracowników: 1421 Sektor: Przemysł mleczarski Odbiorcy: Pracownicy i ich rodzina Profil firmy Liczba pracowników: 1421 Sektor: Przemysł mleczarski Odbiorcy: Pracownicy i ich rodzina Program Firma przyjazna rodzicom prowadzony jest w Danone od 2008r. Powstał w odpowiedzi na potrzeby pracowników przedsiębiorstwa – zarówno mam, jak i ojców, z których wynikało, że konieczne jest wsparcie w zachowaniu równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Po rozmowach z pracownikami wyłoniły się pomysły, z których ostatecznie do wdrożenia wybranych zostało 20.

12 Działania prowadzone w ramach programu pogrupowano w 4 następujące obszary pozytywne nastawienie i bezpieczeństwo, równowaga między życiem prywatnym a zawodowym, elastyczność oraz wsparcie. Kobietom stworzono możliwość skorzystania z porodu rodzinnego – w 2009r. zdecydowało się na to 17 kobiet. Młode mamy skorzystać mogą z miesiąca dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Po jego zakończeniu powrót do pracy ułatwia tzw. ścieżka powrotu oraz sześciomiesięczny okres ochronny - przez pierwsze 2 miesiące można również skorzystać z sześciogodzinnego dnia pracy. Dla kobiet został także przygotowany pokój do karmienia, dostosowany do potrzeb młodych mam i dzieci.

13 W 2009 w firmie urodziło się 91 dzieci, wydano 91 wyprawek, a 72 młodych ojców skorzystało z dodatkowego dnia urlopu. 86 dzieci zostało zaszczepionych przeciwko pneumokokom. Łącznie z zaproponowanych udogodnień skorzystało ponad ¾ uprawnionych. Program umożliwia zachowanie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym, co zwiększa zaufanie pracowników do firmy oraz ich motywację, a tym samym efektywność pracy.

14 Nestlé Polska – Szkolenia żywieniowe Liczba pracowników: 3082 Sektor: Przemysł spożywczy Odbiorcy: Pracownicy Liczba pracowników: 3082 Sektor: Przemysł spożywczy Odbiorcy: Pracownicy W 2007r. firma rozpoczęła projekt szkoleń żywieniowych Inteligencja Żywieniowa (Nutrition Quotient) dla wszystkich pracowników na świecie. Celem programu jest dostarczenie wiedzy pracownikom, a tym samym budowa wizerunku firmy jako zaufanego eksperta w dziedzinie żywienia, zdrowia i dobrego samopoczucia.

15 Szkolenia żywieniowe trwały rok i objęły wszystkich pracowników firmy. Przygotowane zostały w 3 modułach: podstawowym, zaawansowanym i specjalistycznym, w zależności od stopnia zaangażowania pracownika w proces tworzenia produktów i komunikacji z konsumentami. Warsztaty żywieniowe pro­ wadzone były przez pracowników firmy - specjalistów ds. żywienia, którzy zostali wcześniej przygotowani do pełnienia roli trenerów żywieniowych. Tematyka szkoleń obejmowała informacje z zakresu prawidłowego odżywiania się nie tylko dla dorosłych, ale również i dzieci. Z warsztatów skorzystali także partnerzy biznesowi.

16 Ze szkoleń żywieniowych Nestlé Polska skorzystało prawie 1700 pracowników (70% zatrudnionych). Ich efektywność mierzona była dwiema drogami: 1. Monitorowanie stanu wiedzy żywieniowej uczestników przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu. 2. Ankieta oceniająca trenerów szkoleniowych oraz po­ziom przydatności i sposób wykorzystania wiedzy (przeprowadzana po każdym szkoleniu). Wyniki ankiet wskazały, iż szkolenia zostały pozytywnie ocenione przez pracowników, a wiedza z zakresu żywienia wykorzystywana jest do zmian nawyków żywieniowych. Ponadto dzięki szkoleniom pracownicy mogą lepiej zrozumieć przemiany zachodzące w firmie.

17 Skuteczny program zdrowotny w miejscu pracy – jak go zrealizować? Przykładowy program CSR skierowany do pracowników – przykład 1 Zdrowie pracowników i kontrahentów – profilaktyka WZW A 1. Analiza sytuacji wyjściowej – definicja problemu – w związku z dystrybucją żywności i szerokim łańcuchem dostaw - problemem jest wysokie narażenie na zakażenie WZW typu A oraz związana z nim czasowa absencja pracowników. 2. Wyodrębnienie kluczowej grupy interesariuszy – przy tak zdefiniowanym problemie społeczno-ekonomicznym kluczową grupą interesariuszy programu są pracownicy wraz z kontrahentami (hurtownicy, przewoźnicy). Edukacja musi obejmować także bezpośrednie otoczenie pracowników.

18 Podstawowe cele programu: a.) perspektywa strategiczna - długoterminowym celem programu jest dostarczenie wiedzy pracownikom i kontrahentom na temat profilaktyki (właściwej higieny) oraz zagrożeń płynących z zachorowania na WZW typu A (powikłania, szkodliwość społeczna itp.) b.) perspektywa krótkoterminowa – taktyczna – zachęcenie do szczepień przeciw WZW A i przeprowadzenie ich wśród pracowników i kluczowych kontrahentów biorących udział w łańcuchu dystrybucji żywności. Podstawowe kanały komunikacji – wewnętrzna komunikacja offline (czyli materiały informacyjne) oraz komunikacja online ( m. in. obejmująca działania na stronie firmowej oraz komunikację mailową, intranetową i sms).

19 Kluczowe elementy programu a.) broszury i plakaty dla pracowników i kluczowych kontrahentów informujące o zagrożeniach płynących z zachorowań na WZW typu A, b.) edukacja skierowana do kontrahentów - uświadomienie o istniejącym zagrożeniu i współodpowiedzialności za zdrowie pracowników i jakość produktów, c.) pełna oferta edukacyjna na stronie firmowej i w intranecie - o ile firma dysponuje intranetem – warto materiał edukacyjny wprowadzić do obiegu on-line łącznie z interaktywnym kalendarzem szczepień – czyli aplikacją umożliwiającą zapisanie się na konkretny termin szczepień, d.) mailing do pracowników i kontrahentów lub sms-y przypominające o terminach szczepień oraz możliwości zapisania się na nie (jeśli firma nie wykorzystuje intranetu).

20 Zdrowie dzieci w twoich rękach – pakiet pediatryczny Przykładowy program CSR skierowany do pracowników – przykład 2 1. Analiza sytuacji wyjściowej - definicja problemu – wśród szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) w Programie Szczepień Ochronnych nie wymienia się obecnie szczepień przeciw pneumokokom i rotawirusom.

21 2. Podstawowe cele programu: perspektywa strategiczna - długoterminowym celem programu jest dostarczenie wiedzy pracownikom (młodym rodzicom) i ich rodzinom na temat najczęściej występujących chorób zakaźnych u dzieci oraz wskazanie korzyści wynikających ze stosowania szczepień zalecanych, perspektywa krótkoterminowa – taktyczna – to zachęcenie do szczepień przeciw pneumokokom i rotawirusom (dzieci pracowników) oraz umożliwienie ich przeprowadzenia

22 3. Podstawowe kanały komunikacji: a) wewnętrzna komunikacja offline (czyli materiały informacyjne) b) komunikacja online ( m.in. obejmująca działania na stronie firmowej oraz komunikacje mailową, intranetową i sms) 4. Kluczowe elementy programu a) przede wszystkim ze względu na edukacyjny charakter działań przygotowane powinny być broszury dla pracowników informujące o zagrożeniu i o możliwej profilaktyce najczęstszych zakażeń występujących u dzieci do lat 2, b) bardzo ważnym elementem programu powinna być edukacja na temat roli szczepień ochronnych w profilaktyce infekcji spowodowanych przez pneumokoki i rotawirusy, c) zakładka edukacyjna na stronie firmowej, łącznie z aplikacją umożliwiającą zapisanie się na termin szczepień.

23 Przykładowy program CSR– przykład 3 Profilaktyka raka szyjki macicy 1. Analiza sytuacji wyjściowej - definicja problemu - obecnie profilaktyczne szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka HPV obejmują przede wszystkim dziewczynki w wieku 9-11 lat oraz młode kobiety (do 26 roku życia). Ponieważ rak szyjki macicy jest drugim co do częstotliwości występowania typem raka u kobiet i trzecią onkologiczną przyczyną śmierci kobiet na świecie - profilaktyka oraz zmiana nawyków zdrowotnych (regularna cytologia) powinny być traktowane szczególnie poważnie w programach CSR firm zatrudniających dużo kobiet.

24 2. Wyodrębnienie kluczowej grupy interesariuszy – możemy przyjąć dwa modele w przypadku grupy interesariuszy: model bezpośredni – młode pracownice firmy i model pośredni – córki pracowników firmy w wieku odpowiednim do zaszczepienia przeciw HPV 3. Podstawowe cele programu: a) perspektywa strategiczna - długoterminowym celem programu jest edukacja pracownic i ich rodzin na temat raka szyjki macicy oraz wypracowanie nawyku regularnego przeprowadzania badań cytologicznych, b) perspektywa krótkoterminowa – taktyczna – to zachęcenie do szczepień przeciw HPV pracownic młodszych lub córek pracowników.

25 4. Podstawowe kanały komunikacji: a) wewnętrzna komunikacja offline (czyli materiały informacyjne) b) komunikacja online ( m.in. obejmująca działania na stronie firmowej oraz komunikację mailową, intranetową i sms) 5. Kluczowe elementy programu: a) przede wszystkim ze względu na edukacyjny charakter działań przygotowane powinny być broszury dla pracowników informujące o zagrożeniu i możliwej profilaktyce raka szyjki macicy (ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki skierowanej do córek) b) bardzo ważnym elementem programu powinna być edukacja na temat roli cytologii w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy - zakładka edukacyjna na stronie firmowej łącznie z aplikacją umożliwiającą zapisanie się na termin szczepień c) możemy także przeprowadzić mailing do pracowników lub wykorzystać bramkę sms przypominającą o terminach szczepień, możliwości zapisania się na stronie firmowej lub w kadrach.

26

27 Co planujemy zrobić by zwiększyć zaangażowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w działania z obszaru promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej? 1. Druk i dystrybucja broszury do firm w Polsce wraz z krótką ankietą do działów CSR (marketing i PR, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna) Cel: zapoznanie się z działaniami firm, ewentualnymi problemami i przyczynami małej aktywności w dziedzinie CSR ( ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zdrowia).

28 Co planujemy zrobić by zwiększyć zaangażowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w działania z obszaru promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej? 2. Utworzenie bazy osób zajmujących się działaniami z obszaru CSR oraz HR w firmach. 3. Profity – każda osoba, która wypełni ankietę otrzyma zniżkę na kolejną edycję Forum Know Health, zostaną także rozlosowane bezpłatne pakiety.

29 CSR w miejscu pracy – nowe rozwiązanie! Czego wciąż brakuje? - brak systemowego rozwiązania, - niewystarczający poziom wiedzy pracodawców na temat działań z obszaru CSR, - brak kompleksowego wsparcia dla firm, które chciałby rozpocząć wdrażanie działań z obszaru CSR, - za niska liczba podmiotów z obszaru MŚP realizująca działania społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozwiązanie: Wytworzenie innowacyjnego modelu wspierającego przedsiębiorców w prowadzeniu aktywnej polityki zrównoważonego rozwoju.

30 Zadania: 1. Analiza aktualnego stanu działań i potrzeb, 2. Pogłębienie wiedzy z tematyki CSR i nabycie umiejętności w aspekcie wdrażania działań z tego obszaru(pracodawcy, pracownicy) poprzez realizację seminariów, szkoleń, konferencji i doradztwa, 3. Opracowanie wstępnego modelu CSR i jego walidacja, 4. Opracowanie 4 kompleksowych i innowacyjnych modeli CSR (dostosowanych do potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw), 5. Wdrożenie systemu certyfikacji Firma odpowiedzialna społecznie

31 Gdzie szukać więcej informacji ? Dziękuję za uwagę ! Publikacja powstała dzięki grantowi firmy GSK

32 Nowości KH w 2013 roku! Kampania społeczna Polska w Formie


Pobierz ppt "Zdrowe relacje z pracownikami – przykłady dobrych praktyk. Wojciech Homola."

Podobne prezentacje


Reklamy Google