Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Konsultacje społeczne w ramach projektu systemowego KAPITAŁ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Konsultacje społeczne w ramach projektu systemowego KAPITAŁ"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Konsultacje społeczne w ramach projektu systemowego KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Zdolność (potencjał) regionu do generowania nowych wartości w oparciu o już posiadane zasoby Kapitał Intelektualny

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 Założenie Istnieje zbieżność między poziomem kapitału intelektualnego a poziomem konkurencyjności regionu w sensie gospodarczym. Kapitał intelektualny ma charakter wielopoziomowy - na jego cechy oddziałują odmienne czynniki w zależności od poziomu organizacji życia społecznego: cechy mieszkańców regionu, właściwości instytucji, organizacji (głównie gospodarczych) i małych grup (jak rodziny, czyli gospodarstwa domowe) w obrębie regionu oraz bliżej niesprecyzowane cechy regionu, wpływające na oba poprzednie poziomy.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4 Współczesna gospodarka nazywana jest bardzo często sieciową, ponieważ o sukcesie ekonomicznym coraz częściej decydują właśnie powiązania i połączenia pomiędzy różnymi aktorami rynkowymi.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5 Kreowanie dużej liczby połączeń zwiększa możliwości sukcesu poszczególnych miast, regionów, państw. Relacyjność i sieciowość stają się współcześnie nadrzędnymi zasadami organizującymi życie społeczno-gospodarcze mieszkańców rozwiniętych krajów świata.

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6 Jaki poziom kapitału intelektualnego prezentuje Twój powiat?

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7 Diagnoza zasobów regionu, ich opis. Charakterystyka lokalnych uwarunkowań. Zlokalizowanie lokalnych obszarów konkurencyjności – wewnętrznych mechanizmów rozwoju. Wybrane wyniki i wnioski z przeprowadzonych w projekcie badań Lubelskie pod lupą

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8 Dostrzegamy konieczność współpracy Mieszkańcy Lubelszczyzny w coraz większym stopniu dostrzegają i rozumieją konieczność nawiązywania współpracy z bardzo różnymi, często geograficznie oddalonymi od siebie miejscowościami i instytucjami, doceniają siłę działania w sieci i dążą do przezwyciężenia strukturalnych (kulturowych i ekonomicznych) barier współdziałania.

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9 Region lubelski charakteryzuje duże zróżnicowanie historyczne, gospodarcze i kulturowe. W związku z tym poziom kapitału relacyjnego na poziomie województwa jest niski. Mieszkańcy, instytucje samorządowe dopiero uczą się wykorzystywać potencjał sieci na poziomie powiatowym, ponadpowiatowym i ogólnowojewódzkim (regionalnym).

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10 Niski poziom tożsamości regionalnej Lubelszczyzna jest regionem bardzo podzielonym. Potencjał Lubelszczyzny wynikający min. z jej położenia geograficznego nie jest praktycznie wykorzystywany.

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11 Lubelszczyzna ma bardzo złą promocję w mediach: np. w serialach telewizyjnych: Ranczo - zaściankowy obraz regionu, Wszystko przed nami- Lublin jako miasto, w którym rządzą układy i korupcja. Dlaczego nie zainwestowałeś we wschodniej Polsce?

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12 Brak rzeczywistego dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym i wojewódzkim sprawia, że mieszkańcy nie wykorzystują w pełni potencjału obszarów, które bardzo dobrze znają.

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13 Jacy jesteśmy? 49% mieszkańców wsi uważa, że demokracja jest raczej dobrą formą rządów 37,8% badanych brało udział w wyborach do parlamentu krajowego, 37,1% badanych brało udział w wyborach do władz lokalnych 10,5% badanych było zaangażowanych w działania na rzecz społeczności lokalnej 29,4% nie działa na rzecz organizacji pożytku publicznego 15% respondentów w rozliczeniu PIT wpisało organizację pożytku publicznego

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 14 W 2000 r. było mieszkańców. W ciągu 10 lat ubyło ok. 54 tys. Mieszkańców (wielkość Puław) Prognoza na 2035 r. – 1 850,00 tyś. Jest nas coraz mniej

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15 Niemal 65% maturzystów karierę naukowo-zawodową planuje poza Lubelszczyzną. Wiedza ze studiów jest wykorzystywana prze 20% studentów. Szansę znalezienia pracy po ukończeniu studiów widzi zaledwie 7% studentów. 44,5% badanych nie znało żadnego języka obcego. Edukacja – niepokojące statystyki

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16 RYNEK PRACY 57,6% osób aktywnych zawodowo w przedziale wiekowym lat 85,6% aktywnych zawodowo w przedziale lat 41,2% aktywnych zawodowo w przedziale wiekowym powyżej 50 lat 26,4% zadeklarowało zgodność pracy z kwalifikacjami Mieszkańcy Lubelszczyzny nie są skłonni do podejmowania ryzyka zawodowego (migracje zarobkowe, zmiana kwalifikacji). Prognozy społeczno-gospodarcze dotyczące transformacji rynku pracy w Polsce wskazują na konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego i otwartego podejścia do zmian

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17 PRZEDSIĘBIORSTWA Tylko 29, 7 % przedsiębiorstw prowadziło w ciągu ostatniego roku działania projektowe, przygotowawcze, opracowywało nowe procedury mające na celu wdrożenie nowych produktów, procesów czy rozwiązań organizacyjnych. 30, 9 % firm w ciągu ostatniego roku (2011) wdrożyło innowacje. Ponad 80 % firm nie współpracowało z instytucjami naukowo-badawczymi. 58 % firm posiadało sformalizowaną strategię rozwoju, Prawie 75% pracowników firm deklarowało chęć poprawy jakości towarów i usług oraz utrzymania pozycji na rynku, wzmocnienia tej pozycji lub zdobycie nowych rynków (po ok %). Tylko w 11% firm źródłem innowacji była współpraca B+R – ponad 80% nie współpracuje z instytucjami B+R Tylko 22% firm funkcjonowało w sieci kooperacji z innymi firmami, ale zdecydowana większość prowadziła sprzedaż surowców, półproduktów, usług lub wyrobów poza granice województwa lubelskiego, w tym poniżej 50% do krajów UE i ok. w ¼ przypadków poza granice UE

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 18 POTENCJAŁ GMIN Jak oceniasz współpracę władz lokalnych z mieszkańcami, przedsiębiorcami? W jaki sposób władze lokalne dążą do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej?

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 19 W opinii uczestników konsultacji przeprowadzonych w ramach KIL w 2012 r., w województwie lubelskim występuje bardzo silna tendencja marginalizacji bardziej odległych i słabiej rozwiniętych powiatów, przez co zostają one wykluczane ze strefy wpływów, które ogniskują się w Lublinie. W ich odczuciu przyjmują one rolę peryferyjnych, nie ważnych, z punktu widzenia regionalnej polityki, obszarów. Rozwój regionalny – propozycje, sugestie

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 20 Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny = Potencjał Regionu Gdzie jest potencjał?

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 21 Obszary o wysokim potencjale rozwoju (wzrostu): Czy uważasz swoje miejsce zamieszkania jako atrakcyjne do życia i inwestowania? Jaki potencjał znajduje się w Twoim powiecie?

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 22 Czy obszary położone z dala od Lublina i byłych miast wojewódzkich są marginalizowane? Czy położenie przy wschodniej granicy (Strefa Shengen) pomaga w rozwoju, czy go hamuje?

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 23 Przyjdź i podziel się swoją wiedzą dotyczącą sytuacji społeczno-gospodarczej na lubelszczyźnie! Wspólnie wypracujemy propozycje rozwiązań dla władz regionalnych. Przyłącz się i bądź kreatorem pozytywnych zmian w regionie! Weź udział w konsultacjach społecznych projektu Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 24 ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Konsultacje społeczne w ramach projektu systemowego KAPITAŁ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google