Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podsumowanie pracy III LO w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 klasyfikacja śródroczna praca szkoły i osiągnięcia uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podsumowanie pracy III LO w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 klasyfikacja śródroczna praca szkoły i osiągnięcia uczniów."— Zapis prezentacji:

1 1 Podsumowanie pracy III LO w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 klasyfikacja śródroczna praca szkoły i osiągnięcia uczniów

2 2 Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 887 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Ilość uczniów w szkole 309289 Ogółem Klasy IIKlasy IIIKlasy I

3 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 3 Klasyfikacja śródroczna I semestr 2012/2013 Oceny

4 4 Średnie klas na poszczególnych poziomach nauczania oraz średnia szkoły III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 średnia szkoły Klasy III Klasy II Klasy I 4,11 3,98 3,99 4,24

5 5 Średnie ocen w klasach pierwszych III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 4,03 3,9 4,44 4,08 4,51 4,11 4,23 4,22 4,4 4,52 I cI eI i ŚR.SZKOŁY 4,11

6 6 Średnie ocen w klasach drugich III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 II dII eII i ŚR.SZKOŁY 4,11 4,38 4,23 4, 1 3,67 3,95 4,02 3,79 3,92 3,72

7 7 Średnie ocen w klasach trzecich III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 ŚR.SZKOŁY 4,11 4,27 III dIII eIII i 4,25 4,05 3,62 4,04 3,95 3,78 3,96 3,9

8 8 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 Klasy z najwyższą średnią ocen I i I cI e ŚREDNIA SZKOŁY 4,11 4,52 4,51 4,44

9 9 Zestawienie ilości ocen z zachowania w szkole III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 372 360 114 347

10 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 10 Frekwencja Klasyfikacja śródroczna 2012/2013

11 11 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 Frekwencja w klasach pierwszych

12 12 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 Frekwencja w klasach drugich 2g 2f 2a 2h 2b 2c 2e 2i 2d

13 13 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 Frekwencja w klasach trzecich

14 14 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 Porównanie frekwencji w klasach I, II i III 92,1587,2286,9582,55

15 15 Praca szkoły i osiągnięcia Olimpiady Przedmiotowe Stypendyści Osiągnięcia w konkursach Osiągnięcia sportowe Udział w projektach Wystawy w III LO Współpraca z instytucjami naukowymi, kulturalnymi i charytatywnymi Imprezy szkolne Działalność charytatywna Warsztaty, wykłady, spotkania Pedagog szkolny i psycholog Samorząd Uczniowski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Klasyfikacja śródroczna 2012/2013

16 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 16 Praca szkoły i osiągnięcia w I semestrze 2012/2013 Olimpiady

17 Olimpiady przedmiotowe w I semestrze 2012/2013 Ilość olimpiad: 28: Artystyczna, Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, Geograficzna i Nautologiczna, Historyczna, Informatyczna, Języka Angielskiego, Języka Białoruskiego, Języka Francuskiego, Języka Hiszpańskiego, Języka Niemieckiego, Języka Rosyjskiego, Lingwistyki Matematycznej, Literatury i Języka Polskiego, Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, Matematyczna, O Diamentowy Indeks AGH, Prawosławnej Wiedzy Religijnej, Przedsiębiorczości, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o Antyku i Świecie Antycznym, Wiedzy o Bankach, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK Ilość uczestników w etapie szkolnym: 535, w 2011/2012: 403 Ilość uczestników w etapie okręgowym: 76 (z 6 olimpiad brak wyników), w 2011/2012: 117 17 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

18 18 Praca szkoły i osiągnięcia w I semestrze 2012/2013 Stypendyści

19 19 Stypendyści w I semestrze 2012/2013: 62 stypendia Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2012/2013: 1 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2012/2013: 1 Stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012: 2 Stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie: 4 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce: 3 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej: 6 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjną myśl techniczną: 8 Stypendium Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK: 1 Stypendium im. Jana Pawła II Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia: 3 Stypendium Motywacyjne Dyrektora Szkoły na rok szkolny 2012/ 2013: 33 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

20 20 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2012/2013 Maciej Smółko, absolwent III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

21 21 Stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012 Justyna Czarnowicz, kl. III cMariusz Dziadel, kl. II e III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

22 22 Stypendium Stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie Krystian Nesterowicz, kl. II h Alicja Barbara Siemieniako, kl. III i Zuzanna Siemieniako, kl. I d Emilia Wasilewska, kl. I d 4 uczniów III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

23 23 Stypendium Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce: 3 uczniów Zuzanna Błahuszewska, absolwentka Maciej Smółko, absolwent Joanna Jakubowska, kl. III d III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

24 24 Stypendium Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

25 25 Stypendium Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej 6 uczniów Joanna Bochenek, kl. II e Katarzyna Kuptel, kl. III d Natalia Murawska, kl. II h Michalina Nowak, kl. III h Paulina Pruszyńska, kl. II i Olga Świerzbińska, kl. III e III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

26 26 Stypendium Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

27 27 Stypendium Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjną myśl techniczną: 8 uczniów Mateusz Antoniuk, absolwent Paweł Bajgus, kl. II b Dawid Czaczkowski, kl. II b Jakub Czarniecki, kl. II b Filip Nowicki, kl. III b Eryk Rutkowski, absolwent Wojciech Siemieniuk, absolwent Paweł Sikorski, kl. II b III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

28 28 Stypendium Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjną myśl techniczną III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

29 29 Stypendium Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK Magdalena Czajkowska, kl. III e III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

30 30 Stypendium im. Jana Pawła II Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia: 3 uczniów Martyna Karwowska, kl. I d Sylwia Lengiewicz, kl. I i Weronika Żochowska, kl. II f III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

31 31 Stypendium im. Jana Pawła II Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia Sylwia Lengiewicz, Martyna Karwowska i Weronika Żochowska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

32 32 Stypendium Motywacyjne Dyrektora Szkoły na rok szkolny 2012/2013 : 33 uczniów Agata Galicz II B Natalia Szeroki II B Agata Łochnicka II C Katarzyna Niezabitowska II C Karolina Laskowska II D Paulina Ausztol II E Patrycja Makarewicz II E Anna Kwiatkowska II E Karolina Jakubowska II E Paulina Korol II E Michał Mursztyn II F Damian Toczydłowski II i Monika Andruszkiewicz II i Magdalena Krawiel II i Emilia Oniszczuk I G Piotr Raczkowski II G Aleksandra Wróblewska II G Justyna Czarnowicz III C Joanna Zawistowska III D Monika Kowalczyk III E Magdalena Czajkowska III E Aneta Bubieńczyk III E Olga Świerzbińska III E Bartłomiej Jensław III F Natalia Prokop III F Justyna Wróblewska III F Joanna Żybul III F Bartosz Ziuzia III F Agnieszka Dziubanowska III F Edyta Ułanowicz III G Natalia Niklińska III H Konrad Zuzda III i Joanna Kulikowska III i III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

33 33 Stypendium Motywacyjne Dyrektora Szkoły na rok szkolny 2012/2013 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

34 34 Medale Diligentiae Eryk Rutkowski, absolwent Marek Dudzicz, nauczyciel informatyki III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

35 35 Medale Diligentiae Eryk Rutkowski i p. Marek Dudzicz odbierają Medale Diligentiae z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

36 36 Praca szkoły i osiągnięcia w I semestrze 2012/2013 Konkursy

37 37 Konkursy w I semestrze 2012/2013 literackie: 5 konkursów - 9 laureatów recytatorskie: 1 konkurs - 2 laureatów fotograficzne: 2 konkursy - 2 laureatów plastyczne: 2 konkursy - 3 laureatów językowe: 3 konkursy - 4 laureatów przedmiotowe: 1 konkurs - 2 laureatów III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

38 38 Konkursy literackie w I semestrze 2012/2013 XVII edycja Konkursu Poetyckiego Młodych Przekroczyć Próg Nadziei 4 laureatki: Natalia Murawska, kl. II h – I miejsce Olga Świerzbińska, kl. III e - II miejsce Karolina Jakubowska, kl. II e - wyróżnienie Agnieszka Ruczaj, kl. I i - wyróżnienie VII edycja ogólnopolskiego konkursu Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa 1 laureatka: Kamila Cieśluk, kl. III h – wyróżnienie II edycja konkursu Życie z FAS? – dziękuję, nie piję. 2 laureatki: Karolina Jakubowska, kl. II e – nagroda główna Agnieszka Ruczaj, kl. I i - wyróżnienie II edycja konkursu Polak – to brzmi dumnie 1 laureatka: Kamila Cieśluk, kl. III h – II miejsce VII Ogólnopolski Konkurs Literacki Las – moja miłość 1 laureatka: Karolina Jakubowska, kl. II e - wyróżnienie III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

39 39 Konkursy literackie w I semestrze 2012/2013 Karolina Jakubowska, kl. II e Natalia Murawska, kl. II h III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

40 40 Konkursy recytatorskie w I semestrze 2012/2013 II edycja Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza Między dawnymi i młodszymi laty 2 laureatki: Sylwia Lengiewicz, kl. I i – III miejsce Emilia Bielecka, kl. I i - wyróżnienie III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

41 41 Konkursy recytatorskie w I semestrze 2012/2013 Sylwia Lengiewicz, Emilia Bielecka, kl. I i III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

42 42 Konkursy fotograficzne w I semestrze 2012/2013 VIII Edycja Konkursu Fotografii Przyrodniczej Małe i duże zwierzęta w naturze 1 laureatka: Zuzanna Siemieniako, kl. I d Otwarty konkurs fotograficzny Dialog 1 laureatka: Zuzanna Siemieniako, kl. I d III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

43 43 Konkursy plastyczne w I semestrze 2012/2013 II edycja konkursu Polak – to brzmi dumnie 1 laureatka: Alicja Barbara Siemieniako, kl. III i – I miejsce VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Las – moja miłość 2 laureatów: Damian Toczydłowski, kl. II i – III miejsce Anna Wróbel, kl. II h – III miejsce III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

44 44 Konkursy plastyczne w I semestrze 2012/2013 Alicja Barbara Siemieniako, kl. III iAnna Wróbel, kl. II h III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

45 45 Konkursy językowe w I semestrze 2012/2013 Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych COSMOPOLITAN 1 laureatka: Agata Łochnicka, kl. II c – I miejsce Ogólnopolski konkurs prac szkolnych w języku hiszpańskim: Giner de los Ríos 1 laureatka: Adrianna Rogowska, kl. II g – wyróżnienie II Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej 2 laureatki: Adrianna Krepsztul, kl. I e - wyróżnienie Żaneta Guzowska, kl. I f – wyróżnienie Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund czekamy na wyniki (udział wzięło 7 uczniów) III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

46 46 Konkursy przedmiotowe w I semestrze 2012/2013 Wielka Lekcja Geografii – konkurs ogólnopolski w ramach trwającego w dniach 21–25 listopada 2012 r. Eksplorers Festival w Łodzi 1. miejsce w Polsce - zespołowo Główna Nagroda Prezesa TVP: 5 tys. zł 2 laureatów: Justyna Czarnowicz, kl. III c Piotr Raczkowski, kl. II g III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

47 47 Konkursy przedmiotowe w I semestrze 2012/2013 Uczestnicy Wielkiej Lekcji Geografii III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

48 48 Praca szkoły i osiągnięcia w I semestrze 2012/2013 Sport

49 49 Sport w I semestrze 2012/2013 Szachy dziewcząt 1 miejsce w Licealiadzie Miasta Białegostoku 3 miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego Skład zespołu: Anna Kwiatkowska IIe, Katarzyna Kwiatkowska If, Magdalena Laskowska II c, Alicja Siemieniako IIIi, Opiekun: Krzysztof Modzelewski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

50 50 Sport w I semestrze 2012/2013 Szachy dziewcząt III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Anna Kwiatkowska IIe, Katarzyna Kwiatkowska If, Magdalena Laskowska IIc, Alicja Siemieniako IIIi

51 51 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 3. miejsce Gabriela Talipska If w Licealiadzie Województwa Podlaskiego Sport w I semestrze 2012/2013 Badminton dziewcząt Reprezentacja III LO w badmintonie: Gabriela Talipska If, Agata Popielnicka If, Katarzyna Śliwowska Ia. opiekun: Piotr Półtorak

52 52 Sport w I semestrze 2012/2013 Koszykówka dziewcząt III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 7. miejsce w I lidze w Licealiadzie Województwa Podlaskiego koszykówki dziewcząt Marta Babińska IIb, Joanna Bartosiak IIi, Katarzyna Gładek IIIb, Zuzanna Lizurej 0g, Aleksandra Łapińska Ib,, Kamila Matys IIh,, Ida Muszyńska IIa, Natalia Orzeszkowska 0g, Maria Perzyna IId, Ewelina Zajkowska If, Weronika Smotryś IIg. Trener: Kamil Zakrzewski Reprezentacja koszykówki dziewcząt:

53 53 Sport w I semestrze 2012/2013 Koszykówka chłopców Zespół koszykówki chłopców walczy o wejście do I Ligi Licealiady Województwa Podlaskiego. Kamil Al-Janabi If, Marcin Chomicki Ig, Łukasz Honczar Ih, Mateusz Jaworowski IIb, Bartosz Koluch Ih, Konrad Kruszyłowicz Ii, Artur Ługowski Ih, Łukasz Małyszko Ih, Rafał Perkowski IIb, Maciej Rogało IIIf, Michał Sobolewski IIIf, Daniel Stankiewicz IIb, Mateusz Tałałaj IIe, Paweł Tur IIIa, Patryk Żemajduk IId. Trener: Kamil Zakrzewski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Reprezentacja koszykówki chłopców:

54 54 Sport w I semestrze 2012/2013 Reprezentacja naszej szkoły na półmetku rozgrywek zajmuje 7 miejsce w IV lidze Podlaskiego Szkolnego Związku Sportowego. Patryk Komar Ib, Michał Ejsmont Ii, Michalak Jakub Id, Paweł Koc Ih, Patryk Pietrowski Id, Henryk Sokołowski IIa, Mariusz Niewiński IIa, Konrad Przeździecki IIa, Paweł Chlabicz IIb, Grzegorz Waszkiewicz IId, Łukasz Jabłoński IIf, Piotr Janowicz IIIb Trener: Piotr Półtorak Futsal - chłopcy III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Reprezentacja III LO Białystok:

55 55 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Futsal - chłopcy Sport w I semestrze 2012/2013

56 56 Sport w I semestrze 2012/2013 Aerobik sportowy III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl G abriela Walińska IIId, Martyna Wap IIIf, Paula Gogol IIi, Paulina Hryniewicka Ig, Joanna Bochenek IIe, Natalia Murawska IIh, Diana Błażewicz IIh, Urszula Zawadzka Ig, opiekun: Wioletta Właszczuk W zeszłym roku szkolnym uczennice III LO zdobyły brązowy medal w Licealidzie Województwa Podlaskiego w aerobiku sportowym. W tym roku spróbują powalczyć o lepszą lokatę. Przygotowują się w następującym składzie:

57 57 Sport w I semestrze 2012/2013 Siatkówka - dziewczęta III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 2. miejsce w gronie najlepszych drużyn siatkarskich dziewcząt w województwie podlaskim Trener: Adam Aronowicz

58 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 58 Projekty Praca szkoły i osiągnięcia w I semestrze 2012/2013

59 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 59 Udział w projektach w I semestrze 2012/2013 "Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Uczniowie III LO na Biwaku Matematycznym w Zakopanem W ramach projektu odbywają się zajęcia: z chemii - Mój przedmiot chemia, z matematyki - Mój przedmiot matematyka (zajęcia przygotowujące do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym), fizyki - Mój przedmiot fizyka, z informatyki Mój przedmiot informatyka z przedsiębiorczości. W ramach projektu występują też wyjazdy młodzieży na wycieczki tematyczne i udział uczniów w zajęciach na wyższych uczelniach a także spotkania uczniów z pracodawcami.

60 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 60 Udział w projektach w I semestrze 2012/2013 Uczniowie III LO w Centrum Hewelianum w Gdańsku podczas warsztatów, których głównym celem była astronomia - Centrum Hewelianum w Gdańsku "Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

61 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 61 Udział w projektach w I semestrze 2012/2013 Biwak MATEMATYCZNY w Zakopanem - udział w zajęciach testujących ciekawe scenariusze lekcji matematyki powiązany ze zwiedzaniem Zakopanego i Krakowa "Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

62 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 62 Udział w projektach w I semestrze 2012/2013 Uczniowie III LO na zajęciach w terenie górskim "Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

63 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 63 Udział w projektach w I semestrze 2012/2013 Udział młodzieży w projekcie - Bieg na orientację (G. Dąbrowski, P. Półtorak) O tożsamość szkoły

64 64 11 września 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczniowie oraz absolwenci III LO: uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt Informatyka+ uczestniczyli w Targach Wiedzy Informatyki+ otrzymali tytuł finalistów konkursu Szukamy Gwiazd Informatyki prezentowali swoje roboty m.in.: MiniSumo, Sumo zdobyli dla szkoły nagrodę – drukarkę HP Opiekunowie: M. Dudzicz, E. Zaniewska Informatyka+ III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Udział w projektach w I semestrze 2012/2013

65 Informatyka+ Uczniowie wraz z otrzymaną statuetką: Paweł Bajgus, Filip Nowicki, Julia Olchowik z III B, Eryk Rutkowski, Wojciech Siemieniuk, Mateusz Antoniuk – absolwenci III LO III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Udział w projektach w I semestrze 2012/2013

66 Projekt - IT Szkoła Projekt ma charakter działań outreach - wyjście szkoły wyższej do szkół ponadgimnazjalnych W projekcie są realizowane następujące działania: wszechnica informatyczna wszechnica informatyczna online wszechnica akademicka na kołach kursy dla uczniów kursy dla nauczycieli akademickie koła naukowe konkursy IT ranking IT Szkoła III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Udział w projektach w I semestrze 2012/2013

67 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 67 I semestr 2012/2013 Współpraca

68 68 Współpraca z instytucjami naukowymi, kulturalnymi i charytatywnymi Ambasada Hiszpanii w Polsce Uniwersytet w Białymstoku (Zakład Biologii, Instytut Chemii, Wydział Informatyki, Instytut Historii, Wydział Filologii Polskiej) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Politechnika Białostocka (Wydział Informatyki) Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Archiwum Państwowe w Białymstoku Teatr Dramatyczny w Białymstoku Białostocki Teatr Lalek Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku Muzeum Podlaskie w Białymstoku Centrum im. Ludwika Zamenhofa Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Podlaski Oddział Towarzystwa Polska – Finlandia Centrum Edukacji Obywatelskiej Stowarzyszenie Młodzi Demokraci III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

69 69 Młodzieżowa Rada Miejska Podlaskie Centrum Informacji Europejskiej Książnica Podlaska Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia w Białymstoku Kino TON Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku Białostocki Teatr Lalek Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku Białostocki Ośrodek Kultury w Białymstoku Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku Dom Książki Antykwariat w Białymstoku Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku Związek Polaków na Białorusi Społeczne Liceum w Grodnie Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP Caritas Fundacja Mam marzenie Fundacja Szansa dla Niewidomych Współpraca z instytucjami naukowymi, kulturalnymi i charytatywnymi III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

70 70 Współpraca z instytucjami naukowymi, kulturalnymi i charytatywnymi Stowarzyszenie Kibiców Jagiellonii Białystok Dzieci Białegostoku Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu w Łodzi LABFIZ w Regionalnym Laboratorium Komputerowym do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Podlaskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA PCK Białostocka Akademia Jazdy EGZAMINATOR Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku Nadleśnictwo Hajnówka Europejski Parlament Młodzieży OKE w Łomży (testowanie zadań maturalnych) Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Białystok Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

71 71 Relacja z wybranych obszarów współpracy w I semestrze 2012/2013 Zajęcia pozalekcyjne z fizyki w LABFIZ - Regionalnym Laboratorium Komputerowym do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku (W. Panasewicz) III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl LABFIZ

72 Relacja z wybranych obszarów współpracy: Infomatyka IT Academic Day IT Academic Day to konferencja informatyczna organizowana na uczelniach w całej Polsce przez studentów z Grup.Net i Grup IT. Uczniowie klas informatycznych (IIIf, IIf i Ih) podczas konferencji IT Academic Day Politechnika Białostocka 29 listopada 2012 r. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

73 Projekt TALENT – TECHNOLOGIA – TOLERANCJA ŻyjMy z PASJĄ (MEN) W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Talent w okresie od IX 2012 do 15 XII 2012 odbywały się zajęcia z informatyki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie odbyło się sześć sobotnich zajęć prowadzonych pod opieką nauczycieli III LO w Białymstoku. Każde zajęcia podzielone były na trzy moduły: 1) zajęcia z informatyki 2) aktywność sportowa 3) rozwój kompetencji kulturowych Relacja z wybranych obszarów współpracy: Informatyka III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

74 Zajęcia grupy.NET na PB Relacja z wybranych obszarów współpracy Uczniowie naszej Szkoły biorą udział w zajęciach grupy.NET na Politechnice Białostockiej. Zajęcia są organizowane w formie zajęć praktycznych, jak i prelekcji oraz dyskusji. Uczniowie mają dostęp do serwisu DreamSpark skąd mogą pobrać profesjonalne programistyczne narzędzia. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

75 75 I semestr 2012/2013 Warsztaty, wykłady, spotkania

76 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 76 Warsztaty, wykłady, spotkania w I semestrze 2012/2013 spotkanie z panem Janem Wiśniewskim, absolwentem naszej szkoły, który przekazał szkole teleskop słoneczny (19.09.2012 r.) tygodniowe warsztaty w języku angielskim w ramach projektu Enter Your Future lekcja biblioteczna kl. III e w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (16.10.2012 r.) udział ucz. kl. II f w próbach czytanych spektaklu Awantura w Chioggi w reż. Pawła Aignera na Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku (17.10.2012 r.), spotkanie członków Klubu Wolnego Słowa działającego w III LO z przedstawicielami Klubu Humanistów z Uniwersytetu w Białymstoku (18.10.2012 r.) spotkanie autorskie z Jackiem Komudą w Centrum Edukacji Nauczycieli (22.10.2012 r.)

77 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 77 Warsztaty, wykłady, spotkania w I semestrze 2012/2013 dr Maria Gacuta–Janucik z Kliniki Ginekologii i Onkologii USK w Białymstoku przeprowadziła pogadankę dotyczącą profilaktyki raka szyjki macicy w ramach projektu Profilaktyka i edukacja prozdrowotna – ucz. klas III d, III e, III h, III i (30.10.2012 r.) uczniowie klas I, II, III obejrzeli wystawy Śmierć w liturgii Kościoła, Kościół niezłomny i Mizerna, cicha… obrazki kolędowe z dawnych lat w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku udział w debacie oxfordzkiej na WSAP. Teza debaty: Zapłodnienie in vitro powinno być refundowane z budżetu państwa (5.11.2012 r.) spotkanie z p. Weroniką Sebastianowicz, łagierniczką, kpt. Armii Krajowej na Białorusi (kl. II a; 16.11.2012 r.), spotkanie z ratownikiem medycznym Jakubem Chmielewskim (19.11.2012 r.) uczniowie kl. II i obejrzeli wystawę Finlandia przez wieki w Bibliotece Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia (19.11.2012 r.)

78 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 78 Warsztaty, wykłady, spotkania w I semestrze 2012/2013 warsztaty w ramach projektu Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier organizowane przez Polską Zieloną Sieć dotyczące odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji produktów leśnych (kl. II e; 22.11.2012 r.) spotkanie z Szymonem Hołownią – dziennikarzem i publicystą (kl. Ii a, III h; 23.11.2012 r.) spotkanie z panią Ewą Żebrowską pracownikiem naukowym Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku (kl. III e; 27.11.2012 r.) spotkanie z panią dr Małgorzatą Chilimoniuk – specjalistą radioterapii onkologicznej z Białostockiego Centrum Onkologii (kl. I g; 28.11.2012 r.) udział w konferencji IT Academic Day, która odbyła się na Politechnice Białostockiej (III f, II f i I h; 29.11.2012 r.) spotkanie ze studentami Koła Naukowego przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej UM w Białymstoku oraz zwiedzanie Centrum Dydaktyki Stomatologicznej, sal klinicznych i zabiegowych, sali operacyjnej Chirurgii Stomatologicznej, sali fantomowej i pracowni Technik Dentystycznych (kl. III i; 30.11.2012 r.)

79 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 79 Warsztaty, wykłady, spotkania w I semestrze 2012/2013 wizyta 23 uczniów Społecznej Szkoły w Grodnie, prowadzonej przez Związek Polaków na Białorusi w III LO (30.11.2012 r.) spotkanie się z panią Elżbietą Podlaską edukatorem diabetologicznym z DSK na prelekcji w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej (kl. Ih, Ig, IIa, IIc, IIe, IIi, IIIe; 3.12.2012 r.) wykład dr. Adama Tylickiego pt.: Nowe odkrycia w regulacji ekspresji genów i perspektywy ich wykorzystania (kl. III e, III i; 4.12.2012 r.) lekcja biblioteczna w Bibliotece Głównej UM w Białymstoku (kl. III i; 7.12.2012 r.) spotkanie z dr. Tadeuszem Wasilewskim, założycielem kliniki naprotechnologii NaProMedica (uczniów klas biologiczno – chemicznych; 11.12.2012 r.) spotkanie z maklerem giełdowym, Dyrektorem Regionalnym KBC Securities N.V. (spółka akcyjna) Panem Andrzejem Zadrożnym (kl. I b, I h;19.12.2012 r.) wykład dr. Tomasza Mojsika z Instytutu Historii UwB pt. Narrator i narracja w Iliadzie Homera (kl. I a; 4.01.2012 r.) program edukacyjny profilaktyki zdrowotnej Męskie sprawy

80 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 80 Warsztaty, wykłady, spotkania Spotkanie z panem Janem Wiśniewskim Przekazanie szkole teleskopu słonecznego przez p. Jana Wiśniewskiego

81 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 81 Warsztaty, wykłady, spotkania Spotkanie autorskie z Jackiem Komudą

82 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 82 Warsztaty, wykłady, spotkania Spotkanie w ramach projektu Profilaktyka i edukacja prozdrowotna

83 83 Warsztaty, wykłady, spotkania Wizyta uczniów Społecznej Szkoły w Grodnie III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

84 84 Imprezy szkolne w I semestrze 2012/2013 Święto Szkoły połączone z Dniem Edukacji Narodowej Ślubowanie uczniów klas pierwszych Otrzęsiny klas pierwszych Święto Narodowe Hiszpanii Konkurs Krasomówczy XI Podlaski Kongres Europejski Połowinki klas drugich Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości Jasełka w III LO Wigilia szkolna i wigilie klasowe Akcja III LO i Domu Książki Przeczytaj to, co mi się podobało

85 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 85 Imprezy szkolne Święto Szkoły

86 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 86 Imprezy szkolne Ślubowanie

87 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 87 Imprezy szkolne Otrzęsiny

88 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 88 Imprezy szkolne Święto Narodowe Hiszpanii w III LO

89 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 89 Imprezy szkolne Konkurs krasomówczy Jury konkursu krasomówczego Laureatka konkursu krasomówczego

90 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 90 Imprezy szkolne Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

91 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 91 Imprezy szkolne XII Podlaski Kongres Europejski Współorganizacja XII Podlaskiego Kongresu Europejskiego, który odbył się 14.12. 2012 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku Współpraca z: Podlaskim Centrum Informacji Europejskiej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Nadleśnictwem Hajnówka, Stowarzyszeniem Młodzi Demokraci

92 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 92 Imprezy szkolne XII Podlaski Kongres Europejski

93 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 93 Imprezy szkolne Jasełka w III LO

94 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 94 Imprezy szkolne Akcja III LO i Domu Książki Przeczytaj to, co mi się podobało

95 95 Relacja z wybranych obszarów współpracy Goście uczestniczyli w zajęciach: z religii języka polskiego jęz. angielskiego historii wiedzy o kulturze matematyki chemii Wizyta uczniów z Białorusi 30.11.2012 r. naszą szkołę odwiedziło 23 uczniów Społecznej Szkoły w Grodnie, prowadzonej przez Związek Polaków na Białorusi. Polakami z Białorusi zaopiekowali się uczniowie z klas: IIa, IIh, Ii, IIIb i Ic. Organizator: Anna Kietlińska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

96 96 Wystawy w III LO w I semestrze 2012/2013 Projekt NASZE PASJE, który ma na celu cykliczne prezentowanie wystaw promujących twórczość i talenty naszych uczniów, 2012 – Rok Janusza Korczaka, Emil Zola (z okazji 110. rocznicy śmierci pisarza), Pożegnania 2012 (Wisława Szymborska, Wiktor Wołkow, Jerzy Jarocki, Przemysław Gintrowski), Literacka Nagroda Nike 2012 i Literacka Nagroda Nobla 2012, Świąteczna kartka III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

97 97 Marta Pasławska, kl. I e Wystawy w III LO w I semestrze 2012/2013 NASZE PASJE III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

98 98 I semestr 2012/2013 Wychowanie patriotyczne

99 99 Wychowanie patriotyczne i obywatelskie w I semestrze 2012/2013 XII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru – 7.09.2012 r., udział w Narodowej Sesji Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Polsce (13 -16.09.2012 r.) – czworo uczniów będzie reprezentowało EYP Poland na sesjach międzynarodowych w Monachium i w Ghent, udział w uroczystych obchodach 73. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę (17.09.2012), udział 12 uczniów w Forum Młodzieży w Warszawie (27.09.2012 r.), wykład Pana Józefa Porzeckiego – wiceprezesa Związku Polaków na Białorusi, nauczyciela historii w Szkole Społecznej w Grodnie poświęcony dziedzictwu polskiemu na Białorusi (14.11. 2012 r.), Wieczór Patriotyczny pod hasłem Droga do niepodległości w siedzibie stowarzyszenia Civitas Christiana w Białymstoku (8.11.2012 r.), udział w Młodzieżowej Radzie Miejskiej III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

100 100 Wychowanie patriotyczne i obywatelskie XII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

101 101 Wychowanie patriotyczne i obywatelskie Uroczyste obchody 73. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

102 102 Wychowanie patriotyczne i obywatelskie Wieczór Patriotyczny pod hasłem Droga do niepodległości III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

103 103 Działalność charytatywna w I semestrze 2012/2013 pomoc dla niepełnosprawnych w ramach współpracy z Fundacją Szansa dla Niewidomych kiermasz świąteczny, z którego dochód przeznaczono dla podopiecznych Domu Dziecka przy ul. 11 Listopada (17-19.12.2012 r.), ogólnopolska zbiórka żywności organizowana przez Caritas przebiegająca pod hasłem TAK, POMAGAM (14 -15.12.2012 r.), Szkolne Koło Caritas zorganizowało zbiórkę żywności na rzecz Pani Jolanty i jej 10-letniego synka, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji materialnej (grudzień 2012r.), akcja oddawania krwi dla jednej z uczennic naszej szkoły – Moniki Jaszkowskiej (grudzień 2012 r.), akcja Szlachetna Paczka zorganizowana przez kl. I g (przygotowanie paczki, zorganizowanie kwesty, kiermasz ciast) (grudzień 2012 r.), akcja Szlachetna Paczka zorganizowana przez ucz. kl. II e i II b (9.12.2012 r.) zbiórka pieniędzy na spełnienie marzenia Łukasza przez Fundację Mam Marzenie (grudzień 2012 r.) uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas odwiedzili dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ulicy Barszczańskiej 18 (20.11.2012 r.), III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl

104 104 Działalność charytatywna w I semestrze 2012/2013 III LO otrzymało tytuł MECENASA Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Pomóż i Ty (listopad 2012 r.), akcja I Ty możesz zostać świętym Mikołajem – zbiórka żywności, materiałów piśmienniczych, przyborów szkolnych, środków czystości oraz zabawek dla polskich dzieci z Domu Dziecka w Taboryszkach i Solecznikach (5-30.11.2012 r.), młodzież ze Szkolnego Koła Caritas odwiedza Pana Jana Żądło – Fundatora Nagrody Dobrego Polaka, XIII edycja akcji Góra Grosza, współpraca z Caritas w Białymstoku – z inicjatywy p. Jana Żądło uczniowie naszej szkoły przekazali członkom AK paczki świąteczne, współpraca ze Stowarzyszeniem Kibiców Jagiellonii Białystok Dzieci Białegostoku – akcja Wózki za Zakrętki (zbiórka plastikowych zakrętek), Szkolne Koło Caritas zorganizowało kiermasz wyrobów własnych na rzecz Hospicjum Dom Opatrzności Bożej przy ulicy Sobieskiego (15.11. 2012 r.), kwesta na Rynku Kościuszki na rzecz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci prowadzonego przez Fundację Pomóż Im (7.10.2012 r.)

105 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 105 Działalność charytatywna Kwesta i kiermasz ciast

106 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 106 Działalność charytatywna Szlachetna paczka Kl. I gKl. II e

107 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 107 Działalność charytatywna Z wizytą u Pana Jana Żądło

108 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 108 Działalność charytatywna Z wizytą w świetlicy socjoterapeutycznej

109 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 109 Działalność charytatywna Zbiórka żywności

110 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 110 I semestr 2012/2013 Pedagog i psycholog

111 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 111 Pedagog szkolny i psycholog w I semestrze 2012/2013 Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Męskie sprawy Warsztaty antydyskryminacyjne Różnorodność – podaj dalej prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz kultury i dialogu 9/12 zajęcia dotyczące problemu stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób niewidomych prowadzone przez Fundację Szansa dla Niewidomych Koło Edukacji Psychologicznej – warsztaty umiejętności społecznych zajęcia promujące ideę wolontariatu prowadzone przez Fundację Edukacji i Twórczości Ośrodek Kariery - Sesje indywidualne dla młodzieży oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego zajęcia integracyjne w klasach pierwszych: Bliżej siebie

112 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 112 I semestr 2012/2013 Samorząd Uczniowski

113 113 Samorząd Uczniowski w I semestrze 2012/2013 Reprezentowanie SU na uroczystościach szkolnych: - Ślubowanie klas pierwszych, - Dzień Edukacji Narodowej, - Wigilia Rady Pedagogicznej. Forum Młodzieży w Warszawie Plebiscyt na najlepszych nauczycieli z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej Akcja Szlachetna paczka Akcja Góra grosza Instalacja i uruchomienie szkolnego radiowęzła Organizowanie zebrań Samorządów klasowych w celu omawiania spraw bieżących. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl Prowadził następującą działalność: Samorząd Uczniowski w składzie: Kacper Zubrzycki III d - przewodniczący, Marta Szerakowska II a – z-ca przewodniczącego Weronika Żochowska II f - sekretarz Agnieszka Gaca III a - skarbnik

114 Dziękujemy za uwagę 114 Autorzy prezentacji: K. Ratasiewicz, K. Maciejuk Dane do prezentacji: B. Bogojło, G. Dąbrowski, B. Kalinowska, M. Tomaszewska, W. Właszczuk, K. Zakrzewski, S. Żylińska-Awruk, III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel. 85 74160033, www.3lo.bialystok.pl, e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl


Pobierz ppt "1 Podsumowanie pracy III LO w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 klasyfikacja śródroczna praca szkoły i osiągnięcia uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google