Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zabierzów, 14 grudnia 2009 MAŁOPOLSKI REGIONALNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zabierzów, 14 grudnia 2009 MAŁOPOLSKI REGIONALNY."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zabierzów, 14 grudnia 2009 MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPEREACYJNY NA LATA 2007-2013 Aktualny stan wdrażania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 Proces wyboru zakończono w ramach 23 konkursów (w tym 6 w MCP) Wybrano 873 projekty (w tym 598 w MCP) na kwotę dofinansowania 2 556 286 321 PLN (w tym 297 170 863 PLN w MCP) Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do wsparcia 22 projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na kwotę dofinansowania 853,9 MLN PLN. Z powyższych podpisano umowy o dofinansowanie dla 12 zadań, których łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 397,6 MLN PLN oraz wybrano do realizacji 2 projekty własne na kwotę dofinansowania w wysokości 62,7 MLN PLN UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instytucja Organizująca Konkursy ogłosiła 35 konkursów, w tym 7 realizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości WDRAŻANIE MRPO stan realizacji na 8.12.2009 r WDRAŻANIE MRPO stan realizacji na 8.12.2009 r.

3 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO * Liczba wybranych projektów bez MCP oraz projektów horyzontalnych (zlokalizowanych na terenie więcej niż jednego powiatu) Liczba wybranych projektów do dofinansowania w MRPO - według lokalizacji w powiatach stan na 8.12.2009 r.*

4 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość wybranych projektów do dofinansowania w MRPO (MLN PLN) – według lokalizacji w powiatach stan na 8.12.2009 r. Wartość wybranych projektów do dofinansowania w MRPO (MLN PLN) – według lokalizacji w powiatach stan na 8.12.2009 r.* * Wartość wybranych projektów bez MCP oraz projektów horyzontalnych (zlokalizowanych na terenie więcej niż jednego powiatu)

5 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BeneficjentTytuł projektu Wartość całkowita zawartych um ó w ( PLN) Wartość dofinansowania ( PLN) Status projektu Gmina ŁapanówBudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Boczów, Gmina Łapanów. 1 576 021,111 092 340,23Umowa zawarta Gmina BrzeskoRealizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia-Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim 7 643 168,004 513 304,00Umowa zawarta Gmina DobraRozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra 4 359 611,852 258 614,31Umowa zawarta Gmina GdówRozbudowa oczyszczalni ścieków w Gdowie wraz z budową pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej (Gdów - Grzybowa). 7 437 995,524 267 720,89Umowa zawarta Gmina GromnikBudowa kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance 5 811 068,003 721 911,00Umowa zawarta Gmina JodłownikBudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Jodłownik w celu ochrony ujęć wody 13 290 631,007 260 340,00Umowa zawarta Projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa

6 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BeneficjentTytuł projektu Wartość całkowita zawartych um ó w ( PLN) Wartość dofinansowania ( PLN) Status projektu Gmina Kłaj"Rozbudowa oczyszczalni ścieków Szarów w miejscowości Targowisko" 6 147 580,003 184 446,44Umowa zawarta Gmina KoniuszaBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarbia 1 072 047,40529 433,24Umowa zawarta GMINA ZABIERZÓWRozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach 2008-2009 w aglomeracjach : Zabierzów-Balice i Zabierzów- Niegoszowice. 14 095 941,944 991 513,98Umowa zawarta Gmina LipinkiBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipinki i Kryg 6 139 838,003 330 755,00Umowa zawarta Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ROZBUDOWA I MODERNIZACJA UJĘĆ I STACJI UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA SZCZAWNICA Z ELEMENTAMI OCHRONY ŚRODOWISKA 15 593 258,757 553 052,50Umowa zawarta Gmina OsiekBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI OSIEK W GMINIE OSIEK, ETAP II ZADANIE I ORAZ CZĘŚĆ ZADANIA III 2 243 858,261 542 433,38Umowa zawarta Projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa

7 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BeneficjentTytuł projektu Wartość całkowita zawartych um ó w ( PLN) Wartość dofinansowania ( PLN) Status projektu GMINA RADŁÓWROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RADŁÓW 13 564 439,008 000 000,00Umowa zawarta Gmina WiśniowaBudowa kanalizacji sanitarnej w Węglówce, Gminie Wiśniowa w celu ochrony ujęcia wody pitnej dla Aglomeracji Krakowskiej 8 515 745,005 134 300,00Umowa zawarta Urząd Miasta i Gminy Szczawnica KOMLEKSOWA REHABILITACJA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ DLA UZDROWISKA SZCZAWNICA 9 725 729,006 131 407,00Umowa zawarta Gmina LaskowaRozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa 10 427 236,004 549 547,00Umowa zawarta Gmina RytroRozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rytro 4 346 150,002 064 617,00Wybrany Projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa

8 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BeneficjentTytuł projektu Wartość całkowita zawartych um ó w ( PLN) Wartość dofinansowania ( PLN) Status projektu Gmina Świątniki GórneZABEZPIECZENIE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM CHRONIONEGO UJĘCIA WODY PITNEJ DLA SKAWINY PRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŚWIĄTNIKI GÓRNE 6 348 849,004 265 124,00Wybrany Gmina Wielka WieśBudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Modlnica i Tomaszowice - etap II 6 411 024,244 152 728,58Zakończony SUMA 144 750 192,0778 543 588,55 Projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa

9 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tytuł projektu Wartość całkowita projektu ( PLN) Wartość dofinansowania ( PLN)Termin realizacji Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów dla obszarów Balice, Rudawa i Bolechowice - Etap V 3 781 305,292 646 913,702005-2006 Gmina Zabierzów / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

10 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tytuł projektu Wartość całkowita projektu ( PLN) Wartość dofinansowania ( PLN)Status projektu "JURAJSKI RAJ w Gminie Zabierzów - produkt i oferta turystyczna". 6 489 613,224 867 209,92 Umowa zawarta Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach 2008- 2009 w aglomeracjach : Zabierzów-Balice i Zabierzów -Niegoszowice 14 095 941,944 991 513,98 Umowa zawarta SUMA 20 585 555,169 858 723,90 Place zabaw jako strefy aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej w Gminie Zabierzów. 4 275 600,842 992 920,58W trakcie oceny finansowej Usuwanie azbestu z terenu gmin: Zabierzów, Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś i Mogilany w Powiecie Krakowskim. 771 711,67655 954,92W trakcie oceny finansowej Gmina Zabierzów / Małopolski Regionalny Program Operacyjny

11 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tytuł projektu Wartość całkowita projektu ( PLN) Wartość dofinansowania ( PLN)Status projektu Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach 2008- 2009 w aglomeracjach : Zabierzów-Balice i Zabierzów -Niegoszowice 14 095 941,944 991 513,98 Umowa zawarta Gmina Zabierzów / Działanie 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa Projekt zakłada rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Zabierzów- Niegoszowice i Zabierzów - Balice w miejscowościach : Balice, Burów, Kleszczów, Brzoskwinia, Rudawa, Piary, Nielepice, Młynka, Brzezinka - na terenie gminy Zabierzów. W wyniku realizacji inwestycji ilość oczyszczonych ścieków zwiększy się o 144,5m3/rok. Działania jakie zostaną podjęte w projekcie to: - wykonanie ogółem 53 050,5mb kanalizacji sanitarnej - wybudowanie 21 kpl przepompowni ścieków tak, aby docelowo osiągnąć wskaźnik rezultatu w wysokości 2 640 osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej-wzrost stopnia skanalizowania o 19,26%. Dzięki realizacji projektu ścieki zostaną skierowane na już pracujące oczyszczalnie ścieków w Niegoszowicach i Balicach o wydajności 800m3/d każda). Sieć kanalizacyjna planowana w zakresie projektu będzie posiadać charakter grawitacyjno – ciśnieniowy z uwagi na duże zróżnicowanie terenu dochodzące do kilku dziesięciu metrów. Zasadniczą część tej sieci będą stanowić kanały grawitacyjne. Część ciśnieniową sieci będzie tu stanowić siedem sieciowych pompowni ścieków, oraz trzynaście pompowni przydomowych, wraz z przynależnymi rurociągami tłocznymi.

12 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGODziałanie/Schemat Środki przeznaczone na podpisanie umów Data ogłoszenia naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru w Euro* % alokacji Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2010 4.2.A Transport miejski10 000 419100%styczeń 2010luty 2010marzec 2010 3.3.B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym 1 684 40524%luty 2010marzec 2010kwiecień 2010 7.1 Gospodarka wodno ściekowa 10 001 199 33%luty 2010marzec 2010kwiecień 2010 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 15 000 00067%marzec 2010kwiecień 2010maj 2010 6.3.A Ochrona zdrowia2 000 0007%maj 2010czerwiec 2010lipiec 2010 6.3.C Służby ratunkowe2 000 400100%maj 2010czerwiec 2010lipiec 2010

13 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGODziałanie/Schemat Środki przeznaczone na podpisanie umów Data ogłoszenia naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru w Euro* % alokacji Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2010 3.2.A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych 10 601 02340%lipiec 2010sierpień 2010wrzesień 2010 6.1.A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji 9 196 64514%lipiec 2010wrzesień 2010październik 2010 7.3 Gospodarka odpadami 5 000 59933%lipiec 2010sierpień 2010wrzesień 2010 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej 949 91124%listopad 2010grudzień 2010styczeń 2011


Pobierz ppt "Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zabierzów, 14 grudnia 2009 MAŁOPOLSKI REGIONALNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google