Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zabierzów, 14 grudnia 2009 MAŁOPOLSKI REGIONALNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zabierzów, 14 grudnia 2009 MAŁOPOLSKI REGIONALNY."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zabierzów, 14 grudnia 2009 MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPEREACYJNY NA LATA Aktualny stan wdrażania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 Proces wyboru zakończono w ramach 23 konkursów (w tym 6 w MCP) Wybrano 873 projekty (w tym 598 w MCP) na kwotę dofinansowania PLN (w tym PLN w MCP) Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do wsparcia 22 projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na kwotę dofinansowania 853,9 MLN PLN. Z powyższych podpisano umowy o dofinansowanie dla 12 zadań, których łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 397,6 MLN PLN oraz wybrano do realizacji 2 projekty własne na kwotę dofinansowania w wysokości 62,7 MLN PLN UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instytucja Organizująca Konkursy ogłosiła 35 konkursów, w tym 7 realizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości WDRAŻANIE MRPO stan realizacji na r WDRAŻANIE MRPO stan realizacji na r.

3 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO * Liczba wybranych projektów bez MCP oraz projektów horyzontalnych (zlokalizowanych na terenie więcej niż jednego powiatu) Liczba wybranych projektów do dofinansowania w MRPO - według lokalizacji w powiatach stan na r.*

4 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość wybranych projektów do dofinansowania w MRPO (MLN PLN) – według lokalizacji w powiatach stan na r. Wartość wybranych projektów do dofinansowania w MRPO (MLN PLN) – według lokalizacji w powiatach stan na r.* * Wartość wybranych projektów bez MCP oraz projektów horyzontalnych (zlokalizowanych na terenie więcej niż jednego powiatu)

5 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BeneficjentTytuł projektu Wartość całkowita zawartych um ó w ( PLN) Wartość dofinansowania ( PLN) Status projektu Gmina ŁapanówBudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Boczów, Gmina Łapanów , ,23Umowa zawarta Gmina BrzeskoRealizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia-Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim , ,00Umowa zawarta Gmina DobraRozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra , ,31Umowa zawarta Gmina GdówRozbudowa oczyszczalni ścieków w Gdowie wraz z budową pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej (Gdów - Grzybowa) , ,89Umowa zawarta Gmina GromnikBudowa kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance , ,00Umowa zawarta Gmina JodłownikBudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Jodłownik w celu ochrony ujęć wody , ,00Umowa zawarta Projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa

6 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BeneficjentTytuł projektu Wartość całkowita zawartych um ó w ( PLN) Wartość dofinansowania ( PLN) Status projektu Gmina Kłaj"Rozbudowa oczyszczalni ścieków Szarów w miejscowości Targowisko" , ,44Umowa zawarta Gmina KoniuszaBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarbia , ,24Umowa zawarta GMINA ZABIERZÓWRozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach w aglomeracjach : Zabierzów-Balice i Zabierzów- Niegoszowice , ,98Umowa zawarta Gmina LipinkiBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipinki i Kryg , ,00Umowa zawarta Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ROZBUDOWA I MODERNIZACJA UJĘĆ I STACJI UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA SZCZAWNICA Z ELEMENTAMI OCHRONY ŚRODOWISKA , ,50Umowa zawarta Gmina OsiekBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI OSIEK W GMINIE OSIEK, ETAP II ZADANIE I ORAZ CZĘŚĆ ZADANIA III , ,38Umowa zawarta Projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa

7 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BeneficjentTytuł projektu Wartość całkowita zawartych um ó w ( PLN) Wartość dofinansowania ( PLN) Status projektu GMINA RADŁÓWROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RADŁÓW , ,00Umowa zawarta Gmina WiśniowaBudowa kanalizacji sanitarnej w Węglówce, Gminie Wiśniowa w celu ochrony ujęcia wody pitnej dla Aglomeracji Krakowskiej , ,00Umowa zawarta Urząd Miasta i Gminy Szczawnica KOMLEKSOWA REHABILITACJA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ DLA UZDROWISKA SZCZAWNICA , ,00Umowa zawarta Gmina LaskowaRozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa , ,00Umowa zawarta Gmina RytroRozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rytro , ,00Wybrany Projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa

8 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BeneficjentTytuł projektu Wartość całkowita zawartych um ó w ( PLN) Wartość dofinansowania ( PLN) Status projektu Gmina Świątniki GórneZABEZPIECZENIE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM CHRONIONEGO UJĘCIA WODY PITNEJ DLA SKAWINY PRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŚWIĄTNIKI GÓRNE , ,00Wybrany Gmina Wielka WieśBudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Modlnica i Tomaszowice - etap II , ,58Zakończony SUMA , ,55 Projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa

9 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tytuł projektu Wartość całkowita projektu ( PLN) Wartość dofinansowania ( PLN)Termin realizacji Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów dla obszarów Balice, Rudawa i Bolechowice - Etap V , , Gmina Zabierzów / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

10 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tytuł projektu Wartość całkowita projektu ( PLN) Wartość dofinansowania ( PLN)Status projektu "JURAJSKI RAJ w Gminie Zabierzów - produkt i oferta turystyczna" , ,92 Umowa zawarta Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach w aglomeracjach : Zabierzów-Balice i Zabierzów -Niegoszowice , ,98 Umowa zawarta SUMA , ,90 Place zabaw jako strefy aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej w Gminie Zabierzów , ,58W trakcie oceny finansowej Usuwanie azbestu z terenu gmin: Zabierzów, Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś i Mogilany w Powiecie Krakowskim , ,92W trakcie oceny finansowej Gmina Zabierzów / Małopolski Regionalny Program Operacyjny

11 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tytuł projektu Wartość całkowita projektu ( PLN) Wartość dofinansowania ( PLN)Status projektu Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach w aglomeracjach : Zabierzów-Balice i Zabierzów -Niegoszowice , ,98 Umowa zawarta Gmina Zabierzów / Działanie 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa Projekt zakłada rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Zabierzów- Niegoszowice i Zabierzów - Balice w miejscowościach : Balice, Burów, Kleszczów, Brzoskwinia, Rudawa, Piary, Nielepice, Młynka, Brzezinka - na terenie gminy Zabierzów. W wyniku realizacji inwestycji ilość oczyszczonych ścieków zwiększy się o 144,5m3/rok. Działania jakie zostaną podjęte w projekcie to: - wykonanie ogółem ,5mb kanalizacji sanitarnej - wybudowanie 21 kpl przepompowni ścieków tak, aby docelowo osiągnąć wskaźnik rezultatu w wysokości osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej-wzrost stopnia skanalizowania o 19,26%. Dzięki realizacji projektu ścieki zostaną skierowane na już pracujące oczyszczalnie ścieków w Niegoszowicach i Balicach o wydajności 800m3/d każda). Sieć kanalizacyjna planowana w zakresie projektu będzie posiadać charakter grawitacyjno – ciśnieniowy z uwagi na duże zróżnicowanie terenu dochodzące do kilku dziesięciu metrów. Zasadniczą część tej sieci będą stanowić kanały grawitacyjne. Część ciśnieniową sieci będzie tu stanowić siedem sieciowych pompowni ścieków, oraz trzynaście pompowni przydomowych, wraz z przynależnymi rurociągami tłocznymi.

12 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGODziałanie/Schemat Środki przeznaczone na podpisanie umów Data ogłoszenia naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru w Euro* % alokacji Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku A Transport miejski %styczeń 2010luty 2010marzec B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym %luty 2010marzec 2010kwiecień Gospodarka wodno ściekowa %luty 2010marzec 2010kwiecień Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii %marzec 2010kwiecień 2010maj A Ochrona zdrowia %maj 2010czerwiec 2010lipiec C Służby ratunkowe %maj 2010czerwiec 2010lipiec 2010

13 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGODziałanie/Schemat Środki przeznaczone na podpisanie umów Data ogłoszenia naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru w Euro* % alokacji Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych %lipiec 2010sierpień 2010wrzesień A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji %lipiec 2010wrzesień 2010październik Gospodarka odpadami %lipiec 2010sierpień 2010wrzesień Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej %listopad 2010grudzień 2010styczeń 2011


Pobierz ppt "Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zabierzów, 14 grudnia 2009 MAŁOPOLSKI REGIONALNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google