Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ANALIZA FUNDAMENTALNA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA

2 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kształtowanie się wewnętrznej wartości akcji i jej ceny giełdowej

3 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa otrzymana w wyniku analizy fundamentalnej może być interpretowana jako: wartość księgowa - wartość firmy wynikająca z zapisów w księgach handlowych (bilansie); wartość likwidacyjna - suma cen uzyskanych ze sprzedaży poszczególnych składników majątkowych lub całego przedsiębiorstwa; wartość odtworzeniowa - suma nakładów finansowych niezbędnych do odtworzenia poszczególnych elementów (przy określonym poziomie dezagregacji) majątku przedsiębiorstwa na dany moment;

4 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość przedsiębiorstwa wartość zastawna - wartość gwarantująca zabezpieczenie udzielonego kredytu; często jest wyrażana jako procent wartości aktywów netto przedsiębiorstwa, któremu bank udziela kredytu; wartość ekonomiczna - wartość odzwierciedlająca zdolności przedsiębiorstwa do pomnażania zysków.

5 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość księgowa i cena jednej akcji spółki Krosno od 1990 roku do czerwca 1996 roku OkresWartość księgowa przypadająca na jedną akcję Cena giełdowa jednej akcji - Ocena 199017,177 - - czerwiec199116,9395,35niedowartościowana 199117,8092,90niedowartościowana czerwiec199217,4821,65niedowartościowana 199217,7552,25niedowartościowana czerwiec199318,3537,15niedowartościowana 199319,80356,50przewartościowana czerwiec199421,60125,30przewartościowana 199420,89119,30niedowartościowana czerwiec199531,38043,60przewartościowana 199532,01035,00przewartościowana czerwiec199633,63050,50przewartościowana

6 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Metoda odtworzeniowa Metoda odtworzeniowa polega na wyznaczeniu wartości majątku przedsiębiorstwa przez określenie (aktualnych na dzień wyceny) nakładów inwestycyjnych i kosztów na odtworzenie identycznego lub podobnego pod względem rzeczowym majątku. W praktyce stosuje się dwa podejścia: szczegółowe i wskaźnikowe.

7 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Metoda odtworzeniowa Podejście szczegółowe polega na ustaleniu aktualnych cen poszczególnych składników majątku trwałego oraz rzeczywistych, oszacowanych przez ekspertów na podstawie oględzin i badań technicznych wskaźników ich faktycznego zużycia na ustalony dzień wyceny.

8 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Metoda odtworzeniowa Podejście, wskaźnikowe, polega na ustaleniu wskaźników wzrostu cen i wskaźników przeciętnego rzeczywistego zużycia majątku. Podejście szczegółowe jest dokładniejsze, ale bardziej pracochłonne i kosztowne od podejścia wskaźnikowego.

9 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość jednej akcji spółki Dębica wyznaczona metodą odtworzeniową dla drugiego kwartału 1996 roku WyszczególnienieCzerwiec 1996 Majątek obrotowy293 192,20 Majątek trwały182 568,60 + korekta wskaźnikiem wzrostu cen za pierwszy i drugi kwartał 1996 roku 0,103 · 182 568,60 - korekta wskaźnikiem zużycia 0,080 · 182 568,60 Wartość przypadająca na jedną akcję34,77 Cena jednej akcji na giełdzie 31.05.1996 r.60,00 Ocenaprzewartościowane

10 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Metody dochodowe Podejście dochodowe do wartości przedsiębiorstwa jest przeciwieństwem metod majątkowych. W dochodowych metodach wyceny wartości przedsiębiorstwa całkowicie pomija się majątek firmy. Wartości firmy upatruje się przede wszystkim w dochodach, jakie w określonym czasie przedsiębiorstwo jest lub będzie w stanie przynosić.

11 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Metoda DCF Istotę metody DCF określa założenie, że zorganizowany majątek produkcyjny trwały i obrotowy, kadry, organizacja produkcji i zarządzanie przedsiębiorstwem utworzono dla osiągania korzyści materialnych w przyszłości. Dla kupującego istotne są więc efekty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

12 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Etapy metody DCF ocena marketingowa odpowiedniego segmentu rynku ocena SWOT (analiza strategiczna) firmy analiza finansowo-ekonomiczna prognoza zatrudnienia, inwestycji, przychodów, kosztów, podatków, rachunku wyników i bilansu operacyjnego prognoza przyszłych przepływów

13 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość firmy wg. DCF

14 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepływy pieniężne CF = S - K s + A - P - K o - N i,

15 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wycena akcji spółki Irena w 1992 roku metodą DCF Wyszczególnienie199219931994 Sprzedaż 17,01026,07240,529 - koszty sprzedaży bez odsetek za kredyty 14,24219,04226,583 + amortyzacja 8,6649,48215,418 - podatki od zysku brutto 1,1072,8125,580 - przyrost kapitału obrotowego 6201,9812,103 - nakłady na inwestycje 709669884 cash flow 8,99611,05120,797 PV narastająco dla r = 20 % 7,49715,17127,207 RV 60,179 wartość jednej akcji Ireny dla r = 20 % 27,31 PV narastająco dla r = 26 % 7,14014,10124,498 RV 39,989 wartość jednej akcji Ireny dla r = 26 % 20,15 średnia wartość jednej akcji - wartość wewnętrzna akcji 23,73 cena jednej akcji Ireny 29. 12. 1992 roku - moment zakupu 5,30 cena jednej akcji Ireny 31. 12. 1994 roku - realizacja prognozy 24,00


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google