Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody wyceny Inwestorzy porównują stopy zwrotu z inwestycji, np: Lokaty bankowe, obligacje państwa, obligacje firmy, nieruchomości, akcje Zwrot z inwestycji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody wyceny Inwestorzy porównują stopy zwrotu z inwestycji, np: Lokaty bankowe, obligacje państwa, obligacje firmy, nieruchomości, akcje Zwrot z inwestycji."— Zapis prezentacji:

1 Metody wyceny Inwestorzy porównują stopy zwrotu z inwestycji, np: Lokaty bankowe, obligacje państwa, obligacje firmy, nieruchomości, akcje Zwrot z inwestycji może wynikać z: Dochodu (odsetki) oraz zmiany ceny (kursu) powyższych instrumentów W długim terminie jest tylko dochód Stopa zwrotu zależy od: Ryzyka Czasu realizacji zysku Płynności instrumentu ABA Consulting Michał Stopka1

2 DCF (Discounted Cash Flows): Enterprise Value ABA Consulting Michał Stopka2 Firma może generować gotówkę z działalności operacyjnej, amortyzacji oraz zobowiązań handlowych Firma może wydawać gotówkę na podatek, inwestycje, zapasy oraz należności Wartość firmy to gotówka do dyspozycji firmy Wartość gotówki jest różna w zależności od czasu kiedy możemy ją mieć.

3 Składowe FCFF (Free Cash Flow to Firm) (FCFF to EV) (Wolne przepływy pieniężne dla przedsiębiorstwa): + zysk operacyjny, czyli EBIT ( bo przypływ gotówki) - teoretyczny podatek (odpływ gotówki) + amortyzacja (przypływ gotówki) - nakłady inwestycyjne (CAPEX) (odpływ gotówki) - wzrost należności (odpływ gotówki) - wzrost zapasów (odpływ gotówki) + wzrost zobowiązań handlowych (przypływ gotówki) ABA Consulting Michał Stopka3

4 Przykład FCFF ABA Consulting Michał Stopka4 Rok2012 Przychody10 Koszty-9 EBIT1 Podatek 19%-0,19 Amortyzacja1 Capex +/- Nalezności0 +/- Zapasy0 +/- Zobowiązania0 FCFF0,81

5 Wartość lokaty/firmy =Terminal Value=TV ABA Consulting Michał Stopka5 Terminal Value = wartość FCFF generowanego wiecznie Wartość lokaty(firmy) = FCFF/stopa zwrotu, czyli 0,81/10% = 8,1 = 0,81/0,1 Innymi słowy potrzeba 10 lat aby otrzymać zainwestowany kapitał Stopa zwrotu= stopa dyskontowa FCFF stały co rok0,81 Stopa zwrotu10% Lokata kapitału8,1

6 Mnożnik a stopa dyskontowa Mnożnik : razy 10 dla 10% stopy zwrotu: 0,81/10% Mnożnik : razy 20 dla 5% stopy zwrotu: 0,81/0,05 Mnożnik : razy 5 dla 20% stopy zwrotu 0,81/20% ABA Consulting Michał Stopka6 FCFF stały co rok0,81 Stopa zwrotu10%5%20% Lokata kapitału8,116,24,05 mnożnik10205

7 Wartość firmy=TV stały wzrost g Wartość firmy dla stałej stopy wzrostu w nieskończoność = g = 2% FCFF ostatni rok prognozy * (1+g)/(stopa zwrotu-g), czyli: 0,810 * (1+2%)/(10%-2%) = 0,826/0,08 = 10,33 g nie może być wyższe niż dynamika PKB... ABA Consulting Michał Stopka7 FCFF wzrost 2%/rok0,8102%g Stopa zwrotu10% Lokata kapitału10,33

8 Mnożniki DCF Jeżeli nie ma długu to FCFF = zysk netto, jest to zysk operacyjny po podatku Czyli wychodzi nam mnożnik cena/zysk około 13 ABA Consulting Michał Stopka8 EBIT1 Podatek 19%-0,19 FCFF0,810 Stopa zwrotu 10%, g 2%: Wycena kapitału:10,33 Mnożnik EBIT: 10,33/110,33 Mnożnik FCFF: 10,33/0,8112,75

9 Wartość pieniądza w czasie ABA Consulting Michał Stopka9 Mamy TERAZ kwotę 45,45 zł Inwestujemy ją na rok na 10% Za rok mamy 50 zł, bo 45,45* (1+10%)= 50 zł. Innymi słowy: 50 zł za rok, obecnie warte jest 45,45 zł Co można policzyć tak: (50/(1+10%)) = 45,45 zł 50 zł za dwa lata: (50/(1+10%)^2) = 41,32zł, czyli: 41,32 zł na 10% rocznie za 2 lata = 50 zł. Zł

10 Wartość pieniądza przykład Współczynnik dyskontujący = 1/(1+stopa zwrotu)^t Dyskonto odpowiedniego okresu w przyszłości (wartość pieniądza w czasie), gdzie t=okres; (czas) Np:1) 1/(1+10%)^1=0,909; 2) 1/(1+10%)^2=0,826 ABA Consulting Michał Stopka10 okres FCFF0,81 stopa zwrotu10% współczynnik dyskontujący0,9090,8260,7510,6830,6210,5640,5130,4670,4240,386 wartość obecna0,7360,6690,6090,5530,5030,4570,4160,3780,3440,312

11 Wartość Terminal Value otrzymanego za 10 lat ABA Consulting Michał Stopka11 FCFF0,81 stopa10% g2% TV10,33 okres FCFF ,33 stopa zwrotu10% wsp ó łczynnik dyskontujący0,9090,8260,7510,6830,6210,5640,5130,4670,4240,386 wartość obecna TV ,98

12 Modelowanie DCF: ABA Consulting Michał Stopka12 Rok Dynamika przychod ó w 20% Przychody101214,417,320,7 Koszty-9-10, ,6-18,7 EBIT11,21,41,72,1 marża EBIT10% Podatek 19%-0,19-0,23-0,27-0,33-0,39 Amortyzacja11111 Capex +/- Nalezności /- Zapasy /- Zobowiązania00000 FCFF0,810,971,171,401,68

13 DCF dwa okresy (wyliczenie EV) ABA Consulting Michał Stopka13 Rok Dynamika: 20% FCFF0,810,971,171,401,6821,42 FCFF1,68 Stopa zwrotu10% stopa10% Okres12345 g2% wsp. dyskontujący0,9090,8260,7510,6830,621 TV21,42 Wartość obecna0,740,800,880,961,0413,30 Narastająco 4,41 prognoza + teraz TV Wartość firmy obecnie17,71bo:4,41+13,30 Mnożnik FCFF (P/E):

14 Wycena Equity Value Equity Value = Enterprise Value – Net Debt (+/-) inne rzeczy Net Debt: bank+obligacje+leasing, np.: EV= 100, ND = 50 Equity Value = 100 – 50 = 50 Inne rzeczy: + aktywa pozaoperacyjne (np. nieruchomości + 20) = 70 - udziały mniejszości, np zysk netto 1 mln zł, mnożnik 10, dług 0 70 – 10 = 60: (wartość na giełdzie) ABA Consulting Michał Stopka14

15 Koszt kapitału własnego Koszt kapitału własnego = stopa wolna od ryzyka + premia za ryzyko lub: Re=RFR+β *(Rm-RFR) RFR to stopa wolna od ryzyka (rentowność obligacji) Rm to rynkowa stopa zwrotu Rm-RFR premia za ryzyko Rm=RFR + (od 4% do 6%, czyli premia za ryzyko) β to ryzyko inwestowania w daną spółkę ( czysta dźwignia operacyjna czyli koszty stałe) Przykład: RFR=6%; premia za ryzyko 4%; założenie β=1 Re=6%+1*4%=10% ABA Consulting Michał Stopka15

16 Beta zlewarowana długiem β lewar= β bez lewara*(1+(1-CIT)*dług/Kwłasny) Przykład 1: β bez lewara = 1; Dług = 0; CIT = 19% Kw =100 % β lewar= 1*(1+(1-19%)*0/1)=1*1=1 Przykład 2: β bez lewara = 1; Dług = 50%; CIT = 19% Kw=50% β lewar= 1*(1+(1-19%)*0,5/0,5)=1*(1,81*1)=1,81 Przykład 3: (dla kosztu kapitału własnego): Re=6%+1,81*4%=6%+7,24%=13,24% ABA Consulting Michał Stopka16

17 Wartość firmy Jest sumą przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę: Przepływy uwzględniają wartość pieniądza w czasie i dlatego są dyskontowane, czyli sprowadzane do bieżącej wartości, odpowiednią stopą procentową WACC jest to średni ważony koszt kapitału własnego i zadłużenia oprocentowanego (jeżeli jest zadłużenie)

18 Konstrukcja WACC WACC = koszt kapitału własnego * udział kapitału własnego + koszt zadłużenia*(1- stopa podatkowa)* udział długu Re*udział Re+KD*(1-CIT)*udział D Weighted Average Cost of Capital Wacc uwzględnia rodzaj finansowania firmy ABA Consulting Michał Stopka18

19 WACC bez długu i z długiem Przykład 1 Dług = 0; kapitał własny = 100; CIT=19% WACC=10%*1+0*(1-19%)*0 = 10% Przykład 2 Dług = 50%; kapitał własny = 50%; CIT = 19%; RFR=6%; marża kredytowa = 2%; Kd = 8% WACC = 13,24%*0,5 + 8% (1-19%)*0,5 = 9,86% ABA Consulting Michał Stopka19

20 DCF a założenia: OkresRok 1Rok 2zmiana % FCF13200% stopa dyskontowa10% 0% EV % Dług550% Kurs akcji525400% OkresRok 1Rok 2zmiana % FCF31-67% stopa dyskontowa10% 0% EV % Dług550% Kurs akcji255-80%

21 Metoda mnożnikowa Prawo jednej ceny Prostsza w porównaniu do DCF Metoda DCF bardzo czuła na założenia Znaczna część wartości firmy w DCF to TV Gospodarka zachowuje się cyklicznie (założenie) Przyszłość jest niepewna, szczególnie odległa Wycena mnożnikowa ogranicza" optymizm/pesymizm inwestorów w kwestii przyszłości spółki ABA Consulting Michał Stopka21

22 Wycena spółki: Mnożniki kapitału własnego (equity value) P=Kapitalizacja giełdowa=liczba akcji*kurs giełdowy Np: 1 akcja *15 zł kurs=15 zł = kapitalizacja Mnożnik P/E (price/earnings) lub cena/zysk: 15 zł to kurs; 1 zł zysk na akcję Mnożnik P/E = 15 bo 15 zł/1 zł Mnożnik P/BV (price/book value) lub cena/wartość księgowa: 15 zł to kurs; 10 zł wartość księgowa Mnożnik P/BV = 1,5 bo 15 zł/10 zł ABA Consulting Michał Stopka22

23 Fair P/BV ROE=zysk netto/kapitał własny Fair P/BV= (ROE-g)/(r-g) Jeżeli g=zero: ROE/r Np: ROE=10%, r=10% to P/BV=10%/10%=1 Np: ROE=5%, r=10% to P/BV=5%/10%=0,5 Np: ROE=20%, r=10% to P/BV=20%/10%=2 ABA Consulting Michał Stopka23

24 Wycena spółki: Mnożniki Enterprise Value EV=Enterprise Value=Kapitalizacja+dług netto Dług netto=dług oprocentowany-gotówka, np. Kapitalizacja = 15 zł, dług =10 zł, gotówka = 5 zł Dług netto = 10 zł – 5 zł = 5 zł EV= 15 zł + 5 zł = 20 zł Mnoznik EV/EBITDA (EBITDA= zysk operacyjny + amortyzacja) Mnożnik EV/EBIT Mnożnik EV/CFO (EV/cash flow operacyjny) Mnożnik EV/SALES (EV/sprzedaż) ABA Consulting Michał Stopka24


Pobierz ppt "Metody wyceny Inwestorzy porównują stopy zwrotu z inwestycji, np: Lokaty bankowe, obligacje państwa, obligacje firmy, nieruchomości, akcje Zwrot z inwestycji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google