Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS"— Zapis prezentacji:

1 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS

2 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS

3 Efekt teratogennego działania alkoholu na płód
mózg dziecka zdrowego / mózg dziecka z FAS/E (zródło: Fotografia z kliniki dr Sterling Clarren, University of Washington, Seattle.)

4 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT FAS Co to jest FAS? FAS (Fetal Alcohol Syndrome), czyl Alkoholowy Zespół Płodowy to jednostka chorobowa obejmująca nieprawidłowości neurobehawioralne oraz zmiany w budowie ciała i organach wewnętrznych. Nieprawidłowości te występują u dzieci matek, które w czasie ciąży piły alkohol.

5 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
PRZYCZYNA FAS Jedną z przyczyn występowania FAS jest spożywanie alkoholu przez kobietę w ciąży. Rozmiar i rodzaj uszkodzeń uzależniony jest od okresu ciąży, w którym matka spożywała alkohol. I tak: I trymestr ciąży- spożywanie alkoholu może doprowadzić między innymi do uszkodzeń mózgu , osłabia rozwój komórek, może uszkadzać serce, nerki, oczy, uszy, prowadzić do deformacji twarzy; II trymestr ciąży- spożywanie alkoholu osłabia rozwój mózgu, uszkadza mięśnie, skórę, gruczoły, kości; III trymestr ciąży- spożywanie alkoholu osłabia rozwój mózgu i płuc, prowadzi do zaburzeń rozwoju wzrostu

6 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Czy picie alkoholu w ciąży zawsze prowadzi do wystąpienia FAS u dziecka? Każda ilość alkoholu wypitego w ciąży to ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka. Jeśli dziecku się „uda” i nie będzie miało FAS to i tak istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia nieco lżejszych zaburzeń i uszkodzeń, które w piśmiennictwie medycznym opisywane są w różny sposób: ALKOHOLOWY EFEKT PŁODOWY ( FAE- Fetal Alcohol Effect)- mniejsza ilość defektów, mniejszych jakościowo; USZKODZENIA PŁODU SPOWODOWANE ALKOHOLEM-wady serca, wzroku, słuchu, anomalie stawów; POALKOHOLOWE ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO- m.in. zaburzenia uwagi.

7 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Diagnostyczne kryteria medyczne Udokumentowane spożywanie alkoholu przez matkę w okresie ciąży; Deficyt wzrostu, wagi, ciała i obwodu głowy dziecka- przed i po urodzeniu; Uszkodzenie OUN wyrażające się upośledzeniem funkcji fizycznych, intelektualnych i społecznych; Anomalie takie, jak : deformacje budowy kończyn, twarzy, mięśni, wady narządów wewnętrznych.

8 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Diagnoza na „pierwszy rzut oka” Nie należy stawiać diagnozy opartej tylko na wyglądzie zewnętrznym dziecka , jednak wiedza na temat anomalii wyglądu może być przydatna w ukierunkowywaniu procesu diagnozowania.

9 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
PIERWOTNE objawy FAS 1. Niski wzrost i małogłowie. 2. Dysmorfie – twarzy: Oczy osadzone są szeroko, tak, że nasada nosa robi wrażenie bardzo szerokiej Szpary powiekowe są skrócone poprzez występowanie zmarszczki nakątnej Nos najczęściej jest krótki i zadarty; Rynienka podnosowa słabo zaznaczona lub jej brak ; Górna warga bardzo cienka; Odległość między nozdrzami a górną wargą wyraźnie dłuższa ; Podbródek i broda niewielkie; Uszy nisko osadzone – małżowiny często zniekształcone; Twarz dość płaska, szeroka; łatwe i szybkie męczenie się; słaba koordynacja w zakresie motoryki dużej i małej; niezdarność ruchowa, ruchy kanciaste, bywa, że chodzą „głośno tupiąc lub szurając”, chodzenie rozpoczynają z opóźnieniem, osłabiona równowaga i koordynacja mięśniowa; znaczne problemy w zakresie słyszenia, opóźniona zdolność mówienia,; zaburzenia percepcji wzrokowej; niepewność przy przenoszeniu przedmiotów; inne anomalie rozwojowe dotyczą budowy takich narządów jak: serce, wątroba, nerki, narządy płciowe

10 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
WTÓRNE objawy FAS lęk, złość, unikanie, wycofanie; wejście w rolę ofiary lub prześladowcy;zamknięcie się w sobie, kłamstwa, ucieczki z domu; przerwanie nauki szkolnej; bezrobocie; bezdomność; ależność od innych, chęć zadowolenia innych; choroby psychiczne, depresja, samookaleczanie się; gwałtowne i szokujące zachowania;i mpulsywność; kłopoty z prawem; skłonność do uzależnień; tendencje i zachowania samobójcze

11 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
„Z FAS się nie wyrasta, FAS ma się przez całe życie, a jakość tego życia uzależniona jest od uzyskanej wcześniej pomocy”

12 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Dziecko z FAS w systemie edukacji

13 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Rodzaj dojrzałości Dzieci zdrowe Poziom osiągnięć dzieci z FAS Dojrzałość fizyczna Aktywne poznawczo, zmotywowane do nauki; Dobrze zorientowane w najbliższym środowisku; Potrafią ze zrozumieniem słuchać tego, co mówi nauczyciel różny poziom rozwoju fizycznegop Dojrzałość umysłowa Poziom analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej adekwatny do wieku; Poziom orientacji przestrzennej pozwala na kierowanie i kontrolowanie własnych ruchów Poziom pamięci ruchowej pozwala na przetwarzanie obrazu graficznego w obraz ruchu (pisanie) Różny poziom rozwoju intelektualnego Różny poziom stymulacji środowiskowej

14 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Dojrzałość do nauki czytania i pisania prawidłowo funkcjonujące narządy zmysłów Koordynacja wzrokowo- ruchowa adekwatna do wieku Odporne na zmęczenie, choroby Poziom wszystkich funkcji niezbędnych do nauki czytania i pisania najczęściej na poziomie nieadekwatnym do wieku (niższym) Dojrzałość społeczno- emocjonalna Potrafią inicjować i podtrzymywać kontakty społeczne Potrafią przestrzegać wymagań, podporządkować się normom Wytrwałość, uwaga i obowiązkowość adekwatna do wieku Potrafią kierować reakcjami emocjonalnymi Są wrażliwe na opinię nauczyciela Trudności w kontaktach społecznych Trudności z przestrzeganiem norm, podporządkowaniem się Niski poziom uwagi i obowiązkowości Nie potrafią kierować reakcjami emocjonalnymi Są mało samodzielne Dojrzałość do uczenia się matematyki Rozumieją i potrafią określić stosunki czasowe, przestrzenne, ilościowe Potrafią klasyfikować przedmioty wg ich koloru, kształtu, przeznaczenia Potrafią dodawać i odejmować na konkretach w zakresie 10 Nie rozumieją stosunków przestrzennych Mają duże problemy z klasyfikowaniem Nie potrafią dodawać i odejmować (nie rozumieją)

15 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
DIAGNOZA W przypadku dziecka z FAS diagnoza musi być diagnozą kroczącą. Ma służyć systematycznemu monitorowaniu skuteczności oddziaływań terapeutycznych i stymulujących. Powinna więc obejmować nie tylko poziom intelektualny, ale także poziom rozwoju innych funkcji. Całościowa diagnoza pozwala spojrzeć na dziecko jako na całość.

16 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Lp. Diagnozowane funkcje Co podlega diagnozie 1. intelektualne myślenie 2. orientacyjne spostrzeganie, uwaga, pamięć, mowa 3. wykonawcze motoryka 4. emocjonalne emocje i motywacja 5. funkcjonowanie społeczne znajomość i rozumienie norm, komunikowanie się 6. potrzeby zaspokajane i nie zaspokajane 7. diagnoza pedagogiczna poziom osiągnięć, trudności, braki

17 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
W trakcie diagnozy trzeba poszukiwać nie tylko zaburzeń ale także zasobów dziecka. Diagnoza „testowa” jest tylko punktem wyjścia ukierunkowującym dalsze postępowanie diagnostyczne; Generalnie diagnoza ma służyć dostarczeniu informacji o potencjalnych możliwościach dziecka, czyli służyć ocenie jego szans rozwojowych przy optymalnej stymulacji oraz określić rodzaj i zakres właściwej dla niego terapii. Diagnoza powinna więc uwzględniać m.in. informacje o: Zachowaniu dziecka, w tym objawy ewentualnych zaburzeń; Przebieg rozwoju (rozwój sprawności ruchowej, sprawności funkcji poznawczych, emocji i mowy); Charakterystyczne obecnie funkcjonowanie w w/w sferach; Wzorce interakcji z osobami znanymi

18 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Specyfika problemów dzieci z FAS

19 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS

20 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Specyfika problemów dzieci z FAS Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS

21 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Słaba kontrola; Impulsywność/ labilność emocjonalna; Trudności z koncentracją uwagi; Zaburzenia funkcji percepcyjnych; Problemy z uczeniem się matematyki; Brak refleksji, potrzeba motywacji z zewnątrz; Zaburzone przywiązanie; Niski poziom (zupełny brak) radzenia sobie w sytuacjach stresowych; Trudności z rozumieniem; Problemy z pamięcią; Trudności z orientacją w czasie i przestrzeni; Trudności w przyswajaniu nowych informacji.

22 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
ADHD Inteligencja niższa niż przeciętna trudności z samokontrolą zaburzenia procesów poznawczych niska świadomość własnej osoby, ciała, sytuacji niski poziom koncentracji uwagi często brak empatii ogromne trudności w przyswajaniu informacji niski poziom rozwoju społecznego, emocjonalnego zaburzenia przywiązania zaburzenia samokontroli zaburzenia procesów poznawczych (myślenia, uwaga, procesy przestrzenne) obniżenie świadomości własnej osoby zależność od kontekstu sytuacyjnego (nie potrafi wygenerować i wdrożyć planu działanie- „żyje chwilą”) trudności w regulowaniu pobudzenia emocjonalnego kierowanie się zasadą przyjemności niski poziom procesów poznawczych, w tym myślenia i pamięci problemy z uwagą bierna zapamiętywanie słabe rozumienie poleceń i problemów niska świadomość siebie, emocji, trudności w regulowaniu pobudzenia opóźnienie rozwoju funkcji percepcyjnych

23 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Nie ma „jedynie słusznej” metody pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Dziecku z FAS niezbędne jest podejście holistyczne (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, społeczna, medyczna, w tym rehabilitacyjna. Podstawą pomocy nie są wyszukane teorie, czy wspaniałe nowoczesne techniki, ale poziom relacji między osobą udzielającą pomocy, a tę pomoc odbierającą. Efekty zależą od tego, jak ułożą się relacje między nimi.

24 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Podstawowe założenia pracy z dzieckiem z FAS

25 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Zalecana dieta: - duże ilości wody mineralnej niegazowanej - dieta niskowęglowodanowa i niskocukrowa - zalecane spożywanie kaszy, szczególnie jaglanej - unikanie słodyczy, coli, chipsów

26 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Aby skutecznie pomagać dzieciom z FAS ważne jest przestrzeganie następujących zasad: Konkret – trzeba mówić używając konkretnych słów, należy unikać słów o podwójnym znaczeniu, jakiejś aluzji itd. Dobrze jest myśleć o niej / nim jak o dużo młodszym dziecku - ponieważ jej / jego rozwój emocjonalny i społeczny jest po prostu obniżony w stosunku do wieku rozwojowego (kalendarzowego).

27 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
2. Stałość – dzieci z FAS mają trudności z zastosowaniem zdobytej wiedzy w nowej sytuacji i uogólnianiem informacji. W nadmiarze bodźców próbują „przespać ich natłok” lub podejmują działania nie przewidując często ich konsekwencji. Funkcjonują najlepiej w środowisku, w którym wprowadza się mało zmian ( najlepiej wcale). Dotyczy to również słownictwa. Rodzice i nauczyciele powinni ustalić ze sobą jakich słów , zwrotów i poleceń używać będą w stosunku do dziecka.

28 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
3. Powtarzanie – dzieci z Syndromem FAS mają kłopot z pamięcią operacyjną - krótkotrwałą. Zapominają – nawet jeśli jakieś informacje zostaną wyuczone i nie były przez jakiś czas używane. Zatem jeśli chcemy aby dziecko nauczyło się czegoś - musi być to stale i regularnie powtarzane. Dobrze jest kilkakrotnie powtarzać mu - co wydarzy się w najbliższej przyszłości . Dzieci mają kłopot z "poruszaniem się " w czasoprzestrzeni ( wcześniej, później, przed, po, za godzinę, jutro itp.). Potrafią działać, „krok po kroku”, dobrze jeśli ktoś kroczy obok

29 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
4. Rutyna - trzeba budować im regularny rozkład dnia - z powtarzalnymi czynnościami. Wtedy łatwiej je zapamiętają. Jeśli dziecko będzie wiedziało, czego się spodziewać - zmniejszy to w nim poziom lęku. Paradoksalnie powinno ułatwić uczenie się.

30 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
5. Prostota - "krótko i bardzo zwięźle". Jeśli otrzymują zbyt dużo informacji - "wyłączą się". Nie jest możliwe dalsze uczenie się . Trzeba pamiętać - prostota działania stanowi podstawę efektywnego uczenia się.

31 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
6. Szczegółowość – trzeba mówić dokładnie to co mamy na myśli. Dzieci z uszkodzeniem mózgu nie potrafią na ogół zrozumieć pojęć abstrakcyjnych. Nie potrafią uogólniać czy "wypełnić pustych miejsc" - bez wskazówek. Trzeba zatem mówić dziecku - krok po kroku co ma zrobić. Wtedy istnieje szansa na rozwinięcie właściwych nawyków.

32 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
7. Zasady - zasady to "spoiwo", które sprawia, że świat wokół dziecka zaczyna nabierać jakiegoś sensu. Jeśli usuniemy to "spoiwo" - wszystko to, co było z trudem budowane - (jak mur bez zaprawy) się rozsypie.

33 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
8. Nadzór – dzieci z FAS mają trudności w rozwoju poznawczym, zachowują się bardzo naiwnie w codziennych sytuacjach. Żeby można było rozwijać u nich nawyki właściwego zachowania, wymagają stałego (nieustannego) nadzoru. Trzeba ich pilnować jak dużo młodsze dziecko.

34 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Założenia pracy z dzieckiem z FAS Restrukturyzacja otoczenia w celu ograniczenia nadmiernej stymulacji umysłowej i fizycznej; Duża ilość bodźców nie wpływa pozytywnie na poziom koncentracji uwagi- dziecko z FAS nie jest w stanie skoncentrować się na kilku rzeczach/ zadaniach jednocześnie.

35 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
2. Zmniejszanie nadwrażliwości sensorycznej Dzieci o nadwrażliwości sensorycznej nieprawidłowo interpretują docierające do nich bodźce, co uniemożliwia wykorzystanie ich w celowym i efektywnym działaniu. Układ nerwowy reaguje nadmiernie- zwykłe dla innych doznanie sensoryczne odbiera jako bardzo silne- dzieci czują się „bombardowane informacjami”. Dzieci z z obniżoną wrażliwością sensoryczną – ich układ nerwowy nie rejestruje lub nie rozpoznaje informacji sensorycznych. Cierpia więc i na brak stymulacji i jej poszukują

36 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
3. Konsekwencja (powtarzalność bodźca)

37 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
4. Stałość otoczenia Dzieci z FAS wymagają stałości otoczenia, każda zmiana to dla nich wyzwanie. Podstawą ich dobrego funkcjonowania jest poczucie pewności, a sytuacje wymagające podejmowania decyzji, zmian, odpowiadania na nowe bodźce, odbierają jako zagrażające i potrafią sobie z nimi poradzić. Stałość otoczenia, której może dostarczyć szkoła- to- na przykład zadbanie o to, żeby na każdej lekcji dziecko siedziało w tej samej ławce i z tym samym kolegą.

38 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
5. Polisensoryczność pomocy (różnorodność bodźców) Dzieci z FAS ze względu na swoją specyfikę, wymagają nauczania polisensorycznego. Nauczanie oparte jedynie na wykorzystywaniu zmysłu wzroku i słuchu jest w ich przypadku nauczaniem nie trafionym. One muszą dotykać, manipulować, zmieniać pozycje ciała itp.. Tylko w ten sposób zwiększamy szanse na osiąganie sukcesów odzwierceidlające ich potencjalne możliwości.

39 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
6. Budzenia motywacji wewnętrznej Dzieci z FAS bez pomocy z zewnątrz nie są w stanie samodzielnie „dochodzić” do motywacji wewnętrznej. W procesie pomocy dążyć należy do tego, by dziecko z FAS stawało się współodpowiedzialne za jej efekt, pomimo że nie jest odpowiedzialne za swój problem.

40 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
7. Pamiętanie o zaburzeniach przywiązania u dzieci z FAS Dzieci z FAS- ze względu na swoją historię rodzinną lub ograniczenia wynikające z zaburzenia- bardzo często maja pozabezpieczne wzorce przywiązania, które rzutują na relacje z innymi ludźmi, a więc także z osobą pomagającą. Dorosły nie powinien więc oczekiwać liniowego budowania bliskiej relacji. Reakcje dzieci z FAS w bliskich relacjach są nieprzewidywalne , nie odpowiadają naszym oczekiwaniom opartym na doświadczeniach budowania relacji z innymi ludźmi. Dorosły powinien być przygotowany na diametralnie różne zachowania dziecka, nieadekwatne do tych, które były przed chwilą.

41 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
METODY POMOCY Techniki behawioralne – modelowanie zachowań+ nagradzanie właściwych zachowań i wygaszanie niewłaściwych Kinezjologia edukacyjna Neurostymulacja (plan opracowany indywidualnie dla każdego dziecka) Metody relaksacyjne Muzyko- i choreoterapia Socjoterapia Edukacja matematyczna Zabawa

42 Pomoc udzielana dziecku z FAS musi być pomocą zintegrowaną, wielodyscyplinarną;
Osoby pomagające muszą z sobą współpracować (terapeuta, nauczyciel, pedagog, psycholog);

43 System edukacji a pomoc dziecku z FAS

44 Formy pomocy ze strony szkoły
Formy pomocy ze strony poradni psychologiczno- pedagogicznych Formy pomocy ze strony szkoły wczesne wspomaganie rozwoju- opinia; odroczenie obowiązku szkolnego; dostosowanie wymagań- opinia; klasy wyrównawcze, terapeutyczne; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego; terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna; socjoterapia; psychoedukacja rodziców, konsultacje, wsparcie, terapia; psychoedukacja nauczycieli zajęcia korekcyjno- kompensacyjne; zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze; zajęcia logopedyczne; dostosowanie wymagań; nauka w klasach wyrównawczych i terapeutycznych; nauczanie indywidualne; kształcenie specjalne; zajęcia rewalidacyjne; wydłużenie etapu edukacyjnego co najmniej o jeden rok; wsparcie nauczyciela; wczesne wspomaganie rozwoju

45 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
PODSTAWY PRAWNE POMOCY Art.71b. Ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty „ Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież (…) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” Kształcenie to może być prowadzone w formie: nauki w szkołach ogólnodostępnych; szkołach lub oddziałach integracyjnych; szkołach lub oddziałach specjalnych; ośrodkach.

46 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
§ 2 ust.10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych „ dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi”.

47 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych „ W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów (…) następujące zajęcia rewalidacyjne: korekcyjne wad postawy; korekcyjne wad wymowy; orientacji przestrzennej i poruszania się; nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod porozumiewania się; inne, wynikające z programów rewalidacji” – TU MIESZCZĄ SIĘ DZIECI Z FAS

48 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych „ Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalne liczbę godzin zajęć edukacyjnych” Ten przepis jest szczególnie przydatny- dzieci z FAS uczą się wolniej, ich tempo uczenia się zdecydowanie odbiega od tempa rówieśników, nawet tych, którzy mają taki sam poziom rozwoju intelektualno- poznawczego. Wymagają więc wydłużonego czasu nauki na opanowanie wiedzy i umiejętności.

49 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Rozporządzenie informuje , na czym polega i z kim jest realizowana pomoc psychologiczno- pedagogiczna, na czyj wniosek jest udzielana, w jakiej formie może być udzielana w przedszkolu i szkole.

50 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach - mówi m.in.. obowiązku opracowywania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci

51 Rozporządzenie MENiS z dnia 4 kwietnia roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci- określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju - wymienia, gdzie może być organizowane wczesna wspomagania rozwoju, jaki powinien być skład zespołu wczesnego wspomagania, co należy do jego zadań, określa obowiązek opracowania programu wczesnego wspomagania

52 AKTUALNE- dostosowanie wymagań
Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA Realizatorzy: Rodzice Terapeuci Nauczyciele inni Zasady: Stymulacji rozwoju Współpracy Dostarczania doświadczeń Stopniowania trudności Tworzenia możliwości sukcesu Cele: AKTUALNE- dostosowanie wymagań PERSPEKTYWICZNE

53 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
psychologiczno- pedagogiczna Metody: Terapia pedagogiczna Metody stymulacji mózgu Metody wykorzystujące muzykę, ruch, taniec Terapia behawioralna Terapia zaburzeń przywiązania Warunki: Prawo oświatowe Wyposażenie i środki Szkolenia nauczycieli i rodziców Organizacja zajęć wspierających Ewaluacja: Diagnoza krocząca Ocena efektywności Doskonalenie działań

54 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
FAS w pigułce FAS jest wiodącą przyczyną chorób umysłowych. Większość osób z FAS ma przeciętny poziom inteligencji FAS jest przyczyną poważnych problemów społecznych i zaburzeń zachowania Co roku w USA rodzi się dzieci z FAS Dziesięć razy więcej dzieci rodzi się z efektem poalkoholowym (FAE) Nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu, którą można spożywać w czasie ciąży bez ujemnego skutku na dziecko Alkohol uszkadza płód bardziej, niż jakikolwiek inny narkotyk Zespołowi FAS i innym uszkodzeniom alkoholowym można zapobiec w 100% .

55 Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS
Poradnia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży z FAS/FAE ul. Piskorskiej 11 Toruń Telefon 056/ Dr Liszcz- neurolog


Pobierz ppt "Specyfika pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z FAS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google