Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interfejs Cobra4 Modularny, obsługiwany intuicyjnie, bezprzewodowe rejestrowanie danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interfejs Cobra4 Modularny, obsługiwany intuicyjnie, bezprzewodowe rejestrowanie danych."— Zapis prezentacji:

1 Interfejs Cobra4 Modularny, obsługiwany intuicyjnie, bezprzewodowe rejestrowanie danych

2 2 Przyrządy bazowe – jak chcemy mierzyć ? Bezprzewodowo z użyciem Wireless- Link & Wireless Manager wartości/s Zasilany z akumulatorków Mobilnie z użyciem Mobile- Link wart./s (Karta SD) Zasilany z akumulator -ków Duża prędkość przesyłu z użyciem USB-Link wartości/s Zasilany z PC Własny protokół radiowy (2,4 GHz) Nie wykorzystuje Bluetooth Zasięg >20m Moc sygnału <<1mW

3 Czujniki (sensory) – co chcemy mierzyć? Termodynamika Ciśnienie/Temp.. Elektrofizjologia EKG, EMG, EOG Przyśpieszenie 3D Przyśpieszenie Elektryczność Napięcie/Natę- żenie prądu Pogoda Ciśn./Temp./Wilg.pow., wysokość, światłość Przewodność Przewodność/Temperatura Siła _+/-40 N Siła +/- 40 N Siła +/- 4 N Zegar-Licznik Ruch z fotobramkami Teslomierz Pole magnetyczne Przewodność Przewodn./Temp. Chemia pH,/2x Temp. C0 2 -w powietrzu Puls Pomiar pulsu pH Miareczkowanie Temperatura Temperatura MiareczkowanieCzujnik półprzewodn. Temperatura (2 x NiCr-Ni)

4 4 Program measure m

5 Cobra 4 Wirless Manager Zainstalować programy obsługowe z dostarczonego CD. W tym celu włożyć CD do napędu w komputerze i postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w programie. Dołączyć interfejs Cobra4 Wireless Manager do gniazda USB w komputerze. Uruchomić program measure - interfejs Cobra4 Wireless Manager zostanie automatycznie rozpoznany przez system I automatycznie otworzy się odpowiednie okno programowe. Włączyć któryś z komunikujących się radiowo przyrządów systemu Cobra4 (Cobra4 Wireless-Link, Cobra4 Remote-Link). Nastąpi automatyczne nawiązanie komunikacji między nimi a przyrządy zostaną pokazane w oknie programu measure.

6 Łączność radiowa między komputerem a interfejsem Cobra 4bWireless-Link Cobra 4 Wireless- Link Cobra 4 Sensor- Unit f = 2,4 GHz

7 Cobra 4 Wireless-Link Interfejs Cobra4 Wireless-Link służy do radiowej komunikacji między PC, do którego przez złącze USB jest dołączony interfejs Cobra4 Wireless Manager ( ) a jednym z dostępnych modułów pomiarowych systemu Cobra4. Do połączenia z modułem pomiarowym systemu Cobra4 interfejs Cobra4 Wireless-Link posiada 15-pinowe gniazdo D-Sub Poza tym przyrząd posiada jednostkę radiową, która funkcjonuje na częstotliwościnośnej 2,4 GHz i komunikuje się z interfejsem Cobra4 Wireless Manager

8 Cobra 4 Wireless-Link 1. Włączanie zasilania interfejsu (przyrząd sam się wyłącza po 10 minutach od ostatniego naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku). 2. Czujnik identyfikacyjny interfejsu. Po uruchomieniu komputer nadaje interfejsowi numer identyfikacyjny z zakresu od 01 do 99. Jest to szczególnie ważne, gdy w sieci pracuje równocześnie większa liczba interfejsów. 3. Dioda LED Data miga w chwili wymiany danych między interfejsem Wireless-Link z dołączonym modułem pomiarowym a komputerem. 4. Dioda LED Rec świeci ciągle po uruchomieniu rejestrowania danych pomiarowych. W sieci radiowej można komunikować do 99 interfejsów Cobra4 Wireless-Link z komputerem do którego dołączony jest Interfejs Cobra4 Wireless Manager. Maksymalna odległość między Interfejsami Cobra 4 Wireless-Link a komputerem nie może przekroczyć 20m.

9 Wymiana baterii interfejsu Cobra 4 Wireless-Link

10 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Przewodność / Temperatura Pt1000 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Przewodność / Temperatura Pt1000 służy do pomiaru przewodności elektrycznej cieczy wyrażanej w uS/cm i temperatury wyrażanej w °C lub °K.

11 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Przewodność / Temperatura Pt1000 Przewodność: Zakres pomiarowy 10, uS/cm Dokładność pomiaru+/-4% wart. pomiaru ± 0,15 uS/cm Rozdzielczość0,1 uS/cm Zakres pomiarowy uS/cm Dokładność pomiaru+/- 4% wart. pomiaru ± 3 uS/cm Rozdzielczość 1 uS/cm Zakres pomiarowy 30, mS/cm Dokładność pomiaru+/-4% wart. pomiaru ±0,05 mS/cm Rozdzielczość0,01 mS/cm Temperatura: Zakres pomiarowy-20° °C Dokładność pomiaru± 0,5 K (w zakresie °C) Rozdzielczość pomiaru0,1 K Szybkość przesyłu danych1 Hz (max.)

12 Ćwiczenia wykonywane przy pomocy modułu pomiarowego interfejsu Cobra4 Przewodność / Temperatura Pt1000 Ciepło właściwe wody93, 97 Ciepło parowania wody101 Zależność przewodnictwa elektrycznego od temperatury133 Przewodność różnych próbek wody137 Badanie wody142 Zasolenie cieków wodnych150 Zanieczyszczenie wody metalami ciężkimi154 Oczyszczalnia ścieków157 Zasolenie gleby i substraty roślinne165 Temperatura gleby i powietrza wciągu dnia174 Pojemność cieplna wody i gruntu178 Utrata ciepła w zależności od powierzchni i masy ciała197 Torfowiska niskie i wysokie207 Zmiana temperatury różnych ciał211 Przykłady instrukcji ćwiczeniowych

13 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Siła +/-40N Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 siła +/-40N do pomiaru siły jak również ciężaru elementów nakładanych na talerzyk zamocowany na module. Temperatura otoczenia: °C Wilgotność < 80% Zakres pomiarowy -40N...+40N Częstotliwość próbkowania 16Hz Rozdzielczość 5 mN Wymiary (mm) 64 x 70 x 35 Waga (g) 100

14 Ćwiczenia wykonywane przy pomocy modułu pomiarowego interfejsu Cobra4 Siła +/-40N Pomiar siły wyporu9, 42, 46 Pomiar częstotliwości drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie60 Zależność częstotliwości drgań od masy i wsp. sprężystości66 Równoległe i szeregowe połączenie sprężyn73 Sprężynowe wahadło sprzężone80 Przyspieszenie ciężarka zawieszonego na sprężynie87 Przykłady instrukcji ćwiczeniowych

15 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Prąd / Napięcie ± 6 A, ± 30 V Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Prąd / Napięcie ± 6 A, ± 30 V służy do pomiaru i rejestracji natężenia prądu elektrycznego i napięcia. Napięcie elektryczne Zakres pomiarowy V Rozdzielczość15 mV Rezystancja wewnętrzna1 MΩ Natężenie prądu elektrycznego Zakres pomiarowy A Rozdzielczość3 mA Rezystancja wewnętrzna33 mΩ Częst. próbkowania 140 kHz Wymiary (mm)110 x 70 x 30 Waga (g)100

16 Ćwiczenia wykonywane przy pomocy modułu pomiarowego interfejsu Cobra4 Prąd / Napięcie ± 6 A, ± 30 V Pomiar prądu i napięcia żarówki5 Ładowanie i rozładowanie kondensatora24 Generowanie napięcia przemiennego29 Ciepło właściwe wody93, 97 Prawo Ohma109 Prąd włączenia żarówki117 Wytwarzanie prądu przemiennego, prostowanie i wygładzanie121 Ładowanie kondensatora125 Nagrzewanie się żarówki energooszczędnej129 Zależność przewodnictwa elektrycznego od temperatury133 Przykłady instrukcji ćwiczeniowych

17 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Przyspieszenie 3D, ±2g, ±6g Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Przyspieszenie 3D, +/- 2g, +/- 6g służy do pomiaru przyspieszenia w trzech osiach x, y, z. Temperatura otoczenia -5°C - 60°C Wilgotność względna < 80% Zakres pomiarowy (g) / Częst. próbkowania 140Hz Dokładność pomiaru 0,001g Wymiary w mm 60 x 70 x 30 Waga (g) 50

18 Ćwiczenia wykonywane przy pomocy modułu pomiarowego interfejsu Cobra4 Przyspieszenie 3D, ±2g, ±6g Pomiar przyspieszenia54 Przykłady instrukcji ćwiczeniowych

19 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Pogoda: ciśnienie, wilgotność i temperatura powietrza, natężenie światła, wysokość Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Pogoda służy do pomiaru podstawowych parametrów środowiska takich jak: ciśnienie atmosferyczne w mbar, wilgotność względna w %, temperatura powietrza w °C, natężenie światła w lx, wysokość w m.

20 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Pogoda: ciśnienie, wilgotność i temperatura powietrza, natężenie światła, wysokość Czujniki Ciśnienie powietrza Zakres pomiarowy mbar Dokładność± 1,5 mbar Temperatura Zakres pomiarowy °C Dokładność0,5°C Wilgotność względna Zakres pomiarowy % Dokładność± 5% Natężenie światła Zakres pomiarowy lx Zakres spektralny nm Częstotliwość przesyłu1Hz Wymiary (L x B x H) mm:60 x 70 x 30 Waga:60 g

21 Ćwiczenia wykonywane przy pomocy modułu pomiarowego interfejsu Cobra4 Pogoda: ciśnienie, wilgotność i temperatura powietrza, natężenie światła, wysokość Pomiar natężenia oświetlenia1 Pomiar wysokości nad poziomem morza14 Pomiar wysokości wieży18 Tworzenie mapy – pomiar wysokości nad poziomem morza21 Pomiar ciśnienia atmosferycznego i wilgotności względnej38 Pomiar ciśnienia powietrza49 24-godzinna obserwacja pogody183 Obserwacja pogody188 Wilgotność względna193 Przykłady instrukcji ćwiczeniowych

22 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Elektrofizjologia: EKG, EMG, EOG Moduł pomiarowy Cobra 4 Elektrofizjologia EKG, EMG, EOG służy do bezprzewodowych i przewodowych, elektrofizjologicznych pomiarów aktywności serca, oczu i mięśni

23 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Elektrofizjologia: EKG, EMG, EOG Czujniki EKG Częstotliwość próbkowania0, Hz Wzmocnienie450- krotne EMG Częstotliwość próbkowania Hz Wzmocnienie krotne EOG Częstotliwość próbkowania0,03…10 Hz Wzmocnienie 800- krotne Zabezpieczenie galwaniczne:4000V (klasa bezpieczeństwa 2) Wymiary (L x B x H) mm:62 x 110 x 35 Waga:300 g

24 Literatura – jaki temat chcemy zrealizować? Oprogramowanie measure –ponad 100 eksperymentów w formie elektronicznej Podręczniki z opisami eksperymentów uczniowskich i demonstracyjnych do wszystkich działów z zakresu przedmiotów przyrodniczych

25 Dziękuję za uwagę EDUKA - FRSK Sp. z o.o. Biuro Handlowe firmy PHYWE Lesznowola, ul. Jelonka 4 tel. / fax: (022) tel internet: eduka.waw.pl


Pobierz ppt "Interfejs Cobra4 Modularny, obsługiwany intuicyjnie, bezprzewodowe rejestrowanie danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google