Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyrządy bazowe – jak chcemy mierzyć ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyrządy bazowe – jak chcemy mierzyć ?"— Zapis prezentacji:

1 Interfejs Cobra4 Modularny, obsługiwany intuicyjnie, bezprzewodowe rejestrowanie danych

2 Przyrządy bazowe – jak chcemy mierzyć ?
Interfejs Cobra4 Modularny, obsługiwany intuicyjnie, bezprzewodowe rejestrowanie danych Przyrządy bazowe – jak chcemy mierzyć ? Bezprzewodowo z użyciem Wireless- Link & Wireless Manager wartości/s Zasilany z akumulatorków Mobilnie z użyciem Mobile-Link 1 000 wart./s (Karta SD) Zasilany z akumulator-ków Duża prędkość przesyłu z użyciem USB-Link wartości/s Zasilany z PC Własny protokół radiowy (2,4 GHz) Nie wykorzystuje Bluetooth Zasięg >20m Moc sygnału <<1mW

3 Czujniki (sensory) – co chcemy mierzyć?
Termodynamika Ciśnienie/Temp.. Elektrofizjologia EKG, EMG, EOG Przyśpieszenie 3D Przyśpieszenie Elektryczność Napięcie/Natę żenie prądu Pogoda Ciśn./Temp./Wilg.pow., wysokość, światłość Przewodność Przewodność/Temperatura Zegar-Licznik Ruch z fotobramkami Teslomierz Pole magnetyczne Siła +/- 4 N Siła +/-4 N C02-w powietrzu Przewodność Przewodn./Temp. pH Siła _+/-40 N Siła +/- 40 N Puls Pomiar pulsu Miareczkowanie Temperatura Temperatura Miareczkowanie Czujnik półprzewodn. Temperatura (2 x NiCr-Ni) Chemia pH,/2x Temp.

4 Program measure m

5 Cobra 4 Wirless Manager Zainstalować programy obsługowe z dostarczonego CD. W tym celu włożyć CD do napędu w komputerze i postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w programie. Dołączyć interfejs Cobra4 Wireless Manager do gniazda USB w komputerze. Uruchomić program measure - interfejs Cobra4 Wireless Manager zostanie automatycznie rozpoznany przez system I automatycznie otworzy się odpowiednie okno programowe. Włączyć któryś z komunikujących się radiowo przyrządów systemu Cobra4 (Cobra4 Wireless-Link, Cobra4 Remote-Link). Nastąpi automatyczne nawiązanie komunikacji między nimi a przyrządy zostaną pokazane w oknie programu measure.

6 Łączność radiowa między komputerem a interfejsem Cobra 4bWireless-Link
Cobra 4 Sensor-Unit Cobra 4 Wireless-Link f = 2,4 GHz

7 Cobra 4 Wireless-Link Interfejs Cobra4 Wireless-Link służy do radiowej komunikacji między PC, do którego przez złącze USB jest dołączony interfejs Cobra4 Wireless Manager ( ) a jednym z dostępnych modułów pomiarowych systemu Cobra4. Do połączenia z modułem pomiarowym systemu Cobra4 interfejs Cobra4 Wireless-Link posiada 15-pinowe gniazdo D-Sub Poza tym przyrząd posiada jednostkę radiową, która funkcjonuje na częstotliwościnośnej 2,4 GHz i komunikuje się z interfejsem Cobra4 Wireless Manager

8 Cobra 4 Wireless-Link 1. Włączanie zasilania interfejsu (przyrząd sam się wyłącza po 10 minutach od ostatniego naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku). 2. Czujnik identyfikacyjny interfejsu. Po uruchomieniu komputer nadaje interfejsowi numer identyfikacyjny z zakresu od 01 do 99. Jest to szczególnie ważne, gdy w sieci pracuje równocześnie większa liczba interfejsów. 3. Dioda LED Data miga w chwili wymiany danych między interfejsem Wireless-Link z dołączonym modułem pomiarowym a komputerem. 4. Dioda LED Rec świeci ciągle po uruchomieniu rejestrowania danych pomiarowych. W sieci radiowej można komunikować do 99 interfejsów Cobra4 Wireless-Link z komputerem do którego dołączony jest Interfejs Cobra4 Wireless Manager. Maksymalna odległość między Interfejsami Cobra 4 Wireless-Link a komputerem nie może przekroczyć 20m.

9 Wymiana baterii interfejsu Cobra 4 Wireless-Link

10 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Przewodność / Temperatura Pt1000
Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Przewodność / Temperatura Pt1000 służy do pomiaru przewodności elektrycznej cieczy wyrażanej w uS/cm i temperatury wyrażanej w °C lub °K.

11 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Przewodność / Temperatura Pt1000
Przewodność: Zakres pomiarowy 1 0, uS/cm Dokładność pomiaru +/-4% wart. pomiaru ± 0,15 uS/cm Rozdzielczość 0,1 uS/cm Zakres pomiarowy uS/cm Dokładność pomiaru +/- 4% wart. pomiaru ± 3 uS/cm Rozdzielczość 1 uS/cm Zakres pomiarowy 3 0, mS/cm Dokładność pomiaru +/-4% wart. pomiaru ±0,05 mS/cm Rozdzielczość 0,01 mS/cm Temperatura: Zakres pomiarowy -20° °C Dokładność pomiaru ± 0,5 K (w zakresie °C) Rozdzielczość pomiaru 0,1 K Szybkość przesyłu danych 1 Hz (max.)

12 Ćwiczenia wykonywane przy pomocy modułu pomiarowego interfejsu Cobra4 Przewodność / Temperatura Pt1000 Ciepło właściwe wody 93, 97 Ciepło parowania wody 101 Zależność przewodnictwa elektrycznego od temperatury 133 Przewodność różnych próbek wody 137 Badanie wody 142 Zasolenie cieków wodnych 150 Zanieczyszczenie wody metalami ciężkimi 154 Oczyszczalnia ścieków 157 Zasolenie gleby i substraty roślinne 165 Temperatura gleby i powietrza wciągu dnia 174 Pojemność cieplna wody i gruntu 178 Utrata ciepła w zależności od powierzchni i masy ciała 197 Torfowiska niskie i wysokie 207 Zmiana temperatury różnych ciał 211 Przykłady instrukcji ćwiczeniowych

13 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Siła +/-40N
Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 siła +/-40N do pomiaru siły jak również ciężaru elementów nakładanych na talerzyk zamocowany na module. Temperatura otoczenia: °C Wilgotność < 80% Zakres pomiarowy -40N...+40N Częstotliwość próbkowania 16Hz Rozdzielczość 5 mN Wymiary (mm) 64 x 70 x 35 Waga (g) 100

14 Ćwiczenia wykonywane przy pomocy modułu pomiarowego interfejsu Cobra4 Siła +/-40N
Pomiar siły wyporu 9, 42, 46 Pomiar częstotliwości drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie 60 Zależność częstotliwości drgań od masy i wsp. sprężystości 66 Równoległe i szeregowe połączenie sprężyn 73 Sprężynowe wahadło sprzężone 80 Przyspieszenie ciężarka zawieszonego na sprężynie 87 Przykłady instrukcji ćwiczeniowych

15 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Prąd / Napięcie ± 6 A, ± 30 V
Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Prąd / Napięcie ± 6 A, ± 30 V służy do pomiaru i rejestracji natężenia prądu elektrycznego i napięcia. Napięcie elektryczne Zakres pomiarowy V Rozdzielczość 15 mV Rezystancja wewnętrzna 1 MΩ Natężenie prądu elektrycznego Zakres pomiarowy A Rozdzielczość 3 mA Rezystancja wewnętrzna 33 mΩ Częst. próbkowania 140 kHz Wymiary (mm) 110 x 70 x 30 Waga (g) 100

16 Ćwiczenia wykonywane przy pomocy modułu pomiarowego interfejsu Cobra4 Prąd / Napięcie ± 6 A, ± 30 V
Pomiar prądu i napięcia żarówki 5 Ładowanie i rozładowanie kondensatora 24 Generowanie napięcia przemiennego 29 Ciepło właściwe wody 93, 97 Prawo Ohma 109 Prąd włączenia żarówki 117 Wytwarzanie prądu przemiennego, prostowanie i wygładzanie 121 Ładowanie kondensatora 125 Nagrzewanie się żarówki energooszczędnej 129 Zależność przewodnictwa elektrycznego od temperatury 133 Przykłady instrukcji ćwiczeniowych

17 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Przyspieszenie 3D, ±2g, ±6g
Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Przyspieszenie 3D, +/- 2g, +/- 6g służy do pomiaru przyspieszenia w trzech osiach x, y, z. Temperatura otoczenia -5°C - 60°C Wilgotność względna < 80% Zakres pomiarowy (g) / Częst. próbkowania 140Hz Dokładność pomiaru 0,001g Wymiary w mm 60 x 70 x 30 Waga (g) 50

18 Ćwiczenia wykonywane przy pomocy modułu pomiarowego interfejsu Cobra4 Przyspieszenie 3D, ±2g, ±6g
Pomiar przyspieszenia 54 Przykłady instrukcji ćwiczeniowych

19 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Pogoda: ciśnienie, wilgotność i temperatura powietrza, natężenie światła, wysokość Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Pogoda służy do pomiaru podstawowych parametrów środowiska takich jak: ciśnienie atmosferyczne w mbar, wilgotność względna w %, temperatura powietrza w °C, natężenie światła w lx, wysokość w m.

20 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Pogoda: ciśnienie, wilgotność i temperatura powietrza, natężenie światła, wysokość Czujniki Ciśnienie powietrza Zakres pomiarowy mbar Dokładność ± 1,5 mbar Temperatura Zakres pomiarowy °C Dokładność 0,5°C Wilgotność względna Zakres pomiarowy % Dokładność ± 5% Natężenie światła Zakres pomiarowy lx Zakres spektralny nm Częstotliwość przesyłu 1Hz Wymiary (L x B x H) mm: 60 x 70 x 30 Waga: 60 g

21 Ćwiczenia wykonywane przy pomocy modułu pomiarowego interfejsu Cobra4 Pogoda: ciśnienie, wilgotność i temperatura powietrza, natężenie światła, wysokość Pomiar natężenia oświetlenia 1 Pomiar wysokości nad poziomem morza 14 Pomiar wysokości wieży 18 Tworzenie mapy – pomiar wysokości nad poziomem morza 21 Pomiar ciśnienia atmosferycznego i wilgotności względnej 38 Pomiar ciśnienia powietrza godzinna obserwacja pogody 183 Obserwacja pogody 188 Wilgotność względna 193 Przykłady instrukcji ćwiczeniowych

22 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Elektrofizjologia: EKG, EMG, EOG
Moduł pomiarowy Cobra 4 Elektrofizjologia EKG, EMG, EOG służy do bezprzewodowych i przewodowych, elektrofizjologicznych pomiarów aktywności serca, oczu i mięśni

23 Moduł pomiarowy interfejsu Cobra4 Elektrofizjologia: EKG, EMG, EOG
Czujniki EKG Częstotliwość próbkowania 0, Hz Wzmocnienie krotne EMG Częstotliwość próbkowania Hz Wzmocnienie krotne EOG Częstotliwość próbkowania 0,03…10 Hz Wzmocnienie krotne Zabezpieczenie galwaniczne: 4000V (klasa bezpieczeństwa 2) Wymiary (L x B x H) mm: 62 x 110 x 35 Waga: g

24 Literatura – jaki temat chcemy zrealizować?
Oprogramowanie measure –ponad 100 eksperymentów w formie elektronicznej Podręczniki z opisami eksperymentów uczniowskich i demonstracyjnych do wszystkich działów z zakresu przedmiotów przyrodniczych

25 Dziękuję za uwagę EDUKA - FRSK Sp. z o.o. • Biuro Handlowe firmy PHYWE
Lesznowola, ul. Jelonka 4 tel. / fax: (022) • tel internet: eduka.waw.pl • •


Pobierz ppt "Przyrządy bazowe – jak chcemy mierzyć ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google