Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA pragmainkaso.plpragmafaktoring.plpragmainwestycje.plpragmacollect.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PŁYNNOŚĆ FINANSOWA pragmainkaso.plpragmafaktoring.plpragmainwestycje.plpragmacollect.pl."— Zapis prezentacji:

1 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA pragmainkaso.plpragmafaktoring.plpragmainwestycje.plpragmacollect.pl

2 CO TO JEST PŁYNNOŚĆ FINANSOWA ? Kojarzona i rozumiana jest najczęściej przez dwa powszechnie stosowane wskaźniki: Płynność bieżąca = (zapasy + należności + środki pieniężne) / zobowiązania krótkoterminowe Płynność szybka = (należności + środki pieniężne) / zobowiązania krótkoterminowe PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

3 Jednowymiarowość tego spojrzenia powoduje, że w takim ujęciu płynność należy odczytać jako: płynność = wypłacalność Szerzej – krotność pokrycia zobowiązań krótkoterminowych majątkiem obrotowym podmiotu I nie odpowiada na pytanie o: zdolność podmiotu do regulowania bieżących zobowiązań PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

4 Zdolność podmiotu do bieżącego regulowania zobowiązań (zdolność kredytowa) Zdolność podmiotu do regulowania swoich zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami handlowymi (kredytowymi, pożyczkowymi), wystawionymi na podmiot fakturami itp. w kwotach i terminach zawartych w tych dokumentach. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

5 gotówka materiały, produkcja należnościgotówka zakupsprzedaż zobowiązania zaciągnięciespłata PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

6 Nie ma wskaźnika określającego zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań, jest to proces wielowymiarowego poznania kontrahenta (odbiorcy, płatnika). Zdolność jest przekonaniem, nie jest zaś faktem. Jak zatem diagnozować, czy podmiot posiada zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań? PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

7 STRUKTURA FINANSOWANIA AKTYWÓW PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

8 Kapitał obrotowy dodatni Kapitał stały (kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) > Majątek trwały Spółki Wskaźnik płynności bieżącej > 1 Kapitał obrotowy ujemny Kapitał stały (kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) < Majątek trwały Spółki Wskaźnik płynności bieżącej < 1 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

9 W przypadku wystąpienia ujemnego kapitału obrotowego i konieczności uregulowania zobowiązań krótkoterminowych zachodzi ryzyko konieczności sprzedaży majątku trwałego – zmniejszenie potencjału produkcyjnego Spółki. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

10 OBROTOWOŚĆ NALEŻNOŚCI, ZAPASÓW I ZOBOWIĄZAŃ (W DNIACH) PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

11 Cykl rotacji należności (w dniach) oznacza okres czasu, jaki upływa od momentu sprzedaży (powstania należności) do momentu wpływu należności. Im większa wartość, tym dłuższy okres oczekiwania na spływ należności. Długi cykl rotacji należności może oznaczać trudności w ściągalności należności. Cykl rotacji zapasów (w dniach) oznacza okres czasu jaki upływa od momentu zakupu zapasów do momentu ich sprzedaży. Długi cykl rotacji zapasów może oznaczać występowanie zapasów trudno zbywalnych. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

12 Cykl rotacji zobowiązań (w dniach) oznacza okres czasu, jaki upływa od momentu zakupu (powstania zobowiązania) do czasu jego uregulowania. Długi cykl rotacji zobowiązań może oznaczać, problemy w regulowaniu zobowiązań. Wartości wszystkich przytoczonych wskaźników porównujemy w poszczególnych okresach oraz w miarę dostępności ze wskaźnikami w branży. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

13 POZIOM ZADŁUŻENIA Im wyższy poziom zadłużenia, tym większe ryzyko. Przy wysokim zadłużeniu o charakterze kredytowym, należy się liczyć z nie zawsze korzystnymi decyzjami banku dotyczącymi np. uzależnienia prolongaty od zwiększenia zabezpieczenia, odmowy kredytowania na kolejny okres. Należy weryfikować udział zadłużenia w finansowaniu aktywów, a także względem poziomu sprzedaży. Przykład PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

14

15

16

17

18 INFORMACJE POZABILANSOWE Struktura przeterminowania należności i zobowiązań, pokazuje z jednej strony jakość portfela należności, a zatem źródło spływu środków finansowych do Klienta, z drugiej pokazują kulturę płatniczą samego Klienta. Zaciągnięte zobowiązania pozabilansowe m.in. leasingi operacyjne, udzielone poręczenia, wystawione na zlecenie klienta gwarancje np. dobrego wykonania kontraktu. Ich występowanie jest kolejnym obciążeniem finansowym nie wykazanym bezpośrednio w bilansie. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

19 INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI O KLIENCIE Wywiad środowiskowy, Bazy dłużników, Giełda wierzytelności, Zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US, Informacje o kliencie zawarte w raportach handlowych wywiadowni gospodarczych, Odmowne decyzje ubezpieczycieli dotyczące przyznania ochrony kredytu kupieckiego, PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

20

21

22

23

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PROSZĘ O ZADAWANIE PYTAŃ ANDRZEJ LNIAK PRAGMA FAKTORING SA

25 pragmainkaso.pl KONTAKT Z NAMI pragmafaktoring.plpragmainwestycje.plpragmacollect.pl PRAGMAFAKTORING SA ul. Mieczyków 14 40-748 Katowice tel: +48 32 44 20 200 faks: +48 32 44 20 240 e-mail: biuro@pragmafaktoring.pl Oddział w Poznaniu ul. Górki 7 60-204 Poznań tel: +48 32 450 07 60 faks +48 32 450 07 69 e-mail: poznan@pragmafaktoring.pl Oddział w Bydgoszczy ul. Karola Libelta 8 85-080 Bydgoszcz tel: +48 52 561 20 13 faks: +48 52 561 20 14 e-mail: bydgoszcz@pragmafaktoring.pl Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 32a 20-601 Lublin tel: +48 81 477 56 77 faks +48 81 451 13 71 e-mail: lublin@pragmafaktoring.pl


Pobierz ppt "PŁYNNOŚĆ FINANSOWA pragmainkaso.plpragmafaktoring.plpragmainwestycje.plpragmacollect.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google