Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach
Oferta edukacyjna Rok szkolny 2013/2014

2 Kierunki kształcenia:
Technik logistyk Technik hotelarstwa Technik ruchu turystycznego Technik ekonomista Fototechnik Technik górnictwa podziemnego

3 TECHNIK LOGISTYK W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i pomiędzy nimi.

4 Tytuł technika logistyka uczeń otrzyma po zadaniu kwalifikacji:
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach dystrybucji i magazynowania Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Organizacja i monitorowanie przepływów zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

5 Po zakończeniu edukacji technik logistyk może podjąć pracę jako:
Specjalista ds. transportu i spedycji Specjalista ds. zaopatrzenia i zakupów Specjalista ds. planowania produkcji Specjalista ds. logistyki miejskich usług Specjalista sprzedaży i prognozowania popytu Specjalista gospodarki materiałowej

6 TECHNIK HOTELARSTWA Planuje, oferuje, koordynuje oraz bezpośrednio wykonuje usługi hotelarskie. Zajmuje się obsługą różnych imprez (kongresy, zjazdy, targi, bankiety), oferując gościom zestawy usług (wykorzystuje nowoczesne techniki public relations i formy reklamy przy użyciu środków technicznych)‏. Prowadzi dokumentację zakładu hotelowego, analizę wskaźników wykorzystania bazy i opłacalności prowadzonej działalności. Zajmuje się wyposażaniem i urządzaniem wnętrz hotelowych i gastronomicznych. Pracuje w pomieszczeniach zamkniętych instytucji hotelarskich, ale także w jedostkach transportowych przesiębiorstw żeglugowych i kolejowych. Ciągle kontaktuje się z wieloma osobami.

7 Tytuł technika hotelarstwa uczeń otrzyma po zdaniu kwalifikacji:
Planowanie i realizacja usług w recepcji Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

8 Po zakończeniu edukacji technik hotelarstwa może podjąć pracę jako:
Pracownik recepcji hotelowej, Pracownik służby pięter, Kadra zarządzająca hotelem, Kierownik recepcji Pracownik działu gastronomii hotelowej, Pracownik biura podróży Pilot lub przewodnik wycieczek Rezydent hotelowy

9 TECHNIK RUCHU TURYSTYCZNEGO
Organizuje, koordynuje i nadzoruje obsługę turystyczną klientów. Potrafi badać rynek usług turystycznych, obserwuje sytuację na rynku turystycznym. Zawiera umowy, organizuje imprezy turystyczne, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizatorami usług turystycznych. Zajmuje się sprzedażą i rozliczaniem imprez turystycznych. Uczestniczy w targach, konferencjach, giełdach, sympozjach i innych imprezach związanych z turystyką. Pracuje w pomieszczeniach zamkniętych biur podróży oraz w terenie, gdy zadania dotyczą zapoznania się z rozpoznaniem terenu planowanych imprez. Często wyjeżdża za granicę lub jeździ po kraju w związku z planowaniem imprez turystycznych.

10 Tytuł technika ruchu turystycznego uczeń otrzyma po zdaniu kwalifikacji:
Planowanie i realizacja usług i imprez turystycznych Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

11 Po zakończeniu edukacji technik ruchu turystycznego może otrzymać zatrudnienie jako :
Pracownik w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego, Urzędnik administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu, Pracownik w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, punktach informacji turystycznej i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, hotelarstwa i gastronomii zarówno w Polsce jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

12 TECHNIK EKONOMISTA Sporządza podstawowe sprawozdania finansowe z działalności firmy Stosuje zasady i metody analizy finansowej Wykorzystuje komputery w gromadzeniu i przygotowywaniu informacji niezbędnych w zarządzaniu Określa rynkowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych Samodzielnie lub we współpracy organizuje i przygotowuje informacje dla zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w firmie Pracuje w lokalach biurowych, halach bankowych, hurtowniach, placówkach handlowych

13 Tytuł technika ekonomisty uczeń otrzyma po zdaniu kwalifikacji:
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, Prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy finansowej

14 Po zakończeniu edukacji technik ekonomista może otrzymać zatrudnienie jako:
Specjalista planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Specjalista obliczania podatków, Specjalista – księgowy, Specjalista ds. sporządzania sprawozdań z realizacji zadań danej organizacji

15 FOTOTECHNIK To zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze (często w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych). Fototechnik wykonuje: zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów. Zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji obrazu

16 Tytuł fototechnika uczeń otrzyma po zdaniu kwalifikacji:
Rejestracja i obróbka obrazu, Wykonywanie i prezentacja projektów multimedialnych

17 Po zakończeniu edukacji fototechnik może otrzymać zatrudnienie w:
Laboratoriach fotograficznych, usługowych, profesjonalnych, przemysłowych, W przemyśle fotooptycznym i optycznym, W wydawnictwach i drukarniach, W przemyśle optoelektronicznym, komputerowymi informatycznym, W telewizji i wytwórniach filmowych. Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności człowieka: w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp., w agencjach fotograficznych i reklamowych.

18 TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO
Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje: dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz górnictwa solnego. Nadzoruje przestrzeganie zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego, czuwa nad bezpieczeństwem pracowników.

19 Tytuł technika górnictwa podziemnego uczeń otrzyma po zdaniu kwalifikacji:
Eksploatacja złóż podziemnych Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

20 Po zakończeniu edukacji technik górnictwa podziemnego może otrzymać zatrudnienie jako:
Pracownik oddziału wydobywczego w kopalni, Pracownik niższego i średniego dozoru górniczego. Po ukończeniu szkoły absolwent ma zagwarantowaną możliwość zatrudnienia na kopalni.

21 Nasza szkoła bierze udział w następujących projektach:
Program „Stypendia św. Mikołaja” „Mam zawód - mam pracę w regionie” „Szkoła z Gallopem” Projekt: „Bądź Przedsiębiorczym”

22 „Mam zawód - mam pracę w regionie”
 Co gwarantuje uczniom udział w projekcie? zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, rachunkowości, podstaw projektowania, konstrukcji budowlanych zajęcia pozaszkolne m.in. z języka angielskiego, technologii informacyjno - komunikacyjnej ICT, projektowania stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych; kursy/kursy certyfikowane m.in. z SEP, CISO, AUTOCAD, spawacza, prawa jazdy kat. B, C, T, operatora koparki, operatora wózków widłowych, carvingu, barmański, kelnerski, tokarza, grafika komputerowego, obsługi programów księgowych, kurs rachunkowości, kombajnisty, kas fiskalnych; staże/praktyki m.in. w branżach: informatycznej, gastronomicznej, mechanicznej, elektronicznej, ogrodniczej. udział w wizytach studyjnych u pracodawców.

23 „Bądź Przedsiębiorczym”
Projekt odpowie na pytania: Jak założyć własną działalność gospodarczą? Jak można na nią zdobyć pieniądze? przez szkolenia tradycyjne na temat przedsiębiorczości, szkolenia e-learningowe, doradztwo z zakresu podejmowania inicjatyw gospodarczych, wsparcie doradcy zawodowego i coaching.

24 Staże uczniowskie Dzięki stażom „IKAR" uczniowie mają niepowtarzalną okazję dowiedzieć się, co tak naprawdę oferuje im rynek pracy i jakie muszą wziąć pod uwagę czynniki, aby mieć nad nim przewagę. Są one także wielką szansą, gdyż pracodawca obserwując stażystę, jego umiejętności, zaangażowanie i osobowość być może widzi w nim swojego potencjalnego pracownika. Stażysta po zakończonej edukacji decydując się na powrót do firmy nie będzie rozczarowany zakresem powierzonych obowiązków i realiami, w jakich przyjdzie mu funkcjonować. Ponadto szkoła organizuje zagraniczne praktyki zawodowe m.in. do Włoch oraz Czech.

25 Wymiany i wycieczki zagraniczne
Anglia Francja (Paryż i Lazurowe Wybrzeże) Rosja (Petersburg) Niemcy

26 Ucz się z nami!


Pobierz ppt "Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google