Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Rolnictwo ekologiczne wymagania, kontrole, certyfikacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Rolnictwo ekologiczne wymagania, kontrole, certyfikacja."— Zapis prezentacji:

1 1 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Rolnictwo ekologiczne wymagania, kontrole, certyfikacja

2 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ul. Kłobucka 23 A Warszawa tel. ( 022) , fax (022) Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

3 Działalności: o oceny zgodności wyrobów – dyrektywy CE, znaki Q, B, PN, Eko-znak, Ecolabel, Gwarantowana Jakość o badania wyrobów budowlanych o badania nawozów i wyrobów chemicznych o kontrola i certyfikacja gospodarstw ekologicznych o certyfikacja zgodności BRC, IFS, EMAS o certyfikacja systemów zarządzania, personelu o prowadzenie szkoleń o współpraca międzynarodowa EFQM, NPO, IQNet, IECEE CB, EOQ, EUEB 3 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

4 ODDZIAŁ BADAŃ I CERTYFIKACJI W PILE Piła, ul. Śniadeckich 5 tel: + (67) , fax: + (67) Kierownik Oddziału: mgr inż. Piotr Polatowski Z - ca Kierownika Oddziału: mgr inż. Ewa Pietrkiewicz Zespół Certyfikacji Nawozów i Wyrobów Chemicznych Zespół Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych 4 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

5 Główne założenia rolnictwa ekologicznego Jest to system zarządzania gospodarstwem i produkcją żywności, który: o Łączy najkorzystniejsze dla środowiska praktyki: Wysoki stopień różnorodności biologicznej Ochronę zasobów naturalnych Wytwarzanie przy wykorzystaniu substancji naturalnych o Zapewnienia swobodny przepływ produktów ekologicznych: Właściwe organy, w tym kontrolne muszą się powstrzymać od podejmowania działań, które mogłyby przeszkadzać w swobodnym przepływie produktów spełniających wymogi 5 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6 Główne założenia rolnictwa ekologicznego Akceptowane skutki wdrażania rolnictwa ekologicznego o Prowadzenie działalności społecznie akceptowanej o Zmniejszenie produkcji o Zwiększenie zatrudnienia o Zmniejszenie obciążenia środowiska o Zaufanie konsumentów do produktów rolnictwa ekologicznego 6 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

7 Główne założenia rolnictwa ekologicznego Zakazuje: o stosowania GMO o stosowania promieniowania jonizującego o stosowania mineralnych nawozów azotowych o chowu zwierząt poliploidalnych o upraw hydroponicznych 7 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

8 POWIERZCHNIA UPRAW EKOLOGICZNYCH Początek rolnictwa ekologicznego: w USA 1990 rok, w Europie 1991 rok, w Japonii 2000 rok o ŚWIAT : prawie 30,5 mln ha* o EUROPA : ponad 6,9 mln ha* o Włochy: około tys. ha (2006r.) o POLSKA : około 300 tys. ha (2007r.) o Liczba przetwórni 207 (2007r.) * źródło: The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2006 Helga Willer and MinouYossefi (Eds.) Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

9 SYSTEM KONTROLI ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI /urząd upoważniający jednostki certyfikujące do prowadzenia kontroli w rolnictwie ekologicznym/ GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO- SPOŻYWCZYCH /państwowy urząd nadzoru nad jednostkami certyfikującymi w rolnictwie ekologicznym/ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE (KONTROLNE) /wymagana akredytacja zgodnie z normą PN/EN / PODMIOTY KONTROLOWANE PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

10 10 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Akty prawne obowiązujące od : 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 05 września 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady( WE) 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli Dostępność:

11 11 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Krajowe akty prawne w zakresie rolnictwa ekologicznego: 1. Ustawa o rolnictwie ekologicznym (projekt) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 Dz. U. nr 33 zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 roku Dz.U nr 33 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Program rolnośrodowiskow objętego PROW na lata

12 Rodzaj uprawy Stawka dotacji w zł/ha z certyfikatembez certyfikatu Uprawy rolnicze TUZ Uprawy warzywne Uprawy zielarskie Uprawy sadownicze i jagodowe Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe Wysokości stawek płatności dla pakietu rolnictwo ekologiczne w roku 2009 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

13 Stawki dotacji na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstw rolnych w roku o Dla gospodarstw do 10 ha zł Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza o Dla gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha do 996 zł Regionalny Oddział ARiMR z działania uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

14 WSPARCIE FINANSOWE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO - z budżetu krajowego - z budżetu UE Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o rolnictwie ekologicznym w art. 13 określa, ze z budżetu państwa z zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych można: - dofinansować prowadzenie badań dotyczących rolnictwa ekologicznego, w tym wykonywanie analiz na zawartość substancji niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym; - udzielać dotacji na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstw rolnych, w których prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi. - dofinansować działania promocyjne w rolnictwie ekologicznym, w tym udział w targach krajowych i międzynarodowych, na podstawie umów zawartych w trybie przepisów o finansach publicznych. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

15 15 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakres działania w rolnictwie ekologicznym Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 Produkty rolne, w tym pochodzących z akwakultury: a) żywe lub nieprzetworzone produkty rolne b) przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia c) pasze d) wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona do celów uprawy

16 16 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. nie są uznawane Produkty myślistwa i rybactwa pochodzące od dzikich zwierząt nie są uznawane za produkcję ekologiczną.

17 17 Certyfikat zgodności z wymaganiami rolnictwa ekologicznego może otrzymać 1.Gospodarstwo rolne 2.Gospodarstwo produktów z akwakultury 3.Przetwórnia ekologicznych produktów rolno spożywczych 4.Hurtownie prowadzące obrót ekologicznych produktów rolno – spożywczych i pasz 5.Importer ekologicznych produktów rolno spożywczych 6.Punkt skupu np. produktów dziko rosnących ze zbiorów naturalnych 7.Zbierający produkty dzikorosnące ( w tym wodorostów i ich części) 8.Przetwórnia pasz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

18 18 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

19 Lp.Nazwa upoważnionej jednostki - znakNumer upoważnienia 1. EKOGWARANCJA PTRE PL-EKO PNG spółka z o.o PL-EKO COBICO spółka z o.o PL-EKO BIOEKSPERT spółka z o.o PL-EKO BIOCERT MAŁOPOLSKA spółka z o.o PL-EKO Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A PL-EKO AgroBioTest spółka z o.o PL-EKO TÜV Rheinland Poland Ltd PL-EKO Centre of Quality AgroEko Ltd PL-EKO SGS Poland Ltd PL-EKO Control Union Poland Ltd PL-EKO Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

20 20 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A Oddział Badań i Certyfikacji w Pile 64 – 920 Piła ul. Śniadeckich 5 Zespół Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego - Zespół Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego - PL-EKO-06 Tel Fax Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

21 21 Polskiego Centrum Badań Wspólnotowy znak rolnictwa i Certyfikacji S.A ekologicznego PL-EKO-06 PL-EKO-06 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

22 22 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

23 23 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

24 24 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

25 25 704/ /398 33/ / /506 65/265 41/ /540 27/866 12/306 14/ / / /1854 3/ gospodarstw PCBC SA ogółem Podsumowanie kontroli w 2008 roku -/60 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A Wypłacone dotacje za rok 2007: - zachodnio-pomorskie – zł - wielkopolskie – zł

26 26 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

27 Zagrożenia dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce o Zmieniające się prawo UE i krajowe o Trudności w planowaniu długoterminowym o Wielość podmiotów zaangażowanych w proces o Małe tradycje rolników w prowadzeniu gospodarstw ekologicznych o Brak wyspecjalizowanych ośrodków doradczych, szkoleniowych i konsultingowych o Formalne podejście ARiMR w przyznawaniu płatności o Mała promocja rolnictwa ekologicznego np. przez samorządy 27 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

28 Szanse rozwoju rolnictwa ekologicznego o Zapewniony swobodny obrót produktami w UE o Wysokie dotacje do upraw i kontroli o Duży popyt mała podaż na produkty ekologiczne o Dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego o Penetracja rynku krajowego przez organizacje zagraniczne o Możliwości specjalizacji, rozwoju i harmonizacji z agroturystyką o Ekologiczna edukacja społeczeństwa 28 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

29


Pobierz ppt "1 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Rolnictwo ekologiczne wymagania, kontrole, certyfikacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google