Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie za 2008 r. Komisja Oświatowo - Społeczna Murowana Goślina, 2 kwietnia 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie za 2008 r. Komisja Oświatowo - Społeczna Murowana Goślina, 2 kwietnia 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie za 2008 r. Komisja Oświatowo - Społeczna Murowana Goślina, 2 kwietnia 2008 r.

2 W roku 2008 strażnicy pełnili w sumie 617 służb (o 10,4 % więcej niż w 2007 r.) z czego:

3 Służba z Policjantem

4 Czystość, porządek i ochrona środowiska Usunięto 28 dzikich wysypisk odpadów - w sumie ponad 38 ton śmieci ( w 2007 r. – 14). Uporządkowano m. in. tereny: PKP w rejonie ulicy Dworcowej, między ulicami Poznańską a Wiosenną, Lasek Radla, Ponadto tereny w Przebędowie, Białężynie, Złotoryjsku, Głębocku, Mściszewie i Gaci. Największe wysypisko zostało usunięte w Pławnie (12,5 tony odpadów). Ponadto doprowadzono do uporządkowania 32 zaniedbanych prywatnych nieruchomości.

5 Ilość usuniętych odpadów można porównać do pełnego wagonu – węglarki.

6 Ujawniono 6 przypadków spalania odpadów. Ukarano mandatami 5 osób. Jeden ze sprawców za spalanie odpadów w piecu CO został ukarany przez sąd. Ujawniono 36 przypadków nieprawidłowego pozbywania się odpadów płynnych i stałych, zaśmiecania oraz zanieczyszczanie jeziora Gać fekaliami pochodzącymi z instalacji sanitarnej osiedla Przy Lesie.

7 Powyższe wyniki są rezultatem zarówno rutynowych kontroli prowadzonych przez strażników, jak i interwencji zgłaszanych przez mieszkańców gminy..

8 W związku z licznymi przypadkami kradzieży przedmiotów z metalu strażnicy podjęli się kontroli punktów skupu metali pod kątem przestrzegania przez obsługę obowiązku rejestracji sprzedających. Takie kontrole są prowadzone kilka razy w miesiącu o różnych porach dnia. Kontrole wprawdzie nie doprowadziły do ujawnienia przedmiotów pochodzących z kradzieży, ale doprowadziły praktycznie do likwidacji tego procederu. Strażnicy dwukrotnie w ciągu roku skontrolowali stan porządku i bezpieczeństwa wszystkich 16 placów zabaw znajdujących się na terenie gminy.

9 Czystość, porządek i ochrona środowiska - sankcje WykroczeniePouczenieMandat karny Wniosek do sądu Pozbywanie się odpadów nie zgodnie z przepisami 3512- Nie utrzymywanie porządku i czystości nieruchomości 44- Zaśmiecanie, zanieczyszczanie 571 Niszczenie zieleni 13- Kontrola targowisk (brak cen, legalizacji wagi) 35- Razem wykroczeń 79

10 Wykaz interwencji zgłoszonych przez mieszkańców według treści i ilości Lp. Treść interwencjiIlość 1Psy puszczane luzem 129 2Zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego 89 3Bałagan na terenie nieruchomości 77 4Nieprawidłowe parkowanie 70 5Zaśmiecanie, zanieczyszczanie, nielegalne pozbywanie się odpadów 47 6Spożywanie alkoholu i nietrzeźwi 20 7Padłe i chore zwięrzęta 16 8Inne 73 Razem 521

11 Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierząt. Zdecydowanie wzrosła ilość interwencji dotyczących agresywnych i puszczanych przez właścicieli luzem i bezpańskich psów. Do schroniska w Obornikach przewieziono 49 złapanych na terenie gminy wałęsających się psów. Ponadto udzielono pomocy Policjantom z KP w Czerwonaku w poskromieniu wielkiego i niebezpiecznego psa w Kicinie.

12 WykroczeniePouczenieMandat karny Wniosek do sądu Nie zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa 520 (7)- Razem wykroczeń 25

13 Ruch drogowy WykroczeniePouczenie Mandat Karny Wniosek do sądu Parkowanie 1261288 Prędkość 37470116 Inne 3-- Razem wykroczeń 888 Żółte kartki 61 Nietrzeźwi kierujący pojazdami 10 Usunięte wraki 4 Odzyskane skradzione pojazdy 2

14 Alkohol, nieletni i chuligani. Strażnicy skontrolowali wszystkie punkty sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy pod kątem ich prawidłowego oznakowania oraz przypomnieli sprzedawcom o przepisach dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym i spożywania alkoholu w obrębie sklepów. Podczas pełnienia służby strażnicy ujęli 5 osób, które dopuściły się czynu o charakterze chuligańskim będąc pod wpływem alkoholu ( niszczenie znaków drogowych, pojemników na odpady, klatki schodowej) Przeprowadzono 27 spotkań - prelekcji w szkołach podstawowych i gimnazjach.

15 I nieletni złodzieje…. Strażnicy podczas służbę w weekendową noc odzyskali skradziony rower marki Author, którym poruszał się nietrzeźwy, nieletni złodziej. W wyniku dalszych czynności prowadzonych przez Policję okazało się, że rower pochodzi z włamania do nieruchomości w Boduszewie podczas, której skradziono także inne mienie. Nieletni złodziej stanie przed sądem. Strażnicy ujęli także nieletniego, który ukradł samochód Fiat 126p i jechał nim do punktu skupu złomu - aby go tam sprzedać…..

16 Zdarzenia nadzwyczajne Strażnicy brali czynny udział w akcji ratowniczej podczas pożaru na ul. Przemysłowej, Doprowadzili do zabezpieczenia miejsca zagrożonego katastrofą budowlaną w Przebędowie.

17 Sankcje nieletni i alkohol WykroczeniePouczenieMandat Karny Wniosek do sądu Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych 1813 - Palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1- - Zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego 86 - Razem wykroczeń 46 Nietrzeźwi nieletni 13 Narkotyki -

18 Sumaryczne zestawienie wyników Środek prawnyIlośćKwota Pouczenie 232 Mandat karny 677 (293)127 830 zł Wniosek do sądu grodzkiego 130 (48) Razem wykroczeń 1039 Ujęto sprawców przestępstw 12 Ujęto osób poszukiwanych 2

19 Dziękuję za uwagę. Komendant Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie Piotr Kubczak


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie za 2008 r. Komisja Oświatowo - Społeczna Murowana Goślina, 2 kwietnia 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google