Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM REALIZATORZY Fundacja Niesiemy Pomoc – lider projektu Gmina Sopot – partner projektu Firma Spectrum – partner projektu

3 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Dlaczego? - Gmina Sopot zleca wspieranie i powierzanie realizacji zadań, publicznych realizowanych przez NGO, - Budżet na zlecanie z roku na rok rośnie (coraz większe zaufanie do ngo, coraz więcej środków finansowych i pracy w ich rękach), - Brak programowania wieloletniej współpracy (jednoroczne programy współpracy z ngo), tym samym brak możliwości budowania dalekosiężnych planów rozwoju, strategii i oceny efektywności swoich działań w okresie czasowym dłuższym niż 1 rok = KONTRAKTOWANIE =

4 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Problem: -Brak narzędzi i procedur do podejmowania przez NGO zadań publicznych na zasadzie kontraktowania -Brak wieloletnich programów w obszarze realizacji usług społecznych na zasadzie kontraktowania -Niedobór narzędzi oceny efektywności ekonomicznej i społecznej usług społecznych zlecanych na zasadzie kontraktowania oraz narzędzi oceny jakości

5 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Cel główny: Polepszenie współpracy Gminy Sopot z lokalnymi NGO w obszarze świadczenia usług społecznych, poprzez utworzenie, testowanie i przyjęcie do wdrożenia na terenie gminy Sopot Modelu 4 innowacyjnych rozwiązań na rzecz wieloletniego kontraktowania usług społecznych

6 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM usługa społeczna: usługi społeczne różnią się od pozostałych tym, że mają nierynkowy charakter. To forma świadczeń (społecznych) nie obejmująca swoim zakresem świadczeń w formie pieniężnej. Usługi społeczne są czynnościami podejmowanymi w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb i nie polegają na wytwarzaniu dóbr materialnych

7 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM W szerszym znaczeniu usługi społeczne obejmują wszystkie działania i administracje, które zajmują się społecznymi potrzebami obywateli, czyli: transfery pieniężne, usługi opieki zdrowotnej, edukacja, osobiste usługi społeczne, usługi opiekuńcze, usługi mieszkaniowe, usługi zatrudnieniowe wyspecjalizowane usługi dla różnych grup docelowych (dzieci, nadużywający substancji psychoaktywnych, ludzi z problemami psychospołecznymi etc.

8 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM W wąskim znaczeniu opisują świadczenia w naturze (in kind) w przeciwieństwie do świadczeń pieniężnych i zasadniczo odnoszą się do opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz do wyspecjalizowanych usług związanych z profesją pracy socjalnej. W wąskim znaczeniu usługi społeczne to działalność pracowników socjalnych i innych polegająca na promowaniu zdrowia i dobrostanu ludzi; na pomaganiu ludziom, aby stali się bardziej samowystarczalni; na zapobieganiu uzależnieniu od pomocy (dependency); wzmacnianiu więzi rodzinnych; przywracaniu jednostek, rodzin, grup i społeczności do pomyślnego funkcjonowania społecznego,

9 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM kontraktowanie to wieloletnie zlecanie zadań publicznych przez administrację organizacjom pozarządowym w oparciu o wypracowany standard. Kontraktowanie jest procesem obejmującym wspólne określenie potrzeb danej grupy, celu świadczenia usługi, środków i metod jakie należy użyć do prawidłowego wykonania zadania oraz sposobu monitoringu i ewaluacji danego zadania. Za główne zasady kontraktowania należy uznać: wysoką jakość usług, ekonomiczność i efektywność, równe szanse dla posiadających odpowiednie kwalifikacje oferentów, wykonawców i konsultantów oraz przejrzystość procesu wyboru ofert

10 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Model 4 innowacyjnych rozwiązań na rzecz wieloletniego kontraktowania usług społecznych: 1.Zestaw narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania: a/ kryteria oceny efektywności ekonom. i społ. – (opłacalności usługi społecznej) b/ wskaźniki oceny finansowej i pozafinansowej zleceniodawca-profesjonalista-usługa-obsługiwany

11 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM GŁÓWNE KRYTERIA OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ ZMIANY NA KONTRAKTOWANIE USŁUG SPOŁECZNYCH Adekwatność usługi Skuteczność usługi Zadowolenie z usługi Podmiotowość i humanitarność świadczonej usługi

12 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM 2. Zestaw narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej w formie kontraktacji: elektroniczny kwestionariusz samooceny działań podmiotu scenariusz wywiadu grupowego z pracownikami scenariusz wywiadu indywidualnego z klientem

13 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Procedura i plan ewaluacji usługi społecznej Ewaluacja jako potrzeba szczególnego nadzoru (rozpoznania) Forma kontraktowania wymusza zastosowanie monitoringu i ewaluacji danego zadania; ocena okresowa przy dużych nakładach budżetowych i wieloletniej realizacji jest koniecznością. III etapy oceny

14 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM 3. Program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi społecznej w formie kontraktowania:

15 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Narzędzie nr 4 Modelowy wieloletni program współpracy przewidujący kontraktację usługi społecznej WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA SOPOTU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA ………………..

16 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM 8. Cechy, które powinien zawierać kontrakt, to: a) wysoka jakość usług oparta na standardzie, b) ekonomiczność jako racjonalność ponoszonych kosztów, c) efektywność w wymiarze społeczno-ekonomicznym, d) długofalowość realizacji (co najmniej 3- letnia umowa) e) przejrzystość jako jasne określenie zasad i odpowiedzialności obu stron, f) możliwość zmierzenia i oceny efektywności poprzez monitoring i ewaluację usługi w oparciu o określony zestaw narzędzi, wykorzystujący kryteria i wskaźniki zawarte w standardzie usługi g) elastyczność jako możliwość reagowania na zmiany w trakcie realizacji usługi.

17 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Korzyści dla klienta – odbiorcy usługi społecznej -ta sama zaufana instytucja świadczy usługi – zaufanie -przyzwyczajenie do swojego opiekuna – często jedynej osoby, którą się regularnie widuje -otwartość na współpracę -Minimalne zagrożenie roszczeniowością

18 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Korzyści dla organizacji pozarządowej -Możliwość rozwoju i myślenia o przyszłości w perspektywie wieloletniej -Stabilność zatrudnienia pracowników -Nowe miejsca pracy -Płynność finansowa -PR

19 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Korzyści dla jednostki samorządu terytorialnego -płynność wykonania zadania -jedna zamiast kilku procedura konkursowa -umożliwienie rozwoju ngo -oszczędność finansowa -PR -partnerska współpraca -świadomość, że odbiorca otrzymuje adekwatną usługę do potrzeb

20 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM W imieniu całego zespołu projektowego dziękuję Państwu za uwagę Agata Chrul Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google