Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania"— Zapis prezentacji:

1 PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Biuro projektu: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 75/10
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM REALIZATORZY Fundacja Niesiemy Pomoc – lider projektu Gmina Sopot – partner projektu Firma Spectrum – partner projektu 1

3 Biuro projektu: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 75/10
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Dlaczego? Gmina Sopot zleca wspieranie i powierzanie realizacji zadań, publicznych realizowanych przez NGO, Budżet na zlecanie z roku na rok rośnie (coraz większe zaufanie do ngo, coraz więcej środków finansowych i pracy w ich rękach), - Brak programowania wieloletniej współpracy (jednoroczne programy współpracy z ngo), tym samym brak możliwości budowania dalekosiężnych planów rozwoju, strategii i oceny efektywności swoich działań w okresie czasowym dłuższym niż 1 rok = KONTRAKTOWANIE = 1

4 Biuro projektu: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 75/10
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Problem: Brak narzędzi i procedur do podejmowania przez NGO zadań publicznych na zasadzie kontraktowania Brak wieloletnich programów w obszarze realizacji usług społecznych na zasadzie kontraktowania Niedobór narzędzi oceny efektywności ekonomicznej i społecznej usług społecznych zlecanych na zasadzie kontraktowania oraz narzędzi oceny jakości 1

5 Biuro projektu: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 75/10
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Cel główny: Polepszenie współpracy Gminy Sopot z lokalnymi NGO w obszarze świadczenia usług społecznych, poprzez utworzenie, testowanie i przyjęcie do wdrożenia na terenie gminy Sopot Modelu 4 innowacyjnych rozwiązań na rzecz wieloletniego kontraktowania usług społecznych 1

6 Biuro projektu: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 75/10
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM usługa społeczna: usługi społeczne różnią się od pozostałych tym, że mają nierynkowy charakter. To forma świadczeń (społecznych) nie obejmująca swoim zakresem świadczeń w formie pieniężnej. Usługi społeczne są czynnościami podejmowanymi w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb i nie polegają na wytwarzaniu dóbr materialnych 1

7 Biuro projektu: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 75/10
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM W szerszym znaczeniu usługi społeczne obejmują wszystkie działania i administracje, które zajmują się społecznymi potrzebami obywateli, czyli: transfery pieniężne, usługi opieki zdrowotnej, edukacja, osobiste usługi społeczne, usługi opiekuńcze, usługi mieszkaniowe, usługi zatrudnieniowe wyspecjalizowane usługi dla różnych grup docelowych (dzieci, nadużywający substancji psychoaktywnych, ludzi z problemami psychospołecznymi etc. 1

8 Biuro projektu: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 75/10
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM W wąskim znaczeniu opisują świadczenia w naturze (in kind) w przeciwieństwie do świadczeń pieniężnych i zasadniczo odnoszą się do opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz do wyspecjalizowanych usług związanych z profesją pracy socjalnej. W wąskim znaczeniu usługi społeczne to działalność pracowników socjalnych i innych polegająca na promowaniu zdrowia i dobrostanu ludzi; na pomaganiu ludziom, aby stali się bardziej samowystarczalni; na zapobieganiu uzależnieniu od pomocy (dependency); wzmacnianiu więzi rodzinnych; przywracaniu jednostek, rodzin, grup i społeczności do pomyślnego funkcjonowania społecznego, 1

9 Biuro projektu: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 75/10
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM kontraktowanie to wieloletnie zlecanie zadań publicznych przez administrację organizacjom pozarządowym w oparciu o wypracowany standard. Kontraktowanie jest procesem obejmującym wspólne określenie potrzeb danej grupy, celu świadczenia usługi, środków i metod jakie należy użyć do prawidłowego wykonania zadania oraz sposobu monitoringu i ewaluacji danego zadania. Za główne zasady kontraktowania należy uznać: wysoką jakość usług, ekonomiczność i efektywność, równe szanse dla posiadających odpowiednie kwalifikacje oferentów, wykonawców i konsultantów oraz przejrzystość procesu wyboru ofert 1

10 REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Model 4 innowacyjnych rozwiązań na rzecz wieloletniego kontraktowania usług społecznych: Zestaw narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania: a/ kryteria oceny efektywności ekonom. i społ. – (opłacalności usługi społecznej) b/ wskaźniki oceny finansowej i pozafinansowej zleceniodawca-profesjonalista-usługa-obsługiwany 1

11 Biuro projektu: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 75/10
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM GŁÓWNE KRYTERIA OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ ZMIANY NA KONTRAKTOWANIE USŁUG SPOŁECZNYCH Adekwatność usługi Skuteczność usługi Zadowolenie z usługi Podmiotowość i humanitarność świadczonej usługi 1

12 Biuro projektu: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 75/10
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM 2. Zestaw narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej w formie kontraktacji: elektroniczny kwestionariusz samooceny działań podmiotu scenariusz wywiadu grupowego z pracownikami scenariusz wywiadu indywidualnego z klientem 1

13 Biuro projektu: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 75/10
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Procedura i plan ewaluacji usługi społecznej Ewaluacja jako potrzeba szczególnego nadzoru (rozpoznania) Forma kontraktowania wymusza zastosowanie monitoringu i ewaluacji danego zadania; ocena okresowa przy dużych nakładach budżetowych i wieloletniej realizacji jest koniecznością. III etapy oceny 1

14 Biuro projektu: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 75/10
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM 3. Program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi społecznej w formie kontraktowania: 1

15 Biuro projektu: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 75/10
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Narzędzie nr 4 Modelowy wieloletni program współpracy przewidujący kontraktację usługi społecznej WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA SOPOTU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA ……………….. 1

16 Biuro projektu: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 75/10
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM 8. Cechy, które powinien zawierać kontrakt, to: a) wysoka jakość usług oparta na standardzie, b) ekonomiczność jako racjonalność ponoszonych kosztów, c) efektywność w wymiarze społeczno-ekonomicznym, d) długofalowość realizacji (co najmniej 3- letnia umowa) e) przejrzystość jako jasne określenie zasad i odpowiedzialności obu stron, f) możliwość zmierzenia i oceny efektywności poprzez monitoring i ewaluację usługi w oparciu o określony zestaw narzędzi, wykorzystujący kryteria i wskaźniki zawarte w standardzie usługi g) elastyczność jako możliwość reagowania na zmiany w trakcie realizacji usługi. 1

17 Biuro projektu: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 75/10
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Korzyści dla klienta – odbiorcy usługi społecznej ta sama zaufana instytucja świadczy usługi – zaufanie przyzwyczajenie do swojego opiekuna – często jedynej osoby, którą się regularnie widuje otwartość na współpracę Minimalne zagrożenie roszczeniowością 1

18 Biuro projektu: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 75/10
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Korzyści dla organizacji pozarządowej Możliwość rozwoju i myślenia o przyszłości w perspektywie wieloletniej Stabilność zatrudnienia pracowników Nowe miejsca pracy Płynność finansowa PR 1

19 Biuro projektu: 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 75/10
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM Korzyści dla jednostki samorządu terytorialnego płynność wykonania zadania jedna zamiast kilku procedura konkursowa umożliwienie rozwoju ngo oszczędność finansowa PR partnerska współpraca świadomość, że odbiorca otrzymuje adekwatną usługę do potrzeb 1

20 W imieniu całego zespołu projektowego dziękuję Państwu za uwagę
REALIZACJA PLANU WSPARCIA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012 FUNDACJA NIESIEMY POMOC PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL C58/11 Biuro projektu: Gdynia, ul. Świętojańska 75/10 tel./faks (058) SPECTRUM W imieniu całego zespołu projektowego dziękuję Państwu za uwagę Agata Chrul 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google