Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKRES EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ prawo konstytucyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKRES EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ prawo konstytucyjne"— Zapis prezentacji:

1 ZAKRES EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ prawo konstytucyjne
prawo karne postępowanie karne prawo karne skarbowe prawo wykroczeń prawo cywilne postępowanie cywilne prawo gospodarcze spółki prawa handlowego prawo pracy prawo ubezpieczeń społecznych prawo rodzinne i opiekuńcze prawo administracyjne postępowanie administracyjne prawo finansowe prawo europejskie ustrój sądów samorząd adwokacki / radcowski inne organa ochrony prawnej działające w RP, warunki wykonywania zawodu adwokata / radcy prawnego etyka zawodu adwokata / radcy prawnego NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ prawo konstytucyjne prawo cywilne postępowanie cywilne prawo gospodarcze spółki prawa handlowego prawo pracy prawo ubezpieczeń społecznych prawo rodzinne i opiekuńcze prawo administracyjne postępowanie administracyjne prawo finansowe prawo europejskie Prawo prywatne międzynarodowe ustrój sądów samorząd notarialny inne organa ochrony prawnej działające w RP, warunki wykonywania zawodu notariusza etyka zawodu notariusza

2 ZASADY EGZAMINÓW NA APLIKACJE:
WARUNEK UZYSKANIA POZYTYWNEGO WYNIKU UZYSKANIE 190 PUNKTÓW Z TESTU EGZAMINACYJNEGO, NA MOŻLIWYCH 250 DO OTRZYMANIA

3 Absolwenci przystępujący do egzaminów na aplikacje
liczba i odsetek osób, które zdały - % * liczba osób przystępujących do egzaminu

4 TEST ADWOKACKI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA
LP ZAKRES EGZAMINU % DOBRZE UDZIELONYCH ODP. % ŹLE UDZIELONYCH ODP. ILOŚĆ PYTAŃ W TEŚCIE % UDZIAŁ W TEŚCIE 1 PRAWO KONSTYTUCYJNE 76,09 23,91 10 4,0% 2 PRAWO KARNE 65,19 34,81 21 8,4% 3 POSTĘPOWANIE KARNE 59,95 40,05 19 7,6% 4 PRAWO KARNE SKARBOWE 55,14 44,86 5 2,0% PRAWO WYKROCZENIA 70,97 29,03 6 PRAWO CYWILNE 65,34 34,66 29 11,6% 7 POSTĘPOWANIE CYWILNE 69,18 30,82 34 13,6% 8 PRAWO GOSPODARCZE 62,47 37,53 12 4,8% 9 PRAWO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO 76,26 23,74 3,6% PRAWO PRACY 79,00 21,00 3,2%

5 TEST ADWOKACKI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA
LP ZAKRES EGZAMINU % DOBRZE UDZIELONYCH ODP. % ŹLE UDZIELONYCH ODP. ILOŚĆ PYTAŃ W TEŚCIE % UDZIAŁ W TEŚCIE 11 PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 56,48 43,52 5 2,0% 12 PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE 74,69 25,31 15 6,0% 13 PRAWO ADMINISTRACYJNE 72,72 27,28 10 4,0% 14 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 72,56 27,44 8 3,2% PRAWO FINANSOWE 51,82 48,18 21 8,4% 16 PRAWO EUROPEJSKIE 60,32 39,68 17 PRAWO USTROJU SĄDÓW 53,54 46,46 18 PRAWO USTROJU SAMORZĄDU ADWOKATURY 55,50 44,50 5,2% 19 PRAWO USTROJU INNYCH ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ 48,87 51,13 9 3,6% 20 WARUNKI WYKONYWANIA ZAWODU ADWOKATA I ETYKA TEGO ZAWODU 71,38 28,62 2 0,8% RAZEM 250 100%

6 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA ADWOKACKA

7 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA ADWOKACKA

8 PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 98,48 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI
TEST ADWOKACKI PYTANIE NAJŁATWIEJSZE ,48 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem karnym, wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa ukończył 17, ale nie ukończył 18 lat, nie orzeka się: A. kary 15 lat pozbawienia wolności, B. kary 25 lat pozbawienia wolności, C. kary dożywotniego pozbawienia wolności.

9 PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 6,02 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI
TEST ADWOKACKI PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE ,02 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem karnym, przestępstwo naruszenia miru domowego jest ścigane: A. tylko na wniosek pokrzywdzonego, B. tylko z urzędu, C. z oskarżenia prywatnego.

10 TEST RADCOWSKI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA
LP ZAKRES EGZAMINU % POZYTYWNIE UDZIELONYCH ODPOWIEDZI % NEGATYWNIE UDZIELONYCH ODPOWIEDZI ILOŚĆ PYTAŃ W TEŚCIE PROCENTOWY UDZIAŁ W TEŚCIE 1 PRAWO KONSTYTUCYJNE 89,45 10,55 11 4,4% 2 PRAWO KARNE 63,23 36,77 18 7,2% 3 POSTĘPOWANIE KARNE 70,24 29,76 14 5,6% 4 PRAWO KARNE SKARBOWE 60,09 39,91 7 2,8% 5 PRAWO WYKROCZEŃ 67,52 32,48 2,0% 6 PRAWO CYWILNE 71,88 28,12 32 12,8% POSTĘPOWANIE CYWILNE 55,95 44,05 30 12,0% 8 PRAWO GOSPODARCZE 54,24 45,76 19 7,6% 9 PRAWO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO 61,41 38,59 15 6,0% 10 PRAWO PRACY 68,87 31,13 4,0%

11 TEST RADCOWSKI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA
LP ZAKRES EGZAMINU % POZYTYWNIE UDZIELONYCH ODPOWIEDZI % NEGATYWNIE UDZIELONYCH ODPOWIEDZI ILOŚĆ PYTAŃ W TEŚCIE PROCENTOWY UDZIAŁ W TEŚCIE 11 PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 40,55 59,45 5 2,0% 12 PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE 78,86 21,14 15 6,0% 13 PRAWO ADMINISTRACYJNE 56,25 43,75 4,4% 14 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 62,76 37,24 5,2% PRAWO FINANSOWE 64,30 35,70 5,6% 16 PRAWO EUROPEJSKIE 74,98 25,02 17 PRAWO USTROJU SĄDÓW 54,00 46,00 18 PRAWO USTROJU SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH 62,20 37,80 19 PRAWO USTROJU INNYCH ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ 74,34 25,66 2 0,8% 20 WARUNKI WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO I ETYKA TEGO ZAWODU 58,45 41,55 RAZEM 250 100%

12 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA RADCOWSKA

13 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA RADCOWSKA

14 PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 98,96 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI
TEST RADCOWSKI PYTANIE NAJŁATWIEJSZE ,96 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem cywilnym, ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma osoba: A. małoletnia, która zawarła związek małżeński, B. małoletnia, której małżeństwo unieważniono, C. pełnoletnia ubezwłasnowolniona częściowo.

15 PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE POPRAWNYCH ODPOWIEDZI
TEST RADCOWSKI PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 9,24 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, merytorycznie niezasadny wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji w sprawie o rozwód, sąd: A. oddala na posiedzeniu niejawnym, B. odrzuca na posiedzeniu niejawnym, C. oddala na rozprawie.

16 TEST NOTARIALNY WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA
LP ZAKRES EGZAMINU % DOBRZE UDZIELONYCH ODP. % ŹLE UDZIELONYCH ODP. ILOŚĆ PYTAŃ W TEŚCIE % UDZIAŁ W TEŚCIE 1 PRAWO KONSTYTUCYJNE 87,84 12,16 12 4,8% 2 PRAWO CYWILNE 73,65 26,35 50 20,0% 3 POSTĘPOWANIE CYWILNE 65,77 34,23 16 6,4% 4 PRAWO GOSPODARCZE 52,62 47,38 5 SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO 70,74 29,26 51 20,4% 6 PRAWO PRACY 58,24 41,76 1,6% 7 PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE 63,19 36,81 13 5,2% 8 PRAWO ADMINISTRACYJNE 61,94 38,06 25 10,0% 9 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 72,80 27,20 15 6,0% 10 PRAWO FINANSOWE 65,52 34,48 22 8,8% 11 PRAWO EUROPEJSKIE 48,34 51,66 2,0% PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE 73,39 26,61 1,2% USTRÓJ SĄDÓW 79,89 20,11 14 USTRÓJ SAMORZĄDU NOTARIALNEGO I WARUNKI WYNKONYWANIA ZAWODU NOTARIUSZA I ETYKA TEGO ZAWODU 75,77 24,23 18 7,2% USTRÓJ INNYCH ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ 11,76 88,24 0,4% RAZEM 250 100%

17 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA NOTARIALNA

18 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA NOTARIALNA

19 PYTANIE NAJŁATWIEJSZE POPRAWNYCH ODPOWIEDZI
TEST NOTARIALNY PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 98,49% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Według ustawy – Prawo o notariacie, notariuszem może być ten, kto (po spełnieniu pozostałych przesłanek): A. posiada obywatelstwo polskie, B. nie posiada obywatelstwa polskiego, ale posiada obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej, C. posiada obywatelstwo dowolnego, innego niż Rzeczpospolita Polska, państwa.

20 PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE POPRAWNYCH ODPOWIEDZI
TEST NOTARIALNY PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 11,76% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, osoba powołana do jej składu przez Prezydenta Rzeczypospolitej: A. pełni swoje funkcje w Radzie bez oznaczania okresu kadencji i może być odwołana w każdym czasie, B. pełni swoje funkcje w Radzie przez okres kadencji wynoszący cztery lata, C. pełni swoje funkcje w Radzie przez okres kadencji wynoszący sześć lat.


Pobierz ppt "ZAKRES EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ prawo konstytucyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google