Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKRES EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ prawo konstytucyjne prawo karne postępowanie karne prawo karne skarbowe prawo wykroczeń prawo cywilne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKRES EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ prawo konstytucyjne prawo karne postępowanie karne prawo karne skarbowe prawo wykroczeń prawo cywilne."— Zapis prezentacji:

1 ZAKRES EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ prawo konstytucyjne prawo karne postępowanie karne prawo karne skarbowe prawo wykroczeń prawo cywilne postępowanie cywilne prawo gospodarcze spółki prawa handlowego prawo pracy prawo ubezpieczeń społecznych prawo rodzinne i opiekuńcze prawo administracyjne postępowanie administracyjne prawo finansowe prawo europejskie ustrój sądów samorząd adwokacki / radcowski inne organa ochrony prawnej działające w RP, warunki wykonywania zawodu adwokata / radcy prawnego etyka zawodu adwokata / radcy prawnego NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ prawo konstytucyjne prawo cywilne postępowanie cywilne prawo gospodarcze spółki prawa handlowego prawo pracy prawo ubezpieczeń społecznych prawo rodzinne i opiekuńcze prawo administracyjne postępowanie administracyjne prawo finansowe prawo europejskie Prawo prywatne międzynarodowe ustrój sądów samorząd notarialny inne organa ochrony prawnej działające w RP, warunki wykonywania zawodu notariusza etyka zawodu notariusza

2 ZASADY EGZAMINÓW NA APLIKACJE: WARUNEK UZYSKANIA POZYTYWNEGO WYNIKU UZYSKANIE 190 PUNKTÓW Z TESTU EGZAMINACYJNEGO, NA MOŻLIWYCH 250 DO OTRZYMANIA

3 Absolwenci przystępujący do egzaminów na aplikacje liczba i odsetek osób, które zdały - % * liczba osób przystępujących do egzaminu

4 TEST ADWOKACKI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA LP ZAKRES EGZAMINU % DOBRZE UDZIELONYCH ODP. % ŹLE UDZIELONYCH ODP. ILOŚĆ PYTAŃ W TEŚCIE % UDZIAŁ W TEŚCIE 1PRAWO KONSTYTUCYJNE76,0923,91104,0% 2 PRAWO KARNE65,1934,81218,4% 3 POSTĘPOWANIE KARNE59,9540,05197,6% 4 PRAWO KARNE SKARBOWE55,1444,8652,0% 5 PRAWO WYKROCZENIA70,9729,0352,0% 6 PRAWO CYWILNE65,3434,662911,6% 7 POSTĘPOWANIE CYWILNE69,1830,823413,6% 8 PRAWO GOSPODARCZE62,4737,53124,8% 9 PRAWO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO76,2623,7493,6% 10 PRAWO PRACY79,0021,0083,2%

5 TEST ADWOKACKI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA LP ZAKRES EGZAMINU % DOBRZE UDZIELONYCH ODP. % ŹLE UDZIELONYCH ODP. ILOŚĆ PYTAŃ W TEŚCIE % UDZIAŁ W TEŚCIE 11 PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH56,4843,5252,0% 12 PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE74,6925,31156,0% 13 PRAWO ADMINISTRACYJNE72,7227,28104,0% 14 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE72,5627,4483,2% 15 PRAWO FINANSOWE51,8248,18218,4% 16 PRAWO EUROPEJSKIE60,3239,6852,0% 17 PRAWO USTROJU SĄDÓW53,5446,46104,0% 18 PRAWO USTROJU SAMORZĄDU ADWOKATURY55,5044,50135,2% 19 PRAWO USTROJU INNYCH ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ48,8751,1393,6% 20 WARUNKI WYKONYWANIA ZAWODU ADWOKATA I ETYKA TEGO ZAWODU71,3828,6220,8% RAZEM %

6 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA ADWOKACKA

7

8 TEST ADWOKACKI PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 98,48 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem karnym, wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa ukończył 17, ale nie ukończył 18 lat, nie orzeka się: A. kary 15 lat pozbawienia wolności, B. kary 25 lat pozbawienia wolności, C. kary dożywotniego pozbawienia wolności.

9 TEST ADWOKACKI PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 6,02 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem karnym, przestępstwo naruszenia miru domowego jest ścigane: A. tylko na wniosek pokrzywdzonego, B. tylko z urzędu, C. z oskarżenia prywatnego.

10 TEST RADCOWSKI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA LPZAKRES EGZAMINU % POZYTYWNIE UDZIELONYCH ODPOWIEDZI % NEGATYWNIE UDZIELONYCH ODPOWIEDZI ILOŚĆ PYTAŃ W TEŚCIE PROCENTOWY UDZIAŁ W TEŚCIE 1PRAWO KONSTYTUCYJNE89,4510,55114,4% 2 PRAWO KARNE63,2336,77187,2% 3 POSTĘPOWANIE KARNE70,2429,76145,6% 4 PRAWO KARNE SKARBOWE60,0939,9172,8% 5 PRAWO WYKROCZEŃ67,5232,4852,0% 6 PRAWO CYWILNE71,8828,123212,8% 7 POSTĘPOWANIE CYWILNE55,9544,053012,0% 8 PRAWO GOSPODARCZE54,2445,76197,6% 9 PRAWO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO61,4138,59156,0% 10 PRAWO PRACY68,8731,13104,0%

11 TEST RADCOWSKI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA LPZAKRES EGZAMINU % POZYTYWNIE UDZIELONYCH ODPOWIEDZI % NEGATYWNIE UDZIELONYCH ODPOWIEDZI ILOŚĆ PYTAŃ W TEŚCIE PROCENTOWY UDZIAŁ W TEŚCIE 1 PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH40,5559,4552,0% 12 PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE78,8621,14156,0% 13 PRAWO ADMINISTRACYJNE56,2543,75114,4% 14 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE62,7637,24135,2% 15 PRAWO FINANSOWE64,3035,70145,6% 16 PRAWO EUROPEJSKIE74,9825,0252,0% 17 PRAWO USTROJU SĄDÓW54,0046,00114,4% 18 PRAWO USTROJU SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH62,2037,80114,4% 19 PRAWO USTROJU INNYCH ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ74,3425,6620,8% 20 WARUNKI WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO I ETYKA TEGO ZAWODU58,4541,5520,8% RAZEM %

12 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA RADCOWSKA

13

14 TEST RADCOWSKI PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 98,96 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem cywilnym, ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma osoba: A. małoletnia, która zawarła związek małżeński, B. małoletnia, której małżeństwo unieważniono, C. pełnoletnia ubezwłasnowolniona częściowo.

15 TEST RADCOWSKI PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 9,24 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, merytorycznie niezasadny wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji w sprawie o rozwód, sąd: A. oddala na posiedzeniu niejawnym, B. odrzuca na posiedzeniu niejawnym, C. oddala na rozprawie.

16 TEST NOTARIALNY WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA LP ZAKRES EGZAMINU % DOBRZE UDZIELONYCH ODP. % ŹLE UDZIELONYCH ODP. ILOŚĆ PYTAŃ W TEŚCIE % UDZIAŁ W TEŚCIE 1 PRAWO KONSTYTUCYJNE87,8412,16124,8% 2 PRAWO CYWILNE73,6526,355020,0% 3 POSTĘPOWANIE CYWILNE65,7734,23166,4% 4 PRAWO GOSPODARCZE52,6247,38124,8% 5 SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO70,7429,265120,4% 6 PRAWO PRACY58,2441,7641,6% 7 PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE63,1936,81135,2% 8 PRAWO ADMINISTRACYJNE61,9438,062510,0% 9 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE72,8027,20156,0% 10 PRAWO FINANSOWE65,5234,48228,8% 11 PRAWO EUROPEJSKIE48,3451,6652,0% 12 PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE73,3926,6131,2% 13 USTRÓJ SĄDÓW79,8920,1131,2% 14 USTRÓJ SAMORZĄDU NOTARIALNEGO I WARUNKI WYNKONYWANIA ZAWODU NOTARIUSZA I ETYKA TEGO ZAWODU75,7724,23187,2% 15 USTRÓJ INNYCH ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ11,7688,2410,4% RAZEM %

17 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA NOTARIALNA

18

19 TEST NOTARIALNY PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 98,49% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Według ustawy – Prawo o notariacie, notariuszem może być ten, kto (po spełnieniu pozostałych przesłanek): A. posiada obywatelstwo polskie, B. nie posiada obywatelstwa polskiego, ale posiada obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej, C. posiada obywatelstwo dowolnego, innego niż Rzeczpospolita Polska, państwa.

20 TEST NOTARIALNY PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 11,76% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, osoba powołana do jej składu przez Prezydenta Rzeczypospolitej: A. pełni swoje funkcje w Radzie bez oznaczania okresu kadencji i może być odwołana w każdym czasie, B. pełni swoje funkcje w Radzie przez okres kadencji wynoszący cztery lata, C. pełni swoje funkcje w Radzie przez okres kadencji wynoszący sześć lat.


Pobierz ppt "ZAKRES EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ prawo konstytucyjne prawo karne postępowanie karne prawo karne skarbowe prawo wykroczeń prawo cywilne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google