Wpływ terminu siewu gorczycy białej Sinapis alba L. na plon nasion, biomasy zielonej oraz na zawartość glukozynolanów Główne założenia pracy doktorskiej.

Opublikował , Został zmieniony 5 lat temu

  • Wyświetlenia

Prezentacja na temat: "Wpływ terminu siewu gorczycy białej Sinapis alba L. na plon nasion, biomasy zielonej oraz na zawartość glukozynolanów Główne założenia pracy doktorskiej." — Zapis prezentacji:

Pobierz "Wpływ terminu siewu gorczycy białej Sinapis alba L. na plon nasion, biomasy zielonej oraz na zawartość glukozynolanów Główne założenia pracy doktorskiej."
Podobne prezentacje
Agrotechnika kukurydzy. Historia uprawy kukurydzy Kukurydza (Zea mays L.) należy do jednych z najbardziej wydajnych roślin zbożowych i jest uprawiana. Agrotechnika kukurydzy. Historia uprawy kukurydzy Kukurydza (Zea mays L.) należy do jednych z najbardziej wydajnych roślin zbożowych i jest uprawiana.
Wybrane problemy agrotechniki rzepaku ozimego Marcin Kozak. Wybrane problemy agrotechniki rzepaku ozimego Marcin Kozak.
Rośliny zbożowe. Podział roślin zbożowych wiechlinowate pszenica jęczmień żyto pszenżyto owies prosowate kukurydza proso sorgo ryż kanar. Rośliny zbożowe. Podział roślin zbożowych wiechlinowate pszenica jęczmień żyto pszenżyto owies prosowate kukurydza proso sorgo ryż kanar.
Znaczenie roślin motylkowatych drobno- i grubonasiennych W płodozmianie bardzo duże znaczenie mają rośliny motylkowate. Ich głównym zadaniem jest: wiązanie. Znaczenie roślin motylkowatych drobno- i grubonasiennych W płodozmianie bardzo duże znaczenie mają rośliny motylkowate. Ich głównym zadaniem jest: wiązanie.
OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA GLIWICE. OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W GLIWICACH W GLIWICACH OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W GLIWICACH. OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA GLIWICE. OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W GLIWICACH W GLIWICACH OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W GLIWICACH.
Rośliny okopowe korzeniowe Burak cukrowy. Trzcina cukrowa jest tropikalną trawą. Uprawia się 5 gatunków łacińskie nazwy Saccharum officinarum, S. spontaneum, Rośliny okopowe korzeniowe Burak cukrowy. Trzcina cukrowa jest tropikalną trawą. Uprawia się 5 gatunków łacińskie nazwy Saccharum officinarum, S. spontaneum,
Problemy agrotechniczne w uprawach ekologicznych Dni z rolnictwem ekologicznym CDR Radom/IUNG –PIB Puławy 24.06.2010 r Krzysztof Jończyk IUNG - PIB. Problemy agrotechniczne w uprawach ekologicznych Dni z rolnictwem ekologicznym CDR Radom/IUNG –PIB Puławy 24.06.2010 r Krzysztof Jończyk IUNG - PIB.
ŻWIENIE NORMATYWNE I EKOLOGICZNE KRÓW MLECZNYCH IZ PIB Balice k. Krakowa Prof.dr hab.Krzysztof Bilik. ŻWIENIE NORMATYWNE I EKOLOGICZNE KRÓW MLECZNYCH IZ PIB Balice k. Krakowa Prof.dr hab.Krzysztof Bilik.
1 Wierzba – świętokrzyski las energii. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. 1 Wierzba – świętokrzyski las energii. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.
Model Daisy (na podstawie pracy Hansen S. 2002. Daisy, a flexible Soil-Plant-Atmosphere system Model. The Royal Veterinary- and Agricultural University. Model Daisy (na podstawie pracy Hansen S. 2002. Daisy, a flexible Soil-Plant-Atmosphere system Model. The Royal Veterinary- and Agricultural University.
Kukurydza (Zea L.). Plemię: kukurydzowate Maydeae Rodzaj: Kukurydza Zea. Gatunek: kukurydza uprawna Zea mays L. Kukurydza (Zea L.). Plemię: kukurydzowate Maydeae Rodzaj: Kukurydza Zea. Gatunek: kukurydza uprawna Zea mays L.
Wykonanie: Justyna Sikora. Definicja nawozów mineralnych. Cel nawożenia. Korzyści wynikające z nawożenia. Rola i znaczenie makro i mikroelementów w glebach. Wykonanie: Justyna Sikora. Definicja nawozów mineralnych. Cel nawożenia. Korzyści wynikające z nawożenia. Rola i znaczenie makro i mikroelementów w glebach.
Człuchów 2010 SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH DLA CZŁONKÓW KŁORZEŁ W CZŁUCHOWIE. Człuchów 2010 SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH DLA CZŁONKÓW KŁORZEŁ W CZŁUCHOWIE.
Priorytet 4 Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa Ogólne założenie: Promowanie praktyk rolniczych sprzyjających. Priorytet 4 Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa Ogólne założenie: Promowanie praktyk rolniczych sprzyjających.
Podstawowe informacje do produkcji sadowniczej. Szydłów: 30.04.2014 roku Opracowanie Adam Fura. Podstawowe informacje do produkcji sadowniczej. Szydłów: 30.04.2014 roku Opracowanie Adam Fura.
MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH Cel: wspomaganie procesów zarządzania gospodarką zasobami wodnymi a także ich ochroną. Zadania: ilościowy i jakościowy. MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH Cel: wspomaganie procesów zarządzania gospodarką zasobami wodnymi a także ich ochroną. Zadania: ilościowy i jakościowy.
MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH Cel: wspomaganie procesów zarządzania gospodarką zasobami wodnymi a także ich ochroną. Zadania: ilościowy i jakościowy. MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH Cel: wspomaganie procesów zarządzania gospodarką zasobami wodnymi a także ich ochroną. Zadania: ilościowy i jakościowy.
Zmiany klimatyczne i ich wpływ na rolnictwo: postęp biologiczny i technologie produkcji roślinnej w warunkach zmieniającego się klimatu Edward Arseniuk. Zmiany klimatyczne i ich wpływ na rolnictwo: postęp biologiczny i technologie produkcji roślinnej w warunkach zmieniającego się klimatu Edward Arseniuk.
Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał
ŚRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE Środowisko gruntowo-wodne - jest ośrodkiem porowatym, w którym można wyróżnić dwie podstawowe strefy: strefą nienasyconą strefę ŚRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE Środowisko gruntowo-wodne - jest ośrodkiem porowatym, w którym można wyróżnić dwie podstawowe strefy: strefą nienasyconą strefę
REGULACJA SKŁADU I MASY CIAŁA dr Tomasz Boraczyński Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego Wilkasy 13.10.2007. REGULACJA SKŁADU I MASY CIAŁA dr Tomasz Boraczyński Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego Wilkasy 13.10.2007.
Historia rolnictwa Rolnictwo należy do najstarszych dziedzin wytwórczości materialnej człowieka - jego początki datuje się na neolit - 10 000 do 3 000. Historia rolnictwa Rolnictwo należy do najstarszych dziedzin wytwórczości materialnej człowieka - jego początki datuje się na neolit - 10 000 do 3 000.
Dr inż. Piotr Kubiesa Zespół Biomonitoringu Zakład Biotechnologii Środowiskowych Przydatność wybranych taksonów roślin wyższych do oceny skażenia środowiska. Dr inż. Piotr Kubiesa Zespół Biomonitoringu Zakład Biotechnologii Środowiskowych Przydatność wybranych taksonów roślin wyższych do oceny skażenia środowiska.
Nawożenie Nawożenie zajmuje się wzbogacaniem gleby w składniki pokarmowe niezbędne do wzrostu roślin uprawowych. Wymagania pokarmowe określa się na podstawie. Nawożenie Nawożenie zajmuje się wzbogacaniem gleby w składniki pokarmowe niezbędne do wzrostu roślin uprawowych. Wymagania pokarmowe określa się na podstawie.
Wnioskowanie statystyczne CZEŚĆ II dr Urszula Gierałtowska. Wnioskowanie statystyczne CZEŚĆ II dr Urszula Gierałtowska.
Odszkodowania za szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta na użytkach rolnych, na stawach rybnych oraz w lasach prywatnych Śląska Izba Rolnicza, listopad. Odszkodowania za szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta na użytkach rolnych, na stawach rybnych oraz w lasach prywatnych Śląska Izba Rolnicza, listopad.
Odszkodowania za szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta na użytkach rolnych, na stawach rybnych oraz w lasach prywatnych Śląska Izba Rolnicza, listopad. Odszkodowania za szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta na użytkach rolnych, na stawach rybnych oraz w lasach prywatnych Śląska Izba Rolnicza, listopad.
Na gruntach ornych uprawia się przede wszystkim rośliny jednoroczne - ich formy jare i ozime, rośliny dwuletnie oraz rośliny wieloletnie. Na gruntach ornych uprawia się przede wszystkim rośliny jednoroczne - ich formy jare i ozime, rośliny dwuletnie oraz rośliny wieloletnie.
Seminarium dotyczące zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Seminarium dotyczące zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Demografia Witam Państwa na zajęciach Demografia Witam Państwa na zajęciach "Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć."