Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakaz palenia w Polsce – jak to działa? Stowarzyszenie Manko Organizator kampanii Lokal bez Papierosa.pl i Polska bez Dymu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakaz palenia w Polsce – jak to działa? Stowarzyszenie Manko Organizator kampanii Lokal bez Papierosa.pl i Polska bez Dymu."— Zapis prezentacji:

1 Zakaz palenia w Polsce – jak to działa? Stowarzyszenie Manko Organizator kampanii Lokal bez Papierosa.pl i Polska bez Dymu

2 Wpływ zakazu palenia na branżę gastronomiczną Magdalena Petryniak Stowarzyszenie Manko Koordynator kampanii Lokal bez Papierosa.pl

3 to niezależna organizacja pozarządowa skupiająca aktywnych ludzi o różnym profilu zawodowym, którzy działają w imię wspólnych wartości. ORGANIZATOR KAMPANII SPOŁECZNYCH: Lokal bez Papierosa.pl Polska bez Dymu RyzyKOchania Pilnuj Drinka Ekosegregacja Templar Network Działania PR MANKO wspomaga Społeczna Agencja PR Stowarzyszenie MANKO

4 WYDAWCA PRASY Miesięcznik MANKO to pierwsze społeczno - ekonomiczne pismo akademickie w Krakowie i na Śląsku Myśl Zdrowo Twój poradnik zdrowia

5 4 lata kampanii, od 2007 r. 60 eventów zdrowotno-rozrywkowych w całej Polsce 1500 Lokali bez Papierosa 180 Instytucji publicznych w Polsce, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych w całej Polsce, z którymi współpracujemy 300 000 sztuk mapek z lokalami bez papierosa 285 000 – liczba odwiedzin na stronie lokalbezpapierosa.pl 2500 relacji medialnych Lokal bez Papierosa.pl oraz Polska bez Dymu

6 Postawy krakowskich pracowników lokali gastronomicznych i rozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy Badanie na próbie 320 lokali Badanie Stowarzyszenia Manko 2010

7 Trzy miesiące zakazu palenia w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych Cele badania: - poznanie opinii pracowników lokali o wprowadzonym zakazie palenia - sprawdzenie, czy zakaz palenia przyjął się w krakowskich lokalach Badanie Stowarzyszenia Manko 2011

8 Wyniki

9

10

11 Wnioski - prawie 80% pracowników lokali gastronomicznych i rozrywkowych popiera zakaz palenia, podczas gdy w 2010 r. przed wprowadzeniem zakazu palenia poparcie wynosiło tylko 48,2% - w 2010 r. przed wprowadzeniem zakazu palenia aż 67% pracowników odczuwało negatywne skutki palenia w ich miejscu pracy - po wejściu zakazu palenia prawie 50% pracowników lokali gastronomicznych i rozrywkowych dostrzega pozytywne skutki wprowadzenia zakazu palenia dla swojego zdrowia lub samopoczucia

12 Wpływ zakazu palenia na zdrowie klientów i pracowników lokali dr n. farm. Maciej Goniewicz Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląski Uniwersytet Medyczny The Tobacco Research Unit Wolfson Institute of Preventive Medicine Queen Mary University of London, UK

13 Jak chcemy ocenić czy nowe prawo chroni biernych palaczy przed dymem tytoniowym w pubach i restauracjach? Etap I: zmierzymy zanieczyszczenie powietrza dymem w lokalach przed i po wprowadzeniu zakazu palenia (15 listopada 2010) Etap II: zmierzymy toksyczne związki pochodzące z dymu papierosowego w moczu niepalących klientów pubów i restauracji przed i po wprowadzeniu zakazu Etap III: zmierzymy te same związki w moczu barmanów i kelnerów

14 Zanieczyszczenie powietrza oceniano poprzez pomiar stężenia pyłu o średnicy poniżej 2,5 μm Wykorzystano miernik PM 2.5 Dust Track Pomiar prowadzono w 40 losowo wybranych lokalach przed i po wprowadzeniu nowego prawa Jak mierzono zanieczyszczenie powietrza w lokalach?

15 Zanieczyszczenie powietrza w pubach i restauracjach Wyniki

16 W blisko 40% badanych lokali stwierdzono naruszenie nowych regulacji prawnych brak wydzielonych pomieszczeń dla palących brak palarni brak wentylacji

17 Wpływ egzekwowania zakazu palenia na zanieczyszczenie powietrza w pubach i lokalach

18 Wpływ egzekwowania zakazu palenia na liczbę klientów w pubach i lokalach

19 obowiązujące od 15 listopada 2010 roku nowe regulacje prawne nie chronią w zadawalającym stopniu biernych palaczy przed narażeniem na dym tytoniowy. Przyczyną tego jest łamanie przepisów w blisko 40% badanych lokali. w lokalach, w których nowe regulacje prawne są ściśle przestrzegane, zanieczyszczenie powietrza dymem tytoniowym jest znacząco niższe niż w lokalach, w których prawo nie jest egzekwowane. nie stwierdzono istotnego obniżenia się ilości klientów w badanych lokalach po wprowadzeniu zakazu palenia. W lokalach, w których nowe przepisy są ściśle przestrzegane zaobserwowano większą liczbę klientów niż w lokalach, w których prawo nie jest egzekwowane. Wyniki

20 Zakaz palenia w miejscach publicznych działa! Postawy społeczne przed i po wprowadzeniu zakazu Krzysztof Przewoźniak Przewodniczący Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie

21 Badanie wyjściowe (przed ustawą): 23-26.07.2009 Losowa, reprezentatywna próba ludności w wieku 15+ N=1003 Badanie TNS OBOP wykonane na zlecenie Fundacji Promocja Zdrowia, GIS, Stowarzyszenia Manko i World Lung Foundation Badanie kontrolne (po wejściu w życie ustawy): 3-6.02.2011 Losowa, reprezentatywna próba ludności w wieku 15+ N=1005 Badanie TNS OBOP wykonane na zlecenie GIS, Stowarzyszenia Manko, World Lung Foundation Co zmienił zakaz? Badania OBOP z 2009 i 2011 r.

22 Mniejsza częstość narażenia na dym tytoniowy w prawie wszystkich miejscach publicznych i zakładach pracy. Największa poprawa sytuacji w lokalach gastronomicznych. Co zmienił zakaz? Narażenie na dym tytoniowy

23 Narażenie na dym tytoniowy (w %) w miejscach publicznych w Polsce w 2009 i 2011 r.

24 Częstość narażenia na dym tytoniowy w pracy i lokalach gastronomicznych spadła w podobnym stopniu wśród palących i niepalących. Co to znaczy? Że nie tylko niepalący, ale także palacze go akceptują i przestrzegają. Co zmienił zakaz? Postawy palaczy i niepalących

25 Narażenie palących i niepalących (w %) na dym tytoniowy w lokalach gastronomicznych i zakładach pracy w Polsce w 2009 i 2011 r.

26 Zakaz palenia w miejscach publicznych oczyścił powietrze w innych środowiskach. M.in. przyczynił się do spadku częstości palenia w obecności dzieci, kobiet w ciąży i w domu. Co zmienił zakaz? Sytuacja dzieci, ciężarnych i w domu

27 Wpływ zakazu palenia w miejscach publicznych na postawy palaczy: palenie przy dzieciach, ciężarnych i domu, Polska 2009 vs. 2011

28 Po wprowadzeniu zakazu palenia poparcie dla całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych i pracy wzrosło, przede wszystkim dla zakazu w lokalach gastronomicznych. Co zmienił zakaz? Poparcie dla zakazu palenia

29 Poparcie dla zakazu palenia w miejscach publicznych i pracy w Polsce w 2009 i 2011 r.

30 Co zmienił zakaz? Poparcie zakazu przez palących Wzrost poparcia dla zakazu palenia jest proporcjonalnie znacznie większy wśród palących niż niepalących. Na przykład, wzrost poparcia dla zakazu palenia w barach lub pubach w przypadku palących wyniósł 45%, a wśród niepalących 22%.

31 Poparcie dla zakazu palenia w lokalach gastronomicznych i zakładach pracy wśród palących w Polsce w 2009 i 2011 r.

32 Co zmienił zakaz? Poparcie zakazu w Polsce i Irlandii P oparcie dla zakazu palenia w pracy i lokalach gastronomicznych przez palących przed jego wprowadzeniem było w Polsce wyższe niż w Irlandii, w szczególności w przypadku barów i pubów. Niestety, nie wykorzystaliśmy tej potencji. Po wprowadzeniu zakazu, w Irlandii całkowitego, w Polsce częściowego, poparcie to jest dzisiaj w Polsce mniejsze niż w Irlandii.

33 Poparcie dla zakazu palenia w lokalach gastronomicznych i zakładach pracy wśród palących w Polsce i Irlandii przed i po wprowadzeniu zakazu

34 Co zmienił zakaz? Opinie o szkodliwości biernego palenia Po wprowadzeniu zakazu palenia w miejscach publicznych korzystnie zmieniły się opinie palących na temat szkodliwości biernego palenia. Ciągle jednak wiedza o biernym paleniu jako przyczynie poważnych chorób jest niewystarczająca, nawet w przypadku raka płuca.

35 Opinie o szkodliwości biernego palenia wśród palących przed i po wprowadzeniu zakazu palenia, Polska 2009 i 2011 r.

36 Co zmienił zakaz? Liczba klientów Wprowadzenie zakazu spowodowało, że ci, którzy wcześniej unikali miejsc zadymionych zdecydowali się te miejsca, dzisiaj czystsze, ponownie odwiedzać. Co ciekawe, decyzję tę proporcjonalnie częściej podjęli palący niż niepalący Polacy.

37 Unikający miejsc zadymionych, 2009 Po zakazie wrócili do miejsc, które wcześniej były zadymione, 2011

38 Co zmienił zakaz? Wnioski zakaz palenia w miejscach publicznych działa! Zmniejszyło się narażenie na dym tytoniowy, wzrosło poparcie dla zakazu, nie zmniejszyła się liczba klientów. wbrew wcześniejszym oczekiwaniom także palący pozytywnie zareagowali na zakaz palenia. wydaje się, że niewprowadzenie całkowitego zakazu palenia w lokalach gastronomicznych i zakładach pracy ma wpływ na przestrzeganie obowiązującego zakazu i postawy, w szczególności palących.

39 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zakaz palenia w Polsce – jak to działa? Stowarzyszenie Manko Organizator kampanii Lokal bez Papierosa.pl i Polska bez Dymu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google