Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt koncepcji: „WAK” Studio Projektowe. Włodzimierz A

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt koncepcji: „WAK” Studio Projektowe. Włodzimierz A"— Zapis prezentacji:

1 PODZIEMNY OBIEKT WYSTAWIENNICZY PRZY MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI PLAC ZWYCIĘSTWA 1
Projekt koncepcji: „WAK” Studio Projektowe. Włodzimierz A. Krakowski; Łódź, ul. Żeromskiego 10 Projekt budowlany: UNIPROJEKT Sp. z o.o., Łódź, ul. Sterlinga 27/29 zrealizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, i Muzeum Kinematografii w Łodzi

2 2. PODZIEMNY OBIEKT WYSTAWIENNICZY PRZY MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI PLAC ZWYCIĘSTWA 1
Muzeum Kinematografii w Łodzi przedstawia propozycję projektu w zakresie rozbudowy i modernizacji Muzeum: PODZIEMNY OBIEKT WYSTAWIENNICZY PRZY MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI wpisującego się w priorytety inwestycyjne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określone w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. Zgodnie z przedmiotową listą priorytetów projekt Muzeum Kinematografii w Łodzi wpisuje się w priorytet 6. „Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami – ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego”. Planowane założenia projektowe są kompatybilne z uchwalonymi przez Radę Miejską w Łodzi kierunkami działania w zakresie przygotowania zintegrowanego programu rozwoju terenów Księżego Młyna „Księży Młyn 2016” (Uchwała Nr XCI/1585/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 roku).

3 3. PODZIEMNY OBIEKT WYSTAWIENNICZY PRZY MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI PLAC ZWYCIĘSTWA 1
Projekt obejmuje rozbudowę i rewitalizację Muzeum Kinematografii w Łodzi mieszczącego się w XIX-wiecznej – usytuowanej w Parku Źródliska – rezydencji fabrykanta, potentata przemysłowego nazywanego „królem bawełny” – Karola Scheiblera. Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie poprzez rewitalizację XIX-wiecznego pofabrykanckiego zespołu pałacowo-ogrodowego wyjątkowej, supernowoczesnej, unikatowej w skali Europy siedziby równie wyjątkowego Muzeum Kinematografii (jedynej tego rodzaju instytucji kulturalnej w Polsce). Rewitalizacja zespołu służyć będzie zarówno powiększeniu powierzchni ekspozycyjnych i magazynowych, poprawie warunków funkcjonowania instytucji, podniesieniu bezpieczeństwa komunikacyjnego wewnątrz i na zewnątrz obiektu, a co za tym idzie kompleksowe zwiększenie atrakcyjności Muzeum – miejskiej instytucji kultury. Wykonanie wszystkich założonych działań umożliwi wygodny, wielowariantowy, pozbawiony barier komunikacyjnych dostęp do wszystkich sal muzealnych oraz wielofunkcyjne wykorzystanie pałacowego otoczenia (dziedzińca, podwórca).

4 4. PODZIEMNY OBIEKT WYSTAWIENNICZY PRZY MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI PLAC ZWYCIĘSTWA 1

5 5. PODZIEMNY OBIEKT WYSTAWIENNICZY PRZY MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI PLAC ZWYCIĘSTWA 1
Brak dostatecznej powierzchni wystawienniczej i magazynowej, niemożność wyeksponowania wszystkich zgromadzonych zbiorów, a także perspektywa realizacji innowacyjnych interdyscyplinarnych projektów to powód do podjęcia działań zmierzających do poprawy istniejących warunków poprzez nieingerujący w substancję rezydencji Karola Scheiblera oraz jego historyczne otoczenie Park Źródliska (z zachowaniem znajdującego się w obszarze dziedzińca zabytkowego drzewostanu) projekt budowy podziemnego obiektu. „Zejście pod ziemię” to realizacja, która zaowocuje nowoczesnym, o łącznej powierzchni ok m², obiektem: ekologicznym, energooszczędnym, w pełni przystosowanym dla osób niepełnosprawnych (zarówno pracowników Muzeum jak i gości / zwiedzających). Obiekt wyposażony będzie w dwie windy: osobową i towarowo-osobową, a także schody zewnętrzne. Połączony zostanie dwoma niezależnymi ciągami komunikacyjnymi z istniejącym budynkiem Muzeum (pałacem) na poziomie -1.

6 6. PODZIEMNY OBIEKT WYSTAWIENNICZY PRZY MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI PLAC ZWYCIĘSTWA 1
W obszarze obiektu znajdą się: sala ekspozycyjna z możliwością podziału na trzy moduły – ok. 450 m², magazyny – ok. 70 m², pracownia digitalizacji zbiorów (jej powstanie jest zgodne założeniami polityki Unii Europejskiej w myśl których tworzenie i udostępnianie zasobów cyfrowych jest jednym z czynników rozwoju współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy) i serwerownia – ok. 80 m², pomieszczenia techniczne (wentylatornia, aktumulatornia, klimatyzatornia) – ok. 50 m², mała gastronomia z zapleczem, pomieszczenia socjalne, toalety, a także atrium, gdzie powstanie plenerowe cyfrowe kino letnie dla 100 osób, przystosowane do projekcji w technice 3D. Atrium usytuowane na osi wyjścia z westybulu budynku pałacowego obudowane będzie wypełnioną wodą fosą, która wraz ze sztucznym wodospadem nawiąże do historycznej fontanny znajdującej się niegdyś na terenie rezydencji.

7 7. PODZIEMNY OBIEKT WYSTAWIENNICZY PRZY MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI PLAC ZWYCIĘSTWA 1
Zmodernizowany, rozbudowany w wyniku zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań architektonicznych i technologicznych zespół pałacowo-ogrodowy Scheiblera – siedziba Muzeum Kinematografii w Łodzi – będzie jednym z atrakcyjniejszych w skali europejskiej XIX-wiecznym zabytkiem architektury pofabrykanckiej (rezydencji), funkcjonującym zarówno jako muzeum, jak i nowoczesna, przyjazna, całkowicie bezpieczna strefa służąca nie tylko aktywnej kontemplacji sztuki, ale i rozrywce. Ponadto – co niezwykle istotne w skali lokalnej – w wyniku realizacji projektu Księży Młyn ma ogromną szansę na nową formę zaistnienia w świadomości społeczności lokalnej i w znaczącym stopniu podniesienia stopnia jej aktywności uczestnictwa w sferze kultury.

8 8. PODZIEMNY OBIEKT WYSTAWIENNICZY PRZY MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI PLAC ZWYCIĘSTWA 1
Przekroje A, B, C

9 9. PODZIEMNY OBIEKT WYSTAWIENNICZY PRZY MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI PLAC ZWYCIĘSTWA 1
Przekroje D, E, F, G

10 10. PODZIEMNY OBIEKT WYSTAWIENNICZY PRZY MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI PLAC ZWYCIĘSTWA 1
Rzut obiektu na poziomie dziedzińca

11 11. PODZIEMNY OBIEKT WYSTAWIENNICZY PRZY MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI PLAC ZWYCIĘSTWA 1
Rzut obiektu na poziomie -1

12 Wartość projektu (budowa + wyposażenie): Okres realizacji projektu:
12. PODZIEMNY OBIEKT WYSTAWIENNICZY PRZY MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI PLAC ZWYCIĘSTWA 1 Wartość projektu (budowa + wyposażenie): PLN Okres realizacji projektu: 2014 – 2016 Wskaźniki: Liczba nowych energooszczędnych budynków (o łącznej pow. – ok m²) – 1 Liczba budynków poddanych modernizacji / częściowej rewitalizacji – 1 Liczba sal ekspozycyjnych (z możliwością podziału na 3 moduły) – 1 Liczba specjalistycznych pracowni (digitalizacyjna) – 1 Liczba lokali gastronomicznych – 1 Plenerowe kino cyfrowe 3D dla 100 osób – 1

13 13. PODZIEMNY OBIEKT WYSTAWIENNICZY PRZY MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI PLAC ZWYCIĘSTWA 1
Stopień zaawansowania realizacji projektu (rodzaj posiadanej dokumentacji) PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARCHITEKTURA Główny projektant: mgr inż. Arch. Iwona Gortel Projektant: mgr inż. Arch. Lidia Dutkiewicz Sprawdzający: mgr inż. Arch. Helena Kumanowicz 2. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projektant: mgr inż. Piotr Kubicki Sprawdzający: mgr inż. Dorota Kaczmarek 3. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WOD.-KAN. WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH Projektant: techn. Benedykt Banasiak Sprawdzający: mgr inż. Arkadiusz Marcjanik

14 14. PODZIEMNY OBIEKT WYSTAWIENNICZY PRZY MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI PLAC ZWYCIĘSTWA 1
4. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA Projektant: mgr inż. Przemysław Kozłowski Sprawdzający: inż. Marcin Wężyk 5. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektant: techn. Mariusz Sokół Sprawdzający: inż. Jan Wawrzko 6. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH Projektant: mgr inż. Anna Borowska Sprawdzający: mgr inż. Joanna Strzelecka

15 15. PODZIEMNY OBIEKT WYSTAWIENNICZY PRZY MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI PLAC ZWYCIĘSTWA 1
7. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GASZENIA Projektant: Jan Lewosiński Sprawdzający: Andrzej Popielawski 8. PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGIE WODNE FONTANNY Dokumentacja powykonawcza technologii wodnych i oświetlenia fontanny Opracował: mgr inż. Tomasz Piżański 9. WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI (szacunkowa) Opracowanie: Maciej Jeżewski 10. KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA DRZEW Wykonał: Rzeczoznawca NOT ds. ochrony środowiska inż. Marek Kubacki


Pobierz ppt "Projekt koncepcji: „WAK” Studio Projektowe. Włodzimierz A"

Podobne prezentacje


Reklamy Google