Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O czym rozmawiają prawnicy w Europie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O czym rozmawiają prawnicy w Europie"— Zapis prezentacji:

1 O czym rozmawiają prawnicy w Europie
Hilla § O czym rozmawiają prawnicy w Europie Joachim Hilla Rechtsanwalt i radca prawny Frankfurt am Main - Warszawa Spotkanie ze studentami Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dn r.

2 O czym rozmawiają prawnicy w Europie, 13.03.2013 r.
Hilla § Joachim Hilla Rechtsanwalt (1990) i radca prawny (2000) studia prawnicze w Katowicach, Warszawie i Heidelbergu wpis na listę adwokatów we Frankfurcie nad Menem i na listę radców prawnych w Warszawie praca naukowa na Uniwersytetach w Katowicach, Passau i MPI w Heidelbergu, wspólnik w jednej z wiodących niemieckich kancelarii adwokackich, od 1998 r. własne biuro w Warszawie i we Frankfurcie nad Menem publikacje w zakresie prawa polskiego i niemieckiego arbiter ad hoc oraz Stałych Sądów Arbitrażowych: przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, członek Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

3 O czym rozmawiają prawnicy w Europie, 13.03.2013 r.
Hilla § Spis treści Wstęp Co to jest Europa? Kto jest prawnikiem? Co znaczy rozmawiać? O czym prawnicy w Europie już nie rozmawiają? O czym rozmawiają prawnicy w Europie? Ujednolicenie prawa w ramach UE Prawa podstawowe w opresji Przyszłość zawodu prawnika Law – made in Germany Adopcja w związkach partnerskich Pozycja sądu konstytucyjnego III. Podsumowanie O czym prawnicy w Europie powinni rozmawiać? O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

4 O czym rozmawiają prawnicy w Europie, 13.03.2013 r.
Hilla § Co to jest Europa? Unia Europejska    Państwa członkowskie UE    Na drodze do członkostwa w UE źródło: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

5 O czym rozmawiają prawnicy w Europie, 13.03.2013 r.
Hilla § Co to jest Europa? Rada Europy Międzynarodowa organizacja międzyrządowa, która powstała   5 maja 1949 r. w wyniku podpisania przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy) Traktatu Londyńskiego. Obecnie liczy 47 członków. Jej siedzibą jest Strasburg. Celem Rady Europy jest osiąganie większej jedności między jej członkami dla ochrony ideałów i zasad, stanowiących wspólne dziedzictwo państw członkowskich, oraz ułatwienie ich przemian ekonomicznych i społecznych (art. 1a Statutu). Źródło: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

6 O czym rozmawiają prawnicy w Europie, 13.03.2013 r.
Hilla § Co to jest Europa? Członkowie Rady Europy Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Źródło: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

7 Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Hilla § Co to jest Europa? Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Umowa międzynarodowa otwarta do podpisu w Rzymie dn r. Weszła w życie po uzyskaniu niezbędnych dziesięciu ratyfikacji r. Podpisało ją 47 państw członkowski Rady Europy. Wejście do Unii Europejskiej warunkuje podpisanie Konwencji. Źródło: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

8 Europejski Trybunał Praw Człowieka
Hilla § Co to jest Europa? Europejski Trybunał Praw Człowieka Organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959, właściwy do orzekania w sprawie skarg indywidualnych lub w sprawach międzypaństwowych, stwierdzający naruszenia praw obywatelskich i politycznych określonych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nadzoruje przestrzeganie praw człowieka 800 milionów Europejczyków w 47 państwach członkowskich Rady Europy, które ratyfikowały Europejską Konwencję Praw Człowieka. Źródło: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

9 O czym rozmawiają prawnicy w Europie, 13.03.2013 r.
Hilla § Co to jest Europa? Strefa Schengen Strefa Schengen stanowi terytorium, na którym gwarantowany jest swobodny przepływ osób. Strefa Schengen i współpraca opierają się na układzie z Schengen z 1985 r. Państwa sygnatariusze układu postanowiły znieść granice wewnętrzne na rzecz jednej granicy zewnętrznej. Jednocześnie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w strefie Schengen, wzmocniono współpracę i koordynację pomiędzy policją a organami sądowymi. Źródło: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

10 O czym rozmawiają prawnicy w Europie, 13.03.2013 r.
Hilla § Co to jest Europa? Strefa Schengen Państwa należące do Schengen Państwa należące do Unii Europejskiej Źródło: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

11 Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA)
Hilla § Co to jest Europa? Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) European Free Trade Association (EFTA) jest międzyrządową organizacją utworzoną w celu promowania wolnego handlu i integracji ekonomicznej na rzecz jej czterech krajów członkowskich: Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii. Źródło: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

12 O czym rozmawiają prawnicy w Europie, 13.03.2013 r.
Hilla § Co to jest Europa? EFTA Kraje obecnie należące do EFTA Źródło: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

13 Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA)
Hilla § Co to jest Europa? Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) Organizacja założona r. w Bazylei, zrzeszająca Związki Piłkarskie krajów europejskich oraz Izraela, Cypru i Kazachstanu – obecnie 53. Źródło: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

14 O czym rozmawiają prawnicy w Europie, 13.03.2013 r.
Hilla § Co to jest Europa? UEFA Źródło: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

15 O czym rozmawiają prawnicy w Europie, 13.03.2013 r.
Hilla § Kto jest prawnikiem? avukat - Turcja barrister – Wielka Brytania Niemcy O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

16 O czym rozmawiają prawnicy w Europie, 13.03.2013 r.
Hilla § Kto jest prawnikiem? adwokat radca prawny prokurator Określenie strojów urzędowych radców prawnych, adwokatów, prokuratorów biorących udział w rozprawach regulują Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn r. (Dz.U. z 2000 r., nr 112, poz ). O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

17 Kto jest prawnikiem? sędzia Trybunału Konstytucyjnego sędzia Hilla §
Wygląd stroju sędziowskiego reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn r. (Dz.U z 2011 r., nr 225, poz. 1354) a sędziów Trybunału Regulamin Trybunału Konstytucyjnego z r. (M.P. z 2006 r., nr 72, poz. 720). O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

18 O czym rozmawiają prawnicy w Europie, 13.03.2013 r.
Hilla § Kto jest prawnikiem? Według Dyrektywy 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mającej na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w Państwie Członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych „prawnik”: oznacza każdą osobę, obywatela Państwa Członkowskiego, uprawnionego do wykonywania swego zawodu zgodnie z jednym z tytułów zawodowych, wymienionych poniżej: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

19 O czym rozmawiają prawnicy w Europie, 13.03.2013 r.
Hilla § Kto jest prawnikiem? w Belgii: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt w Danii: Advokat w Niemczech: Rechtsanwalt w Grecji: Δικηγοροζ w Hiszpanii: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu we Francji: Avocat w Irlandii: Barrister/Solicitor we Włoszech: Avvocato w Luksemburgu: Avocat w Niderlandii: Advocaat w Austrii: Rechtsanwalt w Portugalii: Advogado w Finlandii: Asianajaja/Advokat w Szwecji: Advokat w Wielkiej Brytanii: Advocate/Barrister/Solicitor Źródło: Dyrektywa 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

20 Kto jest prawnikiem? Zawody prawnicze Hilla § sędzia prokurator
(terminologia polska) sędzia prokurator notariusz adwokat/radca prawny urzędnik (!) arbiter w postępowaniu arbitrażowym doradca podatkowy rzecznik patentowy syndyk wykonawca testamentu mediator biegły rewident pracownik naukowy O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

21 Wykaz zawodów prawniczych:
Hilla § Kto jest prawnikiem? Wykaz zawodów prawniczych: Niemcy: Sędziowie  Oskarżyciele publiczni  Adwokaci  Rzecznicy patentowi  Notariusze  Urzędnicy sądowi  Sekretarze sądowi  Komornicy Portugalia: Sędziowie  Prokuratorzy  Adwokaci (advogados)  Radcy prawni (solicitadores)  Radcy wykonawczy (solicitador de execução)  Notariusze  Urzędnicy stanu cywilnego (conservadores)  Sędziowie pokoju (juízes de paz)  Urzędnicy sądowi (oficial de justiça)  Źródło: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

22 O czym rozmawiają prawnicy w Europie, 13.03.2013 r.
Hilla § Co to znaczy rozmawiać? Konferencje Wystąpienia Wykłady Publikacje Czasopisma branżowe O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

23 O czym prawnicy w Europie już nie rozmawiają?
Hilla § O czym prawnicy w Europie już nie rozmawiają? Rzym-I Rzym-II Rzym-III Bruksela-I-bis Bruksela-II-bis Wykonywanie zawodu prawnika w UE O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

24 II. O czym rozmawiają prawnicy w Europie?
Hilla § II. O czym rozmawiają prawnicy w Europie? Ujednolicenie prawa w ramach UE Prawa podstawowe w opresji Przyszłość zawodu prawnika Law – made in Germany Adopcja w związkach partnerskich Pozycja sądu konstytucyjnego O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

25 Ujednolicenie prawa w ramach UE
Hilla § Ujednolicenie prawa w ramach UE Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży Komunikat Komisji Europejskiej z r. -KOM(2011) 636 wersja ostateczna Debata zorganizowana r. przez CCBE „The Common European Sales Law - lawyers buying into the process” Prawo spadkowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

26 Ujednolicenie prawa w ramach UE
Hilla § Ujednolicenie prawa w ramach UE Prawo rodzinne „Celem Unii Europejskiej jest stworzenie wspólnych przepisów prawa rodzinnego, tak aby obywatele Europy nie napotykali na utrudnienia w wykonywaniu swoich praw wynikające z tego, że mieszkają w różnych państwach Unii Europejskiej lub przenieśli się do innego państwa.” - Konferencja „Family Law in Europe: New Developments, Challenges and Opportunities” zorganizowana przez Komisję do spraw europejskiego prawa rodzinnego - Skutki majątkowe związków małżeńskich i zarejestrowanych związków partnerskich - Projekty rozporządzeń COM/2011/0126 końcowy oraz COM/2011/0127 końcowy O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

27 Ujednolicenie prawa w ramach UE
Hilla § Ujednolicenie prawa w ramach UE System uznawania kwalifikacji zawodowych Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., nr 63. poz. 394 Zielona księga (2011) – Unowocześnienie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

28 Ujednolicenie prawa w ramach UE
Hilla § Ujednolicenie prawa w ramach UE Własność intelektualna Jednolita ochrona patentowa i Jednolity Sąd Patentowy - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej - Rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012 wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń Ochrona praw autorskich - Co dalej z ACTA? CETA=ACTA? (CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement) O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

29 Prawa podstawowe w opresji
Hilla § Prawa podstawowe w opresji Europäische Presidentenkonferenz (Wiedeń) Kryzys finansowy i zadłużenia a prawa podstawowe Dostęp do prawa Czas postępowań Niezależność sędziowska i adwokacka Źródło: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

30 Przyszłość zawodu prawnika
Hilla § Przyszłość zawodu prawnika Wynagrodzenie prawników – stawki godzinowe, ryczałt czy wynagrodzenie za sukces? Deregulacja zawodów prawniczych Strój prawnika

31 Przyszłość zawodu prawnika
Hilla § Przyszłość zawodu prawnika Deutscher Anwaltstag 2013 – „Anwaltsmarkt 2030 – Zukunft jetzt gestalten” Czy toga jest jeszcze na czasie? Wizja zawodu na 2030 r. Czym dziś jest etyka zawodowa i jak się będzie kształtowała przez następne 10 lat? Prawo 2030 – co zostanie z procesu sądowego? Przyszłość jest rodzaju żeńskiego. Jak zmienia się adwokatura? Źródło: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

32 O czym rozmawiają prawnicy w Europie, 13.03.2013 r.
Hilla § Law – made in Germany Inicjatywa Rządu Federalnego koordynowana przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości oraz „Sojusz na rzecz Prawa Niemieckiego“ mająca na celu rozpowszechnienie prawa niemieckiego. Źródło: , O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

33 O czym rozmawiają prawnicy w Europie, 13.03.2013 r.
Hilla § Law – made in Germany System prawa niemieckiego jako alternatywa dla systemu prawa anglosaskiego (civil law vs. common law) Zalety wyboru prawa niemieckiego: Globalne Efektywne Atrakcyjne kosztowo Ponadto: Bezpieczne Obliczalne Jasne Dopasowane do rzeczywistości Nowoczesne Elastyczne Z kompetentnym, wyspecjalizowanym i szybkim sądownictwem System uznany i wiodący w aspekcie międzynarodowym Źródło: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

34 Adopcja w związkach partnerskich
Hilla § Źródło: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

35 Adopcja w związkach partnerskich
Hilla § Adopcja w związkach partnerskich Wyrok Federalnego Sądu Konstytucyjnego (Bundesverfassungsgericht) z r. - 1 BvL 1/11, 1 BvR 3247/09 (BeckRS 2013, 47057) Wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw człowieka z r. w sprawie nr 19010/07, X. i inni przeciwko Austrii. O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

36 Pozycja sądu konstytucyjnego
Hilla § Pozycja sądu konstytucyjnego Relacja Bundestag - Bundesverfassungsgericht Reforma konstytucyjna na Węgrzech O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

37 III. Podsumowanie O czym prawnicy w Europie powinni rozmawiać? Hilla §
O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.

38 Joachim Hilla Dziękuję za uwagę. Życzę dalszych sukcesów w studiach.
Rechtsanwalt und radca prawny Schillerstraße Al. Jerozolimskie 101/12 60313 Frankfurt am Main Warszawa Tel.: Tel.: Fax: Fax: O czym rozmawiają prawnicy w Europie, r.


Pobierz ppt "O czym rozmawiają prawnicy w Europie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google