Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z rodzicami klas kończących szkołę Kiedy trzeba się wspiąć na górę, nie myśl, że jak będziesz stał i czekał góra zrobi się mniejsza H. Jackson.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z rodzicami klas kończących szkołę Kiedy trzeba się wspiąć na górę, nie myśl, że jak będziesz stał i czekał góra zrobi się mniejsza H. Jackson."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z rodzicami klas kończących szkołę Kiedy trzeba się wspiąć na górę, nie myśl, że jak będziesz stał i czekał góra zrobi się mniejsza H. Jackson Brown Organizatorzy: Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie Szkolny Ośrodek Kariery.

2 Wyniki badania i wnioski. Tematy prezentacji: SzOK w ZSZ Najważniejsze dane statystyczne dotyczące rynku pracy województwa łódzkiego, powiatu zgierskiego i Ozorkowa, Badanie przeprowadzone wśród pracodawców ozorkowskiego rynku pracy,

3 SzOK w ZSZ Szkolny Ośrodek Kariery powstał dzięki temu, że nasza szkoła zdobyła grant z Ministerstwa Gospodarki i Pracy na tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu multimedialnego (dwóch komputerów, projektora multimedialnego oraz drukarki laserowej), programu komputerowego z bazą danych o rynku edukacyjnym i rynku pracy oraz publikacji do SzOK. Zadaniem SzOK jest przede wszystkim propagowanie wśród młodzieży aktywnej postawy wobec przyszłego życia zawodowego i zapewnienie pomocy w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru zawodu.

4 SzOK w ZSZ W pracowni SzOK uczniowie, absolwenci mogą: Obejrzeć projekcję multimedialną z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Skorzystać z 9 profesjonalnych testów psychologicznych określających predyspozycje i umiejętności zawodowe. Zapoznać się z opisem 524 zawodów oraz zapotrzebowaniem na nie na rynku pracy. Skorzystać z multimedialnego przewodnika po uczelniach wyższych. Uczestniczyć w zajęciach warsztatowych przygotowujących do wejścia na rynek pracy. Skorzystać z pomocy szkolnego doradcy zawodowego.

5 SzOK w ZSZ Szkolny Ośrodek Kariery organizuje seminaria poświęcone przeciwdziałaniu bezrobociu, spotkania z pracodawcami. Współpracujemy także z urzędami pracy, Gminnym Centrum Informacji i władzami miasta. Mamy nadzieję, że z usług SzOK będą korzystać uczniowie innych szkół, absolwenci i rodzice. ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO PRACOWNI NR 7, DO SIEDZIBY SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY. Szkolny doradca zawodowy jest do Państwa dyspozycji.

6 Na dzień 31 grudnia 2004 r. na terenie województwa łódzkiego w wieku od 18 do 24 lat pozostawało bez pracy osób co stanowi 22,4% ogółu bezrobotnych. Dane statystyczne na koniec grudnia 2004 r. W Polsce bez pracy pozostaje – osób, a stopa bezrobocia wynosi w kraju – 19,1%. W województwie łódzkim pracy nie ma osób, a stopa bezrobocia sięga rzędu 19,6%.

7 Dane statystyczne na koniec grudnia 2004 r. Na terenie powiatu zgierskiego bezrobotne są osoby, a stopa bezrobocia wynosi 25,8% Powiat zgierski jeśli chodzi o stopę bezrobocia zajmuje jedno z czołowych miejsc w województwie łódzkim (wyższą stopę bezrobocia 26,6% ma tylko Kutno). Na terenie Ozorkowa i gminy zarejestrowano 3105 osób w tym 652 osoby w wieku od 18 do 24 lat, co stanowi aż 20,9% ogółu bezrobotnych.

8 Ubiegłoroczni bezrobotni absolwenci naszej szkoły to: 13 osób bezrobotnych z Liceum Ekonomicznego, 10 osób z Liceum Technicznego 5 osób z Liceum Ogólnokształcącego Razem 28 bezrobotnych. Dane statystyczne na koniec grudnia 2004 r.

9 Oferty pracy W okresie od lipca do grudnia 2004 r. firmy zgłosiły276 ofert pracy ( np. w miesiącu styczniu 2005 r. było ich tylko 5). Najwięcej ofert pracy zgłoszono w zawodach: szwaczka 66 ofert ale 336 bezrobotnych technik prac biurowych – 53 oferty, a 86 bezrobotnych technik administracji – 18 ofert, a bezrobotnych aż 116 osób

10 Największą grupę bezrobotnych stanowią : robotnicy placowi – 305 osób bez ofert pracy robotnicy pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 177 bezrobotnych i 1 oferta pracy sprzedawcy – 140 osób i 5 ofert pracy robotnicy budowlani – 199 bezrobotnych, ale 50 ofert pracy mechanicy pojazdów samochodowych – 80 osób bez ofert pracy piekarze– 56 bezrobotnych i 2 oferty pracy Piekarze, szwaczki i sprzedawcy jak przekonamy się z badań stanowią grupy zawodowe, gdzie występuje największa rotacja.

11 W lutym 2005 r. Szkolny Ośrodek Kariery przeprowadził badanie pilotażowe wśród pracodawców terenu Ozorkowa i gminy. Jego celem było uzyskanie od pracodawców informacji o poszukiwanych zawodach i specjalnościach, umiejętnościach jakich oczekują od pracowników oraz o formach współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych. Należy zaznaczyć że przeprowadzenie badania uzasadnia fakt, że tylko % ofert pojawiających się na rynku pracy kierowanych jest do urzędów pracy. Rotacja pracowników jest bardzo duża, bezrobocie również i dlatego najczęściej kandydaci do pracy szukają wolnych miejsc bezpośrednio w firmach.

12 Charakterystyka badanej zbiorowości. Analizowaną zbiorowość stanowią małe i duże firmy w liczbie 39 obejmujące Ozorków w 80% i w 20% teren gminy. Pracodawcom postawiliśmy 6 pytań:

13 1. Pracowników jakich zawodów firma poszukuje i zatrudnia?

14 2. Jakie kwalifikacje zawodowe i ponadzawodowe cenione są w Państwa firmie najbardziej?

15 3. Jakiego rodzaju wykształcenie w Państwa firmie jest preferowane?

16 4. Jakie cechy pracownika są najbardziej pożądane na stanowiskach pracy w Państwa firmie?

17 5. Jakich umiejętności/wiadomości brakuje nowo zatrudnionym pracownikom?

18 6. Czy są Państwo zainteresowani współpracą z Zespołem Szkół Zawodowych w zakresie?

19 WNIOSKI N a terenie Ozorkowa wykształcił się rynek pracy branży usługowo – handlowej w formie sklepów oferujących przede wszystkim artykuły spożywcze, chemiczne, RTV AGD i przemysłowe. Jest to forma dominująca oparta na działalności firm prywatnych, najczęściej rodzinnych, spółek jawnych zatrudniających od 1 do 10 pracowników.

20 WNIOSKI W sferze produkcyjnej dominują przedsiębiorstwa oparte na strukturze organizacyjnej sp. z o. o. Firmy, te funkcjonują od projektowania do wytworzenia produktu końcowego wraz z jego sprzedażą na rynek krajowy i zagraniczny. Są to przede wszystkim przedsiębiorstwa Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które zatrudniają nawet do 360 osób (Ceramika Tubądzin) oraz te, które powstały na bazie upadłego zakładu Morfeo. Produkcja w nich oparta jest na procesach technologicznych najwyższej jakości – przykładem może być HTL – Strefa wytwarzający wysokiej klasy sprzęt medyczny. Zakłady te zgłaszają zapotrzebowanie na specjalistów w zawodach takich jak ceramik, elektrotechnik, elektronik, technik sanitarny, automatyk, drukarz, stolarz, włókiennik.

21 WNIOSKI Ważne miejsce na naszym rynku pracy zajmują firmy odzieżowe. Wszystkie badane przedsiębiorstwa wykazały, że poszukują : szwaczek, techników technologii odzieży, krojczych, prasowaczy czy pomocy szwalni. Na naszym rynku poszukiwani są i zatrudniani najchętniej pracownicy następujących zawodów wg ilości wskazań: technik ekonomista informatyk technik handlowiec technik prac biurowych Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszy się technik technologii odzieży.

22 WNIOSKI W zawodach robotniczych dominują: sprzedawca piekarz cukiernik mechanik pojazdów samochodowych szwaczka Pracodawcy najbardziej cenią umiejętność obsługi komputera, organizowania pracy własnej, duże znaczenie mają również kwalifikacje menedżerskie. Najbardziej pożądanymi cechami na stanowisku pracy są umiejętność pracy w grupie, sumienność i uczciwość.

23 WNIOSKI Preferowane na naszym rynku pracy jest wykształcenie policealne i średnie zawodowe ale zaskakującym wynikiem jest to, że wykształcenie zasadnicze posiada większą liczbę wskazań niż wyższe. Nowo zatrudnionym pracownikom brakuje najbardziej doświadczenia, umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności tworzenia dokumentacji towarzyszącej poszukiwaniu pracy. Pracodawcy lokalnego rynku pracy są bardzo zainteresowani współpracą z naszą szkołą szczególnie w dziedzinie organizowania praktyk zawodowych i współpracy z SzOK.

24 WNIOSKI Oferta edukacyjna naszej szkoły jest dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy: Zespół Szkół Zawodowych kształci uczniów w zawodach: technik ekonomista technik technologii odzieży w liceum profilowanym realizujemy profil: zarządzanie informacją w klasach zasadniczych kształcimy w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik

25 WNIOSKI Zawody takie jak technik prac biurowych i technik handlowiec cieszą się na naszym rynku pracy dużym zainteresowaniem. Powiatowy Urząd Pracy w Ozorkowie podaje, że w zawodzie technik prac biurowych zanotowano w ostatnim półroczu 53 oferty pracy, a 86 osób bezrobotnych. Natomiast w zawodzie technik handlowiec tylko 4 osoby bezrobotne i jedna oferta pracy. Z przeprowadzonych badań wynika, że szkoła może zaproponować swoim uczniom dodatkowe zajęcia w zakresie doskonalenia umiejętności obsługi komputera, umiejętności pracy w grupie oraz przygotowania dokumentacji towarzyszącej poszukiwaniu pracy. Dzięki przeprowadzonym badaniom szkoła otrzymała bogatą ofertę współpracy z pracodawcami na lokalnym rynku pracy.

26 PROGNOZY

27 PODZIĘKOWANIA Specjalne podziękowania za wsparcie przy przeprowadzaniu badań dla: Pracodawców 39 firm naszego rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Ozorkowie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

28 AUTORZY PREZENTACJI: Halina STASIAK Andrzej STANIEWSKI


Pobierz ppt "Spotkanie z rodzicami klas kończących szkołę Kiedy trzeba się wspiąć na górę, nie myśl, że jak będziesz stał i czekał góra zrobi się mniejsza H. Jackson."

Podobne prezentacje


Reklamy Google