Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki stresowe w pracy polskich imigrantów zatrudnionych w Wielkiej Brytanii Praca magisterska napisana na kierunku Psychologia Biznesu na London Metropolitan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki stresowe w pracy polskich imigrantów zatrudnionych w Wielkiej Brytanii Praca magisterska napisana na kierunku Psychologia Biznesu na London Metropolitan."— Zapis prezentacji:

1 Czynniki stresowe w pracy polskich imigrantów zatrudnionych w Wielkiej Brytanii Praca magisterska napisana na kierunku Psychologia Biznesu na London Metropolitan University Maria Aleksandra Sikorska Wrzesień 2007

2 STRUKTURA PRACY 1. Wstęp 1. Wstęp 1.1 Polska imigracja 1.1 Polska imigracja 1.2 Stres w środowisku pracy 1.2 Stres w środowisku pracy 2. Metodologia 2. Metodologia 2.1 Założenia 2.1 Założenia 2.2 Projekt badania 2.2 Projekt badania 2.3 Pilotaż 2.3 Pilotaż 2.4 Dystrybucja i zbieranie wyników 2.4 Dystrybucja i zbieranie wyników 2.5 Profil badanych 2.5 Profil badanych 3. Wyniki badania 3. Wyniki badania 3.1 Wstęp 3.1 Wstęp 3.2 Grupa I czynników 3.2 Grupa I czynników 3.3 Grupa II czynników 3.3 Grupa II czynników 3.4 Dodatkowe czynniki (grupa III) 3.4 Dodatkowe czynniki (grupa III) 4. Dyskusja – nad czynnikami z grup I, II i III 4. Dyskusja – nad czynnikami z grup I, II i III 5. Refleksje 5. Refleksje 5.1 Zwiększanie świadomości 5.1 Zwiększanie świadomości 5.2 Podstawy strategii radzenia sobie ze stresem 5.2 Podstawy strategii radzenia sobie ze stresem 5.3 Podjęcie działań 5.3 Podjęcie działań 5.4 Zakończenie 5.4 Zakończenie

3 ŹRÓDŁA literatura przedmiotu dot. stresu zawodowego, akulturacji literatura przedmiotu dot. stresu zawodowego, akulturacji periodyki i journale psychologiczno-socjologiczne periodyki i journale psychologiczno-socjologiczne raporty Home Office, instutucji finansowych raporty Home Office, instutucji finansowych dokumenty Health & Safety Executive dokumenty Health & Safety Executive media (Guardian, Times, Polityka, BBC, polskie portale informacyjne w Polsce i UK) media (Guardian, Times, Polityka, BBC, polskie portale informacyjne w Polsce i UK) materiały BUPA, BPS materiały BUPA, BPS

4 CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ IMIGRACJI (FALA PO MAJU 2004) DANE STATYSTYCZNE: DANE STATYSTYCZNE: ROK 2004, PROGNOZY RZĄDU BRYTYJSKIEGO: ROK 2004, PROGNOZY RZĄDU BRYTYJSKIEGO: 5-13 tys. osób na rok REALIA: REALIA: Od maja 2004 do kwietnia 07 oficjalnie zarejestrowanych 630,000 – w tym 65% Polaków Obecnie – nieoficjalne szacunki: 1,500,000 (BBC) Obecnie – nieoficjalne szacunki: 1,500,000 (BBC)

5 CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ IMIGRACJI (FALA PO MAJU 2004) - 2 DEBATA PUBLICZNA DEBATA PUBLICZNANEGATYWNE: –zalanie tanią siłą roboczą, zabieranie pracy Brytyjczykom, –przeciążenie systemu socjalnego (szkoły, służba zdrowia, zasiłki) –zwiększenie przestępczości

6 CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ IMIGRACJI (FALA PO MAJU 2004) - 3 POZYTYWNE Pobudzenie wzrostu gospodarczego Pobudzenie wzrostu gospodarczego Wypełnienie braków kadrowych Wypełnienie braków kadrowych Zapobiegnięcie anomaliom wynikającym z niedoboru pewnych umiejętności na rynku pracy Zapobiegnięcie anomaliom wynikającym z niedoboru pewnych umiejętności na rynku pracy Zapobiegnięcie wzrostowi cen ropy, a w rezultacie poziom stóp procentowych niższy w latach (wg Bank of England) Zapobiegnięcie wzrostowi cen ropy, a w rezultacie poziom stóp procentowych niższy w latach (wg Bank of England) Koszty kredytow hipotecznych byłyby co najmniej o pół procenta wyższe, gdyby nie imigranci (raport Ernst & Young, 2006) Koszty kredytow hipotecznych byłyby co najmniej o pół procenta wyższe, gdyby nie imigranci (raport Ernst & Young, 2006) Zwiększenie potrzeb mieszkalnictwa (prognozy rządowe podają wzrost liczby mieszkań o 20%) Zwiększenie potrzeb mieszkalnictwa (prognozy rządowe podają wzrost liczby mieszkań o 20%) Odmłodzenie starzejącej się populacji mieszkańców UK Odmłodzenie starzejącej się populacji mieszkańców UK Rozpoczęcie od lat unikanej debaty nt. stanu brytyjskiej edukacji technicznej i zawodowej Rozpoczęcie od lat unikanej debaty nt. stanu brytyjskiej edukacji technicznej i zawodowej

7 CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ IMIGRACJI (FALA PO MAJU 2004) - 4 Cechy pokolenia imigrantów 04 mobilność, elastyczność, zdolność przystosowania się mobilność, elastyczność, zdolność przystosowania się pracowitość i sumienność pracowitość i sumienność wszechstronność wszechstronność młody wiek młody wiek wysokie wykształcenie (82% w wieku lat oraz posiadających wykształcenie średnie lub wyższe) wysokie wykształcenie (82% w wieku lat oraz posiadających wykształcenie średnie lub wyższe) zdeterminowanie i ambicja zdeterminowanie i ambicja

8 STRES ZAWODOWY (ORGANISATIONAL STRESS) SKALA PROBLEMU – DANE LICZBOWE SKALA PROBLEMU – DANE LICZBOWE wg HSE, 2006 (Health and Safety Executive - agencja rządowa d/s bezpieczeństwa i zdrowia w pracy): 1 na 6 osób uważa, że ich praca jest bardzo/ogromnie stresująca 1 na 6 osób uważa, że ich praca jest bardzo/ogromnie stresująca u 500 tysięcy osób stwierdzono choroby związane bezpośrednio ze stresem w pracy u 500 tysięcy osób stwierdzono choroby związane bezpośrednio ze stresem w pracy 10 i pół miliona dni rocznie jest straconych z powodu nieobecności pracowników 10 i pół miliona dni rocznie jest straconych z powodu nieobecności pracowników £ 370 milionów to koszt dla pracodawców związany z powyższymi faktami £ 370 milionów to koszt dla pracodawców związany z powyższymi faktami

9 STRES ZAWODOWY (ORGANISATIONAL STRESS) 2 Cechy stanowiska pracy (role characteristics): konflikt wymagań, odpowiedzialność, przeciążenie pracą, wykorzystanie kwalifikacji (praca poniżej, powyżej osiągniętych kwalifikacji) Cechy stanowiska pracy (role characteristics): konflikt wymagań, odpowiedzialność, przeciążenie pracą, wykorzystanie kwalifikacji (praca poniżej, powyżej osiągniętych kwalifikacji) Cechy pracy (job characteristics): tryb i warunki pracy (godziny pracy, zmiany), zróżnicowanie zadań, powtarzalność, presja czasu Cechy pracy (job characteristics): tryb i warunki pracy (godziny pracy, zmiany), zróżnicowanie zadań, powtarzalność, presja czasu Relacje: z przełożonymi, współpracownikami, podwładnymi, klientami, dostawcami, komunikacja na tych szczeblach, równowaga między pracą a życiem prywatnym (work-life balance) Relacje: z przełożonymi, współpracownikami, podwładnymi, klientami, dostawcami, komunikacja na tych szczeblach, równowaga między pracą a życiem prywatnym (work-life balance) Wsparcie i docenienie: informacje zwrotne (feedback), treningi, szkolenia, rozwój i planowanie kariery, wynagrodzenie i jego dodatkowe elementy, nagrody, poczucie bezpieczeństwa/stabilizacji Wsparcie i docenienie: informacje zwrotne (feedback), treningi, szkolenia, rozwój i planowanie kariery, wynagrodzenie i jego dodatkowe elementy, nagrody, poczucie bezpieczeństwa/stabilizacji Struktura i kultura: hierarchia, pozycja, zaangażowanie, uczestnictwo, konflikty sił i wplywów, polityka, zmiany, komunikacja, style zarządzania i kierowania, technologia Struktura i kultura: hierarchia, pozycja, zaangażowanie, uczestnictwo, konflikty sił i wplywów, polityka, zmiany, komunikacja, style zarządzania i kierowania, technologia

10 Symptomy stresu na poziomie indywidualnym (przykłady): Symptomy stresu na poziomie indywidualnym (przykłady): Fizyczne: bóle głowy, przemęczenie, problemy ze snem, zawroty głowy, mdłości, problemy żołądkowe, trawienne, napięcie mięśni (kręgosłupa, szyi), obniżona odporność, zgrzytanie zębami Fizyczne: bóle głowy, przemęczenie, problemy ze snem, zawroty głowy, mdłości, problemy żołądkowe, trawienne, napięcie mięśni (kręgosłupa, szyi), obniżona odporność, zgrzytanie zębami Emocjonalne: zdenerwowanie, napięcie, frustracja, zmiany nastroju, koszmary, rozdrażnienie, depresja, zamartwianie się, obniżone poczucie własnej wartości Emocjonalne: zdenerwowanie, napięcie, frustracja, zmiany nastroju, koszmary, rozdrażnienie, depresja, zamartwianie się, obniżone poczucie własnej wartości Duchowe: poczucie pustki, brak sensu istnienia, brak znaczenia, kierunku drogi życiowej, nieumiejętność przebaczenia, cynizm, potrzeba wykazania się za wszelką cenę, negatywny dialog ze sobą Duchowe: poczucie pustki, brak sensu istnienia, brak znaczenia, kierunku drogi życiowej, nieumiejętność przebaczenia, cynizm, potrzeba wykazania się za wszelką cenę, negatywny dialog ze sobą Umysłowe/mentalne: problemy z pamiecią, słaba koncentracja, niska wydajność pracy, niezrozumienie, zagmatwanie, zamęt, dezorientacja, brak kreatywności, nuda Umysłowe/mentalne: problemy z pamiecią, słaba koncentracja, niska wydajność pracy, niezrozumienie, zagmatwanie, zamęt, dezorientacja, brak kreatywności, nuda Behawioralne: agresja, izolacja, brak zaufania, nietolerancja, nieumiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem, problemy z podejmowaniem decyzji Behawioralne: agresja, izolacja, brak zaufania, nietolerancja, nieumiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem, problemy z podejmowaniem decyzji

11 Konsekwencje stresu na poziomie organizacji: Konsekwencje stresu na poziomie organizacji: Wysoka absencja Wysoka absencja Wysoka rotacja pracowników (turnover) Wysoka rotacja pracowników (turnover) Niskie zaangażowanie Niskie zaangażowanie Niska wydajność i jakość pracy Niska wydajność i jakość pracy Błędy, pomyłki, wypadki Błędy, pomyłki, wypadki Szkody na wizerunku pracodawcy, niedbanie o dobre imię firmy Szkody na wizerunku pracodawcy, niedbanie o dobre imię firmy Skargi i zażalenia od klientów Skargi i zażalenia od klientów Strajki Strajki Powództwa sądowe Powództwa sądowe

12 METODOLOGIA METODOLOGIA 1. ZAŁOŻENIA –Metody jakościowe (wskazane pod względem dotarcia do głębi problemów: wywiady, rozmowy z użyciem np. repertory grid na zbadanie schematów poznawczych) –Metoda ilościowa zastosowana w badaniu – optymalna, ze względu na rozmiar próby i ograniczenia środków, ramy lokalizacyjne oraz czasowe –Zastosowanie elementu jakościowego w postaci pytań otwartych –Zbadanie konkretnych dziedzin sfery życia polskiego pracownika w oparciu o czynniki stresowe wyróżnione przez HSE oraz kontekst kulturowo-społeczny dotyczący polskiej imigracji 2. STRUKTURA KWESTIONARIUSZA –Badane dziedziny: komunikacja, czynniki kulturowe, wsparcie, relacje, samorealizacja, czynniki finansowe oraz inne –Rodzaje pytań i odpowiedzi: pojedyńczego, wielokrotnego wyboru, tabele – wymiar poziomy i pionowy, pytania otwarte –Język: wersja pierwotna stworzona w języku angielskim, wersja polska – dla respondentów –Dostępność kwestionariusza: początkowo online, później również na papierze

13 METODOLOGIA METODOLOGIA 3. ETAP PILOTAŻOWY 2 tygodnie, 11 osób oceniających 2 tygodnie, 11 osób oceniających Sprawdzenie: spójności, adekwatności, jasności, rzetelności pytań, rozmieszczenia (layout), języka, stylistyki, błędów merytorycznych i gramatycznych Sprawdzenie: spójności, adekwatności, jasności, rzetelności pytań, rozmieszczenia (layout), języka, stylistyki, błędów merytorycznych i gramatycznych Zmiany, sugestie Zmiany, sugestie Elementy usunięte/dodane Elementy usunięte/dodane 4. DYSTRYBUCJA ANKIETY Kanały dystrybucji Kanały dystrybucji Specyficzna próba respondentów – uzyskana jako efekt wymogu wypełnienia kwestionariusza online Specyficzna próba respondentów – uzyskana jako efekt wymogu wypełnienia kwestionariusza online Dodatkowy kanał dystrybucji – aby umożliwić wypełnienie ankiety również jednostkom nie mającym dostępu do internetu oraz niezbyt biegłym w obsłudze komputera Dodatkowy kanał dystrybucji – aby umożliwić wypełnienie ankiety również jednostkom nie mającym dostępu do internetu oraz niezbyt biegłym w obsłudze komputera

14 PROFIL ANKIETOWANYCH Analizą objęto 142 osoby (ok. 420 zaproszonych), wskaźnik odpowiedzi ~ 33% Analizą objęto 142 osoby (ok. 420 zaproszonych), wskaźnik odpowiedzi ~ 33% Teren próby / zamieszkanie (nie było przedmiotem badań) Głównie Londyn (oraz Derby, Leicester, Manchester, Bournemouth, Brighton) Płeć65%kobiety Wiek blisko 84% osoby pomiędzy rokiem życia Relacje rodzinne 24% 63% z tych, którzy mają 83% Nie ma partnera Mieszka z partnerem w UK (pozostałe 27% - związki na odległość) Nie ma dzieci Zatrudnienie Pełen etat Na czas nieokreślony Bezpośrednio przez pracodawcę 68%78%76% Wykształcenie84% W tym: 72% 12% Posiada wykształcenie wyższe magister licencjat

15 WYNIKI BADAŃ – 5 GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW STRESU 1. Komunikacja i adaptacja kulturowa 2. Wykorzystanie umiejętności i kwalifikacji 3. Cechy wykonywanej pracy 4. Wsparcie 5. Relacje z innymi

16 Dodatkowe czynniki i spostrzeżenia Dodatkowe czynniki i spostrzeżenia Czynniki finansowe Czynniki finansowe Poziom doświadczonych ostatnio symptomów stresu Poziom doświadczonych ostatnio symptomów stresu Sposoby relaksowania się Sposoby relaksowania się Najbardziej lubiane / nielubiane elementy pracy Najbardziej lubiane / nielubiane elementy pracy

17 (1) Komunikacja i adaptacja kulturowa – zidentyfikowane problemy: (1) Komunikacja i adaptacja kulturowa – zidentyfikowane problemy: Kompetencja językowa: 38% - dobra, 36% - płynna, 20% - podstawowa, 6% słaba (najniżej zostały ocenione umiejętności pisania i czytania) Kompetencja językowa: 38% - dobra, 36% - płynna, 20% - podstawowa, 6% słaba (najniżej zostały ocenione umiejętności pisania i czytania) Nie przyzwyczaiłam/em się do życia w tym kraju i czuję, że ma to negatywny wpływ na moją pracę – 35%Nie przyzwyczaiłam/em się do życia w tym kraju i czuję, że ma to negatywny wpływ na moją pracę – 35% Czuję się gorsza/y w swojej pracy ze względu na pewne konteksty kulturowe/społeczne/historyczne, których nie jestem w pelni swiadoma/y – 38%Czuję się gorsza/y w swojej pracy ze względu na pewne konteksty kulturowe/społeczne/historyczne, których nie jestem w pelni swiadoma/y – 38% Istnieją w mojej pracy pewne normy i zasady, których nie do końca rozumiem i powodują one, że czuję się niepewnie – 51% Istnieją w mojej pracy pewne normy i zasady, których nie do końca rozumiem i powodują one, że czuję się niepewnie – 51% Czuję, że jako Polak jestem gorsza/y w porównaniu z innymi pracownikami biorąc pod uwagę pewność siebie i siłę przebicia – 52% Czuję, że jako Polak jestem gorsza/y w porównaniu z innymi pracownikami biorąc pod uwagę pewność siebie i siłę przebicia – 52%

18 (2) Wykorzystanie umiejętności i kwalifikacji - zidentyfikowane problemy:

19 Wykonywanie pracy poniżej swoich kwalifikacji Uważam, że jestem zbyt wysoko wykwalifikowana/y do wykonywania mojej obecnej pracy: Uważam, że jestem zbyt wysoko wykwalifikowana/y do wykonywania mojej obecnej pracy: Zdecydowanie się zgadzam 48.4% Zgadzam się 20.2% Nie jestem pewna/y 15.3% Nie zgadzam się 11.3% Zdecydowanie się nie zgadzam 4.8%

20 Profil ukończonych studiów: Profil ukończonych studiów: finanse/ekonomia22 psychologia15 socjologia13 bankowość/Księgowość10 marketing i zarzadzanie9 lingwistyka, filologia angielska8 prawo8 pedagogika7 biologia, chemia oraz inne nauki przyrodnicze7 politologia6 inżynieria (samochodów, maszyn)4 informatyka4 turystyka3 medycyna2 wychowanie fizyczne (AWF)1 Liczba wszystkich respondentów:119 (Liczba ta zawiera rownież tych, którzy ukończyli 2 kierunki – 8 osób)

21 Wykorzystanie umiejętności i kwalifikacji – przykładowe odpowiedzi: Pracuję w swoim wyuczonym zawodzie – 32% Pracuję w swoim wyuczonym zawodzie – 32% Mogę wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte wcześniej w Polsce – 47% Mogę wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte wcześniej w Polsce – 47% Jestem dumna/y ze swojej pracy – 25% Jestem dumna/y ze swojej pracy – 25% Sadzę, że marnuję swoją karierę zawodową pozostając w mojej obecnej pracy – 62% Sadzę, że marnuję swoją karierę zawodową pozostając w mojej obecnej pracy – 62%

22 Wykorzystanie umiejętności i kwalifikacji – uwagi: Zjawisko deprecjacji kwalifikacji (de-skilling) Zjawisko deprecjacji kwalifikacji (de-skilling) Niezwykły profil Niezwykły profil - bardzo mlodzi – 84% w wieku lat - pewni siebie i ambitni – 75% wierzy w siebie i osiągnięcie swoich celów - wysoko wykwalifikowani i wykonujacy fizyczne, nisko płatne prace Utrudnienia instytucjonalne (selektywna kontrola dopuszczania do wyższych stanowisk, określone przez S. Currie jako tzw: endemic professional gatekeeping) Utrudnienia instytucjonalne (selektywna kontrola dopuszczania do wyższych stanowisk, określone przez S. Currie jako tzw: endemic professional gatekeeping) Element błędnego koła – praca na zmiany, obowiązki domowe, brak czasu na naukę języka – potęgują poczucie bezsensu, marnowania się, żalu Element błędnego koła – praca na zmiany, obowiązki domowe, brak czasu na naukę języka – potęgują poczucie bezsensu, marnowania się, żalu Wyzwanie dla profesjonalistow HR oraz talent management Wyzwanie dla profesjonalistow HR oraz talent management

23 (3) Cechy wykonywanej pracy PLUSY: jasność wyznaczonych obowiązków: ok 90%, dobre warunki BHP: ok 70% PLUSY: jasność wyznaczonych obowiązków: ok 90%, dobre warunki BHP: ok 70% MINUSY: MINUSY: - Monotonność, bezsensowność zadań i ich małe znaczenie: 61% - Przepracowanie: 70% - Moja praca jest interesująca i stymulująca TAK: 18% NIE: 53% NIE JESTEM PEWNA/Y: 29%

24 Cechy wykonywanej pracy – uwagi Cechy wykonywanej pracy – uwagi Problem motywacji Problem motywacji Potrzeba osiągnięć i sukcesów Potrzeba osiągnięć i sukcesów Notoryczna pracowitość i wszechstronność Polaków - cytat z wypowiedzi Notoryczna pracowitość i wszechstronność Polaków - cytat z wypowiedzi Problem z nami, polskim pracownikami polega na tym, że często od razu zdradzamy się z naszymi wszystkimi umiejętnościami i jesteśmy zbyt skorzy by się wykazać. Często nigdy nie docenieni w naszym kraju, tutaj staramy się robić wiele czynności jednocześnie, jak szaleni, wykonujemy co najmniej półtora etatu, mając oczywiście płacone za jeden. Ale to fakt, możemy rzeczywiscie wykonywać wiele prac jednym palcem i brać na siebie nawet więcej obowiązków... aż do czasu, gdy nasz brytyjski pracodawca jest już kompletnie zaskoczony jak to możliwe, a my kończymy zarządzając całym jego biurem, wykonując pracę, do której tak naprawdę on musiałby zatrudnić 3 osoby. A potem... po prostu umieramy ze stresu i wycieńczenia.

25 (4) Wsparcie otrzymywane w pracy (4) Wsparcie otrzymywane w pracy STWIERDZENIE Zgadzam się % Nie zgadzam się % Czuję się doceniana/y i szanowana/y przez pracodawcę 2541 Szkolenia i możliwości podnoszenia kwalifikacji w pracy 2254 Zachęta ze strony pracodawcy 2644 Regularnie oceniana praca i wskazówki poprawy od pracodawcy 3842 Mogę polegać i liczyć na pomoc/ wsparcie mojego przelożonego 3436

26 (5) Relacje STWIERDZENIE / PROBLEM TAK % NIE % Nie jestem pewna/y % Wyizolowanie w pracy Mogę swobodnie rozmawiać z szefem jeśli coś mnie zdenerwowało / nie podoba mi się w pracy Czuję się traktowana/y niesprawiedliwie w pracy Spędzam niewystarczająco dużo czasu z moją rodziną/bliskimi

27 Sposoby relaksowania się W celu uspokojenia się/zrelaksowania stosuję poniższe sposoby: CZYNNOŚĆ Często (%)Czasami (%)Rzadko (%)Nigdy (%) Rozmawiam z przyjacielem Słucham muzyki Czytam książkę Biegam/uprawiam inny sport Jem Idę do pubu Słucham radia Oglądam TV Modlę się Piję alkohol Palę Stosuję medytację (np yoga) Biorę środki uspokajające 21690

28 Aspekty finansowe WYPOWIEDŹ Zgadzam się % Nie zgadzam się % Nie jestem pewna/y % Jestem zadowolona/y z moich obecnych zarobków Czuję, ze moje życie w UK jest zdominowane przez zarabianie i oszczędzanie tak wiele, jak to tylko możliwe Czuję się odpowiedzialna/y za finansowe wspieranie moich najbliższych

29 Poziom doświadczonych ostatnio symptomów stresu (czynniki fizyczne, zdrowotne) Poziom doświadczonych ostatnio symptomów stresu (czynniki fizyczne, zdrowotne) Doświadczone ostatnio problemy zdrowotne: Odsetek odpowiedzi twierdzących (%): Uczucie zmęczenia i wyczerpania 90 Trudności w logicznym myśleniu i podejmowaniu decyzji 53 Trudności w zasypianiu/spaniu 48 Obniżone poczucie zaangażowania i zadowolenia 86 Trudności z koncentracją 82 Poddenerwowanie i napięcie 81 Bóle głowy 71 Bóle kręgosłupa/szyi 62 Problemy z sercem/ciśnieniem 21 Problemy żołądkowe/z trawieniem 43 Obniżona odporność (np. częste przeziębienia) 47

30 Najbardziej lubiane elementy pracy – cytowane odpowiedzi Ludzie Ludzie Zarobki Zarobki Wolność Wolność Rozwój Rozwój Elastyczność Elastyczność Godziny pracy Godziny pracy Nowe doświadczenia Nowe doświadczenia Praca z klientem Praca z klientem Niezależnosc Niezależnosc Wielokulturowe środowisko pracy Wielokulturowe środowisko pracy Kreatywność Kreatywność Praca w zespole Praca w zespole Odpowiedzialność Odpowiedzialność Prestiż Prestiż Otwartość Otwartość Praca biurowa Praca biurowa Szkolenia Szkolenia

31 Najbardziej nielubiane elementy pracy – cytowane odpowiedzi Komunikacja Komunikacja Niskie wynagrodzenie Niskie wynagrodzenie Monotonia Monotonia Praca poniżej moich kwalifikacji Praca poniżej moich kwalifikacji Przeciążenie pracą Przeciążenie pracą Brak wsparcia Brak wsparcia Okropny szef Okropny szef Polityka Polityka Zazdrość Zazdrość Brak perspektyw Brak perspektyw Plotki Plotki Dyskryminacja Dyskryminacja Nuda Nuda Powtarzalność zadań Powtarzalność zadań Brak rozwoju Brak rozwoju Tzw targety Tzw targety Niesprawiedliwość Niesprawiedliwość

32 Wnioski praktyczne Potrzeba zwiększenia świadomości na temat rozmiaru i wagi problemu stresu w pracy: Informacja zwrotna dla respondentów ankiety (raport, grupy dyskusyjne) Informacja zwrotna dla respondentów ankiety (raport, grupy dyskusyjne) Artykuły (prasa) Artykuły (prasa) Kontakt z instytucjami Kontakt z instytucjami Broszura Broszura Sesje doradztwa zawodowego Sesje doradztwa zawodowego Telefon zaufania (helpline) Telefon zaufania (helpline)

33 Podstawy strategii: ujecie holistyczne oraz CBT – cognitive behaviour therapy (terapia poznawczo-behawioralna) CIAŁO Techniki oddychania Pozycja oraz mowa ciała Aktywność fizyczna Odpoczynek Własciwe odżywianie się Ergonomia miejsca pracy DUSZASamoświadomość Poczucie własnej wartości MedytacjaKontemplacja Kierowanie swoimi uczuciami Rozwój osobowości UMYSŁ KoncentracjaPamięć Techniki wizualizacji i afirmacji Stumulacja kulturalna Pozytywne i racjonalne myslenie Rozwój intelektualny UMIEJĘTNOŚCI Komunikacja Wyznaczanie celów i priorytetów Podejmowanie decyzji Zarządzanie czasem Asertywność Budowanie zespołu PRACA Analiza stanowiska pracy Planowanie swojego rozwoju Satysfakcja Delegowanie obowiązków Uczestniczenie INNI LUDZIE Rozwijanie kontaktów Uczenie się dobroczynności Negocjowanie i zasada obustronnych korzyści Współdziałanie Komunikacja empatyczna Tolerancja i zrozumienie


Pobierz ppt "Czynniki stresowe w pracy polskich imigrantów zatrudnionych w Wielkiej Brytanii Praca magisterska napisana na kierunku Psychologia Biznesu na London Metropolitan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google