Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura procesu kształcenia* N U/SU/S NAUCZYCIEL UCZNIOWIE/SŁUCHACZE ZASADY KSZTAŁCENIA STRATEGIE KSZTAŁCENIA FORMY ORGANIZACYJNE TREŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura procesu kształcenia* N U/SU/S NAUCZYCIEL UCZNIOWIE/SŁUCHACZE ZASADY KSZTAŁCENIA STRATEGIE KSZTAŁCENIA FORMY ORGANIZACYJNE TREŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO."— Zapis prezentacji:

1 Struktura procesu kształcenia* N U/SU/S NAUCZYCIEL UCZNIOWIE/SŁUCHACZE ZASADY KSZTAŁCENIA STRATEGIE KSZTAŁCENIA FORMY ORGANIZACYJNE TREŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ŚRODKI DYDAKTYCZNE BAZA I WARUNKI KSZTAŁCENIA * W. M. Francuz: Dydaktyka w nowej szkole zawodowej, PK, Kraków 2004.

2 Ogólne czynności działalności pedagogicznej* Bezpośrednia interakcja nauczyciela z uczniami /słuchaczami/ Samodzielna praca nauczyciela motywujące informujące naprowadzające kontrolne korektywne przygotowawcze * W. M. Francuz: Dydaktyka w nowej szkole zawodowej, PK, Kraków 2004.

3 Cele kształcenia* zapamiętanie i odtwarzanie wiadomości manipulowanie przyjmowanie bierne interpretacja zjawisk naśladowanie czynne reagowanie orientacja w praktycznym stosowaniu wiadomości samodzielne wykonanie wartościowanie wg własnych kryteriów rozwiązywanie nowych problemów biegłość w wykonaniu tworzenie systemu wartości i odpowiedzialności za swoje postępowanie tworzenie nowych dzieł wykorzystywanie nabytych umiejętności w odmiennych warunkach odpowiedzialność za działalność innych DZIAŁALNOŚĆ POZNAWCZA DZIAŁALNOŚĆ PSYCHORUCHOWA DZIAŁALNOŚĆ AFEKTYWNA POZNAWCZEKSZTAŁCĄCEWYCHOWAWCZE co uczeń powinien wiedzieć?co uczeń powinien umieć? jak uczeń powinien postępować? * W. M. Francuz: Dydaktyka w nowej szkole zawodowej, PK, Kraków 2004.

4 Lista czasowników wyrażających działanie (ułatwiająca formułowanie celów kształcenia)* Analizować Badać Decydować Definiować Diagnozować Dobierać Dostarczać Ewaluować Formułować Identyfikować Ilustrować Informować Integrować Izolować Kierować Komunikować się Konstruować Kontrolować Krytykować Manipulować Mierzyć Mobilizować Modyfikować Nazywać Objaśniać Obliczać Oceniać Oczyszczać Odróżniać Odpowiadać Określać Opisywać Opowiadać Organizować Oznaczać Planować Podkreślać Podtrzymywać Pomagać Połączyć Porównywać Porządkować Praktykować Prognozować Prowadzić Przechowywać Przeciwstawiać Przedstawiać Przegrupować Przekonać Przeliczyć Przetłumaczyć Przygotować Przyjmować Przymierzać Przynosić Przytaczać Pytać Redagować Redukować Rekonstruować Rozdzielać Rozkładać Rozróżniać Rozwiązywać Rozwijać Sortować Sprawdzać Stawiać Stwierdzać Sugerować Syntetyzować Śledzić Szacować Trzymać Tworzyć Uczestniczyć Ułatwiać Umieszczać Umiejscawiać Unikać Uogólniać Upraszczać Ustalać Usunąć Utrzymywać Uzasadniać Uzyskiwać użytkować Używać Ważyć Weryfikować Włączać Wnioskować Wprowadzać Wskazywać Współpracować Wstawiać Wybrać Wyciągać Wykazywać Wykonywać Wykrywać Wykreślać Wymieniać Wypełniać Wyszczególniać Wytyczać Wyznaczać Zachęcać Zamykać Zakładać Zapobiegać Zastosować Zaszczepiać Zbudować Zestawiać Zmieniać Zmniejszać Zrobić * K. Denek, I. Kuźniak, Projektowanie celów kształcenia w reformowanej szkole, UAM, Poznań 2001.

5 Ogniwa kształcenia w toku zajęć teoretycznych i praktycznych* ZAJĘCIA TEORETYCZNEZAJĘCIA PRAKTYCZNE uświadamianie celów (zadań) kształcenia motywacja uczenia się poznawanie faktów, rzeczy, ludzi, zdarzeń, czynności i zabiegów kształtowanie poglądów, zasad, reguł i praw poznawanie prawidłowości, systematyzowanie wiedzy aktywne łączenie teorii z praktyką kształtowanie umiejętności wykonywanie zadań praktycznych utrwalanie wiadomości sprawdzanie efektywności kształcenia INSTRUKTAŻ WSTĘPNY INSTRUKTAŻ BIEŻĄCY INSTRUKTAŻ KOŃCOWY * W. M. Francuz: Dydaktyka w nowej szkole zawodowej, PK, Kraków 2004.

6 Zasady kształcenia w ogniwach jednostki metodycznej* OGNIWAZASADY świadomej aktywności samodzielności poglądowości systemowości stopniowania trudności aktywnego łączenia teorii z praktyką przystępności trwałości umiejętności trwałości wiedzy efektywności INDYWIDUALIZACJIINDYWIDUALIZACJI ZBIOROWOŚCIZBIOROWOŚCI KORELACJIKORELACJI PRZYJEMNOŚCIPRZYJEMNOŚCI * W. M. Francuz: Dydaktyka w nowej szkole zawodowej, PK, Kraków 2004.


Pobierz ppt "Struktura procesu kształcenia* N U/SU/S NAUCZYCIEL UCZNIOWIE/SŁUCHACZE ZASADY KSZTAŁCENIA STRATEGIE KSZTAŁCENIA FORMY ORGANIZACYJNE TREŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google