Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

U/S N Struktura procesu kształcenia* UCZNIOWIE/ SŁUCHACZE NAUCZYCIEL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "U/S N Struktura procesu kształcenia* UCZNIOWIE/ SŁUCHACZE NAUCZYCIEL"— Zapis prezentacji:

1 U/S N Struktura procesu kształcenia* UCZNIOWIE/ SŁUCHACZE NAUCZYCIEL
ZASADY KSZTAŁCENIA STRATEGIE KSZTAŁCENIA FORMY ORGANIZACYJNE N U/S NAUCZYCIEL UCZNIOWIE/ SŁUCHACZE TREŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ŚRODKI DYDAKTYCZNE BAZA I WARUNKI KSZTAŁCENIA * W. M. Francuz: Dydaktyka w nowej szkole zawodowej, PK, Kraków 2004.

2 Ogólne czynności działalności pedagogicznej*
motywujące informujące naprowadzające Samodzielna praca nauczyciela kontrolne Bezpośrednia interakcja nauczyciela z uczniami /słuchaczami/ korektywne przygotowawcze * W. M. Francuz: Dydaktyka w nowej szkole zawodowej, PK, Kraków 2004.

3 POZNAWCZE KSZTAŁCĄCE WYCHOWAWCZE
Cele kształcenia* POZNAWCZE KSZTAŁCĄCE WYCHOWAWCZE co uczeń powinien wiedzieć? co uczeń powinien umieć? jak uczeń powinien postępować? zapamiętanie i odtwarzanie wiadomości manipulowanie przyjmowanie bierne interpretacja zjawisk naśladowanie czynne reagowanie orientacja w praktycznym stosowaniu wiadomości samodzielne wykonanie wartościowanie wg własnych kryteriów rozwiązywanie nowych problemów biegłość w wykonaniu tworzenie systemu wartości i odpowiedzialności za swoje postępowanie tworzenie nowych dzieł wykorzystywanie nabytych umiejętności w odmiennych warunkach odpowiedzialność za działalność innych DZIAŁALNOŚĆ POZNAWCZA DZIAŁALNOŚĆ PSYCHORUCHOWA DZIAŁALNOŚĆ AFEKTYWNA * W. M. Francuz: Dydaktyka w nowej szkole zawodowej, PK, Kraków 2004.

4 Lista czasowników wyrażających działanie (ułatwiająca formułowanie celów kształcenia)*
Analizować Badać Decydować Definiować Diagnozować Dobierać Dostarczać Ewaluować Formułować Identyfikować Ilustrować Informować Integrować Izolować Kierować Komunikować się Konstruować Kontrolować Krytykować Manipulować Mierzyć Mobilizować Modyfikować Nazywać Objaśniać Obliczać Oceniać Oczyszczać Odróżniać Odpowiadać Określać Opisywać Opowiadać Organizować Oznaczać Planować Podkreślać Podtrzymywać Pomagać Połączyć Porównywać Porządkować Praktykować Prognozować Prowadzić Przechowywać Przeciwstawiać Przedstawiać Przegrupować Przekonać Przeliczyć Przetłumaczyć Przygotować Przyjmować Przymierzać Przynosić Przytaczać Pytać Redagować Redukować Rekonstruować Rozdzielać Rozkładać Rozróżniać Rozwiązywać Rozwijać Sortować Sprawdzać Stawiać Stwierdzać Sugerować Syntetyzować Śledzić Szacować Trzymać Tworzyć Uczestniczyć Ułatwiać Umieszczać Umiejscawiać Unikać Uogólniać Upraszczać Ustalać Usunąć Utrzymywać Uzasadniać Uzyskiwać użytkować Używać Ważyć Weryfikować Włączać Wnioskować Wprowadzać Wskazywać Współpracować Wstawiać Wybrać Wyciągać Wykazywać Wykonywać Wykrywać Wykreślać Wymieniać Wypełniać Wyszczególniać Wytyczać Wyznaczać Zachęcać Zamykać Zakładać Zapobiegać Zastosować Zaszczepiać Zbudować Zestawiać Zmieniać Zmniejszać Zrobić * K. Denek, I. Kuźniak, Projektowanie celów kształcenia w reformowanej szkole, UAM, Poznań

5 Ogniwa kształcenia w toku zajęć teoretycznych i praktycznych*
ZAJĘCIA TEORETYCZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE uświadamianie celów (zadań) kształcenia motywacja uczenia się INSTRUKTAŻ WSTĘPNY poznawanie faktów, rzeczy, ludzi, zdarzeń, czynności i zabiegów poznawanie prawidłowości, systematyzowanie wiedzy kształtowanie poglądów, zasad, reguł i praw aktywne łączenie teorii z praktyką INSTRUKTAŻ BIEŻĄCY wykonywanie zadań praktycznych kształtowanie umiejętności utrwalanie wiadomości INSTRUKTAŻ KOŃCOWY sprawdzanie efektywności kształcenia * W. M. Francuz: Dydaktyka w nowej szkole zawodowej, PK, Kraków 2004.

6 Zasady kształcenia w ogniwach jednostki metodycznej*
świadomej aktywności samodzielności I N D Y W I D U A L I Z A C J I Z B I O R O W O Ś C I K O R E L A C J I P R Z Y J E M N O Ś C I poglądowości systemowości stopniowania trudności aktywnego łączenia teorii z praktyką przystępności trwałości umiejętności trwałości wiedzy efektywności * W. M. Francuz: Dydaktyka w nowej szkole zawodowej, PK, Kraków 2004.


Pobierz ppt "U/S N Struktura procesu kształcenia* UCZNIOWIE/ SŁUCHACZE NAUCZYCIEL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google