Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP. Program konferencji Część 1 - 11:10-11:25 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Część 2 - 11:25-13:25.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP. Program konferencji Część 1 - 11:10-11:25 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Część 2 - 11:25-13:25."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP

2 Program konferencji Część :10-11:25 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Część :25-13:25 Podsumowanie działań komendy – bilans wykonanych prac Część :45-14:45 Prezentacja planu naprawczego

3 Część 1 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia

4 Program i praca z kadrą –brak opisów funkcji, instruktorów mianowanych na poziomie Chorągwi; –brak standardów powoływania zespołów i mianowania na funkcje; –działające 15-osobowe ChKSI; –niedziałające referaty metodyczne (powołani szefowie referatów).

5 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Program i praca z kadrą –Alert 45 – propozycja programowa Komendy Chorągwi; –działająca komisja historyczna; –pełnomocnik ds. zagranicznych.

6 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Kształcenie –niewręczane odznaki, brak dyplomów, brak ewidencji OKK; –brak statystyk i dokumentacji z kursów; –brak dokumentacji działających hufcowych ZKK; –szkolenia warsztatowe i kursy, często w 80% e-learningowe; –odrzucony przez CSI, wniosek o utworzenie szkoły.

7 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Kształcenie –przekazany do GK plan kształcenia na rok 2012; –niska frekwencja na kursach; –brak akredytacji CSI dla form kształceniowych.

8 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Kształcenie –stan OKK: 71 aktualnych BOKK; 5 aktualnych SOKK; 4 aktualnych ZOKK.

9 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Promocja i informacja –działająca strona www (drugie miejsce w kategorii: strony chorągwi); –identyfikacja wizualna Chorągwi; –logo Chorągwi obok innych partnerów; –współpraca JP2 – Projekt Labirynt; –brak zespołu ds. promocji.

10 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Organizacja –brak odpowiedniego obiegu dokumentów w biurze KCh; –zaniżona ewidencja; –rozkazy wydawane na bieżąco; –wypełniane na bieżąco zobowiązania wobec GK w zakresie przekazywania dokumentów.

11 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Organizacja –nieuporządkowane sprawy pracowniczo-kadrowe; –brak zasad wynagradzania; –brak instrukcji obiegu dokumentów.

12 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Relacje zewnętrzne –zakłócone relacje z Miastem st. Warszawa (brak chęci negocjacji, brak chęci uregulowania zobowiązań wobec Miasta); –akceptacja zobowiązań wobec GK; –brak zaplanowanej współpracy z innymi organizacjami harcerskimi; –współpraca z kuratorium, Biurem Edukacji, Biurem Polityki Zdrowotnej, CKS.

13 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Gospodarka –nieuregulowany status prawny baz w Lisznej i w Starej Dąbrowie; –wspieranie akcji zarobkowych Znicz i Parking; –nierzetelnie prowadzona gospodarka sprzętowa; –brak regulaminów działania HOW, HOS (Cypel), OSW (Stara Dąbrowa); –brak sposobu zagospodarowania Warszawskiej Nike.

14 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Gospodarka –brak planów inwestycyjnych, kosztorysów napraw; –brak ewidencji środków wypłaconych z tytułu odszkodowania za Cypel; –brak rozliczenia projektu Miasto Cypel; –fatalny stan nieruchomości (np. piąty stopień zagrożenia budowlanego – Cypel).

15 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Finanse –stan środków 16 czerwca 2012: Kasa 274,21 zł Bank 5174,16 zł –Główne: 2903,72 zł –1% 2266,35 zł –Składki członkowskie: 4,09 zł –brak faktur wydatkowanych na dotacje (zgodnie z umową w kwocie 278 tys. zł); –umowa na sprzedaż kawalerki z wadą prawną; –zewnętrzne zobowiązania finansowe.

16 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Finanse –wewnętrzne zobowiązania finansowe, szacowane na poziomie 500 tys. zł; –brak przyjętej polityki rachunkowości; –księgi handlowe prowadzone niezgodnie z polityką rachunkowości ZHP; –niezaplanowane w budżecie koszty, dotyczące projektu Miasto Cypel i Cypel Camp.

17 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Finanse –zaległości w podatku; –zaległości składkowe wzglądem ZUSu; –brak budżetów ośrodków chorągwianych, finansowanie działalności tych ośrodków z budżetu chorągwi; –12 etatów (umowa o pracę); –9 stałych umów zleceń/o dzieło na poziomie KCh.

18 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Finanse –niewykorzystane urlopy skutkujące koniecznością wypłaty ekwiwalentu w wysokości ,39 zł –Konieczność wypłaty odpraw w wysokości ,00 zł

19 Część 2 Podsumowanie działań komendy – bilans wykonanych prac

20 hm. Grzegorz Parys członek komendy ds. promocji i strategii

21 Podsumowanie działań komendy– bilans wykonanych prac Podział obowiązków wynikających z opisu funkcji: hm. Grzegorz Parys –program rozwoju Chorągwi -> hm. Marcin Adamski; –plany operacyjne Chorągwi -> hm. Marcin Adamski; –promocja i polityka promocyjna -> hm. Paulina Gajownik; –dokumentacja wewnętrzna komendy -> phm. Karolina Burns.

22 hm. Marcin Adamski członek komendy ds. programu i pracą z kadrą

23 Podsumowanie działań komendy– bilans wykonanych prac Podział obowiązków wynikających z opisu funkcji: hm. Marcin Adamski –program rozwoju Chorągwi; –praca z kadrą; –wdrażanie systemu praca z kadrą; –współpraca z ChKSI; –wydarzenia programowe, propozycje programowe; –współpraca z Pełnomocnikiem do spraw zagranicznych; –współpraca z referatami (metodyczne, NS) i komisją historyczną.

24 stworzenie standardu opisu funkcji i opisanie funkcji członków KCh oraz: pełnomocnika KCh ds. zagranicznych, webmastera Chorągwi, kapelana Chorągwi; podpisanie umów wolontariackich w/w osób; porządkowanie formalne zespołów – statusu powołanych w poprzedniej kadencji, a nie działających zespołów/pełnomocników (w trakcie); stworzenie założeń działania KSI, spotkanie z całym składem KSI celem przedstawienia założeń; efektem jest ukonstytuowanie się na nowo KSI z nową przewodniczącą; uzupełnianie składu KSI (w trakcie); wypracowanie materiału Wsparcie programowe hufców (przedłożone na spotkaniu grona hufcowych instruktorów ds. programu), założenie mailowej listy kontaktowej programowców. hm. Marcin Adamski członek komendy ds. programu i pracą z kadrą

25 przeprowadzenie pierwszej chorągwianej zbiórki PRACY Z KADRĄ (listopad 2012, (przedstawiciele 10 hufców), przedstawienie ogólnej wizji współpracy i wdrażania założeń Systemu pracy z kadrą w ZHP), powołanie mailowej listy kontaktowej, kolejna zbiórka w kwietniu 2013; przeprowadzenie spotkania ws. budowy referatów (styczeń 2013), ustalenie roli tworzonych referatów i procesu powoływania referatów; współorganizacja Seminarium namiestników (luty 2013), jako część budowy referatów, 35 uczestników z 17 hufców; pozyskanie szefa Referatu NS w Chorągwi (hm. Adam Sikoń, Praga Płd.); opracowanie Planu operacyjnego Chorągwi do Strategii ZHP, zebranie i analiza 17 hufcowych planów operacyjnych. hm. Marcin Adamski członek komendy ds. programu i pracą z kadrą

26 Kierunki działań i zadania na rok 2013

27 spotkania z Komendami Hufców (kwiecień-czerwiec) – podsumowanie realizacji programów rozwoju Hufców, planów operacyjnych, formularzy analizy Hufców (GK); powołanie szefów referatów metodycznych (kwiecień); organizacja spotkania otwartego SPECJALNOŚCI, w kierunku zorganizowania pracy specjalności w chorągwi (kwiecień); kolejne zbiórki PRACY Z KADRĄ (kwiecień – system motywacyjny dla kadry, czerwiec – pozyskiwanie kadry); powołanie zespołu ds. perspektywy programowej do 2018 roku (kwiecień); organizacja warsztatów programowania w zakresie planów operacyjnych na 2014 rok (wrzesień/październik). hm. Marcin Adamski członek komendy ds. programu i pracą z kadrą

28 Podsumowanie działań komendy– bilans wykonanych prac Podział obowiązków wynikających z opisu funkcji: hm. Magdalena Dąbrowska –kształcenie w Chorągwi; –chorągwiany ZKK; –roczne plany kształcenia.

29 hm. Magdalena Dąbrowska członkini Komendy ds. kształcenia

30 lipiec – sierpień 2012 r.: ankieta internetowa dotycząca analizy potrzeb kształceniowych hufców oraz planów kształceniowych w hufcach na lata , podsumowanie ankiet wypełnionych przez 14 hufców; sierpień 2012 r. - przygotowania do chorągwianego kursu komendantów szczepów Szczepionka; sierpień-wrzesień – rozmowy z byłymi członkami Chorągwianego ZKK; wrzesień-październik: kurs komendantów szczepów Szczepionka (komendantka – hm. Katarzyna Krzak (Wola), z-ca kom. – phm. Małgorzata Sochacka (Wola)); 23 instruktorów ukończyło kurs: Żoliborz, Wola, Praga- Północ, Łódź-Polesie, Łódź-Górna, Kraków-Krowodrza, Zgierz, Otwock, Centrum, Ursynów, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Błonie, Praga- Południe.

31 wrzesień: pierwsze spotkanie z szefami hufcowych ZKK (lista ingowa do wszystkich szefów kształcenia hufców: październik: powołanie komendy chorągwianego kursu phm WIDNOKRĄG: hm. Ewa Sidor – komendantka – Praga-Północ, hm. Michał Korch – Hufiec Ochota, hm. Kamila Wajszczuk – Hufiec Mokotów i ja; przygotowania do kursu; październik: nawiązanie współpracy z hm. Ewą Sidor (ZOKK) – weryfikacja OKK: uaktualnienie informacji i dokumentów na stronie internetowej chorągwi; hm. Magdalena Dąbrowska członkini Komendy ds. kształcenia

32 listopad-styczeń: kurs phm WIDNOKRĄG(19 zgłoszeń – 3 osoby zrezygnowały w ostatniej chwili): 13 instruktorów ukończyło kurs (w tym 3 z wyróżnieniem), 3 instruktorów otrzymały dyplom uczestnictwa w kursie (uczestnicy z Hufców: Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Celestynów, Żoliborz, Wola, Ursus). listopad: drugie spotkanie z szefami hufcowych ZKK; w listopadzie odbyły się warsztaty o liderze (hard level) organizowane przez ZKK Hufca Ochota - uczestnicy z różnych hufców naszej chorągwi; hm. Magdalena Dąbrowska członkini Komendy ds. kształcenia

33 grudzień: rozwiązanie wydziału oraz ZKK (L17/2012 z r.). Powołanie nowego ZKK w składzie 4 osobowym (hm. Ewa Sidor (ZOKK), hm. Sławek Postek (SOKK), hm. Jacek Smura, z szefową hm. Magdalenę Dąbrowską (SOKK); grudzień: powołanie komendy chorągwianego kursu phm MIĘDZY SŁOWAMI (ja-komendantka, hm. Joanna Kubiaczyk (Mokotów), phm. Adam Kubiaczyk (Mokotów), phm. Agnieszka Siłuszek (Mokotów), phm. Paulina Soliwoda (Praga Północ); 20 zgłoszeń - większości z Hufca Mokotów, zakwalifikowano 16 uczestników: Mokotów, Centrum, Szczecinek, Praga- Północ; kurs zakończył się 1 marca 2013 r.: 8 dyplomów ukończenia, 8 dyplomów uczestnictwa (jeszcze 3 miesiące na ukończenie prac zaliczeniowych). hm. Magdalena Dąbrowska członkini Komendy ds. kształcenia

34 w grudniu odbyły się 2 kursy przewodnikowskie zorganizowane przez Hufiec Zalew i ZKK H. Ochota, w których uczestniczyła kadra z różnych Hufców naszej Chorągwi; w grudniu 2012 r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez chorągwianą KR; w listopadzie/grudniu odbyła się seria szkoleń dla komendantów HALiZ organizowana przez Skarbnika Chorągwi (w sumie przeszkolonych zostało 60 instruktorów naszej Chorągwi); w styczniu odbyły się warsztaty chorągwianej KSI dla przyszłych hm; w lutym odbyły się warsztaty chorągwianej KSI dla opiekunów prób hm. hm. Magdalena Dąbrowska członkini Komendy ds. kształcenia

35 luty-marzec: chorągwiany kurs kadry kształcącej TON: komenda: ja- komendnatka, hm. Sławek Postek – H. Centrum, hm. Katarzyna Krzak – H. Wola, phm. Paulina Soliwoda – H. Praga-Północ; (19 uczestników: Celestynów, Łódź-Polesie, Praga-Północ, Żoliborz, Ochota, Błonie, Słubice, Poznań Siódemka, Kalisz, Mokotów, Centrum), kurs zakończył się 3 marca: 17 instruktorów ukończyło kurs; marzec-kwiecień: chorągwiany kurs kadry kształcącej TON II (I zjazd właśnie się trwa ): komenda kursu: hm. Słąwek Postek – komendant, hm. Katarzyna Krzak – H. Wola, hm. Iwona Brzózka-Złotnicka – H. Żoliborz, phm. Paweł Marciniak - H. Wola, hm. Bartosz Kowalewski KChSt.), 13 uczestników: Praga-Północ, Nowy Dwór Mazowiecki, Mokotów, Praga- Południe, Spała, Legionowo. hm. Magdalena Dąbrowska członkini Komendy ds. kształcenia

36 Oba chorągwiane kursy phm (WIDNOKRĄG i MIĘDZY SŁOWAMI) oraz oba chorągwiane kursy kadry kształcącej TON i TON II uzyskały akredytacje CSI. hm. Magdalena Dąbrowska członkini Komendy ds. kształcenia

37 Kierunki działań i zadania na rok 2013

38 Cele: powołanie Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej (do końca roku 2013); zorganizowanie wszystkich kursów przygotowujących do funkcji bezpośrednio wspierających pracę drużynowych (poziom phm): szczepowych, namiestników, kadry kształcącej, członków KSI oraz kursów przygotowujących do funkcji w Komendach Hufców (komendantów, zastępców ds. programu i pracy z kadrą, zastępców ds. organizacyjnych, skarbników); zorganizowanie kursów podharcmistrzowskich; 100% wzrost liczby SOKK w Chorągwi Stołecznej ZHP. hm. Magdalena Dąbrowska członkini Komendy ds. kształcenia

39 Zadania: 1.Przeprowadzenie kampanii (m.in. konkursów: na wybór wizji, nazwy, logo) związanej z przygotowaniami do złożenia wniosku o powołanie Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej. 2.Kurs umiejętności trenerskich (instruktorzy z OKK, członkowie Chorągwianego ZKK oraz hufcowych ZKK) we współpracy z Kontekst HR: start - maj/czerwiec Kurs członków Komend Hufców: wrzesień/październik – listopad Trzy lub cztery (wedle zapotrzebowania) kursy Komendantów Szczepów (jesień 2013, wiosna 2014, jesień 2014). 5.Dwa kursy kadry kształcącej (TON III i TON IV – wiosna 2014). 6.Dwa kursy namiestników (maj/czerwiec 2013 i 2014). 7.Kurs członków KSI – wiosna Dwa kursy podharcmistrzowskie (jesień,zima 2013). 9.Warsztaty dla członków chorągwianej KSI. 10.Warsztaty w każdym pionie (wedle zapotrzebowania). 11.Specjalne wsparcie ok. 12 kształceniowców realizujących wymagania na SOKK. hm. Magdalena Dąbrowska członkini Komendy ds. kształcenia

40 Podsumowanie działań komendy– bilans wykonanych prac Podział obowiązków wynikających z opisu funkcji: phm. Karolina Burns –Biuro Komendy Chorągwi; –archiwum; –współpraca ze służbami mundurowymi; –uroczystości i imprezy; –współpraca z seniorami; –inspektoraty; –kapelan.

41 phm. Karolina Burns Zastępczyni Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP

42 Chorągiew Stołeczna w planie współpracy Dowództwa Garnizonu Warszawa na rok 2013 phm. Karolina Burns Zastępczyni Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP

43 W ramach porozumienia: transport harcerzy podczas HAZ 2013; udostępnianie pomieszczeń wojskowych na potrzeby działań Chorągwi; transport harcerzy podczas HAL 2013; udział dzieci rodziców z resortu w obozach Chorągwi; koordynacja i nadzór ekspercki nad przygotowaniem Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi; bezpłatne zakwaterowanie. phm. Karolina Burns Zastępczyni Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP

44 Reprezentacyjny Chór Chorągwi nawiązanie do tradycji Warszawskiego Chóru Harcerskiego założonego przez hm. Władysława Skoraczewskiego w 1945 roku; reprezentacja Chorągwi na uroczystościach państwowych i warszawskich; docelowo w randze wizytówki miasta. phm. Karolina Burns Zastępczyni Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP

45 Siedziba Komendy Chorągwi Biuro i organizacja pracy 427 pism wychodzących w tym 127 z 2013 roku (w 2011 roku wychodzących pism było 198); Komenda odbyła 18 posiedzeń w większości w obecności przedstawiciela Komisji Rewizyjnej; wzięła udział w zbiórkach Komisji Rewizyjnej oraz Rady Chorągwi; uchwaliła 8 uchwał; Komendantka i Skarbnik wydali 9 zarządzeń; Komendantka wydała 13 rozkazów. phm. Karolina Burns Zastępczyni Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP

46 System Ewidencja ZHP - - zmiana stanu liczebnego od zjazdu (1) Lp.Jednostka ZmianaZmiana (%) 1Warszawa-Żoliborz % 2Warszawa-Praga-Południe % 3Warszawa-Wola % 4Pruszków % 5Warszawa-Praga-Północ % 6Legionowo % 7Warszawa-Centrum % 8Zalew % 9Piaseczno % 10Warszawa-Mokotów % 11Garwolin % 12Warszawa-Ursynów % 13Sulejówek % phm. Karolina Burns - Zastępczyni Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP

47 System Ewidencja ZHP - - zmiana stanu liczebnego od zjazdu (2) 14Nowy Dwór Mazowiecki % 15Piastów % 16Zielonka % 17Warszawa-Ursus % 18Celestynów % 19Grodzisk Mazowiecki % 20Milanówek % 21Błonie % 22Warszawa-Ochota77 00% 23Ząbki180 00% 24Otwock % 25Tłuszcz % 26Wołomin % Chorągiew Stołeczna % phm. Karolina Burns - Zastępczyni Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP

48 System Ewidencja ZHP - - deklaracje liczebności a dane w systemie [stan w systemie: 9.231, deklaracje hufców: osób] phm. Karolina Burns - Zastępczyni Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP

49 Co dalej? zbudowanie Wydziału Archiwizacji i Cyfryzacji; zbudowanie Zespołu Wychowania Duchowego (przy Kapelanie Chorągwi, uwzględniającego inne wyznania członków Chorągwi); praca z seniorami – aktywizacja, próba zachęcenia do wolontariatu; Chorągiew partnerem dużych projektów i wydarzeń o zasięgu miasta i ogólnopolskich; udział członków Komendy Chorągwi w pracach komisji dialogu społecznego lub delegowanie przedstawicieli. phm. Karolina Burns Zastępczyni Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP

50 Podsumowanie działań komendy– bilans wykonanych prac Podział obowiązków wynikających z opisu funkcji: hm. Paulina Gajownik –praca z Komendantami Hufców; –reprezentowanie Chorągwi na zewnątrz i wewnątrz organizacji; –współpraca z władzami samorządowymi; –udział w uroczystościach i imprezach; –kierowanie pracami komendy.

51 hm. Paulina Gajownik Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP

52 Relacje zewnętrzne –współpraca z władzami samorządowymi: wspólna wizytacja HALiZ (KCh + Wiceprezydent Włodzimierz Paszyński + Dyrektor CKS Marcin Wojdat); spotkania z władzami samorządowymi i urzędnikami gminy Wołomin, gminy Nieporęt, gminy Cisna, gminy Leoncin, Miasta Milanówek, dzielnicy Warszawa-Mokotów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

53 hm. Paulina Gajownik Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP Relacje zewnętrzne –współpraca z władzami samorządowymi: spotkanie z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim, spotkanie z Wiceprezydentem Włodzimierzem Paszyńskim, spotkania robocze z Wiceprezydentem Michałem Olszewskim, spotkania robocze z Dyrektorem Zarządu mienia Hanną Jakubowicz, spotkanie robocze z Wicekuratorem Oświaty Mariuszem Dobijańskim, spotkanie z Dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego Krzysztofem Dąbrowskim.

54 hm. Paulina Gajownik Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP Relacje zewnętrzne –kontrole i nadzory 3 interwencje Państwowej Inspekcji Pracy; kontrola z GK; kontrola KRCh (zaplanowana od stycznia do grudnia 2013); RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa); Policja; Prokuratura.

55 hm. Paulina Gajownik Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP Relacje wewnętrzne –spotkania z 9 Komendami Hufców (14 spotkań); –uczestnictwo w uroczystościach państwowych i lokalnych. Promocja (za hm. Grzegorza Parysa) –tworzenie Wydziału Promocji; –Gazeta Stołecznej, pod redakcją phm. Tomasza Dudewicza; –ujednolicenie stron www Chorągwi; –stworzenie nowych kanałów komunikacyjnych: blog Komendy, YouTube, gazeta.

56 Podsumowanie działań komendy– bilans wykonanych prac Podział obowiązków wynikających z opisu funkcji: hm. Paweł Chempiński –bazy i ośrodki chorągwiane; –współpraca z hufcowymi bazami; –nadzór nad akcjami HALiZ; –sprawy kwatermistrzowskie + inwentaryzacja; –sponsoring; –Warszawska Nike.

57 hm. Paweł Chempiński członek Komendy ds. gospodarczych

58 –prowadzenie rozmów z Wójtem gminy Cisna w sprawie uregulowania statusu prawnego bazy obozowej w Lisznej; –przejęcie Ośrodka Szkolenia Wolontariuszy Dąbrowa w Starej Dąbrowie; –przejęcie Harcerskiego Ośrodka Specjalnościowego; –rozpoczęcie negocjacji z gminą Leoncin celem ustalenia ostatecznej kwoty zobowiązania; –uzgodnienie zapisów w umowie użyczenia jachtu Warszawska Nike z fundacją CWM ZHP oraz aneksu do tejże umowy; –przeprowadzenie inwentaryzacji we wszystkich jednostkach Chorągwi; –prowadzenie rozmów ze środowiskiem wodnym z Harcerskiego Ośrodka Wodnego. hm. Paweł Chempiński członek Komendy ds. gospodarczych

59 nawiązanie współpracy z: Kampinoskim Parkiem Narodowym, Lokalną Organizacją Turystyczną Trzy Rzeki, Gminą Leoncin; opracowanie i wdrożenie dla wędrowników i instruktorów Chorągwi Projektu Wolontariusz w OSW Dąbrowa; opracowanie regulaminów baz (Dąbrowa, HOS, Liszna, Kamion); odnowienie OSW Dąbrowa, Kamion, HOS; opracowanie oferty obozowej z wykorzystaniem baz w Lisznej i Kamionie; powołanie przy Komendzie Chorągwi zespołu armatorskiego; przygotowanie koncepcji powstania wspólnej oferty baz hufcowych i chorągwianych; przygotowanie koncepcji powołania i funkcjonowania Fundacji lub Spółki Chorągwi oraz przy współpracy z prawnikami odpowiedniego Statutu; pozyskanie sponsorów sprzętu turystycznego. hm. Paweł Chempiński członek Komendy ds. gospodarczych

60 Podsumowanie działań komendy– bilans wykonanych prac Podział obowiązków wynikających z opisu funkcji: hm. Bartosz Kowalewski –polityka finansowa Chorągwi; –pozyskiwanie środków; –współpraca ze Skarbnikami Hufców; –zbudowanie działu księgowości.

61 hm. Bartosz Kowalewski Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP

62 Zobowiązania względem GK na dzień l.p.nr. Dokumentu księgowegoz dniaKwota (w zł) 1Za sprzedaż nieruchom ,00 2Pozostałe rozlicz.do 2007r ,18 3Za doradzt. I koszty utrzym ,00 4Przejęty czynsz wobec SZAiL ,00 5Odpłatność za Zlot Kielce ,00 6V077/10/GK-energia Zlot Kraków ,30 7V0537/12/GK za krzyże ,00 8V0575/12/GK/ za krzyże ,00 9Hufiec Wołomin Fund/Grażyń ,00 10Składki członkowskie 2011r ,17 Razem ,00zł , , , , , , , , ,65 Zobowiązania względem GK na dzień ,94 zł

63 hm. Bartosz Kowalewski Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP l.p.nr. Dokumentu księgowegoz dniaKwota (w zł) 1Należność warunkowa zgodnie z aktem notarialnym ,00

64 hm. Bartosz Kowalewski Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP Zobowiązania wobec miasta st. Warszawy oraz Gmin Leoncin i Liszna l.pRodzaj należnościokresnależność (w zł)kwota odsetek 1działka nr: 17/2, adres: Zaruskiegoza rok ,24 7,43 2działka nr: 17/2, adres: Zaruskiegoza rok ,44 256,39 3działka nr: 1, adres: Zaruskiego 6za rok , ,88 4działka nr: 17/2, adres: Zaruskiegoza rok ,44 206,31 5działka nr: 1, adres: Zaruskiego 6za rok , ,76 6działka nr: 17/2, adres: Zaruskiegoza rok ,44 151,78 7działka nr: 1, adres: Zaruskiego 6za rok , ,28 8działka nr: 17/2, adres: Zaruskiegoza rok ,44 97,25 9działka nr: 1, adres: Zaruskiego 6za rok , ,81 10działka nr: 17/2, adres: Zaruskiegoza rok ,44 42,28 11działka nr: 1, adres: Zaruskiego 6za rok , ,01 RAZEM , , ,37 zł DO ZAPŁATY

65 hm. Bartosz Kowalewski Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP Zobowiązania wobec Miasta st. Warszawa oraz Gmin Leoncin i Liszna l.pRodzaj należnościokresnależność (w zł)kwota odsetek 1ADK - lok. Ul. Hoża 57za rok , ,65 2NURT ,00 ? 3HOW ,00 ? RAZEM , ,65 DO ZAPŁATY ,20

66 hm. Bartosz Kowalewski Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP Zobowiązania wobec miasta st. Warszawy oraz Gmin Leoncin i Liszna l.pRodzaj należnościokresnależność (w zł)kwota odsetek 1Gmina leoncinza rok ,00 - 2Liszna ,00 - RAZEM ,00 - DO ZAPŁATY ,00

67 hm. Bartosz Kowalewski Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP Do zapłaty ,57 zł

68 hm. Bartosz Kowalewski Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP l.pNazwa kontrachentaokresnależność (w zł)kwota odsetek 1Sorted - CYPEL CAMP ,00 36,00 2FOR-NET S.A , ,30 3FIRMABUD / AMA-BUD , ,00 4RWE ,87 5Orange / Justita ,38 6Artemiusz Żochowski ,00 Razem2 805,0036, , , , , , , ,57 Razem ,87 zł

69 hm. Bartosz Kowalewski Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP Do zapłaty ,00 zł Za to można kupić: 162 samochody marki: Skoda Citigo 4,5 Ferrari hamburgerów 33 Kawalerki w centrum Warszawy 22 obozy harcerskie (28 dni * 250 osób * 1000 zł)

70 hm. Bartosz Kowalewski Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP Zobowiązania wobec GK uregulowane w okresie l.ptreśćokresnależność (w zł)kwota odsetek 1Składki członkowskie ,60 - 2Składki członkowskie ,00 - 3Składki członkowskie ,00 - 4Zlot Kraków energia elektryczna ,19 - 5XXXVII Zjazd ZHP ,00- 6Krzyże grawertony ,80- RAZEM ,59- Zapłacono ,59

71 hm. Bartosz Kowalewski Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP Uregulowane zobowiązania względem kontrahentów w okresie l.pNazwa kontrahentaokresnależność (w zł)kwota odsetek 1 Astrea 7 380,00 zł 2 Eufemia 1 199,88 zł 4 Koszty komornicze 230,00 zł stopni ,00 zł 6 Wspólnota mieszkaniowa P ,26 zł 7 Iskra Alarmy - kwartalnie obsługa 246,00 zł 8 UPC Lok (101/102/109/123) - zaległość 37,03 zł 10 Paleta ART. - wydruk książki (zjazd) ,30 zł 11 Zarząd miania Skarbu Państwa P4 856,44 zł 12 Biuro rachunkowe 03,04,05, ,32 zł 13 PPHiU METEOR - reklama WWW bazy 676,50 zł 14 Maria Konopka - Audyt 6 150,00 zł 15 Biuro rachunkowe - Bilans 19828,68 zł 16 Puchary święto zucha w Pruszkowie 1 600,00 zł RAZEM ,41 zł Zapłacono ,41 zł

72 hm. Bartosz Kowalewski Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP Uregulowane zobowiązania względem kontrahentów w okresie Uregulowane zobowiązania względem pracowników (w tym ZUS) w okresie l.pNazwa kontrachentaokresnależność (w zł)kwota odsetek 1 Dzieło KCH ,57 zł 2 ZUS ,76 zł 3 Ekwiwalenty 2010/2011/ ,39 zł 4 Odprawa ,00 zł RAZEM ,72 - ZAPŁACONO63 766,72

73 Przerwa 20 min

74 Kierunki planu naprawczego Część 3

75 Kierunki planu naprawczego KSZTAŁCENIOWE Szkoła a. zwiększenie liczby instruktorów posiadających SOKK i ZOKK; b. podniesienie jakości kształcenia; c. powołanie szkoły – marka kształcenia stołecznego w ZHP.

76 Kierunki planu naprawczego PROGRAMOWE Program jako programowanie i wydarzenia a. propozycje programowe dla całej Chorągwi; (wychowanie ekonomiczne, 70. rocznica Powstania Warszawskiego, Mały Powstaniec); b. eventy rocznicowe, programowe, zadaniowe (BŚP, 70. rocznica, WOŚP itp.); c. programowanie (plany operacyjne hufców i chorągwi).

77 Kierunki planu naprawczego ORGANIZACYJNE Przygotowanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie poszczególnych obszarów i wdrożenie ich do realizacji a. Przyjęcie polityki rachunkowości oraz uchwalenie instrukcji obiegu dokumentów w KCH; b. Przyjęcie regulaminów: pracy, wynagradzania w Chorągwi; c. Szkolenia kadry i pracowników w zakresie przyjętych dokumentów.

78 Kierunki planu naprawczego ORGANIZACYJNE Restrukturyzacja zatrudnienia a. Zwolnienie osób niewykwalifikowanych, oraz likwidacja stanowisk zbędnych; b. Zatrudnienie osób z kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom chorągwi; c. Zmiana zakresu obowiązków osób już zatrudnionych w taki sposób, aby zadania na stanowisku były wykonywane efektywnie.

79 Kierunki planu naprawczego NIERUCHOMOŚCI (majątek) STARA DĄBROWA - forma własności – prawo użytkowania wieczystego, spłata gminy Leoncin; LISZNA - forma własności – umowa przedwstępna kupna sprzedaży (zaliczka 10 tyś); CYPEL - forma własności – dzierżawa wieczysta; KAMION - forma własności – użytkowanie wieczyste; WARSZAWSKA NIKE – własność; HOW/NURT – bezumowne użytkowanie.

80 CYPEL CZERNIAKOWSKI to: –2 budynki murowane; –1 magazyn murowany; –2 magazyny blaszane; –2 magazyny drewniane; –amfiteatr (w trakcie kasacji); –teren o powierzchni ok. 5 ha: międzywale, wał, teren zieleni parkowej. Kierunki planu naprawczego Cypel

81 ZOBOWIĄZANIA: RWE do V.2012 – ,87 zł Woda za okres X.2011-XII.2012 – 9 283,32 zł Podatki gruntowe – ,37 zł Podatki gruntowe 2006 – zł Zieleń za III zł SUMA: ,56 Kierunki planu naprawczego Cypel WYDATKI na Cypel VI.2012-II.2013 Kierownik HOS wynagrodzenie i ekwiwalent – J.Bobowicz VI-X.2012 – ,70 zł Ryczałt VI-VII.2012 – J.Bobowicz – 1170 zł Namiot na Cypel V-VI.2012 – zł Porządkowanie terenu XI.2012-II.2013 – zł Bieżący nadzór i prace XI.2012-II.2013 – zł SUMA: ,70

82 PROBLEMY: - stan kasy nie przekazany do Chorągwi; - brak środków na inwestycje; - braki w inwentaryzacji; - obniżona wartość terenu i nieruchomości przez zarządzanie. Kierunki planu naprawczego Cypel

83 MOŻLIWOŚCI - udostępnianie terenu dla stołecznych harcerzy; - zainteresowanie firm eventowych terenem; - podział terenu z równoczesnym wykorzystywaniem go jednocześnie; - wynajem budynków na terenie; - sprzedaż całości lub części terenu. Kierunki planu naprawczego Cypel

84 PLANY WPŁYWÓW wynajęcie terenu dla kontrahentów tys. reklamy na budynkach – 25 tys. wynajem pomieszczeń – 15 tys. współpraca z NGO i M.st.Warszawa – nieodpłatnie Kierunki planu naprawczego Cypel WYDATKI podatek – 84 tys. utrzymanie terenu – 30 tys. nadzór – 20 tys. inwestycja – 20 tys. spłata długów – 36 tys.

85 OSW DĄBROWA - Działka o powierzchni 9493m2 w Gminie Leoncin, powiat Nowy Dwór Mazowiecki, położona w odległości ok.50m. Od głównej drogi przebiegającej przez wieś - Budynek szkoły 998,8m2 - Budynek mieszkalny 144,8m2 - Boisko 403 m2 - Budynki gospodarcze w tym portiernia, umywalnia letnia

86 Kierunki planu naprawczego GOSPODARCZE Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości a. Ustalenie stanu prawnego nieruchomości b. Podniesienie rentowności baz c. Określenie rodzaju działalności możliwych do realizacji na posiadanym majątku LISZNA/WARSZAWSKA NIKE

87 Kierunki planu naprawczego FINANSOWE Wprowadzenie budżetu zadaniowego a. Określenie miejsc powstawania kosztów – świadomość tych kosztów, partycypowanie w kosztach chorągwi b. sporządzenie budżetów cząstkowych c. budżet zadaniowy chorągwi

88 Kierunki planu naprawczego FINANSOWE Rezygnacja z outsourcingu księgowego – odbudowanie działu księgowości a. Zatrudnienie księgowych b. Zatrudnienie specjalisty ds. kadr i płac

89 Kierunki planu naprawczego FINANSOWE Dywersyfikacja źródeł finansowania – konieczność dokonania wyboru najkorzystniejszej dla chorągwi formy prowadzenia działalności gospodarczej a. Powołanie fundacji b. Powołanie spółki, samodzielnej jednostki samobilansującej c. Pozyskiwanie środków z dotacji unijnych z wykorzystaniem baz (Stara Dąbrowa)


Pobierz ppt "Konferencja Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP. Program konferencji Część 1 - 11:10-11:25 Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia Część 2 - 11:25-13:25."

Podobne prezentacje


Reklamy Google