Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Porty w Szczecinie i Świnoujściu Die Häfen in Szczecin und Świnoujście

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Porty w Szczecinie i Świnoujściu Die Häfen in Szczecin und Świnoujście"— Zapis prezentacji:

1 Porty w Szczecinie i Świnoujściu Die Häfen in Szczecin und Świnoujście
© Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Porty w Szczecinie i Świnoujściu Die Häfen in Szczecin und Świnoujście Gospodarka portowa nad Zalewem Szczecińskim Die Hafen Wirtschaft am Stettiner Haff Ueckermünde

2 Strategiczna lokalizacja Strategische Lage
Najkrótsza droga ze Skandynawii do południowej i środkowej Europy. Najkrótsza droga morska z Finlandii i Rosji do Niemiec i zachodniej Europy. Der kürzeste Seeweg von Finnland und Russland nach Deutschland und weiter nach Westeuropa Der kürzeste Weg von Skandinavien nach Südeuropa

3 Korytarz Bałtyk-Adriatyk Ostsee-Adria Korridor
eine Verkehrs Achse, die Finnland-und Ostseeländer durch Polen und Mitteleuropa mit Adria verbindet inbegriffen im Grundnetz TEN-T Stettiner Hafen befindet sich im Korridor durch Eisenbahn und Straßennetz über Poznań. oś transportowa łącząca kraje Finlandii i wschodniego Bałtyku, przez Polskę i Europę Środkową, z Morzem Adriatyckim zawarty w podstawowej sieci TEN-T Port Szczecin znajduje się w korytarzu za pośrednictwem linii kolejowej i sieci drogowej prowadzącej przez Poznań. CETC Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC Mitteleuropäischer Verkehrskorridor jedna z głównych osi w konfiguracji północ-południe, łącząca Szwecję, Polskę, Rep. Czeską, Słowację, Węgry, Chorwację i Adriatyk eine der Hauptachsen der Konfiguration Nord-Süd, die Schweden, Polen, Tschechen, Slowakei, Ungarn, Kroatien und Adria verbindet Najkrótsza trasa ze Skandynawii na południe Europy die kürzeste Trasse von Skandinavien nach Südeuropa multimodalny korytarz transportowy Multimodalertransportkorridor

4 Strategiczna lokalizacja - Strategische Lage
Port w Szczecinie to najbliższy port morski dla Berlina i wschodnich landów Niemiec. Posiada bezpośrednie połączenie z systemem autostrad niemieckich oraz poprzez kanał Odra-Havela z systemem żeglugi śródlądowej Europy. Die Häfen Szczecin und Świnoujście haben eine sehr günstige Lage für Bedienung des deutschen Marktes – an der Odermündung, mit Zugang zum Straβen- und Bahnverkehr, und zur See- und Binnenschifffahrt. Der Hafen Szczecin ist am nächsten lokalisierter Seehafen für Berlin und für östliche Länder Deutschlands. Szczecin besitzt eine direkte Verbindung mit System der deutschen Autobahnen und durch Havel-Oder Kanal mit Netz der Binnenschifffahrt in Europa. 140 km

5 Uniwersalny zespół portowy na Bałtyku
Der Universalhafenkomplex in der Ostsee 2014 Tsd. Tonnen PORT ŚWINOUJŚCIE 100 km 68 km 4 godz./St. Tytułem wstępu PORT SZCZECIN Razem: 23,4 mln ton Insgesamt: 23.4 Million Tonnen

6 Dogodna lokalizacja dla Berlina i Brandenburgii
Günstiger Standort für Berlin und Brandenburg Uaktualnić

7 Atuty Hauptvorteile Strategiczna lokalizacja portów na najkrótszej drodze ze Skandynawii na południe Europy oraz na najkrótszej drodze morskiej z Rosji i Finlandii do Niemiec. Strategische Lage der Häfen auf dem kürzesten Weg von Skandinavien nach Mittel- und Südeuropa und von Russland und Finnland nach Deutschland. Najbardziej wysunięte za zachód porty polskie – dogodne dla obsługi żeglugi morskiej bliskiego zasięgu. Westlichste Häfen Polens – Vorzugslage für Kurzstreckenseeverkehr nach Westeuropa. Doskonała lokalizacja dla obsługi Berlina i Brandenburgii. Perfekte Lage für das Berliner und Brandenburgische Hinterland. Najbliższe porty morskie dla Śląska – najbardziej uprzemysłowionego rejonu w Polsce, Republiki Czeskiej i Słowacji. Direkteste Seehäfen für Schlesien – Polens größtes Industriegebiet, Tschechische Republik und Slowakei. Doskonały dostęp śródlądowy, kolejowy i drogowy. Sehr gute Binnenwasserstrassen-, Eisenbahn- und Straßenanbindungen.

8 Berlin Szczecin – najbliższy port morski dla Berlina i Brandenburgii
Szczecin – der nächstgelegene Hafen für Berlin und Brandenburg Rostock Lübeck Świnoujście Szczecin 275 km 220 km Hamburg 140km 290 km Berlin

9 Szczecin – najbliższy port morski dla Berlina i Brandenburgii
Szczecin – der nächstgelegene Hafen für Berlin und Brandenburg Świnoujście Szczecin Schwedt 48 km Eberswalde 95 km Brandenburg Berlin 211 km Frankfurt/Oder Potsdam 140 km 146 km 170 km Eisenhutenstadt 177 km Cottbus 227 km

10 Trimodale Verkehrsverbindungen
Szczecin – najbliższy port dla Berlina i Brandenburgii - Trimodalne połączenie komunikacyjne / Szczecin – der nächstgelegene Hafen für Berlin und Brandenburg Trimodale Verkehrsverbindungen Kanał Odra-Hawela Oder – Havel - Wasserstraße Połączenie kolejowe Eisenbahnlinie Autostrada A11 po stronie niemieckiej, autostrada A6 po stronie polskiej. Autobahn A11 auf der Deutschen Seite, Autobahn A6 auf der Polnischen Seite Modernisierung des Zubringers von der Autobahn A6 zum Hafen

11 Szczecin i Świnoujście jako główne porty tranzytowe w Polsce Die Häfen in Szczecin und Świnoujście als Haupthäfen für den Transit in Polen Dzięki swojej lokalizacji port Szczecin-Świnoujście jest ważnym węzłem komunikacyjnym z ekonomicznego punktu widzenia dla Czech, Słowacji i Niemiec Wschodnich. W 2014 roku port Szczecin-Świnoujście obsłużył 255,2 tys. ton ładunków niemieckich w tranzycie. W relacji import/eksport z/do Niemiec w tym samym roku zrealizowaliśmy 2 mln ton ładunków. Dank der Günstigen Lage bilden beide Häfen einen wichtigen Verkehrsknoten in der Abwicklung von Ladungen nach Tschechen, in die Slowakei und nach Ostdeutschland. Im Jahr wurden in den Häfen Szczecin und Świnoujście 255,2 tausend t der Ladungen im Transit nach Deutschland und 2.026,2 tausend t im Export und Import in und aus Deutschland bedient. Uaktualnić

12 Przykłady rozwiązań logistycznych dla rynku Berlina i Brandenburgii
Vorschläge von neuen logistischen Lösungen in der Bedienung des Marktes von Berlin und Brandenburg (1) Import surowców energetycznych do portów w Szczecinie i Świnoujściu drogą morską: węgiel i biomasa dla niemieckiego przemysłu energetycznego ŚWINOUJŚCIE Über den Seeweg über die Häfen in Szczecin und Świnoujście importierte Energierohstoffe: Kohle und Biomasse zur Belieferung der deutschen Energieindustrie. SZCZECIN BERLIN

13 Przykłady rozwiązań logistycznych dla rynku Berlina i Brandenburgii
Vorschläge von neuen logistischen Lösungen in der Bedienung des Marktes von Berlin und Brandenburg (2) Produkty przemysłu drzewnego przywożone drogą morską do portów w Szczecinie i Świnoujściu (papier, celuloza) i wyroby stalowe - z Finlandii, Szwecji i Rosji dla klientów z Niemiec. ŚWINOUJŚCIE Über den Seeweg über die Häfen in Szczecin und Świnoujście importierte Erzeugnisse der Holzindustrie (Papier, Zellulose) und Stahlerzeugnisse aus Finnland, Schweden und Russland für deutsche Abnehmer. SZCZECIN BERLIN

14 Przykłady rozwiązań logistycznych dla obsługi rynku Berlina i Brandenburgii
Vorschläge von logistischen Lösungen in der Bedienung des Marktes von Berlin und Brandenburg (3) Regularne połączenia żeglugowe pomiędzy portami w Szczecinie i Świnoujściu a portami w St. Petersburgu i Ust-Łudze dla obsługi ruchu pomiędzy Rosją a Niemcami. Najkrótsza droga między Skandynawią a południową i środkową Europą ST. PETERSBURG UST LUGA TRELLEBORG YSTAD Regelmäßige Container- und Ro – Ro verbindungen in der Relation zwischen den Häfen von Szczecin und Świnoujście und den Häfen von St. Petersburgu und Ust Luga für die Abwicklung des Warenverkehrs Russland – Deutschland. Der kürzeste Weg von Skandinavien nach Süd- und Mitteleuropa ŚWINOUJŚCIE SZCZECIN BERLIN

15 Wizyty wycieczkowców Kreuzfahrtschiffe zu Besuch
© Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Wizyty wycieczkowców Kreuzfahrtschiffe zu Besuch Szczecin jest jedynym polskim portem obsługującym wycieczkowce rzeczne, nie mniej prestiżowe od statków pełnomorskich. Pod tym względem jest na trwale wpisany w plany armatorów na kolejne lata. Każdego roku notowanych jest kilkadziesiąt zawinięć. Również w 2014 roku do Szczecina zawinęły wycieczkowce rzeczne, przy czym port nasz jest wpisany w rozkład rejsów danych wycieczkowców kilka razy w ciągu jednego sezonu. W roku 2014 rzeczne wycieczkowce wypracowały 71 zawinięć, co przełożyło się na wizytę w Szczecinie niemal 5 tysięcy pasażerów. Stettin ist der landesweit einzige Hafen, den Flusskreuzfahrtschiffe anlaufen können. Ebenso hier konnte sich der Hafen Stettin einen festen Platz in den Plänen der Reedereien für die nächsten Jahre erobern, so dass alljährlich wieder gleich dutzende Passagierschiffe anlegen werden. Auch 2014 werden Flusskreuzfahrtschiffe Stettin regelmäßig anlaufen, wobei unser Hafen gleich mehrere Male in der Saison das Ziel ihrer Fahrten sein wird. Flusskreuzfahrtschiffe liefen im vergangenen Jahr insgesamt 71 Mal Stettin an, womit Besucher in die Stadt kamen.

16 Wizyty wycieczkowców Kreuzfahrtschiffe zu Besuch
© Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Wizyty wycieczkowców Kreuzfahrtschiffe zu Besuch Rok Jahr Pełnomorskie wycieczkowce Hochsee- Kreuzfahrtschiffe Wycieczkowce rzeczne Flusskreuz- fahrtschiffe Razem Kreuzfahrt-schiffe insgesamt Pasażerowie (pełnomorskie) Passagiere Hochsee- Kreuzfahrt-schiffe Pasażerowie (rzeczne) Prazem pasażerowie Passagiere insgesamt 2005 1 50 51 460 3 500 3 960 2006 70 71 273 4 900 5 173 2007 3 80 83 953 5 600 6 553 2008 5 90 95 2 035 6 300 8 335 2009 93 96 1 436 7 500 8 936 2010 12 102 114 6 178 6 822 13 000 2011 89 92 1 158 6 230 7 388 2012 6 84 4 196 5 880 10 076 2013 1 000 7 300 2014 74 878 4 970 5 848

17 Strategia rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu do 2027
Straße und Schiene Zugang zu den Häfen zu verbessern Strategia rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 Strategie für die Entwicklung der Seehäfen in Stettin und Swinemünde bis 2027 Jahr Inwestycje od strony morza Seegestützte Investitionen tor podejściowy do Świnoujścia: 14,5m w 2020 r., docelowo 16,7m Vertiefung der Fahrrinne nach Swinemünde zu einer Tiefe von 14,5 M (2020) und von 16,7 M (als Ziel) tor wodny Świnoujście–Szczecin: 12,5m w 2021 r. Vertiefung der Fahrrinne Swinemünde - Stettin zu einer Tiefe von 12,5 M Inwestycje wewnątrz portów Innenhäfengestützte Investitionen uniwersalna oferta portów: 42 mln ton w 2027 r. Der Universalhafenkomplex: 42 Millionen Tonnen im Jahr 2027 poprawa dostępu drogowego i kolejowego do portów Straße und Schiene Zugang zu den Häfen zu verbessern Inwestycje od strony zaplecza Hinterlandgestützte Investitionen droga S3 – element E65 - dokończenie budowy Straße Investitionen sieć kolejowa E-59 i CE-59 - max 140 km/h w 2020 roku Modernisierung der Bahnstrecken, d.h. E-59 und CE-59 Odrzańska Droga Wodna - min. III klasa w 2020 r. Modernisierung des Oder-Wasser-Systems

18 Wir sind auf der Entwicklung konzentriert
© Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Stawiamy na rozwój Wir sind auf der Entwicklung konzentriert Wartość inwestycji der Investitionsgesamtwert : 142 mln EUR : 310 mln EUR Gł. techn. nabrzeży Tiefwert der Kais 2015: 14.0 m – Świnoujście, 10.5 m - Szczecin 2020: 14.5 m – Świnoujście (der äußeren Hafen), 12.5 m – Szczecin Długość nabrzeży die Länge der Kais 2015: 13.8 km 2020: 15.4 km Tereny inwestycyjne Investitionsfläche 200 ha Potencjał przeładunkowy Umschlagpotential 2015: 29.7 mln t 2020: 42.9 mln t

19 Tereny inwestycyjne w porcie w Szczecinie – nasz atut
Investitionsgelände im Hafen von Szczecin - unser Kapital Infrastruktura dla ZCL Infrastruktur für Westpommerisches Logistikzentrum Oferta terenu o łącznej powierzchni ok. 9,5 ha. Teren przeznaczony jest pod działalność portową, logistyczną lub przemysł przyportowy. Teren jest w pełni uzdatniony i uzbrojony, wraz z siecią dróg wewnętrznych, dojazdowych, własną bocznicą kolejową i parkingiem, gotowy pod względem prawnym i formalnym do inwestycji. Das Angebot gilt mit einer Gesamtfläche von rund 9.5 Hektar. Die Gelände ist für Logistik und Hafenindustrie geeignet. Die Fläche ist technisch voll und ganz vorbereitet, zusammen mit einem Netz der internen Straßen, Zufahrten, eigenem Bahnanschluss und einem Parkplatz. Rechtlich und formal zur Investitionen fertig.

20 Tereny inwestycyjne w porcie w Szczecinie – nasz atut
Investitionsgelände im Hafen von Szczecin - unser Kapital Ostrów Grabowski Vorschlag für neue Terminals Ausbau des Containerterminals

21 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Seehäfenverwaltung Szczecin und Świnoujście ul. Bytomska 7, Szczecin tel


Pobierz ppt "Porty w Szczecinie i Świnoujściu Die Häfen in Szczecin und Świnoujście"

Podobne prezentacje


Reklamy Google