Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa."— Zapis prezentacji:

1 Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa

2 Cz. 2. Zarządzanie systemem System Bezpieczeństwa Informacji

3 Instrukcja Zarządzania Szczegółowe procedury dotyczące:  Uprawnień użytkowników systemu,  Archiwizacji danych,  Zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem,  Zabezpieczenia antywirusowe,  Konserwacji systemu,  Przechowywania nośników,  Likwidacji zbiorów danych.

4 Ogólne zasady- administratorzy systemów - odpowiedzialność Udostępnienie sprawnego sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego wraz ze sprawnymi systemami: operacyjnym, użytkowym i narzędziowym; Właściwe ustawienie parametrów systemów operacyjnych i użytkowych; Codzienną obsługę systemów; Zagwarantowanie serwisu technicznego; Określenie zasad postępowania w przypadku konieczności wyłączenia systemu, spowodowanego nagłym zdarzeniem losowym (takich jak zagrożenie bombowe, pożar, powódź).

5 Ogólne zasady- systemy GABI może wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji (ABI); Główny administrator informacji (GAI) może wyznaczyć administratora informacji (AI) oraz wyznacza osobę zastępującą administratora informacji podczas jego nieobecności. Dla każdego systemu o kluczowym znaczeniu, który nie przetwarza danych osobowych GABI może wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), a GAI administratora informacji (AI) oraz osobę zastępującą AI podczas jego nieobecności. Zakres obowiązków administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) dla systemów przetwarzających dane osobowe opracowuje główny administrator bezpieczeństwa informacji (GABI); Zakresy obowiązków administratorów informacji (AI), jeżeli występują, opracowuje główny administrator informacji (GAI);

6 Ogólne zasady- systemy kluczowe Prowadzi się „Dziennik pracy systemu informatycznego”. Tworzy się „Spis numerów telefonów do firm serwisowych”. Prowadzi się „Rejestr kopii archiwalnych i awaryjnych”. AS systemu przechowuje dokumentację techniczną sprzętu oraz oprogramowania wchodzącego w skład systemu. AS w przypadku poważnych problemów z przetwarzaniem danych w systemie ma obowiązek powiadomić o tym fakcie: GABI oraz ABI. Dla każdego systemu o kluczowym znaczeniu prowadzona jest ewidencja użytkowników.

7 Instrukcja zarządzania - Zakres Cz.1. CEL I ZAKRES DOKUMENTU WYJAŚNIENIE UŻYTEJ TERMINOLOGII OGÓLNE ZASADY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PROCEDURY NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH I REJESTROWANIA TYCH UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ORAZ WSKAZANIE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA TE CZYNNOŚCI PROCEDURY ROZPOCZĘCIA, ZAWIESZENIA I ZAKOŃCZENIA PRACY PRZEZNACZONE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU

8 Instrukcja zarządzania - Zakres Cz.2. METODA I CZĘSTOTLIWOŚĆ TWORZENIA KOPII DANYCH ORAZ KOPII SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZABEZPIECZENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PRZED DOSTĘPEM OSÓB NIEUPRAWNIONYCH POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII ORAZ NARUSZENIA OCHRONY DANYCH PRZEGLĄD, KONSERWACJA I NAPRAWA SYSTEMU OCHRONA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PRZED WIRUSAMI KOMPUTEROWYMI

9 Instrukcja zarządzania - Zakres Cz.3. SPOSÓB I CZAS PRZECHOWYWANIA NOŚNIKÓW INFORMACJI LIKWIDACJA ZBIORÓW DANYCH POSTĘPOWANIE W WYPADKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB KATASTROFY SPOWODOWANEJ SIŁĄ WYŻSZĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZESYŁANIA DANYCH POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10 Zalecenia techniczno- organizacyjne Wdrożenie SBI  Zasady wdrożenia SBI,  Ramowy harmonogram, Zalecenia organizacyjne  Prowadzenie dokumentacji,  Instruktaże, szkolenia,  Organizacja danych na serwerach, Zalecenia techniczne  Archiwizacja danych,  Serwer – oprogramowanie, sprzęt.


Pobierz ppt "Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google