Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wykład 7. Rozwój Biznesu/TI (Technologie Informatyczne) Strategie i Rozwiązania Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Informatyczne systemy zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wykład 7. Rozwój Biznesu/TI (Technologie Informatyczne) Strategie i Rozwiązania Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Informatyczne systemy zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 1 Wykład 7. Rozwój Biznesu/TI (Technologie Informatyczne) Strategie i Rozwiązania Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Informatyczne systemy zarządzania

2 2 Plan wykładu  Dział I. Planowanie fundamentów  Dział II. Wykonanie zadań  Dział III. Rozwijanie systemów biznesowych  Dział IV. Wykonywanie systemów biznesowych

3 3 Dział I. Planowanie fundamentów  Planowanie organizacyjne  Scenariusz podejścia  Planowanie dla wyczynowych korzyści  Model biznesowy  Planowanie e - biznesowe  Identyfikowanie strategii e - biznesu  Stosowanie planowanie e - biznesowego

4 4 Planowanie organizacyjne  Proces planowania zawiera (następny slajd)  Budowanie zespołu, modelowanie i zgoda  Ocenianie organizacyjnych osiągnięć które zostały nabyte  Analizowanie biznesu, ekonomii, polityki, i społecznego środowiska  Przewidywanie i ewaluacja skutków przyszłego rozwoju  Budowanie podzielonej wizji i decydowanie o celach  Decydowanie jak działać żeby osiągnąć rezultaty

5 5 Struktura procesu planowania

6 6 Planowanie organizacyjne – Definicje  Plan –formalne artykuły działania, które są odczuwalnie potrzebne w osiąganiu upragnionych rezultatów. Plany prowadzą do działań, działania wytwarzają rezultaty, a część planowania jest pobierana z rezultatów  Wykonanie – proces planowania jest następstwem wykonania, które jest monitorowane przez miary kontroli dla planowania  Strategiczne planowanie – transakcje z rozwijaną misją organizacji, cele, strategie i polityki

7 7 Planowanie organizacyjne – Definicje (c.d.)  Wyobrażenie strategiczne – sesje planowane zespołowo często zawierają odpowiedzi strategiczne pytań  Planowanie taktyczne – angaż właściwości celu i rozwój procedur, zasad, planów i budżetu  Planowanie operacyjne – jest to planowanie zbiorowe na podstawie krótkiego okresu aby wprowadzać i kontrolować operacje dzień po dniu

8 8 Scenariuszowe podejście do planowania  Scenariuszowe podejście do planowania zyskanego w planowaniu jak:  mniej formalności, ale bardziej realistyczne metody strategicznego planowania dla użytku przez specjalności biznesowe (następny slajd)  W scenariuszowym podejściu zespoły menadżerów i innych planowanych imiesłowów w symulacji ćwiczeń, gdzie mogą bezpiecznie:  Tworzyć  Eksperymentować  Oceniać różnorodność scenariuszy z jakich mogą być zadowoleni w realnym świecie  Alternatywne scenariusze są tworzone przez zespoły albo przez symulacyjne oprogramowanie biznesowe oparte na..  Rozmaitość rozwojów, trendów oraz czynników środowiskowych

9 9 Planowanie przewagi konkurencyjnej  Strategiczne planowanie e - biznesu angażuje potencjalne korzyści i obawy o dobro firmy  Kiedy są wykorzystywane e - biznesowe strategie i technologie dla konkurencyjnych korzyści  Modele mogą być użyte do tworzenia pomysłów dla strategicznego wykorzystania IT (następny slajd):  Konkurencyjne siły modelu – konkurenci, klienci, dostawcy, nowi członkowie i substytuty  Konkurencyjne strategie modelu – koszt, przywództwo, różnicowanie, wzrost, innowacje i przymierza  Wartości łańcuchowe modelu –dodać wartość do produktu albo serwisu – wspierać najważniejsze procesy biznesowe  Strategiczna macierz możliwości – ocena strategicznego potencjału proponowanych możliwości e-biznesu  Jako miernik ich ryzyka/spłaty

10 10 Model planowania przewagi konkurencyjnej Wysokie ryzyko Wysoki zysk Duży sukces Wysoki zysk Wysokie ryzyko Niski zysk Bezpieczny ale niski zysk Potencjalna strategia biznesu  Wysoki  niski  wysoki  Zdolność firm dostarczania za pomocą IT

11 11 Planowanie przewagi konkurencyjnej (c.d.)  Analiza SWOT używana jest do ewaluacji i wyboru możliwej do zastosowania strategii dotyczącej przedsiębiorstwa oraz wykorzystania w niej TI:  Siły (wewnętrzne) – źródło kompetencji i zasobów w którym jest jeden z rynków  Słabości (wewnętrzne) – substandard sprawowania (wykonywania) biznesu w porównaniu do innych (biznesów/przemysłów)  Szanse (zewnętrzne) – potencjał dla nowego rynku biznesowego albo innowacyjne przedarcie się, które może znacznie rozszerzyć obecne rynki  Zagrożenia (zewnętrzne) – potencjalne straty dla biznesu i rynku pozowane przez działanie konkurencji

12 12 Model biznesu - Definicja  Model biznesu to koncepcja struktury która wyraźnie uzasadnia jego logikę ekonomiczną oraz system który ustala w jaki sposób biznes pozyskuje właściwych klientów w celu uzyskania założonych zysków  Odpowiada na podstawowe pytania dotyczące fundamentalnych komponentów biznesu, jakimi są:  Kim są nasi klienci?  Co nasi klienci cenią?  Ile będzie kosztować dostarczenie wartości do klientów?  Jak robimy pieniądze w tym interesie?

13 13 Funkcje modelu biznesu  Model biznesu:  Sprecyzowanie wartości oferowanej klientom oraz dostarczenie im takiej wartości za pomocą produktów i usług w określonych cenach  Sposób w jaki biznes powinien być zorganizowany i w jaki sposób powinien działać aby umożliwić zysk i przewagę konkurencyjną w związku z prowadzoną działalnością  Skupiać się na tym jak wszystkie komponenty pasują do systemu  Zmusza przedsiębiorców i kierowników do rygorystycznego i systematycznego myślenia o wartości i rentowności biznesu, który planują

14 14 Planowanie e - biznesu  Działanie, ukierunkowywanie i odkrywanie możliwości rozwoju aby usatysfakcjonować potencjalnych użytkowników produktów firmowych oraz osiągnięcia celów jest związane bezpośrednio z planowaniem e-biznesu  Proces planowania kieruje rozwojem strategii oraz modeli biznesu dla nowych platform e – biznesu oraz e – handlu, procesów, produktów oraz usług (patrz następny slajd)  Przedsiębiorstwo może rozwinąć strategię IT oraz architekturę IT, która może wspomagać budowę oraz wprowadzać w życie niedawno zaplanowane aplikacje e – biznesu

15 15 Schemat planowania e - biznesu

16 16 Planowanie e - biznesu – Główne komponenty  Ma trzy główne komponenty  Strategia rozwoju – rozwój strategii e-biznesu oraz e - handelu, które wspierają wizję przedsiębiorstw, używa IT do kreowania innowacyjnych e - systemów, które skupiają się na klientach oraz wartości biznesowej  Zarządzanie zasobami – strategie rozwoju dla kierowania przedsiębiorstwem włączając personel IS, MW & SW & dane  Architektura technologii – tworząc strategię IT wybieramy informacje architektury technologii wspomóc inicjatywę przedsiębiorstw do projektowania e – biznesu i e – handlu

17 17 Planowanie e - biznesu – Architektura IT  Główne komponenty architektury IT  Platforma technologiczna - Internet, intranet, extranet oraz system SW dostarczając informatycznych i komunikacyjnych infrastruktury która wspiera strategiczne użycie e - biznesu oraz e - handel.  Zasoby danych – wiele typów sprawnych i wyspecjalizowanych baz danych włączając magazyny danych oraz Internetu/intranetu.  Teczki aplikacji – biznesowe aplikacje IT są zaprojektowane jako zintegrowane teczki IT, które wspierają inicjatywy strategiczne e - busines  Struktura IT - jest zaprojektowana do przyjęcia zmieniających się strategii biznesu.

18 18 Identyfikacja strategii e - biznesu  Strategiczna pozycja macierzy może pomóc przedsiębiorstwu rozpoznać gdzie koncentruje się użycie Internetowych technologii zyskując oparte na współzawodnictwie korzyści e - biznesu i e - handlu  Kwadrant macierzy reprezentują (patrz następny slajd):  Ulepszenie kosztów i efektywności  Występowanie poprawy w efektywności biznesu  Penetracja globalnego rynku  Transformacja produktu i usługi

19 19 Strategiczne ustalenie macierzy Globalna prezentacja rynku Produkt i zmiana usług Koszty i poprawa wydajności Poprawa wydajności w skuteczności biznesu  niski  wysoki  Procesy e-biznesu/współpraca/ograniczenie kosztów Spójność klienta/konkurencja/technologia Zewnętrzni sterownicy  Wewnętrzni sterownicy

20 20 Strategiczne ustalenie komponentów macierzy  Koszt i poprawa wydajności  Niski poziom spójności i użycia IT  Strategia:Internet używany do komunikacji i współdziałania  Przykład: używanieE-maila, czatów, grup dyskusyjnych i stron przedsiębiorstw  Występowanie poprawy w wydajności biznesu  Wysoki stopień wewnętrznej łączności zmusza, by znacznie ulepszyć jego procesy biznesu, ale zewnętrzna spójność wciąż jest niska.  Strategia: making major improvements in business effectiveness  Przykład: Użycie intranetu i extranetu do łączenia organizacji przez przyjmowanie zakładów.

21 21 Strategiczne ustalenie komponentów macierzy – Globalna prezentacja rynku  Musi skapitalizować na:  wysoki stopień klienta  spójność konkurencji  użycie IT  Strategia: rozwój aplikacji e – biznesu i e – handlu  optymalizacja interakcji z klientami  Budowa marketu  Przykład: strony e – handlu z dodaną wartością informacji serwisowej i obszerne wspieranie on – line klienta

22 22 Strategiczne ustalenie komponentów macierzy – Produkt i zmiana usługi  Wszyscy akcjonariusze są szeroko powiązani  Strategia: Narzędzia internetowe - bazujące technologie, w tym  strony e - handlu  e-biznesowe intranet i extranet  Przykład: Użycie Internetu dla elektronicznych transakcji handlowych odbywające się z klientami na stronach firmy  Aukcje e – handlu  wymiany dla dostawców

23 23 Planowanie aplikacji e - biznesu  Zaczyna się po wystąpieniu fazy strategicznej.  Zawiera..  Ocena propozycji dla użycia IT  wykonanie priorytetów strategicznych  Ocena biznesowych spraw  inwestowanie w rozwój projektów e - biznesowych  Rozwijanie i wykonywanie aplikacji e - biznesu  kierowanie rozwijanymi projektami

24 24 Planowanie aplikacji e - biznesu –Architektura  Planowanie architektoniczne e - biznesu łączy się:  Współczesne metody i alternatywne planowanie scenariuszy z nowoczesnymi metodami  Strategiczne punkty, przymusy i wymagania  Są rozwijane w oparciu o analizę SWOT i inne  Producenci używają procesów inżynierii biznesowej do określenia metod  w jaki sposób strategie e - biznesu powinny zostać wprowadzone  Komponenty e - biznesu i e - handlu na podstawie aplikacji są rozwijane do użycia  procesy nowego biznesu wykorzystują aplikacje SW  Dane komponentów zaopatrzone są w skład modeli biznesowych (c.d. na następnym slajdzie)

25 25 Planowanie aplikacji e - biznesu –Architektura (c.d.)  Biznesowe procesy inżynieryjne i elementy - oparte na czynnościach opracowywania aplikacji są wspierane przez infrastrukturę technologiczną przedsiębiorstwa  włączając wszystkie zasoby architektury IT  Tak dobrze jak potrzebne komponenty rozwijanych technologii  Architektura e - biznesu planuje strategiczne odnośniki rozwoju do biznesowego modelowania i rozwoju komponentów metodologicznych w odniesieniu do szybkiej produkcji strategii biznesowej potrzebnej do użycia przez firmę

26 26 Wyzwania przy wdrażaniu  wdrażanie IT  opór użytkownika końcowego i zaangażowanie  zarządzanie zmianami

27 27 wdrażanie IT  wdrażanie jest procesem polegającym na wykonywaniu planów zmian w strategiach e-biznesowych i aplikacjach które zostały rowinięte w procesie planowania.  Wdrażanie IT wymaga radzenia sobie ze skutkami wielkich zmian w kluczowych organizacyjnych wymiarach tak jak (zob. Nast. Slajd) : -procesy biznesowe -struktura organizacyjna -role menadżerskie -przydzielenie pracy pracownikom -stosunki między partnerami

28 28 wdrażanie IT cd wyzwania dla portali operujących na intranecie wyzwania przy planowaniu zasobów przedsiębiorstwa bezpieczeństwo x 3 zdefiniowanie możliwości i celu portalu znalezienie czasu i pieniędzy gwarantowanie zgadzającej sie jakości danych spowodowanie, by pracownicy tego używali organizowanie danych znalezienie ludzi biegłych w rzeczach technicznych łączenie kawałków w całość zrobienie tego łatwym w użytku zaopatrzenie wszystkich użytkowników w dostęp spowodowanie, by użytkownik kupował to z zapasem rozkład/planowanie integracja starsyzch rozwiązań technicznych spowodowanie, by zarząd kupował to z zapasem radzenie sobie z wieloma/miedzynarodowymi stronami i partnerami zmiana kultury/sposobu myślenia trening IT pozyskiwanie, utrzymywanie pracowników IT przenoszenie się na nową platfomę polepszanie wydajności/systemu

29 29 Opór użytkownika końcowego i zaangażowanie  -ludzie nie lubią zmian  -zmiana może spowodować strach i opór wobec tej zmiany  -kluczowe punkty by przeciwdzialać oporowi użytkownika: -odpowiednie wyszkolenie użytkownika i trening -polepszony kontakt ze specjalistami IS (chyba chodzi o Information Services ) -zaangażowanie użytkownika w rozwój - i wdrażanie nowych systemów -zaangażowanie ścisłego kierownictwa -i wszystkich innych partnerów biznesowych

30 30 Opór użytkownika końcowego i zaangażowanie (ciąg dalszy)  Bezpośredni udział użytkownika w projektach rozwoju systemu przed wdrażaniem tego systemu -jest to szczególnie ważne dla zmniejszenia potencialnego oporu użytkownika  -Pozwól użytkownikom być członkiem zespołów rozwijających systemy e-biznesowe albo -pozwól im robić własną pracę rozwojową (czyli niech oni sami projektują software)  -Powyższe zaangażowanie pomaga zapewnić, że -użytkownicy „przypuszczają, że posiadają“ system -który jest stworzony by odpowiadać ich potrzebom

31 31 Zarządzanie Zmianami – czynności  Ludzie są ważnym celem organizacyjnego zarządzania zmianami (patrz nast slajd)  -Czyności Zarządzania zmianami -rozwijanie innowacyjnych sposobów by: -zmierzyć -motywować i -wynagradzać wydajność -Projektowanie programów by rekrutować i trenować pracowników w zasadniczych kompetencjach (umiejętnościach) -Analizowanie i zdefiniowanie wszystkich zmian które konfrontują organizację

32 32 struktura organizacyjna zarządzania zmianami  (strzałka w góre) niski-----wplyw na biznes-----wysoki  (strzałka w prawo) niski----poziom trudności/czas by podjąć decyzje------wysoki  (napisy idące w góre) operacyjne, strategiczne  (napisy poziome nad tabelką) technologia, proces, ludzie  (tabelki, górne)  1  architektura przedsiębiorstwa  partnerstwo dostarczycieli  integratory systemów  outsourcing (polega to na tym, że dane są przesyłane do innych firm, które je przetwarzają przy bardzo małych kosztach. Znany przykład – amerykańskie firmy zbierają dane od klientów i przesyłają je do indii, by oni na ich podstawie wypełnili oświadczenia majątkowe amerykańskich klientów)  2  posiadanie  planowanie  procesy przenikające do wszystkich sfer przedsiębiorstwa  procesy przenikające do wszystkich sfer pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami  3  dowódcy przy zmianach  luźna/ostra kontrola  wyłączne sponsorowanie i wspieranie  wyrównywanie warunków satysfacji  (dolne tabelki)  1  wybór technologi  wspieranie technologi  wymogi instalacyjne  2  kontrola zmian  zarządzanie wdrażaniem  procesy wspierania  3  rekrutacja  utrzymywanie (ludzi)  trening  transfer wiedzy

33 33 Zarządzania Zmianami – kluczowe kroki postępowania  kluczowe kroki postępowania dla zmian: -zaangażuj tak dużo ludzi jak tylko to możliwe -Zrób stałą zmianę jako -przewidywalną część kultury organizacyjnej -Mów każdemu możliwie jak najwięcej o wszystkim -i możliwie jak najczęściej, najlepiej osobiście -Rób użytek z zachęt finansowych i uznania -Pracuj wewnątrz kultury spółki/firmy

34 34 ośmiostopniowy proces zarządzania zmianami  (niebieska strzałka u góry) ustawienie, analiza, zdefiniowanie, zmiana  (niebieska strzałka u boku od góry na dól) stwórz wizję zmiany, zdefiniuj strategię zmiany, rozwiń przywództwo, zbuduj zaangażowanie, zarządzaj wydajością ludzi, dostarcz korzyści biznesowych, stwórz kulturę, stwórz organizację  (poziome wiersze)  1.  rozumienie strategicznych wizji /stworzenie istotnej historii zmian /zrobić wizję obszerną i operacyjną  2  ocenić gotowośc zmiany  wybrać nalepszą konfigurację zmiany  ustanowić zarząd nad zmianami  3  stworzyć decyzję o przewodnictwie /prowadzić program zmian /rozwinąć umiejętności przywódcze  4  zbudowanie zespołów /zarządzanie partnerami /komunikować się /zarządzać oporem /przetransferować wiedzę i umiejętności  5  oszacować potrzeby /wdrożyć zarządzanie wydajnością /wdrożyć praktyki dla ludzi  6  zbudować przypadek biznesowy /ocenić zyski /utrzymać zyski  7  zrozumieć obecną kulture /stworzyć kulturę docelową /wdrożyć zmianę kultury  8  zrozumieć obecną organizację /stworzyć organizacje docelową /wdrożyć organizacje docelową

35 35 Sekcja 3. Projektowanie/Rowijanie Systemów Biznesowych  Podejście Systemowe  Systemowy cykl rozwojowy  Prototypowanie  Zaczynanie w systemowym procesie rozwojowym  Analiza Systemowa  -Projekt Systemowy  Rozwijanie przez użytkownika

36 36 Podejście Systemowe- definicja i czynności  Podejście systemowe do rozwiązywania problemów korzysta z orientacji systemowej by zdefiniować problem, okazję i rozwinąć rozwiązania.  Przeanalizowanie problemu i sformułowanie rozwiązania zawiera następujące zależne od siebie czynności. -Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu albo okazji używając myślenia systemowego -Rozwinięcie i ocenienie alternatywnego rozwiązania systemowego -Wybranie rozwiązania systemowe które najlepiej odpowiada twoim wymogom -Zaprojektowanie wybranego rozwiązania systemowego -Wdrożenie i ocenienie powodzenie zaprojektowanego systemu.

37 37 Podejście Systemowe – Myślenie systemowe  Myślenie Systemowe- używająć myślenia systemowego do zrozumienia problemu albo okazji jest jednym z najważniejszych aspektów podejścia systemowego  Sedno sprawy dyscypliny myślenia systemowego polega na „widzeniu lasu i drzew“ w każdej sytuacji poprzez: -widzenie „wzajemnych relacji“ pośród „systemów“ raczej niż liniowego łańcucha „przyczyny i skutku“ kiedy zachodzą zadarzenia. -Widzenie „procesów“ zmiany pośród „systemów“, zamiast oderwanych od siebie „mignięć“ zmiany, kiedy takie zachodzą

38 38 Podejście Systemowe – Myślenie systemowe (cd.)  Jednym sposobem praktycznej realizacji myślenia systemowego jest spróbowanie i znalezienie -systemów, podsystemów i komponentów systemów w każdej sytuacji jaką przerabiasz  Jest to znane także jako używanie kontekstu (związku) systemowego albo -posiadanie systematycznego wglądu w sytuację  Na przykład, organizacja biznesowa, albo process biznesowy w którym pojawia sie problem może byc spostrzegany jako system: -wprowadzania -przetwarzania -danych wyjściowych -reakcji zwrotnej -sprawdzenia

39 39 Systemowy cykl rozwojowy  Używanie podejścia systemowego by rozwinąc rozwiązania IS może być spostrzegane jako wielokrokowy proces nazywany informacjnym systemowym cyklem rozwojowym -jest znany też pod nazwą życiowy cykl rozwojowy systemu (ŻCRS) (ang skrót SDLC)  -ŻCRS składa się z pięciu kroków (patrz następny slajd) -dochodzenie -analiza -projektowanie -wdrażanie -konserwacja

40 40 struktura Systemowego cyklu rozwojowego  (tekst po lewej)  zrozumieć problem albo okazje biznesową  stworzyć rozwiązanie dla systemu informacyjnego  wdrożyć te rozwiązanie  (tabelki)  1  dochodzenie systemowe. Produkt: badnia nad wykonywalnością  2  analiza systemowa. Produkt: wymagania funkcjonalne  3  projektowanie systemowe. Produkt: specyfikacje systemowe  4.  wdrażanie systemowe. Produkt: system operacyjny  5.  konserwacja systemowa. Produkt: polepszony system  (tekst po prawej)  -stwierdzenie, jak zaadresować okazje biznesowe i priorytety  -przeprowadzić badanie nad wykonywalnością by stwierdzić czy nowy bądź polepszony system biznesowy jest wykonywalnym rozwiązaniem  -rozwinąć plan zarządzania projektem i uzyskać zgodę zarządu  -przeanalizować potrzeby informacyjne pracowników, klientów, i innych partnerów biznesowych  -rozwinąć funkcjonalne potrzeby systemu który może sprostać priorytetom biznesowym i potrzebom wszstkich partnerów  -rozwinąć specyfikację dla sprzętu, oprogramowania, ludzi, sieci i zasobów danych i produktu informacyjnego który usatysfakcjonuje funkcjonalne wymogi proponowanego informacyjnego systemu biznesowego (he?)  -pozyskać (albo rozwinąć) sprzęt i oprogramowanie  -przetestować system i przeszkolić ludzi by mogli go używać  -przestawić się na nowy system biznesowy  -użyć procesu sprawdzającego po wdrążeniu by monitorować, ocenić i zmodyfikować system biznesowy, akurat tak jak potrzeba.

41 41 Prototypowanie  Szybkie projektowanie i testowanie działających modeli, albo tzw prototypów nowych aplikacji w interaktywnym, znaczącym procesie. Prototypowanie: -Czyni proces projektowania szybszy i łatwiejszy dla: -specjalistów IS i profesjonalistów biznesowych i -projektów gdzie potrzeby użytkownika końcowego są trudne do zdefiniowania -Upraszcza i przyszpiesza projektowanie systemów -Zwiększa rolę użytkowników i specjalistów IS w projektowaniu systemów  Jest czasami zwane też szybkim projektowaniem aplikacji (SPA) (tu też skrót angielski RAD)

42 42 Proces Prototypowania  Prototypowanie - używane zarówno przy dużych i małych aplikacjach -typowe, duże systemy e-biynesowe wciąż wymagają używania tradycyjnego rozwojowego podejścia systemowego, ale części takiego systemu mogą być jak najbardziej prototypowane -Prototyp aplikacji biznesowej potrzebowanej przez użytkownika końcowego jest projektowany szybko przy zastosowaniu gamy oprogramowania slużącego do tego celu. -potem system prototpowy jest ponownie ulepszany, aż do momentu, w którym jest możliwy do zaakceptowania. -Prototypowanie jest znaczącym, interaktywnym procesem który łączy poszczególne kroki tradycyjnego systemowego cyklu rozwojowego. (patrz nast. Slajd)

43 43 Proces prototypownia (cd)  (po lewej)  cykl prototypowania  cykl konserwacji  (tabelki w środku)  1  zidentyfikowanie potrzeb biznesowych użytkownika końcowego  2  rozwinąc prototypy systemu iznesowego  3  przejrzeć prototypy by lepiej sprostać wymogom użytkownika  4  używać i konserwować zaakceptowany system biznesowy  (po prawej)  -dochodzenie/analiza.Użytkownicy końcowi identyfikują swe potrzeby biznesowe i oceniają wykonalność kilku alternatywnych rozwiązań systemu informacyjnego.  -analiza/planowanie. Użytkownicy końcowi i/albo specjaliści IS użuwają narzędzi do rozwijania aplikacji by interaktywnie rozwijać i testować prototypy komponentów systemu informacyjnego które sprostają wymogom biznesowym użytkownika końcowego  -rozwijanie/wdrażanie. Prototypy systemu biznesowego są testowane, oceniane i modyfikowane aż do momentu gdy użytkownik końcowy uzna je za odpowiednie  -wdrażanie/konserwacja. Zaakceptowany system biznesowy może być z łatwością modyfikowany, gdyż większość dokumentacji systemowej jest zapisana na dysku

44 44 Zaczynanie w systemowym procesie projektowania – dochodzenie systemowe  Dochodzenie systemowe jest pierwszą fazą w systemowym procesie projektowania  Zawiera trzy kroki: -Zdeterminowanie, jak zwracać się do okazji i priorytetów e-biznesowych -Przeprowadzenie badania nad wykonywalnością by zdeterminować czy -nowy albo polepszony system e-biznesowy ma wykonalne rozwiązanie -Rozwinięcie planu zarządzania projektem i uzyskanie zgody zarządu

45 45 Zaczynanie w systemowym procesie projektowania – badania nad wykonywalnością  Badanie nad wykonywalnością jest wstępnym badaniem -gdzie potrzeby informacyjne -potencjalnych urzytkowników i wymogi zasobów, kosztów, pożytków i wykonywalności proponowanego projektu są ustalane  Jest podzielone na (patrz nast slajd) -wykonywalność organizacyjną -wykonywalność ekonomiczną -wykonywalność techniczną -wykonywalność operacyjną

46 46 Zaczynanie w systemowym procesie projektowania – struktura badania nad wykonywalnością  Wykonywalność organizacyjna jak dobrze zaproponowany system wspiera priorytety biznesowe organizacji  Wykonywalność ekonomiczna - oszczędzanie na kosztach - zwiększenie dochodu - zmniejszone wymogi inwestycyjne - zwiekszony zysk  wykonywalność techniczna możliwości, niezawodność i dostępność sprzętu, oprogramowania jak i sieci  wykonywalność operacyjna - akceptacja przez pracowników, klientów i dostawców - wspieranie zarządzania - kierowanie albo inne potrzeby

47 47 Zaczynanie w systemowym procesie projektowania – Analiza kosztów/zysków  Słuszne rozwiązanie będzie miało -pewne zalety i korzyści i -pewne wady jak i koszty  Te zalety i wady są identyfikowane -kiedy każde alternatywne rozwiązanie jest sprawdzane  Ten proces nazywa się analizą kosztów/zysków

48 48 Zaczynanie w systemowym procesie projektowania – analiza kosztów/zysków (cd)  Konkretne koszty – koszty i zyski które można określić (np koszty sprzętu i oprogramowania, wynagrodyenie pracowników)  Niekonkretne koszty – koszty i zyski których nie można określić (np utrata dobrej woli klientów, morały pracowników spowodowane błędami i zakłóceniami mające u podstaw instalację nowego systemu)  Konkretne zyski – korzystne wyniki (np. Zmniejszenie sumy na liście płac spowodowane redukcją personelu albo zmniejszenie w inwentarza powodującego koszty spowodowane redukcją tegoż inwentarza)  Niekonkretne zyski – ciężkie do oszacowania (np. Lepszy serwis dla klienta albo szybsze i bardziej dokładne informacje dla zarządu) przykład na nast folii

49 49 Analiza systemowa  Analiza systemowa jest dogłębnym badaniem potrzeb informacyjnych użytkownika końcowego która produkuje funkcjonalne wymogi  Z reguły zawiera badanie: - potrzeby informacyjnej firmy i użytkowników końcowych - czynności, zasobów i produktów każdego systemu informacyjnego będącego w użytku - możliwości systemu informacyjnego potrzebnych by sprostać wymogom informacyjnym użytkownika i innych partnerów e- biznesowych którzy mogą używać systemu.

50 50 Analiza systemowa – (cd)  Analiza organizacyjna zawiera sprawdzanie systemów organizacyjnych i środowiskowych jak i podsystemów związanych z tym w każdej sytuacji  Analiza systemowa z reguły zawiera dokładne przebadanie organizacji: -środowiska -struktury zarządzania -ludzi -czyności biznesowych -systemów środowiskowych -obecnego systemu informacyjnego

51 51 Analiza systemowa – analiza obecnego systemu  Analiza obecnego systemu zawiera analizę czynności, zasobów, i produktów  Musi zanalizować jak obecny system używa -sprzętu, oprogramowania, i zasobu ludzkiego -by przekształcać zasobu danych w produkt informacyjny taki jak raport albo przedstawienia -dokumentować, jak cynności informacyjne wprowadzania, przetwarzania, wyniku, magazynowania i kontroli -są realizowane

52 52 Analiza Systemowa – Analiza funkcjonalnego zapotrzebowania  Analiza funkcjonalnego zapotrzebowania – celem jest identyfikacja co powinno być zrobione, nie jak to zrobić. Główne kroki wiążą się z:  Określeniem, jakiego typu informacji dane działanie biznesowe wymaga (format, objętość, częstotliwość, czas reakcji)  Określeniem zdolności przetwarzania informacji wymaganej dla każdej działalności (dane wejściowe, przetwarzanie, magazynowanie i kontrola) aby sprostać potrzebom informacyjnym  Rozwój zapotrzebowania funkcjonalnego (nie będącego powiązanym z HW,SW, siecią, danymi i zasobami ludzkimi)

53 53 Konstrukcja systemu  Analiza systemu opisuje  CO system powinien zrobić aby sprostać potrzebom informacyjnym użytkowników  Projekt systemu określa  JAK system sprosta potrzebom informacyjnym użytkowników  Skupia się na trzech istotnych produktach(patrz następny slajd)  Konstrukcja interfejsu użytkownika  Konstrukcja danych  Konstrukcja procesów

54 54 Konstrukcja systemu – główne produkty

55 55 Projekt systemu – konstrukcja interfejsu użytkownika  Konstrukcja interfejsu użytkownika skupia się na wspieraniu interakcji pomiędzy końcowym użytkownikiem a aplikacjami komputerowymi  Projekt atrakcyjnych i wydajnych form wejścia i wyjścia użytkownika, takich jak Internet/intranet  Projektowanie jest często prototypowym procesem, w którym działające modele lub prototypy interfejsów użytkownika są projektowane i modyfikowane wiele razy  Projektowanie systemu tworzy szczegółowe specyfikacje projektowe dla produktu takie jak interaktywny dialog użytkownika i komputera, dźwiękowe odpowiedzi, formularze, dokumenty oraz powiadomienia, raporty

56 56 Projekt Systemów (kontynuacja)  Specyfikacje systemu formalizują projekty metod i produktów aplikacji interfejsu użytkownika, struktur baz danych, przetwarzania danych i kontroli procedur  Projektanci systemu stale opracowują uściślenia urządzeń, oprogramowania, sieci, danych oraz pracowników dla proponowanego systemu  Analitycy systemu pracują z użytkownikiem więc mogą wykorzystać jego wiedzę pochodzącą z własnej pracy, a także ich własną wiedzę o systemach komputerowych aby sprecyzować projekt nowego lub ulepszonego systemu informacyjnego

57 57 Projekt systemu – Końcowy Projekt  Końcowa konstrukcja systemu zazwyczaj wyszczególnia:  Zasoby sprzętowe (urządzenia, media)  Zasoby oprogramowania (programy i procedury)  Zasoby sieciowe (media komunikacyjne i sieci)  Zasoby ludzkie (końcowi użytkownicy i sztab informacyjny)  Jak zasoby zostaną użyte do przetworzenia zasobów danych (gromadzonych w zaprojektowanych bazach danych i plikach) w produkty informacyjne (powiadomienia, raporty i dokumenty)

58 58 Opracowania dla końcowego użytkownika  Przy opracowywaniu końcowego użytkownika  System informacyjny odgrywa rolę doradczą:  Podczas tworzenia własnych aplikacji, gdzie opracowanie aplikacji to:  Szkolenie użycia pakietów aplikacji  Selekcja sprzętu i oprogramowania  Współpraca w osiąganiu dostępu do baz danych organizacji  Współpraca przy analizowaniu, projektowaniu i realizacji własnej aplikacji

59 59 Opracowania dla końcowego użytkownika – fundamentalne zadania  Opracowania dla końcowego użytkownika powinny skupić się na:  fundamentalnych działaniach systemu informacyjnego (patrz następny slajd):  Dane wejściowe  Przetwarzanie  Wyniki  Przechowywanie  Kontrola

60 60 End User Development - – Fundamental Activities Structure

61 61 End User Development (continued)  Podczas opracowań dla końcowego użytkownika  Ty, oraz inni fachowcy od biznesu  Mogą opracować nowe lub ulepszone sposoby przedstawiania stanowiska bez bezpośredniego wpływu specjalistów od systemów informacyjnych  Opracowane aplikacje tworzące różnorodne oprogramowanie konfekcjonowane  Ułatwiły wielu użytkownikom opracowanie ich własnych rozwiązań opartych na komputerach have made it easier for many users to develop their own computer-based solutions

62 62 Section IV. Realizacja systemów zarządzania  Realizacja nowego systemu  Sprawdzanie sprzętu, oprogramowania i obsługi  Inne czynności realizacyjne

63 63 Realizowanie, wprowadzanie Nowego Systemu  Proces realizacji, wprowadzania świeżo zaprojektowanego systemu informacyjnego wiąże się z rozmaitymi zakupami, testowaniem, dokumentacją, instalacją i działalnościami adaptacyjnymi  wiąże się to również z przeszkoleniem końcowego użytkownika w działaniu i użytkowaniu nowego systemu informacyjnego  Zatem realizacja, wprowadzanie jest istotnym krokiem w zapewnianiu sukcesu nowego systemu  Wiąże się ona z różnorodnymi czynnościami (patrz: następny slajd)

64 64 Wprowadzanie nowego systemu – główne działania

65 65 Ocena sprzętu, oprogramowania i obsługi- Działalności przedsiębiorstw oparte na użyciu komputerów  Wymagani dostawcy do zaprezentowania ofert i propozycji opartych na specyfikacjach określonych podczas projektowania stadium rozwoju systemu  Ustanowienie akceptowalnego fizycznie minimum i przedstawienie charakterystyki dla wymagań sprzętowych i oprogramowania.  Agencje rządowe używają dokumentów zwanych RFP (request for proposal) oraz RFQ (request for quotation), które nadmieniają wszystkie wymagane specyfikacje.

66 66 Ocena sprzętu, oprogramowania i obsługi- Działalności przedsiębiorstw oparte na użyciu komputerów(cd)  Kiedy kilka konkurujących ofert nabycia HW (sprzętu)/SW(oprogramowania) muszą zostać oszacowane, może zostać użyty punktowy system oceny, dający liczbowy wynik dla każdego poddanego ocenie czynnika  HW i SW powinno być poddane ocenie  Używanie specjalnych testów oprogramowania oraz testów danych aby ocenić proponowane oprogramowanie i sprzęt, dostępne są również specjalne symulatory oprogramowania  Inni użytkownicy są często najlepszym źródłem informacji potrzebnej do oceny wymagać producentów i dostawców

67 67 Parametry oceny sprzętu

68 68 Parametry oceny oprogramowania

69 69 Ocena serwisu systemu informacyjnego  Dostawcy sprzętu oraz oprogramowania oferują różnorodne systemy informacyjne końcowym użytkownikom i organizacjom  Niektóre z nich dostarczane są bez żadnych kosztów, na przykład:  Rozwój stron internetowych dotyczących handlu elektronicznego  Instalacja lub  konwersja nowego oprogramowania lub sprzętu  Szkolenie pracowników  Utrzymanie sprzętu

70 70 Parametry oceny serwisu systemu informacyjnego

71 71 Inne czynności związane z realizacją, wprowadzeniem - Testowanie  Testowanie systemu może składać się z:  Testowanie działania stron internetowych  Testowanie i debugowanie oprogramowania  Testowanie nowego sprzętu  Przegląd pokazowych prototypów  raporty oraz  inne wyniki  Testowanie  Na każdym etapie procesu rozwoju systemu

72 72 Inne czynności związane z realizacją, wprowadzeniem - Dokumentacja  Dokumentacja  Służy jako sposób komunikacji pomiędzy ludźmi odpowiedzialnymi za tworzenie, realizację i utrzymanie systemów komputerowych  Jest szczególnie ważna w diagnozowaniu błędów i wprowadzaniu zmian  Dokumentacja składa się z  1. Instrukcji procedur operacyjnych  2. Przykładowe ekrany wprowadzania danych  3. Wzory formularzy  4. Wzory raportów

73 73 Inne czynności związane z realizacją, wprowadzeniem - Szkolenie  Szkolenie zawiera:  Czynności takie jak wprowadzanie danych  Wszystkie aspekty odpowiedniego użycia nowego systemu  Menedżerowie i końcowi użytkownicy muszą posiadać wiedzę:  Dotyczącą tego, jak nowa technologia wpływa na zarządzanie i operacje biznesowe  Programy szkoleniowe dla specyficznego sprzętu, pakietów oprogramowania oaz  Ich użycie dla specyficznych działań

74 74 Cztery główne formy konwersji systemów

75 75 Cztery istotne formy konwersji systemów (kontynuacja)  Równoległa konwersja:  Zarówno stary jak i nowy system są obsługiwane, dopóki  Zespół zajmujący się opracowywaniem projektów oraz zarządzaniem dot. końcowych użytkowników nie zgodzi się aby całkowicie „przełączyć się” na nowy system  Jest tak do czasu, gdy  Działania i rezultaty obydwóch systemów są porównane i sprawdzone  Błędy mogą być zidentyfikowane i skorygowane oraz  Problemy z obsługą mogą być rozwiązane zanim zakończone zostanie korzystanie ze starego systemu

76 76 Cztery istotne formy konwersji systemów (kontynuacja)  Fazowa konwersja:  Tylko części nowej aplikacji lub tylko kilka wydziałów, agentur jest w danym czasie konwertowana  Pozwala na stopniową realizację procesu w organizacji  Konwersja pilotażowa: - gdy jeden wydział lub inny obszar działania służy jako obszar testowy  Nowy system może być wypróbowany w tym obszarze aż do czasu, gdy twórcy czują, że może być zrealizowany w całej organizacji  Gwałtowne/Bezpośrednie Cięcie: - rozpoczyna korzystanie z systemu i całkowicie porzuca stary system

77 77 Inne czynności wprowadzające – utrzymanie systemu informacyjnego  Utrzymanie systemu informacyjnego to monitorowanie, ocenianie oraz modyfikowanie biznesowego systemu operacyjnego w celu osiągnięcia pożądanych lub niezbędnych usprawnień:  Późniejszy przegląd realizacji procesów, aby upewnić się, że nowo wprowadzone systemy potrafią sprostać ustanowionym dla nich celom e-biznesu  Korekcja błędów w opracowaniu lub użyciu systemu  Składa się na nią okresowy przegląd lub kontrolowanie systemu aby upewnić się, że jego obsługa jest poprawna i spełnia jego cele i zamierzenia  Modyfikacje systemu e-biznesu z powodu zmian w organizacji biznesu lub otoczenia rynkowego.

78 78 References 1. James A. O'Brien. Management Information Systems: Managing Information Technology in the Business Enterprise. Sixth Edition. McGraw- Hill/Irwin, 2004, 619 p. 2. http://www.roz6.polsl.pl/asachenko/sutaa.ht ml


Pobierz ppt "1 Wykład 7. Rozwój Biznesu/TI (Technologie Informatyczne) Strategie i Rozwiązania Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Informatyczne systemy zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google