Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 7. Rozwój Biznesu/TI (Technologie Informatyczne) Strategie i Rozwiązania Informatyczne systemy zarządzania Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 7. Rozwój Biznesu/TI (Technologie Informatyczne) Strategie i Rozwiązania Informatyczne systemy zarządzania Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 7. Rozwój Biznesu/TI (Technologie Informatyczne) Strategie i Rozwiązania
Informatyczne systemy zarządzania Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko

2 Plan wykładu Dział I. Planowanie fundamentów Dział II. Wykonanie zadań
Dział III. Rozwijanie systemów biznesowych Dział IV. Wykonywanie systemów biznesowych

3 Dział I. Planowanie fundamentów
Planowanie organizacyjne Scenariusz podejścia Planowanie dla wyczynowych korzyści Model biznesowy Planowanie e - biznesowe Identyfikowanie strategii e - biznesu Stosowanie planowanie e - biznesowego

4 Planowanie organizacyjne
Proces planowania zawiera (następny slajd) Budowanie zespołu, modelowanie i zgoda Ocenianie organizacyjnych osiągnięć które zostały nabyte Analizowanie biznesu, ekonomii, polityki, i społecznego środowiska Przewidywanie i ewaluacja skutków przyszłego rozwoju Budowanie podzielonej wizji i decydowanie o celach Decydowanie jak działać żeby osiągnąć rezultaty

5 Struktura procesu planowania

6 Planowanie organizacyjne – Definicje
Plan –formalne artykuły działania, które są odczuwalnie potrzebne w osiąganiu upragnionych rezultatów. Plany prowadzą do działań, działania wytwarzają rezultaty, a część planowania jest pobierana z rezultatów Wykonanie – proces planowania jest następstwem wykonania, które jest monitorowane przez miary kontroli dla planowania Strategiczne planowanie – transakcje z rozwijaną misją organizacji, cele, strategie i polityki

7 Planowanie organizacyjne – Definicje (c.d.)
Wyobrażenie strategiczne – sesje planowane zespołowo często zawierają odpowiedzi strategiczne pytań Planowanie taktyczne – angaż właściwości celu i rozwój procedur, zasad, planów i budżetu Planowanie operacyjne – jest to planowanie zbiorowe na podstawie krótkiego okresu aby wprowadzać i kontrolować operacje dzień po dniu

8 Scenariuszowe podejście do planowania
Scenariuszowe podejście do planowania zyskanego w planowaniu jak: mniej formalności, ale bardziej realistyczne metody strategicznego planowania dla użytku przez specjalności biznesowe (następny slajd) W scenariuszowym podejściu zespoły menadżerów i innych planowanych imiesłowów w symulacji ćwiczeń, gdzie mogą bezpiecznie: Tworzyć Eksperymentować Oceniać różnorodność scenariuszy z jakich mogą być zadowoleni w realnym świecie Alternatywne scenariusze są tworzone przez zespoły albo przez symulacyjne oprogramowanie biznesowe oparte na.. Rozmaitość rozwojów, trendów oraz czynników środowiskowych

9 Planowanie przewagi konkurencyjnej
Strategiczne planowanie e - biznesu angażuje potencjalne korzyści i obawy o dobro firmy Kiedy są wykorzystywane e - biznesowe strategie i technologie dla konkurencyjnych korzyści Modele mogą być użyte do tworzenia pomysłów dla strategicznego wykorzystania IT (następny slajd): Konkurencyjne siły modelu – konkurenci, klienci, dostawcy, nowi członkowie i substytuty Konkurencyjne strategie modelu – koszt, przywództwo, różnicowanie, wzrost, innowacje i przymierza Wartości łańcuchowe modelu –dodać wartość do produktu albo serwisu – wspierać najważniejsze procesy biznesowe Strategiczna macierz możliwości – ocena strategicznego potencjału proponowanych możliwości e-biznesu Jako miernik ich ryzyka/spłaty

10 Model planowania przewagi konkurencyjnej
Wysokie ryzyko Wysoki zysk Duży sukces Niski zysk Bezpieczny ale niski zysk Wysoki Potencjalna strategia biznesu niski niski wysoki Zdolność firm dostarczania za pomocą IT

11 Planowanie przewagi konkurencyjnej (c.d.)
Analiza SWOT używana jest do ewaluacji i wyboru możliwej do zastosowania strategii dotyczącej przedsiębiorstwa oraz wykorzystania w niej TI: Siły (wewnętrzne) – źródło kompetencji i zasobów w którym jest jeden z rynków Słabości (wewnętrzne) – substandard sprawowania (wykonywania) biznesu w porównaniu do innych (biznesów/przemysłów) Szanse (zewnętrzne) – potencjał dla nowego rynku biznesowego albo innowacyjne przedarcie się, które może znacznie rozszerzyć obecne rynki Zagrożenia (zewnętrzne) – potencjalne straty dla biznesu i rynku pozowane przez działanie konkurencji

12 Model biznesu - Definicja
Model biznesu to koncepcja struktury która wyraźnie uzasadnia jego logikę ekonomiczną oraz system który ustala w jaki sposób biznes pozyskuje właściwych klientów w celu uzyskania założonych zysków Odpowiada na podstawowe pytania dotyczące fundamentalnych komponentów biznesu, jakimi są: Kim są nasi klienci? Co nasi klienci cenią? Ile będzie kosztować dostarczenie wartości do klientów? Jak robimy pieniądze w tym interesie?

13 Funkcje modelu biznesu
Model biznesu: Sprecyzowanie wartości oferowanej klientom oraz dostarczenie im takiej wartości za pomocą produktów i usług w określonych cenach Sposób w jaki biznes powinien być zorganizowany i w jaki sposób powinien działać aby umożliwić zysk i przewagę konkurencyjną w związku z prowadzoną działalnością Skupiać się na tym jak wszystkie komponenty pasują do systemu Zmusza przedsiębiorców i kierowników do rygorystycznego i systematycznego myślenia o wartości i rentowności biznesu, który planują

14 Planowanie e - biznesu Działanie, ukierunkowywanie i odkrywanie możliwości rozwoju aby usatysfakcjonować potencjalnych użytkowników produktów firmowych oraz osiągnięcia celów jest związane bezpośrednio z planowaniem e-biznesu Proces planowania kieruje rozwojem strategii oraz modeli biznesu dla nowych platform e – biznesu oraz e – handlu, procesów, produktów oraz usług (patrz następny slajd) Przedsiębiorstwo może rozwinąć strategię IT oraz architekturę IT, która może wspomagać budowę oraz wprowadzać w życie niedawno zaplanowane aplikacje e – biznesu

15 Schemat planowania e - biznesu

16 Planowanie e - biznesu – Główne komponenty
Ma trzy główne komponenty Strategia rozwoju – rozwój strategii e-biznesu oraz e - handelu, które wspierają wizję przedsiębiorstw, używa IT do kreowania innowacyjnych e -systemów, które skupiają się na klientach oraz wartości biznesowej Zarządzanie zasobami – strategie rozwoju dla kierowania przedsiębiorstwem włączając personel IS, MW & SW & dane Architektura technologii – tworząc strategię IT wybieramy informacje architektury technologii wspomóc inicjatywę przedsiębiorstw do projektowania e – biznesu i e – handlu

17 Planowanie e - biznesu – Architektura IT
Główne komponenty architektury IT Platforma technologiczna - Internet, intranet, extranet oraz system SW dostarczając informatycznych i komunikacyjnych infrastruktury która wspiera strategiczne użycie e - biznesu oraz e - handel. Zasoby danych – wiele typów sprawnych i wyspecjalizowanych baz danych włączając magazyny danych oraz Internetu/intranetu. Teczki aplikacji – biznesowe aplikacje IT są zaprojektowane jako zintegrowane teczki IT, które wspierają inicjatywy strategiczne e - busines Struktura IT - jest zaprojektowana do przyjęcia zmieniających się strategii biznesu.

18 Identyfikacja strategii e - biznesu
Strategiczna pozycja macierzy może pomóc przedsiębiorstwu rozpoznać gdzie koncentruje się użycie Internetowych technologii zyskując oparte na współzawodnictwie korzyści e - biznesu i e - handlu Kwadrant macierzy reprezentują (patrz następny slajd): Ulepszenie kosztów i efektywności Występowanie poprawy w efektywności biznesu Penetracja globalnego rynku Transformacja produktu i usługi

19 Strategiczne ustalenie macierzy
wysoki Spójność klienta/konkurencja/technologia Globalna prezentacja rynku Produkt i zmiana usług Koszty i poprawa wydajności Poprawa wydajności w skuteczności biznesu Zewnętrzni sterownicy niski wysoki Procesy e-biznesu/współpraca/ograniczenie kosztów Wewnętrzni sterownicy

20 Strategiczne ustalenie komponentów macierzy
Koszt i poprawa wydajności Niski poziom spójności i użycia IT Strategia:Internet używany do komunikacji i współdziałania Przykład: używanie a, czatów, grup dyskusyjnych i stron przedsiębiorstw Występowanie poprawy w wydajności biznesu Wysoki stopień wewnętrznej łączności zmusza, by znacznie ulepszyć jego procesy biznesu, ale zewnętrzna spójność wciąż jest niska. Strategia: making major improvements in business effectiveness Przykład: Użycie intranetu i extranetu do łączenia organizacji przez przyjmowanie zakładów.

21 Strategiczne ustalenie komponentów macierzy – Globalna prezentacja rynku
Musi skapitalizować na: wysoki stopień klienta spójność konkurencji użycie IT Strategia: rozwój aplikacji e – biznesu i e – handlu optymalizacja interakcji z klientami Budowa marketu Przykład: strony e – handlu z dodaną wartością informacji serwisowej i obszerne wspieranie on – line klienta

22 Strategiczne ustalenie komponentów macierzy – Produkt i zmiana usługi
Wszyscy akcjonariusze są szeroko powiązani Strategia: Narzędzia internetowe - bazujące technologie, w tym strony e - handlu e-biznesowe intranet i extranet Przykład: Użycie Internetu dla elektronicznych transakcji handlowych odbywające się z klientami na stronach firmy Aukcje e – handlu wymiany dla dostawców

23 Planowanie aplikacji e - biznesu
Zaczyna się po wystąpieniu fazy strategicznej. Zawiera.. Ocena propozycji dla użycia IT wykonanie priorytetów strategicznych Ocena biznesowych spraw inwestowanie w rozwój projektów e -biznesowych Rozwijanie i wykonywanie aplikacji e - biznesu kierowanie rozwijanymi projektami

24 Planowanie aplikacji e - biznesu –Architektura
Planowanie architektoniczne e - biznesu łączy się: Współczesne metody i alternatywne planowanie scenariuszy z nowoczesnymi metodami Strategiczne punkty, przymusy i wymagania Są rozwijane w oparciu o analizę SWOT i inne Producenci używają procesów inżynierii biznesowej do określenia metod w jaki sposób strategie e - biznesu powinny zostać wprowadzone Komponenty e - biznesu i e - handlu na podstawie aplikacji są rozwijane do użycia procesy nowego biznesu wykorzystują aplikacje SW Dane komponentów zaopatrzone są w skład modeli biznesowych (c.d. na następnym slajdzie)

25 Planowanie aplikacji e - biznesu –Architektura (c.d.)
Biznesowe procesy inżynieryjne i elementy - oparte na czynnościach opracowywania aplikacji są wspierane przez infrastrukturę technologiczną przedsiębiorstwa włączając wszystkie zasoby architektury IT Tak dobrze jak potrzebne komponenty rozwijanych technologii Architektura e - biznesu planuje strategiczne odnośniki rozwoju do biznesowego modelowania i rozwoju komponentów metodologicznych w odniesieniu do szybkiej produkcji strategii biznesowej potrzebnej do użycia przez firmę

26 Wyzwania przy wdrażaniu
wdrażanie IT opór użytkownika końcowego i zaangażowanie zarządzanie zmianami

27 wdrażanie IT wdrażanie jest procesem polegającym na wykonywaniu planów zmian w strategiach e-biznesowych i aplikacjach które zostały rowinięte w procesie planowania. Wdrażanie IT wymaga radzenia sobie ze skutkami wielkich zmian w kluczowych organizacyjnych wymiarach tak jak (zob. Nast. Slajd) : -procesy biznesowe -struktura organizacyjna -role menadżerskie -przydzielenie pracy pracownikom -stosunki między partnerami

28 wdrażanie IT cd wyzwania dla portali operujących na intranecie
wyzwania przy planowaniu zasobów przedsiębiorstwa bezpieczeństwo x 3 zdefiniowanie możliwości i celu portalu znalezienie czasu i pieniędzy gwarantowanie zgadzającej sie jakości danych spowodowanie, by pracownicy tego używali organizowanie danych znalezienie ludzi biegłych w rzeczach technicznych łączenie kawałków w całość zrobienie tego łatwym w użytku zaopatrzenie wszystkich użytkowników w dostęp spowodowanie, by użytkownik kupował to z zapasem rozkład/planowanie integracja starsyzch rozwiązań technicznych spowodowanie, by zarząd kupował to z zapasem radzenie sobie z wieloma/miedzynarodowymi stronami i partnerami zmiana kultury/sposobu myślenia trening IT pozyskiwanie, utrzymywanie pracowników IT przenoszenie się na nową platfomę polepszanie wydajności/systemu

29 Opór użytkownika końcowego i zaangażowanie
-ludzie nie lubią zmian -zmiana może spowodować strach i opór wobec tej zmiany -kluczowe punkty by przeciwdzialać oporowi użytkownika: -odpowiednie wyszkolenie użytkownika i trening -polepszony kontakt ze specjalistami IS (chyba chodzi o Information Services ) -zaangażowanie użytkownika w rozwój - i wdrażanie nowych systemów -zaangażowanie ścisłego kierownictwa -i wszystkich innych partnerów biznesowych

30 Opór użytkownika końcowego i zaangażowanie (ciąg dalszy)
Bezpośredni udział użytkownika w projektach rozwoju systemu przed wdrażaniem tego systemu -jest to szczególnie ważne dla zmniejszenia potencialnego oporu użytkownika -Pozwól użytkownikom być członkiem zespołów rozwijających systemy e-biznesowe albo -pozwól im robić własną pracę rozwojową (czyli niech oni sami projektują software) -Powyższe zaangażowanie pomaga zapewnić, że -użytkownicy „przypuszczają, że posiadają“ system -który jest stworzony by odpowiadać ich potrzebom

31 Zarządzanie Zmianami – czynności
Ludzie są ważnym celem organizacyjnego zarządzania zmianami (patrz nast slajd) -Czyności Zarządzania zmianami -rozwijanie innowacyjnych sposobów by: -zmierzyć -motywować i -wynagradzać wydajność -Projektowanie programów by rekrutować i trenować pracowników w zasadniczych kompetencjach (umiejętnościach) -Analizowanie i zdefiniowanie wszystkich zmian które konfrontują organizację

32 struktura organizacyjna zarządzania zmianami
(strzałka w góre) niski-----wplyw na biznes-----wysoki (strzałka w prawo) niski----poziom trudności/czas by podjąć decyzje------wysoki (napisy idące w góre) operacyjne, strategiczne (napisy poziome nad tabelką) technologia, proces, ludzie (tabelki, górne) 1 architektura przedsiębiorstwa partnerstwo dostarczycieli integratory systemów outsourcing (polega to na tym, że dane są przesyłane do innych firm, które je przetwarzają przy bardzo małych kosztach. Znany przykład – amerykańskie firmy zbierają dane od klientów i przesyłają je do indii, by oni na ich podstawie wypełnili oświadczenia majątkowe amerykańskich klientów) 2 posiadanie planowanie procesy przenikające do wszystkich sfer przedsiębiorstwa procesy przenikające do wszystkich sfer pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami 3 dowódcy przy zmianach luźna/ostra kontrola wyłączne sponsorowanie i wspieranie wyrównywanie warunków satysfacji (dolne tabelki) wybór technologi wspieranie technologi wymogi instalacyjne kontrola zmian zarządzanie wdrażaniem procesy wspierania rekrutacja utrzymywanie (ludzi) trening transfer wiedzy

33 Zarządzania Zmianami – kluczowe kroki postępowania
kluczowe kroki postępowania dla zmian: -zaangażuj tak dużo ludzi jak tylko to możliwe -Zrób stałą zmianę jako -przewidywalną część kultury organizacyjnej -Mów każdemu możliwie jak najwięcej o wszystkim -i możliwie jak najczęściej, najlepiej osobiście -Rób użytek z zachęt finansowych i uznania -Pracuj wewnątrz kultury spółki/firmy

34 ośmiostopniowy proces zarządzania zmianami
(niebieska strzałka u góry) ustawienie, analiza, zdefiniowanie, zmiana (niebieska strzałka u boku od góry na dól) stwórz wizję zmiany, zdefiniuj strategię zmiany, rozwiń przywództwo, zbuduj zaangażowanie, zarządzaj wydajością ludzi, dostarcz korzyści biznesowych, stwórz kulturę, stwórz organizację (poziome wiersze) 1. rozumienie strategicznych wizji /stworzenie istotnej historii zmian /zrobić wizję obszerną i operacyjną 2 ocenić gotowośc zmiany wybrać nalepszą konfigurację zmiany ustanowić zarząd nad zmianami 3 stworzyć decyzję o przewodnictwie /prowadzić program zmian /rozwinąć umiejętności przywódcze 4 zbudowanie zespołów /zarządzanie partnerami /komunikować się /zarządzać oporem /przetransferować wiedzę i umiejętności 5 oszacować potrzeby /wdrożyć zarządzanie wydajnością /wdrożyć praktyki dla ludzi 6 zbudować przypadek biznesowy /ocenić zyski /utrzymać zyski 7 zrozumieć obecną kulture /stworzyć kulturę docelową /wdrożyć zmianę kultury 8 zrozumieć obecną organizację /stworzyć organizacje docelową /wdrożyć organizacje docelową

35 Sekcja 3 . Projektowanie/Rowijanie Systemów Biznesowych
Podejście Systemowe Systemowy cykl rozwojowy Prototypowanie Zaczynanie w systemowym procesie rozwojowym Analiza Systemowa -Projekt Systemowy Rozwijanie przez użytkownika

36 Podejście Systemowe- definicja i czynności
Podejście systemowe do rozwiązywania problemów korzysta z orientacji systemowej by zdefiniować problem, okazję i rozwinąć rozwiązania. Przeanalizowanie problemu i sformułowanie rozwiązania zawiera następujące zależne od siebie czynności. -Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu albo okazji używając myślenia systemowego -Rozwinięcie i ocenienie alternatywnego rozwiązania systemowego -Wybranie rozwiązania systemowe które najlepiej odpowiada twoim wymogom -Zaprojektowanie wybranego rozwiązania systemowego -Wdrożenie i ocenienie powodzenie zaprojektowanego systemu.

37 Podejście Systemowe – Myślenie systemowe
Myślenie Systemowe- używająć myślenia systemowego do zrozumienia problemu albo okazji jest jednym z najważniejszych aspektów podejścia systemowego Sedno sprawy dyscypliny myślenia systemowego polega na „widzeniu lasu i drzew“ w każdej sytuacji poprzez: -widzenie „wzajemnych relacji“ pośród „systemów“ raczej niż liniowego łańcucha „przyczyny i skutku“ kiedy zachodzą zadarzenia. -Widzenie „procesów“ zmiany pośród „systemów“, zamiast oderwanych od siebie „mignięć“ zmiany, kiedy takie zachodzą

38 Podejście Systemowe – Myślenie systemowe (cd.)
Jednym sposobem praktycznej realizacji myślenia systemowego jest spróbowanie i znalezienie -systemów, podsystemów i komponentów systemów w każdej sytuacji jaką przerabiasz Jest to znane także jako używanie kontekstu (związku) systemowego albo -posiadanie systematycznego wglądu w sytuację Na przykład, organizacja biznesowa, albo process biznesowy w którym pojawia sie problem może byc spostrzegany jako system: -wprowadzania -przetwarzania -danych wyjściowych -reakcji zwrotnej -sprawdzenia

39 Systemowy cykl rozwojowy
Używanie podejścia systemowego by rozwinąc rozwiązania IS może być spostrzegane jako wielokrokowy proces nazywany informacjnym systemowym cyklem rozwojowym -jest znany też pod nazwą życiowy cykl rozwojowy systemu (ŻCRS) (ang skrót SDLC) -ŻCRS składa się z pięciu kroków (patrz następny slajd) -dochodzenie -analiza -projektowanie -wdrażanie -konserwacja

40 struktura Systemowego cyklu rozwojowego
(tekst po lewej) zrozumieć problem albo okazje biznesową stworzyć rozwiązanie dla systemu informacyjnego wdrożyć te rozwiązanie (tabelki) 1 dochodzenie systemowe. Produkt: badnia nad wykonywalnością 2 analiza systemowa. Produkt: wymagania funkcjonalne 3 projektowanie systemowe. Produkt: specyfikacje systemowe 4. wdrażanie systemowe. Produkt: system operacyjny 5. konserwacja systemowa. Produkt: polepszony system (tekst po prawej) -stwierdzenie, jak zaadresować okazje biznesowe i priorytety -przeprowadzić badanie nad wykonywalnością by stwierdzić czy nowy bądź polepszony system biznesowy jest wykonywalnym rozwiązaniem -rozwinąć plan zarządzania projektem i uzyskać zgodę zarządu -przeanalizować potrzeby informacyjne pracowników, klientów, i innych partnerów biznesowych -rozwinąć funkcjonalne potrzeby systemu który może sprostać priorytetom biznesowym i potrzebom wszstkich partnerów -rozwinąć specyfikację dla sprzętu, oprogramowania, ludzi, sieci i zasobów danych i produktu informacyjnego który usatysfakcjonuje funkcjonalne wymogi proponowanego informacyjnego systemu biznesowego (he?) -pozyskać (albo rozwinąć) sprzęt i oprogramowanie -przetestować system i przeszkolić ludzi by mogli go używać -przestawić się na nowy system biznesowy -użyć procesu sprawdzającego po wdrążeniu by monitorować, ocenić i zmodyfikować system biznesowy, akurat tak jak potrzeba.

41 Prototypowanie Szybkie projektowanie i testowanie działających modeli, albo tzw prototypów nowych aplikacji w interaktywnym, znaczącym procesie. Prototypowanie: -Czyni proces projektowania szybszy i łatwiejszy dla: -specjalistów IS i profesjonalistów biznesowych i -projektów gdzie potrzeby użytkownika końcowego są trudne do zdefiniowania -Upraszcza i przyszpiesza projektowanie systemów -Zwiększa rolę użytkowników i specjalistów IS w projektowaniu systemów Jest czasami zwane też szybkim projektowaniem aplikacji (SPA) (tu też skrót angielski RAD)

42 Proces Prototypowania
Prototypowanie - używane zarówno przy dużych i małych aplikacjach -typowe, duże systemy e-biynesowe wciąż wymagają używania tradycyjnego rozwojowego podejścia systemowego, ale części takiego systemu mogą być jak najbardziej prototypowane -Prototyp aplikacji biznesowej potrzebowanej przez użytkownika końcowego jest projektowany szybko przy zastosowaniu gamy oprogramowania slużącego do tego celu. -potem system prototpowy jest ponownie ulepszany, aż do momentu, w którym jest możliwy do zaakceptowania. -Prototypowanie jest znaczącym, interaktywnym procesem który łączy poszczególne kroki tradycyjnego systemowego cyklu rozwojowego. (patrz nast. Slajd)

43 Proces prototypownia (cd)
(po lewej) cykl prototypowania cykl konserwacji (tabelki w środku) 1 zidentyfikowanie potrzeb biznesowych użytkownika końcowego 2 rozwinąc prototypy systemu iznesowego 3 przejrzeć prototypy by lepiej sprostać wymogom użytkownika 4 używać i konserwować zaakceptowany system biznesowy (po prawej) -dochodzenie/analiza.Użytkownicy końcowi identyfikują swe potrzeby biznesowe i oceniają wykonalność kilku alternatywnych rozwiązań systemu informacyjnego. -analiza/planowanie. Użytkownicy końcowi i/albo specjaliści IS użuwają narzędzi do rozwijania aplikacji by interaktywnie rozwijać i testować prototypy komponentów systemu informacyjnego które sprostają wymogom biznesowym użytkownika końcowego -rozwijanie/wdrażanie. Prototypy systemu biznesowego są testowane, oceniane i modyfikowane aż do momentu gdy użytkownik końcowy uzna je za odpowiednie -wdrażanie/konserwacja. Zaakceptowany system biznesowy może być z łatwością modyfikowany, gdyż większość dokumentacji systemowej jest zapisana na dysku

44 Zaczynanie w systemowym procesie projektowania – dochodzenie systemowe
Dochodzenie systemowe jest pierwszą fazą w systemowym procesie projektowania Zawiera trzy kroki: -Zdeterminowanie, jak zwracać się do okazji i priorytetów e-biznesowych -Przeprowadzenie badania nad wykonywalnością by zdeterminować czy -nowy albo polepszony system e-biznesowy ma wykonalne rozwiązanie -Rozwinięcie planu zarządzania projektem i uzyskanie zgody zarządu

45 Zaczynanie w systemowym procesie projektowania – badania nad wykonywalnością
Badanie nad wykonywalnością jest wstępnym badaniem -gdzie potrzeby informacyjne -potencjalnych urzytkowników i wymogi zasobów, kosztów, pożytków i wykonywalności proponowanego projektu są ustalane Jest podzielone na (patrz nast slajd) -wykonywalność organizacyjną -wykonywalność ekonomiczną -wykonywalność techniczną -wykonywalność operacyjną

46 Zaczynanie w systemowym procesie projektowania – struktura badania nad wykonywalnością
Wykonywalność organizacyjna jak dobrze zaproponowany system wspiera priorytety biznesowe organizacji Wykonywalność ekonomiczna - oszczędzanie na kosztach - zwiększenie dochodu - zmniejszone wymogi inwestycyjne - zwiekszony zysk wykonywalność techniczna możliwości, niezawodność i dostępność sprzętu, oprogramowania jak i sieci wykonywalność operacyjna - akceptacja przez pracowników, klientów i dostawców - wspieranie zarządzania - kierowanie albo inne potrzeby

47 Zaczynanie w systemowym procesie projektowania – Analiza kosztów/zysków
Słuszne rozwiązanie będzie miało -pewne zalety i korzyści i -pewne wady jak i koszty Te zalety i wady są identyfikowane -kiedy każde alternatywne rozwiązanie jest sprawdzane Ten proces nazywa się analizą kosztów/zysków

48 Zaczynanie w systemowym procesie projektowania – analiza kosztów/zysków (cd)
Konkretne koszty – koszty i zyski które można określić (np koszty sprzętu i oprogramowania, wynagrodyenie pracowników) Niekonkretne koszty – koszty i zyski których nie można określić (np utrata dobrej woli klientów, morały pracowników spowodowane błędami i zakłóceniami mające u podstaw instalację nowego systemu) Konkretne zyski – korzystne wyniki (np. Zmniejszenie sumy na liście płac spowodowane redukcją personelu albo zmniejszenie w inwentarza powodującego koszty spowodowane redukcją tegoż inwentarza) Niekonkretne zyski – ciężkie do oszacowania (np. Lepszy serwis dla klienta albo szybsze i bardziej dokładne informacje dla zarządu) przykład na nast folii

49 Analiza systemowa Analiza systemowa jest dogłębnym badaniem potrzeb informacyjnych użytkownika końcowego która produkuje funkcjonalne wymogi Z reguły zawiera badanie: - potrzeby informacyjnej firmy i użytkowników końcowych - czynności, zasobów i produktów każdego systemu informacyjnego będącego w użytku - możliwości systemu informacyjnego potrzebnych by sprostać wymogom informacyjnym użytkownika i innych partnerów e-biznesowych którzy mogą używać systemu.

50 Analiza systemowa – (cd)
Analiza organizacyjna zawiera sprawdzanie systemów organizacyjnych i środowiskowych jak i podsystemów związanych z tym w każdej sytuacji Analiza systemowa z reguły zawiera dokładne przebadanie organizacji: -środowiska -struktury zarządzania -ludzi -czyności biznesowych -systemów środowiskowych -obecnego systemu informacyjnego

51 Analiza systemowa – analiza obecnego systemu
Analiza obecnego systemu zawiera analizę czynności, zasobów, i produktów Musi zanalizować jak obecny system używa -sprzętu, oprogramowania, i zasobu ludzkiego -by przekształcać zasobu danych w produkt informacyjny taki jak raport albo przedstawienia -dokumentować, jak cynności informacyjne wprowadzania, przetwarzania, wyniku, magazynowania i kontroli -są realizowane

52 Analiza Systemowa – Analiza funkcjonalnego zapotrzebowania
Analiza funkcjonalnego zapotrzebowania – celem jest identyfikacja co powinno być zrobione, nie jak to zrobić. Główne kroki wiążą się z: Określeniem, jakiego typu informacji dane działanie biznesowe wymaga (format, objętość, częstotliwość, czas reakcji) Określeniem zdolności przetwarzania informacji wymaganej dla każdej działalności (dane wejściowe, przetwarzanie, magazynowanie i kontrola) aby sprostać potrzebom informacyjnym Rozwój zapotrzebowania funkcjonalnego (nie będącego powiązanym z HW,SW, siecią, danymi i zasobami ludzkimi)

53 Konstrukcja systemu Analiza systemu opisuje
CO system powinien zrobić aby sprostać potrzebom informacyjnym użytkowników Projekt systemu określa JAK system sprosta potrzebom informacyjnym użytkowników Skupia się na trzech istotnych produktach(patrz następny slajd) Konstrukcja interfejsu użytkownika Konstrukcja danych Konstrukcja procesów

54 Konstrukcja systemu – główne produkty

55 Projekt systemu – konstrukcja interfejsu użytkownika
Konstrukcja interfejsu użytkownika skupia się na wspieraniu interakcji pomiędzy końcowym użytkownikiem a aplikacjami komputerowymi Projekt atrakcyjnych i wydajnych form wejścia i wyjścia użytkownika, takich jak Internet/intranet Projektowanie jest często prototypowym procesem, w którym działające modele lub prototypy interfejsów użytkownika są projektowane i modyfikowane wiele razy Projektowanie systemu tworzy szczegółowe specyfikacje projektowe dla produktu takie jak interaktywny dialog użytkownika i komputera, dźwiękowe odpowiedzi, formularze, dokumenty oraz powiadomienia, raporty

56 Projekt Systemów (kontynuacja)
Specyfikacje systemu formalizują projekty metod i produktów aplikacji interfejsu użytkownika, struktur baz danych, przetwarzania danych i kontroli procedur Projektanci systemu stale opracowują uściślenia urządzeń, oprogramowania, sieci, danych oraz pracowników dla proponowanego systemu Analitycy systemu pracują z użytkownikiem więc mogą wykorzystać jego wiedzę pochodzącą z własnej pracy, a także ich własną wiedzę o systemach komputerowych aby sprecyzować projekt nowego lub ulepszonego systemu informacyjnego

57 Projekt systemu – Końcowy Projekt
Końcowa konstrukcja systemu zazwyczaj wyszczególnia: Zasoby sprzętowe (urządzenia, media) Zasoby oprogramowania (programy i procedury) Zasoby sieciowe (media komunikacyjne i sieci) Zasoby ludzkie (końcowi użytkownicy i sztab informacyjny) Jak zasoby zostaną użyte do przetworzenia zasobów danych (gromadzonych w zaprojektowanych bazach danych i plikach) w produkty informacyjne (powiadomienia, raporty i dokumenty)

58 Opracowania dla końcowego użytkownika
Przy opracowywaniu końcowego użytkownika System informacyjny odgrywa rolę doradczą: Podczas tworzenia własnych aplikacji, gdzie opracowanie aplikacji to: Szkolenie użycia pakietów aplikacji Selekcja sprzętu i oprogramowania Współpraca w osiąganiu dostępu do baz danych organizacji Współpraca przy analizowaniu, projektowaniu i realizacji własnej aplikacji

59 Opracowania dla końcowego użytkownika – fundamentalne zadania
Opracowania dla końcowego użytkownika powinny skupić się na: fundamentalnych działaniach systemu informacyjnego (patrz następny slajd): Dane wejściowe Przetwarzanie Wyniki Przechowywanie Kontrola

60 End User Development - – Fundamental Activities Structure

61 End User Development (continued)
Podczas opracowań dla końcowego użytkownika Ty, oraz inni fachowcy od biznesu Mogą opracować nowe lub ulepszone sposoby przedstawiania stanowiska bez bezpośredniego wpływu specjalistów od systemów informacyjnych Opracowane aplikacje tworzące różnorodne oprogramowanie konfekcjonowane Ułatwiły wielu użytkownikom opracowanie ich własnych rozwiązań opartych na komputerach have made it easier for many users to develop their own computer-based solutions

62 Section IV. Realizacja systemów zarządzania
Realizacja nowego systemu Sprawdzanie sprzętu, oprogramowania i obsługi Inne czynności realizacyjne

63 Realizowanie, wprowadzanie Nowego Systemu
Proces realizacji, wprowadzania świeżo zaprojektowanego systemu informacyjnego wiąże się z rozmaitymi zakupami, testowaniem, dokumentacją, instalacją i działalnościami adaptacyjnymi wiąże się to również z przeszkoleniem końcowego użytkownika w działaniu i użytkowaniu nowego systemu informacyjnego Zatem realizacja, wprowadzanie jest istotnym krokiem w zapewnianiu sukcesu nowego systemu Wiąże się ona z różnorodnymi czynnościami (patrz: następny slajd)

64 Wprowadzanie nowego systemu – główne działania

65 Ocena sprzętu, oprogramowania i obsługi- Działalności przedsiębiorstw oparte na użyciu komputerów
Wymagani dostawcy do zaprezentowania ofert i propozycji opartych na specyfikacjach określonych podczas projektowania stadium rozwoju systemu Ustanowienie akceptowalnego fizycznie minimum i przedstawienie charakterystyki dla wymagań sprzętowych i oprogramowania. Agencje rządowe używają dokumentów zwanych RFP (request for proposal) oraz RFQ (request for quotation), które nadmieniają wszystkie wymagane specyfikacje.

66 Ocena sprzętu, oprogramowania i obsługi- Działalności przedsiębiorstw oparte na użyciu komputerów(cd) Kiedy kilka konkurujących ofert nabycia HW (sprzętu)/SW(oprogramowania) muszą zostać oszacowane, może zostać użyty punktowy system oceny, dający liczbowy wynik dla każdego poddanego ocenie czynnika HW i SW powinno być poddane ocenie Używanie specjalnych testów oprogramowania oraz testów danych aby ocenić proponowane oprogramowanie i sprzęt, dostępne są również specjalne symulatory oprogramowania Inni użytkownicy są często najlepszym źródłem informacji potrzebnej do oceny wymagać producentów i dostawców

67 Parametry oceny sprzętu

68 Parametry oceny oprogramowania

69 Ocena serwisu systemu informacyjnego
Dostawcy sprzętu oraz oprogramowania oferują różnorodne systemy informacyjne końcowym użytkownikom i organizacjom Niektóre z nich dostarczane są bez żadnych kosztów, na przykład: Rozwój stron internetowych dotyczących handlu elektronicznego Instalacja lub konwersja nowego oprogramowania lub sprzętu Szkolenie pracowników Utrzymanie sprzętu

70 Parametry oceny serwisu systemu informacyjnego

71 Inne czynności związane z realizacją, wprowadzeniem - Testowanie
Testowanie systemu może składać się z: Testowanie działania stron internetowych Testowanie i debugowanie oprogramowania Testowanie nowego sprzętu Przegląd pokazowych prototypów raporty oraz inne wyniki Testowanie Na każdym etapie procesu rozwoju systemu

72 Inne czynności związane z realizacją, wprowadzeniem - Dokumentacja
Służy jako sposób komunikacji pomiędzy ludźmi odpowiedzialnymi za tworzenie, realizację i utrzymanie systemów komputerowych Jest szczególnie ważna w diagnozowaniu błędów i wprowadzaniu zmian Dokumentacja składa się z 1. Instrukcji procedur operacyjnych 2. Przykładowe ekrany wprowadzania danych 3. Wzory formularzy 4. Wzory raportów

73 Inne czynności związane z realizacją, wprowadzeniem - Szkolenie
Szkolenie zawiera: Czynności takie jak wprowadzanie danych Wszystkie aspekty odpowiedniego użycia nowego systemu Menedżerowie i końcowi użytkownicy muszą posiadać wiedzę: Dotyczącą tego, jak nowa technologia wpływa na zarządzanie i operacje biznesowe Programy szkoleniowe dla specyficznego sprzętu, pakietów oprogramowania oaz Ich użycie dla specyficznych działań

74 Cztery główne formy konwersji systemów

75 Cztery istotne formy konwersji systemów (kontynuacja)
Równoległa konwersja: Zarówno stary jak i nowy system są obsługiwane, dopóki Zespół zajmujący się opracowywaniem projektów oraz zarządzaniem dot. końcowych użytkowników nie zgodzi się aby całkowicie „przełączyć się” na nowy system Jest tak do czasu, gdy Działania i rezultaty obydwóch systemów są porównane i sprawdzone Błędy mogą być zidentyfikowane i skorygowane oraz Problemy z obsługą mogą być rozwiązane zanim zakończone zostanie korzystanie ze starego systemu

76 Cztery istotne formy konwersji systemów (kontynuacja)
Fazowa konwersja: Tylko części nowej aplikacji lub tylko kilka wydziałów, agentur jest w danym czasie konwertowana Pozwala na stopniową realizację procesu w organizacji Konwersja pilotażowa: - gdy jeden wydział lub inny obszar działania służy jako obszar testowy Nowy system może być wypróbowany w tym obszarze aż do czasu, gdy twórcy czują, że może być zrealizowany w całej organizacji Gwałtowne/Bezpośrednie Cięcie: - rozpoczyna korzystanie z systemu i całkowicie porzuca stary system

77 Inne czynności wprowadzające – utrzymanie systemu informacyjnego
Utrzymanie systemu informacyjnego to monitorowanie, ocenianie oraz modyfikowanie biznesowego systemu operacyjnego w celu osiągnięcia pożądanych lub niezbędnych usprawnień: Późniejszy przegląd realizacji procesów, aby upewnić się, że nowo wprowadzone systemy potrafią sprostać ustanowionym dla nich celom e-biznesu Korekcja błędów w opracowaniu lub użyciu systemu Składa się na nią okresowy przegląd lub kontrolowanie systemu aby upewnić się, że jego obsługa jest poprawna i spełnia jego cele i zamierzenia Modyfikacje systemu e-biznesu z powodu zmian w organizacji biznesu lub otoczenia rynkowego.

78 References James A. O'Brien. Management Information Systems: Managing Information Technology in the Business Enterprise. Sixth Edition. McGraw-Hill/Irwin, 2004, 619 p.


Pobierz ppt "Wykład 7. Rozwój Biznesu/TI (Technologie Informatyczne) Strategie i Rozwiązania Informatyczne systemy zarządzania Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google