Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

2 Zielona Inicjatywa Gospodarcza Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie

3 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. program spotkania 1. Powitanie uczestników. 2. Prezentacja celów projektu. 3. Prezentacja oferty dla podmiotów partnerskich ZIG-u: a. przedstawienie planu seminariów tematycznych i przyjmowanie zgłoszeń uczestników ZIG-u do grup tematycznych b. przedstawienie planu bezpłatnych konsultacji dla firm uczestniczących w ZIG-u i przyjmowanie zgłoszeń zapotrzebowania na tematy konsultacji c. przedstawienie projektu stojaków z wizytówkami służącymi wzajemnemu promowaniu się uczestników ZIG-u d. przedstawienie możliwości promocji uczestników ZIG-u na stronie projektu e. przedstawienie materiałów promocyjnych projektu przygotowanych dla uczestników ZIG-u 4. Poczęstunek.

4 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. dofinansowanie Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz środków własnych Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

5 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. cele projektu

6 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Cel główny Zwiększenie efektywności ekologicznej małych i mikro przedsiębiorstw branży ekologicznej na terenie Krakowa

7 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Cele szczegółowe: 1. Opracowanie strategii współpracy w celu realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w branży ekologicznej na poziomie lokalnym poprzez stworzenie do kwietnia 2009r. sieci współpracy (partnerstwa) pomiędzy 30 firmami z branży ekologicznej z Krakowa wraz z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i placówkami naukowymi

8 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Cele szczegółowe: 2. Wsparcie merytoryczne przedsiębiorstw w zakresie podnoszenia standardów ekologicznych i zarządzania środowiskowego i pomoc w zwiększeniu ich konkurencyjności na rynku lokalnym

9 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Cele szczegółowe: 3. Uzyskanie ilościowych i jakościowych danych statystycznych nt. problemów branży w zakresie: a) realizacji standardów ekologicznych; b) zaopatrzenia i dystrybucji; c) promocji

10 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Cele szczegółowe: 4. Promocja zachowań proekologicznych i lokalnej gospodarki jako sposobu zaspokajania potrzeb konsumenta w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem.

11 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Działania 1.Monitoring branży i realizacja badań 2.Utworzenie grupy partnerskiej (ok. 30 MMP, 3 NGO, 3 IOB, 3 instytucje publiczne) 3.Opracowanie strategii współpracy 4.Przygotowanie 5 publikacji 5.Międzynarodowa konferencja (styczeń 2010)

12 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. lider projektu Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych http:// fwie.eco.pl Biuro projektu „Zielona Inicjatywa Gospodarcza”: Sławkowska 12 III p., 31-014 Kraków (dawniej siedziba Wydawnictwa „Zielone Brygady” http://zig.eco.pl tel./fax: 48 12 4222264, tel./fax: 48 12 4222147 tel. 48 603363721 e-mail: zb@eco.pl gg 210891 skype andrzej.zwawa

13 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. partnerzy FWIE Flaminia Cesano SRL. - lider Lokalnej Grupy Działania z Gruppo Azione Locale Flaminia Cesano z regionu Marche (Włochy) Podlaska Stacja Przyrodnicza „NAREW” - administrator klastra Centrum Zielonych Technologii w Białymstoku

14 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Uczestnicy Partnerstwa na rzecz efektywności ekologicznej w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie 30 ekoMMP 3 NGO (POE) 3 IOB (firmy, instytucje i organizacje prowadzące działalność na rzecz przedsiębiorczości) 3 instytucje publiczne

15 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 30 ekoMMP uczestniczących w ZIG-u hurtownie i sklepy z żywnością ekologiczną oraz bary wegetariańskie firmy oferujące usługi przyjazne dla środowiska (np. wypożyczanie i naprawa rower ó w oraz innego sprzętu) firmy reusingowe i recyklingowe, w tym także antykwariaty firmy promujące zdrowy i zr ó wnoważony styl życia firmy sprzedające produkty przyjazne środowisku

16 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. definicja MMP mikroprzedsiębiorstwo to firma zatrudniająca średniorocznie mniej niż 10 osób (dotyczy 10 pełnych etatów) oraz posiadająca obrót roczny do 2 mln euro lub całkowity maksymalnie 2 mln euro całkowitego bilansu rocznego (w tym jednoosobowa działalność gospodarcza) małe przedsiębiorstwo to firma zatrudniająca mniej niż 50 pracowników oraz posiadająca obrót roczny do 10 mln euro lub maksymalnie 10 mln euro całkowitego bilansu rocznego

17 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. seminaria moderator Tomasz Makowski 3 tematy każde po 4 spotkania 3 godz./spotkanie

18 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Spotkania grup seminaryjnych Tomasz Makowski

19 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Grupy tematyczne Zaopatrzenie i dystrybucja Realizacja standardów ekologicznych Promocja

20 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 1. Funkcjonowanie firmy 19.05.2009 prawne aspekty funkcjonowania firmy w kontekście rozwiązań prośrodowiskowych BHP i kwestia standardów ekologicznych zarządzanie zasobami i odpadami Realizacja standardów ekologicznych

21 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 1. Funkcjonowanie firmy 19.05.2009 program Menadżer Środowiska – narzędzie zarządzania środowiskiem w małych i średnich przedsiębiorstwach: Program Czysty Biznes ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej: Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa Realizacja standardów ekologicznych

22 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 1. Funkcjonowanie firmy 19.05.2009 stan świadomości ekologicznej mikro i małych przedsiębiorstw – wyniki badań przeprowadzonych w Krakowie przez Koło Naukowe Studentów Socjologii UJ Realizacja standardów ekologicznych

23 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 2. Finansowanie działań ekologicznych w biznesie 26.05.2009 specjalne fundusze na ochronę środowiska w przedsiębiorstwach program pożyczkowy dla małych firm: Inicjatywa Mikro Realizacja standardów ekologicznych

24 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 2. Finansowanie działań ekologicznych w biznesie 26.05.2009 sieć aniołów biznesu: Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych RESIK / Małopolska Agencja Energii i Środowiska fundusze europejskie – praktyczne podejście do wykorzystania ich w firmach: KDF Doradztwo Realizacja standardów ekologicznych

25 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 3.Wizerunek ekologiczny - firma na zewnątrz 4.06.2009 spójność misji i konkretnych rozwiązań organizacyjnych w firmie CSR /Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, współpraca przedsiębiorstw z organizacjami ekologicznymi Realizacja standardów ekologicznych

26 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 3.Wizerunek ekologiczny - firma na zewnątrz 4.06.2009 zastosowanie rozwiązań proekologicznych w firmie: przykłady systemów wzajemnego wsparcia i wspólnej promocji firm dyskusja nt. ujednolicenia standardów i kodeksu etycznego branży, przykłady pozytywne i negatywne Realizacja standardów ekologicznych

27 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 4. Odpady 18.06. 2009 prawo ochrony środowiska w kontekście odpadów system selektywnej zbiórki odpadów Koszty Gospodarowania Odpadami i ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Realizacja standardów ekologicznych

28 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 4. Odpady 18.06.2009 3xR: Recycle, Reduce, Reuse w działalności MMP możliwości współpracy w branży (powiązania biznesowe w kontekście odpadów, łańcuch odzysku) Realizacja standardów ekologicznych

29 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 1. Współpraca sektora odzysku surowców 14.05.2009 specyfika sektora w Krakowie możliwości współpracy: MPO i inne przedsiębiorstwa oczyszczania a firmy zajmujące się recyklingiem i reusingiem Zaopatrzenie i dystrybucja

30 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 1. Współpraca sektora odzysku surowców 14.05.2009 MMP branży odpadowej: szansa na wspólne działania - doświadczenia i potrzeby poszczególnych firm z partnerstwa ZIGu możliwości działania sieciowego logistyka współpracy: b2b Solutions narzędzie barterowe i spółdzielcze Zaopatrzenie i dystrybucja

31 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 2. Atesty i certyfikaty 28.05.2009 certyfikaty ekologiczne certyfikaty Sprawiedliwego Handlu: Polska Zielona Sieć lokalna żywność: FWIE systemy zarządzania jakością w firmie (ISO, HACCP): Centrum Zarządzania Jakością "INFOX", Iso Tech Sp. z o.o. Zaopatrzenie i dystrybucja

32 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 3. Grupy kupieckie żywności ekologicznej 9.06.2006 specyfika funkcjonowania sektora spółdzielczego i grup kupieckich: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego narzędzia tworzenia spółdzielni instrument barterowy logistyka wspólnych zakupów: b2b Solutions Zaopatrzenie i dystrybucja

33 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 3. Grupy kupieckie żywności ekologicznej 9.06.2006 „ myśl globalnie, kupuj lokalnie”: FWIE współpraca pomiędzy pozornie konkurującymi formami (strategia win-win) efekt synergii Zaopatrzenie i dystrybucja

34 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 3. Grupy kupieckie żywności ekologicznej 9.06.2006 techniki kupna pomocne w zakupach grupowych wspólne zaopatrywanie się w produkty certyfikowane Zaopatrzenie i dystrybucja

35 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 4. Prezentacja grup producenckich - żywność ekologiczna 23.06.2009 specyfika funkcjonowania grup producenckich: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego możliwości realizacji działań możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych sprzedaż efektywna Zaopatrzenie i dystrybucja

36 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 1. Systemy lojalnościowe i barterowe 12.05.2009 barter wielostronny, łańcuchy kompensacyjne karty rabatowe, systemy lojalnościowe, networking i możliwości współpracy firm: MASTO / Arena Rabatów system barteru wielostronnego - korzyści dla MPS m.in. na Górnym Śląsku: Barter System Polska Sp z o.o. Promocja

37 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 1. Systemy lojalnościowe i barterowe 12.05.2009 barter wielostronny i konsumenci – przykład z Holandii: FWIE dyskusja nt. możliwości stworzenia podobnego systemu w Krakowie Promocja

38 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 2. Współpraca ponadlokalna 21.05.2009 potencjalni krajowi i zagraniczni kontrahenci dla firm ZIGu: FWIE, Euro Partner kontakty biznesowe i transfer rozwiązań zza granicy aspekty komunikacji międzykulturowej (cross- culture communication) Promocja

39 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 3. Ekologiczna oferta dla turystów 2.06.2009 turyści jako grupa docelowa branży ekologicznej: Małopolska Organizacja Turystyczna kanały promocji narzędzia marketingowe w promocji dla turystów: Euro Partner turystyka rowerowa w mieście a promocja firm Promocja

40 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 4. Promocja ekologiczna 16.06.2009 narzędzia promocyjne specyficzne dla branży nowoczesne strategie marketingowe: Euro Partner oferta dla sektora: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Promocja

41 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 4. Promocja ekologiczna 16.06.2009 niestandardowe narzędzia promocyjne – „Zielony Rynek”, „Spacerownik”, „Ekologiczna mapa Krakowa”, wirtualne targi ekologiczne: Polska Zielona Sieć Promocja

42 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 4. Promocja ekologiczna 16.06.2009 wspólna promocja firm z sektora / propozycja zbiorczej publikacji: Studio Puls kupony prezentowe, proekologiczne gadżety jako karty stałego klienta (funkcja kart rabatowych; pokazy, degustacje i in. formy promocji) Promocja

43 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. ZAPRASZAMY !

44 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. bezpłatne konsultacje dla firm uczestniczących w ZIG-u Ilość konsultacji: 5 godzin na jedną firmę (MMP) Tematyka konsultacji: wybrana przez firmę!!! Prosimy o zgłaszanie nam interesujących państwa tematów w zakresie tematycznym: 1. Realizacja standardów ekologicznych 2. Zaopatrzenie i dystrybucja 3. Promocja

45 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. promocja uczestników ZIG-u na stronie projektu strona projektu (zig.eco.pl) 1) forma opisowa 2) lokalizacja na mapie (google maps) 3) Dodatkowo możliwość zamieszczania informacji np. w dziale „aktualności”

46 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. promocja uczestników ZIG-u na stronie projektu Nazwa (zgodna z dokumentami rejestrowymi) Nazwa (dla celów promocyjnych, do umieszczenia na stronie www) Adres (dla celów promocyjnych, do umieszczenia na stronie www) Adres e-mail (do kontaktu z klientami / kontrahentami / interesantami) Strona www Telefon (główny, służący do kontaktów z klientami / kontrahentami / interesantami) Opis prowadzonej działalności Opis podstawowy (max. 1000 znaków) Opis uzupełniający (atuty ekologiczne) Dodatkowe informacje

47 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. promocja uczestników ZIG-u na stronie projektu Proszę podać adres lokalu, który służy kontaktom z klientami (np. adres sklepu, punktu usługowego, zakładu) jeśli jest on różny od adresu rejestrowego. Jeśli posiadają Państwo więcej niż jeden lokal, np. dwa sklepy, to proszę podać jeden ten główny (najważniejszy). Prezentacja na stronie zig.eco.pl jest połączona z mapę Google i obecnie nie ma możliwości zaprezentowania na mapie więcej niż jednego adresu partnera. Adresy mniej ważnych lokali lub oficjalny adres rejestrowy (jeśli jest inny niż adres głównego lokalu) można podać w opisie. W przyszłości postaramy się umożliwić umieszczenie na mapie większej ilości lokali danego partnera.

48 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

49

50

51

52 materiały promocyjne Dla uczestników ZIG-u przygotowane zostały materiały promujące partnerstwo: -ekologiczne torby -opaski dla rowerzystów -ulotki -stojaki

53 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. stojaki z wizytówkami Stojaki służą wzajemnemu promowaniu się uczestników ZIG-u Każdy partner (uczestnik ZIG-u) otrzyma jeden stojak z ok. 42 wizytówkami poszczególnych partnerów Na każdym stojaku będą zamieszczone wizytówki wszystkich partnerów: po 50 sztuk każdego rodzaju wizytówek (42 rodzaje) na każdym stojaku Stojaki należy ustawić w lokalu (sklepie/biurze) w miejscu widocznym i dostępnym dla klientów W przypadku braku miejsca na stojak można go rozłożyć w w formie „płaskiej” zawiesić np. na ścianie

54 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. newsletter W ramach projektu jest wysyłany comiesięczny newsletter informujący o aktualnościach na stronie zig.eco.pl - prosimy o zapisywanie się w celu jego subskrypcji poprzez stronę zig.eco.pl

55 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

56

57 inne działania promocyjne udział ZIG-u w kilku targach i festiwalach konferencja prasowa międzynarodowa konferencja promująca efekty projektu (Kraków styczeń 2010)

58 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. lista dyskusyjna partnerstwa partnerzy mogą uczestniczyć w liście dyskusyjnej, na której będą mogli np. kontynuować rozmowy rozpoczęte podczas seminariów tematycznych

59 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. dziękuję za uwagę i życzę smacznego


Pobierz ppt "Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google