Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technika pisania przyrodniczych prac naukowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technika pisania przyrodniczych prac naukowych"— Zapis prezentacji:

1 Technika pisania przyrodniczych prac naukowych
mgr Małgorzata Stępniewska Poznań,

2 Plan prezentacji Cechy publikacji naukowej Typy publikacji naukowych
Forma: - ilustracje

3 Cechy publikacji naukowej
Jasność: ustalone fakty, hipoteza, domysł czy subiektywna interpretacja autora Dokumentacja wszystkich wypowiedzi (odnośniki do źródeł informacji) W przypadku badań własnych - spełnione wymogi formalne (możliwość potwierdzenia w niezależnych badaniach)

4 Typy publikacji naukowych
Publikacje oryginalne Artykuły przeglądowe Artykuły popularnonaukowe Recenzje, polemiki Podręczniki i skrypty

5 Publikacja oryginalna
Donosi o oryginalnych wynikach (= faktach dotychczas nieznanych). Przedstawienie wyników Interpretacja wyników na tle dotychczasowej wiedzy o przedmiocie

6 Artykuły przeglądowe Streszczenie aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie Przeczytanie odpowiednich artykułów przeglądowych powinno poprzedzać przystąpienie do własnych badań w danej dziedzinie

7 Artykuły popularnonaukowe
Odbiorcy – specjaliści i laicy Atrakcyjna forma (możliwie proste słowa, ilustracje, „ramki” z dodatkowymi wyjaśnieniami i dygresjami ) Brak formalnego schematu pracy Często – brak bibliografii (formalną dokumentację zastępuje reputacja autora i czasopisma)

8 Recenzje dotyczą książek, filmów naukowych itd.
omawiają dzieła w kontekście wiedzy na dany temat wskazują sprawy dyskusyjne, niedociągnięcia

9 Polemiki Wymiana argumentów w spornej sprawie (przyczyny rozbieżności: rozmaita interpretacja faktów, nieporozumienia semantyczne, niepełny obraz zjawiska dostępny jednej ze stron)

10 Schemat pracy magisterskiej
Wstęp - postawienie problemu - cele pracy (główny i szczegółowe) - przedstawienie zakresu pracy (czasowego, przestrzennego, merytorycznego) - omówienie materiałów źródłowych

11 Schemat pracy magisterskiej
Rozdział teoretyczny dotyczący … Przedstawienie cech przyrodniczych, społecznych i gospodarczych badanego terenu, istotnych dla poruszanego w pracy problemu.

12 Schemat pracy magisterskiej
Wyniki (przedstawienie zebranych danych) Interpretacja badań - krytyczna ocena własnych wyników - wnioski ogólne, odpowiedź na pytania postawione we wstępie 6. Podsumowanie i wnioski

13 Schemat pracy magisterskiej
7. Bibliografia Spis publikacji – wyłącznie cytowanych Ze wszystkimi danymi potrzebnymi do ich odnalezienia Cytowane prace trzeba przedtem przeczytać! 8. Załączniki

14 Schemat pracy magisterskiej
Bibliografia: Literatura Akty prawne Dokumenty programowe Strony internetowe Spis rycin Spis tabel Spis wykresów

15 Forma: ilustracje Rysunki kreskowe (wykresy, diagramy, schematy), mapy, fotografie Czarno- białe lub kolorowe (wysokie koszty) Opcje „3-D” („trójwymiarowe”, „przestrzenne”) bywają nieczytelne

16 Ilustracje c.d. 1. Podpis Podpis (łatwo?) (łatwo porównywać słupki,
łatwo odczytać wartości)

17 Literatura Weiner W. 1998: Technika pisania
i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Pobierz ppt "Technika pisania przyrodniczych prac naukowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google