Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technika pisania przyrodniczych prac naukowych mgr Małgorzata Stępniewska Poznań, 05.10.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technika pisania przyrodniczych prac naukowych mgr Małgorzata Stępniewska Poznań, 05.10.2007."— Zapis prezentacji:

1 Technika pisania przyrodniczych prac naukowych mgr Małgorzata Stępniewska Poznań, 05.10.2007

2 Plan prezentacji 1. Cechy publikacji naukowej 2. Typy publikacji naukowych 3. Forma: - ilustracje

3 Cechy publikacji naukowej Jasność: ustalone fakty, hipoteza, domysł czy subiektywna interpretacja autora Dokumentacja wszystkich wypowiedzi (odnośniki do źródeł informacji) W przypadku badań własnych - spełnione wymogi formalne (możliwość potwierdzenia w niezależnych badaniach)

4 Typy publikacji naukowych Publikacje oryginalne Artykuły przeglądowe Artykuły popularnonaukowe Recenzje, polemiki Podręczniki i skrypty

5 Publikacja oryginalna Donosi o oryginalnych wynikach (= faktach dotychczas nieznanych). Przedstawienie wyników Interpretacja wyników na tle dotychczasowej wiedzy o przedmiocie

6 Artykuły przeglądowe Streszczenie aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie Przeczytanie odpowiednich artykułów przeglądowych powinno poprzedzać przystąpienie do własnych badań w danej dziedzinie

7 Artykuły popularnonaukowe Odbiorcy – specjaliści i laicy Atrakcyjna forma (możliwie proste słowa, ilustracje, „ramki” z dodatkowymi wyjaśnieniami i dygresjami ) Brak formalnego schematu pracy Często – brak bibliografii (formalną dokumentację zastępuje reputacja autora i czasopisma)

8 Recenzje dotyczą książek, filmów naukowych itd. omawiają dzieła w kontekście wiedzy na dany temat wskazują sprawy dyskusyjne, niedociągnięcia

9 Polemiki Wymiana argumentów w spornej sprawie (przyczyny rozbieżności: rozmaita interpretacja faktów, nieporozumienia semantyczne, niepełny obraz zjawiska dostępny jednej ze stron)

10 Schemat pracy magisterskiej 1. Wstęp - postawienie problemu - cele pracy (główny i szczegółowe) - przedstawienie zakresu pracy (czasowego, przestrzennego, merytorycznego) - omówienie materiałów źródłowych

11 Schemat pracy magisterskiej 2. Rozdział teoretyczny dotyczący … 3. Przedstawienie cech przyrodniczych, społecznych i gospodarczych badanego terenu, istotnych dla poruszanego w pracy problemu.

12 Schemat pracy magisterskiej 4. Wyniki (przedstawienie zebranych danych) 5. Interpretacja badań - krytyczna ocena własnych wyników - wnioski ogólne, odpowiedź na pytania postawione we wstępie 6. Podsumowanie i wnioski

13 Schemat pracy magisterskiej 7. Bibliografia Spis publikacji – wyłącznie cytowanych Ze wszystkimi danymi potrzebnymi do ich odnalezienia Cytowane prace trzeba przedtem przeczytać! 8. Załączniki

14 Schemat pracy magisterskiej Bibliografia: Literatura Akty prawne Dokumenty programowe Strony internetowe Spis rycin Spis tabel Spis wykresów

15 Forma: ilustracje Rysunki kreskowe (wykresy, diagramy, schematy), mapy, fotografie Czarno- białe lub kolorowe (wysokie koszty) Opcje „3-D” („trójwymiarowe”, „przestrzenne”) bywają nieczytelne

16 Ilustracje c.d. 1.Podpis (łatwo porównywać słupki, łatwo odczytać wartości) 1. Podpis (łatwo?)

17 Literatura Weiner W. 1998: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Pobierz ppt "Technika pisania przyrodniczych prac naukowych mgr Małgorzata Stępniewska Poznań, 05.10.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google