Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LINIE TRENDÓW Trendy główne, trendy wtórne Wewnętrzna linia trendu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LINIE TRENDÓW Trendy główne, trendy wtórne Wewnętrzna linia trendu"— Zapis prezentacji:

1 LINIE TRENDÓW Trendy główne, trendy wtórne Wewnętrzna linia trendu
Linie wsparcia, linie oporu Przełamanie linii trendu Linie wachlarza Podwójny szczyt, podwójne dno

2 TREND Trend określa kierunek ruchu cen całego rynku bądź jakiegoś papieru w ustalonym przedziale czasu. Identyfikacja trendu ma podstawowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, które powinny zgodne z kierunkiem ruchu cen (lub indeksów giełdowych). (Trend is your friend)

3 Trendy główne Dopóki każda kolejna zwyżka trendu głównego osiąga nowy szczyt a każda zniżka trendu wtórnego zatrzymuje się na wyższym poziomie niż poprzednia zniżka, to mamy do czynienia z głównym trendem zwyżkującym, czyli hossą Dopóki każda kolejna zniżka trendu głównego osiąga nowe dno a każda zwyżka trendu wtórnego zatrzymuje się na poziomie niższym niż poprzednia zwyżka, to mamy do czynienia z głównym trendem zniżkującym, czyli bessą

4 Trendy główne Dla inwestora o długim horyzoncie czasowym kluczowa jest identyfikacja trendu głównego (może pominąć trendy niższego rzędu) Gracz giełdowy jest zainteresowany identyfikacją trendów wtórnych

5 Trendy wtórne Trendy podrzędne
Wtórne trendy zniżkujące korygują hossę Wtórne trendy zwyżkujące korygują bessę Trendy wtórne „zabierają ” od 1/3 do 2/3 poprzedniej zmiany (Ruch korekcyjny wynosi często 50%) Trend wtórny może (choć bardzo rzadko) znieść całą zwyżkę trenu głównego Czas trwania – standardowo – od 3 tygodni do 3 miesięcy Trendy wtórne są kompozycją trendów podrzędnych (zwykle trzech)

6 BUDOWA ZWYŻKOWEGO TRENDU GŁÓWNEGO ( TRENDY WTÓRNE – CZERWONE)

7 Ze względu na kierunek ruchu cen wyróżniamy trend
Trendy Ze względu na kierunek ruchu cen wyróżniamy trend zwyżkujący - wyznaczany przez minima cenowe zniżkujący - wyznaczany zawsze przez maksima cenowe horyzontalny (boczny) - wyznaczany przez minima lub maksima cenowe.

8 SCHEMATYCZNE OZNACZENIE TRENDÓW

9 Kryteria ważności linii trendu horyzontalnego:
ISTOTNOŚĆ TRENDU Kryteria ważności linii trendu horyzontalnego: liczba potwierdzeń - im większa liczba punktów zwrotnych na linii bądź w jej pobliżu tym większe znaczenie ma linia trendu odległość czasowa między punktami wyznaczającymi linię trendu - im większa tym silniejszy trend.

10 Przykład: WBK - trendy kilkuletnie V 2005-VII 2007; VII 2007-VII 2009

11 sWIG80 – 21 miesięczny trend spadkowy

12 Trend horyzontalny (boczny)
1,2,3 – punkty wyznaczające trend W – wyłamanie z trendu

13 Istotne problemy Identyfikacja trendów oraz ich hierarchii: (głównego, podrzędnych) Rozpoznawanie początku i końca trendu długoterminowego w ich wczesnych stadiach Rozkład zaangażowania kapitałowego w różnych fazach trendu głównego

14 Przełamanie linii trendu
s

15 Sygnał sprzedaży i wolumen
Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany, jeśli kurs przebija w dół linię trendu (o co najmniej 3% w przypadku akcji, lub 2% w przypadku indeksu). Bardzo duży wzrost wolumenu podczas przebicia linii trendu, a potem natychmiastowy powrót kursu do tej linii może oznaczać fałszywy sygnał sprzedaży. Linia trendu wzrostowego może być wyznaczona przez drugie i trzecie minimum (a nie przez pierwsze i drugie). Wolumen powinien potwierdzać trend tzn. w trendzie rosnącym powinien osiągać wyższe wartości, gdy kurs wyznacza nowe maksima.

16 WEWNĘTRZNA LINIA TRENU LINIA WSPARCIA TRENDU STAJE SIĘ LINIĄ OPORU

17 Linia wsparcia Linia wsparcia jest poziomem ceny przy którym popyt jest dostatecznie duży by wyhamować dalsze spadki. Jeżeli cena zbliża się do linii wsparcia wielu inwestorów jest skłonnych do robienia zakupów zaś maleje liczba chętnych do sprzedaży akcji. W momencie osiągnięcia przez cenę linii wsparcia popyt przewyższa podaż, co zapobiega dalszej deprecjacji ceny

18 Linia wsparcia

19 Przełamanie linii wsparcia
Linia wsparcia może być przełamana. Spadek poniżej linii wsparcia oznacza wzmożoną chęć posiadaczy akcji do sprzedaży lub brak zachęty do kupna po tej cenie. Oznacza to także gotowość posiadaczy do sprzedaży akcji nawet po mniejszej cenie. To skłania kupujących do opóźnienia zakupów, by transakcji dokonać przy zdecydowanie mniejszej cenie. Jeżeli linia zostanie przełamana, kolejny poziom wsparcia będzie musiał być ustalony na niższym poziomie

20 Linia oporu Linia oporu to poziom ceny na który wpływ mają głównie sprzedający. Przystępując do sprzedaży na tym poziomie zapobiegają dalszemu wzrostowi ceny. Przy zbliżaniu się ceny do tego poziomu posiadacze akcji mają większą skłonność do sprzedaży zaś kupujący mniejszą ochotę na zakupy przy rosnącej cenie W momencie osiągnięcia poziomu oporu podaż przekracza popyt, co powoduje powrót ceny pod linię oporu

21 Linia oporu

22 Przełamanie linii oporu
Linia oporu może być przełamana. Wzrost ceny powyżej linii oporu oznacza przewagę „byczych nastrojów”: wzmożoną chęć inwestorów do zakupu akcji nawet po wyższej cenie lub brak gotowości ich posiadaczy do sprzedaży. Sprzedający powstrzymują się z dokonaniem transakcji licząc na wyższą cenę. Jeżeli linia zostanie przełamana, kolejny poziom oporu będzie musiał być ustalony na wyższym poziomie

23 Przełamanie linii oporu
Poziomy oporu znajdują się powyżej aktualnej ceny. Najczęściej handel akcjami odbywa się poniżej lub w okolicy linii oporu. Chwilowe przejście wykresu nad linię nie musi oznaczać jej przełamania. Niektórzy analitycy uznają linię za przełamaną gdy cena zamknie się 12% powyżej poziomu oporu

24 Przełamanie linii wsparcia Przełamanie linii oporu

25 Linie wsparcia, linie oporu w trendzie wzrostowym

26 WBK – linie oporu w trendzie wzrostowym

27 Linie wsparcia, linie oporu w trendzie spadkowym

28 Linia oporu, która staje się linią wsparcia

29 BRE – linie wsparcia i oporu

30 Przełamanie linii trendu spadkowego

31 Zastosowanie wachlarza do potwierdzenia końca trendu spadkowego

32

33

34 Przełamanie trendu spadkowego Formacja podwójnego dna

35 Potwierdzenie końca trendu wzrostowego

36

37

38 Formacja podwójnego szczytu

39 Formacja podwójnego szczytu


Pobierz ppt "LINIE TRENDÓW Trendy główne, trendy wtórne Wewnętrzna linia trendu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google